text.skipToContent

Thảm

Tìm thấy 92 sản phẩm
Thảm trải sàn Ikea Ibsted 180 x 120 x 0,7 cm (Nâu)Thảm trải sàn Ikea Ibsted 180 x 120 x 0,7 cm (Nâu)
Thảm trải sàn Ikea Ibsted 180 x 120 x 0,7 cm (Nâu)
577.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân caro hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Xanh dương)Thảm chùi chân caro hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân caro hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Xanh dương)
45.000đ 54.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 thảm lau chân siêu thấm chống trượt Anh Phát họa tiết kẻ sọc 40 x 60 cm (Đỏ)Bộ 2 thảm lau chân siêu thấm chống trượt Anh Phát họa tiết kẻ sọc 40 x 60 cm (Đỏ)
Bộ 2 thảm lau chân siêu thấm chống trượt Anh Phát họa tiết kẻ sọc 40 x 60 cm (Đỏ)
109.000đ 180.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Xanh dương)Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh bạc hà)Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh bạc hà)
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh bạc hà)
199.000đ 350.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách ELM 1,97 x 3 m (Xám)Thảm phòng khách ELM 1,97 x 3 m (Xám)
Thảm phòng khách ELM 1,97 x 3 m (Xám)
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm lông cừu Lind 50 x 80 cm (Vàng nhạt)Thảm lông cừu Lind 50 x 80 cm (Vàng nhạt)
Thảm lông cừu Lind 50 x 80 cm (Vàng nhạt)
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Be)Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Be)
Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Be)
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Birk đường kính 1,5m (Xám đen)Thảm phòng khách Birk đường kính 1,5m (Xám đen)
Thảm phòng khách Birk đường kính 1,5m (Xám đen)
5.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Strandkvan 60 x 120 x 0,55 cm (Đen)Thảm trải cửa Strandkvan 60 x 120 x 0,55 cm (Đen)
Thảm trải cửa Strandkvan 60 x 120 x 0,55 cm (Đen)
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân họa tiết hai chú gấu 80 x 50 cm (Xanh dương)Thảm chùi chân họa tiết hai chú gấu 80 x 50 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết hai chú gấu 80 x 50 cm (Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Poppel 140 x 200 x 0,8 cm (Nhiều màu)Thảm phòng khách Poppel 140 x 200 x 0,8 cm (Nhiều màu)
Thảm phòng khách Poppel 140 x 200 x 0,8 cm (Nhiều màu)
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Birk đường kính 1,5m (Xám nhạt)Thảm phòng khách Birk đường kính 1,5m (Xám nhạt)
Thảm phòng khách Birk đường kính 1,5m (Xám nhạt)
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân họa tiết chữ Home 80 x 50 cm (Xanh dương)Thảm chùi chân họa tiết chữ Home 80 x 50 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết chữ Home 80 x 50 cm (Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Bran 1 x 1,5 m (Nhiều màu)Thảm phòng khách Bran 1 x 1,5 m (Nhiều màu)
Thảm phòng khách Bran 1 x 1,5 m (Nhiều màu)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Sortbirk 50 x 75 cm (Đen)Thảm phòng khách Sortbirk 50 x 75 cm (Đen)
Thảm phòng khách Sortbirk 50 x 75 cm (Đen)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Furu 40 x 60 cm (Ghi sẫm)Thảm trải cửa Furu 40 x 60 cm (Ghi sẫm)
Thảm trải cửa Furu 40 x 60 cm (Ghi sẫm)
199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Greplyng 40 x 60 cm (Xám)Thảm trải cửa Greplyng 40 x 60 cm (Xám)
Thảm trải cửa Greplyng 40 x 60 cm (Xám)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm Dvergmaure 45 x 80 cm (Nhiều màu)Thảm Dvergmaure 45 x 80 cm (Nhiều màu)
Thảm Dvergmaure 45 x 80 cm (Nhiều màu)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Strandglim 80 x 200 cm (Đen)Thảm phòng khách Strandglim 80 x 200 cm (Đen)
Thảm phòng khách Strandglim 80 x 200 cm (Đen)
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trẻ em Price Star 100 x 120 x 0,5 cm (Xám, xanh)Thảm trẻ em Price Star 100 x 120 x 0,5 cm (Xám, xanh)
Thảm trẻ em Price Star 100 x 120 x 0,5 cm (Xám, xanh)
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Stornesle 70 x 160 cm (Ghi)Thảm phòng khách Stornesle 70 x 160 cm (Ghi)
Thảm phòng khách Stornesle 70 x 160 cm (Ghi)
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Sortbirk 50 x 75 x 0,55 cm (Nâu)Thảm trải cửa Sortbirk 50 x 75 x 0,55 cm (Nâu)
Thảm trải cửa Sortbirk 50 x 75 x 0,55 cm (Nâu)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Bjert 38 x 58 cm (Nhiều màu)Thảm trải cửa Bjert 38 x 58 cm (Nhiều màu)
Thảm trải cửa Bjert 38 x 58 cm (Nhiều màu)
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Platan 40 x 60 cm (Nhiều màu)Thảm trải cửa Platan 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm trải cửa Platan 40 x 60 cm (Nhiều màu)
249.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Neem 65 x 160 x 0,3 cm (Nhiều màu)Thảm phòng khách Neem 65 x 160 x 0,3 cm (Nhiều màu)
Thảm phòng khách Neem 65 x 160 x 0,3 cm (Nhiều màu)
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Skogstarr 1,35 x 1,95 m (Xám)Thảm phòng khách Skogstarr 1,35 x 1,95 m (Xám)
Thảm phòng khách Skogstarr 1,35 x 1,95 m (Xám)
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Nâu)Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Nâu)
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Nâu)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh dương)Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Xanh dương)Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương)Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm san hô 35 x 30 cm (Tím)Thảm san hô 35 x 30 cm (Tím)
Thảm san hô 35 x 30 cm (Tím)
56.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm san hô đủ màu Hùng Phát Phát 35 x 50 cm (Nhiều màu)Thảm san hô đủ màu Hùng Phát Phát 35 x 50 cm (Nhiều màu)
Thảm san hô đủ màu Hùng Phát Phát 35 x 50 cm (Nhiều màu)
63.000đ 75.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Lind 160 x 230 x 3 cm (Be nhạt)Thảm phòng khách Lind 160 x 230 x 3 cm (Be nhạt)
Thảm phòng khách Lind 160 x 230 x 3 cm (Be nhạt)
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Skogjamne 80 x 200 x 0,3 cm (Nâu ghi)Thảm phòng khách Skogjamne 80 x 200 x 0,3 cm (Nâu ghi)
Thảm phòng khách Skogjamne 80 x 200 x 0,3 cm (Nâu ghi)
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Balsatre 80 x 200 cm (Xám, trắng)Thảm phòng khách Balsatre 80 x 200 cm (Xám, trắng)
Thảm phòng khách Balsatre 80 x 200 cm (Xám, trắng)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách EK 65 x 240 x 0,3 cmThảm phòng khách EK 65 x 240 x 0,3 cm
Thảm phòng khách EK 65 x 240 x 0,3 cm
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm Dada ô đủ màu Hùng Phát Phát 043020 40 x 60 cm (Đỏ)Thảm Dada ô đủ màu Hùng Phát Phát 043020 40 x 60 cm (Đỏ)
Thảm Dada ô đủ màu Hùng Phát Phát 043020 40 x 60 cm (Đỏ)
69.000đ 82.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trái tim Hùng Phát Phát 35 x 50 cm (Nhiều màu)Thảm trái tim Hùng Phát Phát 35 x 50 cm (Nhiều màu)
Thảm trái tim Hùng Phát Phát 35 x 50 cm (Nhiều màu)
55.000đ 65.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm san hô 4 màu Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)Thảm san hô 4 màu Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm san hô 4 màu Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
75.000đ 89.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Villmorell 1,6 x 2,3 m (Kem)Thảm phòng khách Villmorell 1,6 x 2,3 m (Kem)
Thảm phòng khách Villmorell 1,6 x 2,3 m (Kem)
3.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm lót đa năng Uncle Bills BC0045 (Đen)Thảm lót đa năng Uncle Bills BC0045 (Đen)
Thảm lót đa năng Uncle Bills BC0045 (Đen)
199.000đ 209.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm san hô siêu thấm cao cấp Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)Thảm san hô siêu thấm cao cấp Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm san hô siêu thấm cao cấp Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
135.000đ 155.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Rips 160 x 230 x 1,2 cm (Đen, be)Thảm phòng khách Rips 160 x 230 x 1,2 cm (Đen, be)
Thảm phòng khách Rips 160 x 230 x 1,2 cm (Đen, be)
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm đinh oval Hùng Phát Phát 40 x 60 cmThảm đinh oval Hùng Phát Phát 40 x 60 cm
Thảm đinh oval Hùng Phát Phát 40 x 60 cm
46.000đ 55.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm hoa Hùng Phát Phát 45 x 70 cm (Nhiều màu)Thảm hoa Hùng Phát Phát 45 x 70 cm (Nhiều màu)
Thảm hoa Hùng Phát Phát 45 x 70 cm (Nhiều màu)
89.000đ 105.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm san hô 35 x 30 cm (Đỏ)Thảm san hô 35 x 30 cm (Đỏ)
Thảm san hô 35 x 30 cm (Đỏ)
56.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Birk 2 x 3 m (Xám nhạt)Thảm phòng khách Birk 2 x 3 m (Xám nhạt)
Thảm phòng khách Birk 2 x 3 m (Xám nhạt)
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Pors 1,6 x 2,3 m (Nâu)Thảm phòng khách Pors 1,6 x 2,3 m (Nâu)
Thảm phòng khách Pors 1,6 x 2,3 m (Nâu)
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm len phối kim tuyến Hùng Phát Phát 60 x 40 cm (Nhiều màu)Thảm len phối kim tuyến Hùng Phát Phát 60 x 40 cm (Nhiều màu)
Thảm len phối kim tuyến Hùng Phát Phát 60 x 40 cm (Nhiều màu)
75.000đ 89.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Krekling 65 x 140 cm (Xám)Thảm phòng khách Krekling 65 x 140 cm (Xám)
Thảm phòng khách Krekling 65 x 140 cm (Xám)
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rửa treo tường Cotto C014Chậu rửa treo tường Cotto C014
Chậu rửa treo tường Cotto C014
1.390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rửa treo tường Cotto C013Chậu rửa treo tường Cotto C013
Chậu rửa treo tường Cotto C013
790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trái tim Hùng Phát Phát 50 x 60 cm (Nhiều màu)Thảm trái tim Hùng Phát Phát 50 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm trái tim Hùng Phát Phát 50 x 60 cm (Nhiều màu)
73.000đ 85.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm san hô sợi lớn B30 Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)Thảm san hô sợi lớn B30 Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm san hô sợi lớn B30 Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
56.000đ 66.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Sav 1,6 x 2,3 m (Xám nhạt)Thảm phòng khách Sav 1,6 x 2,3 m (Xám nhạt)
Thảm phòng khách Sav 1,6 x 2,3 m (Xám nhạt)
2.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân Tosho 45 x 60cm (Nâu)Thảm chùi chân Tosho 45 x 60cm (Nâu)
Thảm chùi chân Tosho 45 x 60cm (Nâu)
155.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng khách Aksfrytle 1,35 x 1,9 m (Be)Thảm phòng khách Aksfrytle 1,35 x 1,9 m (Be)
Thảm phòng khách Aksfrytle 1,35 x 1,9 m (Be)
2.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 3H 50 x 80 cm (Họa tiết 3 hoa hồng)Combo 2 thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 3H 50 x 80 cm (Họa tiết 3 hoa hồng)
Combo 2 thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 3H 50 x 80 cm (Họa tiết 3 hoa hồng)
599.000đ 718.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm trải cửa Ceder 65 x 240 cm (Đen)Thảm trải cửa Ceder 65 x 240 cm (Đen)
Thảm trải cửa Ceder 65 x 240 cm (Đen)
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy