text.skipToContent

Thạch

Tìm thấy 73 sản phẩm
Thạch sâm bổ lượng bịch Foli gói 1kg Thạch sâm bổ lượng bịch Foli gói 1kg
Thạch sâm bổ lượng bịch Foli gói 1kg
29.100đ 30.700đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sâm bổ lượng Foli gói 200g Thạch sâm bổ lượng Foli gói 200g
Thạch sâm bổ lượng Foli gói 200g
6.600đ 7.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau câu thạch dừa tổng hợp Nanaco vỉ 6 hộp 80g Rau câu thạch dừa tổng hợp Nanaco vỉ 6 hộp 80g
Rau câu thạch dừa tổng hợp Nanaco vỉ 6 hộp 80g
39.900đ 40.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu trái cây A1 gói 420g Thạch rau câu trái cây A1 gói 420g
Thạch rau câu trái cây A1 gói 420g
24.600đ 25.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch hương sữa chua New Joy Thạch hương sữa chua New Joy
Thạch hương sữa chua New Joy
31.400đ 31.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch trái cây 3in1 DeeDo Thạch trái cây 3in1 DeeDo
Thạch trái cây 3in1 DeeDo
41.800đ 45.600đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu Newjoy 2 lớp Thạch rau câu Newjoy 2 lớp
Thạch rau câu Newjoy 2 lớp
38.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa sữa chua Petitzel hộp 90g Thạch dừa sữa chua Petitzel hộp 90g
Thạch dừa sữa chua Petitzel hộp 90g
22.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu khoai môn New Choice túi 1kg Thạch rau câu khoai môn New Choice túi 1kg
Thạch rau câu khoai môn New Choice túi 1kg
52.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu hương trái cây Jon Jon TaViFood túi1kg Thạch rau câu hương trái cây Jon Jon TaViFood túi1kg
Thạch rau câu hương trái cây Jon Jon TaViFood túi1kg
27.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung vỉ 3 ly x 210g Thạch dừa Hạnh Dung vỉ 3 ly x 210g
Thạch dừa Hạnh Dung vỉ 3 ly x 210g
16.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch New Joy hương sữa chua VietFoods gói 470g Thạch New Joy hương sữa chua VietFoods gói 470g
Thạch New Joy hương sữa chua VietFoods gói 470g
15.000đ 16.300đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung ca 1kg Thạch dừa Hạnh Dung ca 1kg
Thạch dừa Hạnh Dung ca 1kg
30.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu Newjoy VietFoods viên vuông hình gấu 1Kg Thạch rau câu Newjoy VietFoods viên vuông hình gấu 1Kg
Thạch rau câu Newjoy VietFoods viên vuông hình gấu 1Kg
46.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung bát 1kg Thạch dừa Hạnh Dung bát 1kg
Thạch dừa Hạnh Dung bát 1kg
36.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch Angry Birds 3 trong 1 DeeDo gói 525g Thạch Angry Birds 3 trong 1 DeeDo gói 525g
Thạch Angry Birds 3 trong 1 DeeDo gói 525g
36.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch túi 950g Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch túi 950g
Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch túi 950g
43.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung hộp 800g Thạch dừa Hạnh Dung hộp 800g
Thạch dừa Hạnh Dung hộp 800g
31.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau câu Milky Pudding Jelly New Choice hộp 750g Rau câu Milky Pudding Jelly New Choice hộp 750g
Rau câu Milky Pudding Jelly New Choice hộp 750g
119.000đ 133.900đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa vải Foli hộp 1kg Thạch dừa vải Foli hộp 1kg
Thạch dừa vải Foli hộp 1kg
34.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa nha đam Hạnh Dung túi 800g Thạch dừa nha đam Hạnh Dung túi 800g
Thạch dừa nha đam Hạnh Dung túi 800g
20.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch bút chì Poke hộp 374g Thạch bút chì Poke hộp 374g
Thạch bút chì Poke hộp 374g
20.500đ 21.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu hoa quả Tarami hộp 160g Thạch rau câu hoa quả Tarami hộp 160g
Thạch rau câu hoa quả Tarami hộp 160g
39.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa nhãn Foli hộp 415g Thạch dừa nhãn Foli hộp 415g
Thạch dừa nhãn Foli hộp 415g
18.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sữa chua ABC Việt Foods túi 920g Thạch sữa chua ABC Việt Foods túi 920g
Thạch sữa chua ABC Việt Foods túi 920g
41.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung hộp 200g Thạch dừa Hạnh Dung hộp 200g
Thạch dừa Hạnh Dung hộp 200g
7.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 túi 600g Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 túi 600g
Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 túi 600g
32.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 gói 900g Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 gói 900g
Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 gói 900g
40.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu hương dưa hấu New Choice hộp 750g Thạch rau câu hương dưa hấu New Choice hộp 750g
Thạch rau câu hương dưa hấu New Choice hộp 750g
119.000đ 133.900đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu trái cây đài hoa Jon Jon túi 780g Thạch rau câu trái cây đài hoa Jon Jon túi 780g
Thạch rau câu trái cây đài hoa Jon Jon túi 780g
40.200đ 43.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch New Joy hương sữa chua VietFoods túi 920g Thạch New Joy hương sữa chua VietFoods túi 920g
Thạch New Joy hương sữa chua VietFoods túi 920g
28.100đ 32.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch Angry Birds 3 trong 1 DeeDo gói 525g Thạch Angry Birds 3 trong 1 DeeDo gói 525g
Thạch Angry Birds 3 trong 1 DeeDo gói 525g
36.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sữa chua Vinmart 1Kg Thạch sữa chua Vinmart 1Kg
Thạch sữa chua Vinmart 1Kg
38.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Foli hộp 1kg Thạch dừa Foli hộp 1kg
Thạch dừa Foli hộp 1kg
25.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu hương dừa New Choice túi 1kg Thạch rau câu hương dừa New Choice túi 1kg
Thạch rau câu hương dừa New Choice túi 1kg
52.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Pudding vị trứng sữa hộp 280g Bánh Pudding vị trứng sữa hộp 280g
Bánh Pudding vị trứng sữa hộp 280g
64.000đ 66.600đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa hạt sen Foli hộp 1kg Thạch dừa hạt sen Foli hộp 1kg
Thạch dừa hạt sen Foli hộp 1kg
34.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu trái cây tổng hợp VietFoods túi 1kg Thạch rau câu trái cây tổng hợp VietFoods túi 1kg
Thạch rau câu trái cây tổng hợp VietFoods túi 1kg
26.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch gói 620g Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch gói 620g
Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch gói 620g
26.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu vị xoài Jin Jin gói 850g Thạch rau câu vị xoài Jin Jin gói 850g
Thạch rau câu vị xoài Jin Jin gói 850g
44.800đ 49.200đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Foli gói 200g Thạch dừa Foli gói 200g
Thạch dừa Foli gói 200g
5.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu hương trái cây ABC Việt Foods túi 500g Thạch rau câu hương trái cây ABC Việt Foods túi 500g
Thạch rau câu hương trái cây ABC Việt Foods túi 500g
23.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu NewJoy túi 800g Thạch rau câu NewJoy túi 800g
Thạch rau câu NewJoy túi 800g
33.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sâm bổ lượng Foli lọ 415g Thạch sâm bổ lượng Foli lọ 415g
Thạch sâm bổ lượng Foli lọ 415g
20.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Foli gói 1kg Thạch dừa Foli gói 1kg
Thạch dừa Foli gói 1kg
23.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa nhãn Foli hộp 1kg Thạch dừa nhãn Foli hộp 1kg
Thạch dừa nhãn Foli hộp 1kg
35.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu Poke VietFoods túi 204g Thạch rau câu Poke VietFoods túi 204g
Thạch rau câu Poke VietFoods túi 204g
8.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu hương trái cây nhiệt đới New Choice túi 1kg Thạch rau câu hương trái cây nhiệt đới New Choice túi 1kg
Thạch rau câu hương trái cây nhiệt đới New Choice túi 1kg
52.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung ca 700g Thạch dừa Hạnh Dung ca 700g
Thạch dừa Hạnh Dung ca 700g
23.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 gói 540g Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 gói 540g
Rau câu thạch hương trái cây tổng hợp A1 gói 540g
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Foli gói 400g Thạch dừa Foli gói 400g
Thạch dừa Foli gói 400g
10.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu ABC VietFoods túi 1kg Thạch rau câu ABC VietFoods túi 1kg
Thạch rau câu ABC VietFoods túi 1kg
45.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sâm bổ lượng Foli gói 400g Thạch sâm bổ lượng Foli gói 400g
Thạch sâm bổ lượng Foli gói 400g
13.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch hoa quả Angry Birds DeeDo gói 525g Thạch hoa quả Angry Birds DeeDo gói 525g
Thạch hoa quả Angry Birds DeeDo gói 525g
36.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung hộp 500g Thạch dừa Hạnh Dung hộp 500g
Thạch dừa Hạnh Dung hộp 500g
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch túi 1kg Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch túi 1kg
Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch túi 1kg
40.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch rau câu balo con sò A1 gói 450g Thạch rau câu balo con sò A1 gói 450g
Thạch rau câu balo con sò A1 gói 450g
23.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch dừa Hạnh Dung túi 1kg Thạch dừa Hạnh Dung túi 1kg
Thạch dừa Hạnh Dung túi 1kg
23.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch hương sữa chua ABC+ túi 380g Thạch hương sữa chua ABC+ túi 380g
Thạch hương sữa chua ABC+ túi 380g
25.600đ 27.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thạch hương sữa chua New Joy gói 930g Thạch hương sữa chua New Joy gói 930g
Thạch hương sữa chua New Joy gói 930g
46.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy