text.skipToContent

Thảm

Tìm thấy 111 sản phẩm
Thảm chùi chân Matfell 40 x 70 cm (Nhiều màu) Thảm chùi chân Matfell 40 x 70 cm (Nhiều màu)
Thảm chùi chân Matfell 40 x 70 cm (Nhiều màu)
30.000đ 59.000đ
-49%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết sao biển) Bộ 2 Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết sao biển)
Bộ 2 Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết sao biển)
175.000đ 238.800đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết cá chép) Bộ 2 Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết cá chép)
Bộ 2 Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết cá chép)
175.000đ 238.800đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trải sàn Ikea Ibsted 180 x 120 x 0,7 cm (Nâu) Thảm trải sàn Ikea Ibsted 180 x 120 x 0,7 cm (Nâu)
Thảm trải sàn Ikea Ibsted 180 x 120 x 0,7 cm (Nâu)
577.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thảm chùi chân san hô Anh Phát 40 x 60 cm (Tím) Bộ 2 thảm chùi chân san hô Anh Phát 40 x 60 cm (Tím)
Bộ 2 thảm chùi chân san hô Anh Phát 40 x 60 cm (Tím)
87.000đ 104.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm thêu Anh Phương 40 x 60 cm (Đỏ) Thảm thêu Anh Phương 40 x 60 cm (Đỏ)
Thảm thêu Anh Phương 40 x 60 cm (Đỏ)
58.000đ 59.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân siêu thấm chống trượt Anh Phát họa tiết kẻ sọc (Đỏ) Thảm lau chân siêu thấm chống trượt Anh Phát họa tiết kẻ sọc (Đỏ)
Thảm lau chân siêu thấm chống trượt Anh Phát họa tiết kẻ sọc (Đỏ)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thảm lau chân siêu thấm chống trượt  cao cấp - nhiều sắc hoa 40 x 60 cm Bộ 2 thảm lau chân siêu thấm chống trượt  cao cấp - nhiều sắc hoa 40 x 60 cm
Bộ 2 thảm lau chân siêu thấm chống trượt cao cấp - nhiều sắc hoa 40 x 60 cm
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết sỏi đá) Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết sỏi đá)
Thảm lau chân siêu thấm chống trượt thiết kế 3D 40 x 60 cm (họa tiết sỏi đá)
89.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân  siêu thấm chống trượt cao cấp 40 x 60 cm ( Nhiều sắc hoa) Thảm lau chân  siêu thấm chống trượt cao cấp 40 x 60 cm ( Nhiều sắc hoa)
Thảm lau chân siêu thấm chống trượt cao cấp 40 x 60 cm ( Nhiều sắc hoa)
145.000đ 202.800đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Xanh dương) Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Xanh dương)
Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Xanh dương)
110.000đ 192.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh bạc hà) (Màu sắc: Xanh bạc hà) Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh bạc hà) (Màu sắc: Xanh bạc hà)
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh bạc hà) (Màu sắc: Xanh bạc hà)
199.000đ 350.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 40 x 60 cm (Họa tiết đá) Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 40 x 60 cm (Họa tiết đá)
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 40 x 60 cm (Họa tiết đá)
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 40 x 60 cm (Họa tiết đá) Combo 2 thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 40 x 60 cm (Họa tiết đá)
Combo 2 thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp 40 x 60 cm (Họa tiết đá)
300.000đ 590.000đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Baobab 1,6 x 2,3 m (Be) Thảm phòng khách Baobab 1,6 x 2,3 m (Be)
Thảm phòng khách Baobab 1,6 x 2,3 m (Be)
3.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa HH 40 x 60 cm (Họa tiết dây hoa) Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa HH 40 x 60 cm (Họa tiết dây hoa)
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa HH 40 x 60 cm (Họa tiết dây hoa)
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa 3H 50 x 80 cm (Họa tiết 3 hoa hồng) Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa 3H 50 x 80 cm (Họa tiết 3 hoa hồng)
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa 3H 50 x 80 cm (Họa tiết 3 hoa hồng)
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa HH 40 x 60 cm (Họa tiết hoa hồng) Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa HH 40 x 60 cm (Họa tiết hoa hồng)
Thảm lau chân Hàn Quốc cao cấp họa tiết hoa HH 40 x 60 cm (Họa tiết hoa hồng)
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết xoáy ốc viền xanh 45 x 70 cm Thảm chùi chân họa tiết xoáy ốc viền xanh 45 x 70 cm
Thảm chùi chân họa tiết xoáy ốc viền xanh 45 x 70 cm
199.000đ 249.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết những viên gạch nhiều màu Thảm chùi chân họa tiết những viên gạch nhiều màu
Thảm chùi chân họa tiết những viên gạch nhiều màu
199.000đ 350.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Tím than) Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Tím than)
Thảm chùi chân 80 x 50 cm (Tím than)
199.000đ 350.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Neem 65 x 160 x 0,3 cm (Nhiều màu) Thảm phòng khách Neem 65 x 160 x 0,3 cm (Nhiều màu)
Thảm phòng khách Neem 65 x 160 x 0,3 cm (Nhiều màu)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa năm cánh sắc màu 90 x 60 cm Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa năm cánh sắc màu 90 x 60 cm
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa năm cánh sắc màu 90 x 60 cm
260.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trang trí cỏ nhân tạo Eoty E05 – TT 40 x 60 cm (Xanh lá) Thảm trang trí cỏ nhân tạo Eoty E05 – TT 40 x 60 cm (Xanh lá)
Thảm trang trí cỏ nhân tạo Eoty E05 – TT 40 x 60 cm (Xanh lá)
249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trang trí cỏ nhân tạo Eoty E08–TT 40 X 60 cm (Xanh lá) Thảm trang trí cỏ nhân tạo Eoty E08–TT 40 X 60 cm (Xanh lá)
Thảm trang trí cỏ nhân tạo Eoty E08–TT 40 X 60 cm (Xanh lá)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trải cửa Platan 40 x 60 cm (Nhiều màu) Thảm trải cửa Platan 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm trải cửa Platan 40 x 60 cm (Nhiều màu)
249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Be) Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Be)
Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Be)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trải cửa Greplyng 40 x 60 cm (Xám) Thảm trải cửa Greplyng 40 x 60 cm (Xám)
Thảm trải cửa Greplyng 40 x 60 cm (Xám)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Pors 1,33 x 1,95 m (Đen xám) Thảm phòng khách Pors 1,33 x 1,95 m (Đen xám)
Thảm phòng khách Pors 1,33 x 1,95 m (Đen xám)
990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Birk 1,4 x 2 m (Xám đậm) Thảm phòng khách Birk 1,4 x 2 m (Xám đậm)
Thảm phòng khách Birk 1,4 x 2 m (Xám đậm)
2.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân san hô Anh Phát 40 x 60 cm (Tím) Thảm chùi chân san hô Anh Phát 40 x 60 cm (Tím)
Thảm chùi chân san hô Anh Phát 40 x 60 cm (Tím)
49.000đ 58.800đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Trắng) Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Trắng)
Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Trắng)
110.000đ 192.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm đinh to dày Anh Phương 33 x 50 cm (Tím) Thảm đinh to dày Anh Phương 33 x 50 cm (Tím)
Thảm đinh to dày Anh Phương 33 x 50 cm (Tím)
82.900đ 85.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm đinh Anh Phương 33 x 50 cm (Xanh lá) Thảm đinh Anh Phương 33 x 50 cm (Xanh lá)
Thảm đinh Anh Phương 33 x 50 cm (Xanh lá)
41.500đ 42.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm san hô sợi lớn Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Xanh lá đậm) Thảm san hô sợi lớn Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Xanh lá đậm)
Thảm san hô sợi lớn Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Xanh lá đậm)
79.000đ 85.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm lót đa năng Uncle Bills BC0045 (Đen) Thảm lót đa năng Uncle Bills BC0045 (Đen)
Thảm lót đa năng Uncle Bills BC0045 (Đen)
199.000đ 209.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm san hô siêu thấm cao cấp Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu) Thảm san hô siêu thấm cao cấp Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm san hô siêu thấm cao cấp Hùng Phát Phát 40 x 60 cm (Nhiều màu)
135.000đ 155.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm đinh oval Hùng Phát Phát 40 x 60 cm Thảm đinh oval Hùng Phát Phát 40 x 60 cm
Thảm đinh oval Hùng Phát Phát 40 x 60 cm
46.000đ 55.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Nâu) Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Nâu)
Thảm chùi chân hotel, spa cao cấp Anh Phát 40 x 60 cm (Nâu)
110.000đ 192.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương) Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết chữ Home 80 x 50 cm (Xanh dương) (Họa tiết: Chữ Home) Thảm chùi chân họa tiết chữ Home 80 x 50 cm (Xanh dương) (Họa tiết: Chữ Home)
Thảm chùi chân họa tiết chữ Home 80 x 50 cm (Xanh dương) (Họa tiết: Chữ Home)
199.000đ 219.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương) Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết 3 hoa 7 cánh (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương)
219.000đ 350.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương) Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương)
Thảm chùi chân họa tiết tứ giác 80 x 50 cm (Xanh dương) (Màu sắc: Xanh dương)
199.000đ 350.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách EG 1,4 x 2 m (Đen, trắng) Thảm phòng khách EG 1,4 x 2 m (Đen, trắng)
Thảm phòng khách EG 1,4 x 2 m (Đen, trắng)
3.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Đen) Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Đen)
Thảm trải cửa Ceder 65 x 160 cm (Đen)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Lind 133 x 195 x 3 cm (Xám đen) Thảm phòng khách Lind 133 x 195 x 3 cm (Xám đen)
Thảm phòng khách Lind 133 x 195 x 3 cm (Xám đen)
2.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Rips 133 x 195 x 1,2 cm (Đen, be) Thảm phòng khách Rips 133 x 195 x 1,2 cm (Đen, be)
Thảm phòng khách Rips 133 x 195 x 1,2 cm (Đen, be)
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Krekling 65 x 140 cm (Đen) Thảm phòng khách Krekling 65 x 140 cm (Đen)
Thảm phòng khách Krekling 65 x 140 cm (Đen)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Aksfrytle 1,35 x 1,9 m (Be) Thảm phòng khách Aksfrytle 1,35 x 1,9 m (Be)
Thảm phòng khách Aksfrytle 1,35 x 1,9 m (Be)
2.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Birk 1,4 x 2 m (Xám nhạt) Thảm phòng khách Birk 1,4 x 2 m (Xám nhạt)
Thảm phòng khách Birk 1,4 x 2 m (Xám nhạt)
2.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Villmorell 1,35 x 1,9 m (Kem) Thảm phòng khách Villmorell 1,35 x 1,9 m (Kem)
Thảm phòng khách Villmorell 1,35 x 1,9 m (Kem)
3.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách EK 65 x 160 x 0,3 cm Thảm phòng khách EK 65 x 160 x 0,3 cm
Thảm phòng khách EK 65 x 160 x 0,3 cm
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Skogjamne 80 x 200 x 0,3 cm (Nâu ghi) Thảm phòng khách Skogjamne 80 x 200 x 0,3 cm (Nâu ghi)
Thảm phòng khách Skogjamne 80 x 200 x 0,3 cm (Nâu ghi)
1.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Poppel 1,4 x 2 m (Kẻ xám) Thảm phòng khách Poppel 1,4 x 2 m (Kẻ xám)
Thảm phòng khách Poppel 1,4 x 2 m (Kẻ xám)
2.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách ELM 1,4 x 2 m (Xám) Thảm phòng khách ELM 1,4 x 2 m (Xám)
Thảm phòng khách ELM 1,4 x 2 m (Xám)
2.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Bakkemaure 70 x 176 cm (Xám) Thảm phòng khách Bakkemaure 70 x 176 cm (Xám)
Thảm phòng khách Bakkemaure 70 x 176 cm (Xám)
599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Lind 133 x 195 x 3 cm (Be nhạt) Thảm phòng khách Lind 133 x 195 x 3 cm (Be nhạt)
Thảm phòng khách Lind 133 x 195 x 3 cm (Be nhạt)
2.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Balsatre 80 x 200 cm (Đen, trắng) Thảm phòng khách Balsatre 80 x 200 cm (Đen, trắng)
Thảm phòng khách Balsatre 80 x 200 cm (Đen, trắng)
999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng khách Sav 1,4 x 2 m (Xám nhạt) Thảm phòng khách Sav 1,4 x 2 m (Xám nhạt)
Thảm phòng khách Sav 1,4 x 2 m (Xám nhạt)
2.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm len phối kim tuyến Hùng Phát Phát 60 x 40 cm (Nhiều màu) Thảm len phối kim tuyến Hùng Phát Phát 60 x 40 cm (Nhiều màu)
Thảm len phối kim tuyến Hùng Phát Phát 60 x 40 cm (Nhiều màu)
75.000đ 89.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy