text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City
7.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 600.000đ/tháng

9 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 144.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.100.000đ

6 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times CitySàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng

47 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 264.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times CitySàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng

43 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 280.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.100.000đ

18 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Hải PhòngGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Hải Phòng
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 2D - Bệnh Viện Vinmec Hải Phòng
1.100.000đ

0 người mua

Quận Lê Chân, Hải Phòng
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Vú 3D - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.500.000đ

26 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.500.000đ

40 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Vòm Họng/ Hạ Họng/ Thanh Quản - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Vòm Họng/ Hạ Họng/ Thanh Quản - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Vòm Họng/ Hạ Họng/ Thanh Quản - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.900.000đ

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

6 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

47 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Phụ Khoa - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Phụ Khoa - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Phụ Khoa - Bệnh Viện Vinmec Times City
3.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 250.000đ/tháng

16 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Ung Thư Đại Tràng - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Đại Tràng - Bệnh Viện Vinmec Times City
3.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 283.333đ/tháng

64 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Thực Quản Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Thực Quản Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Thực Quản Dạ Dày - Bệnh Viện Vinmec Times City
4.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 333.333đ/tháng

11 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Vú + Phụ Khoa - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Vú + Phụ Khoa - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Vú + Phụ Khoa - Bệnh Viện Vinmec Times City
4.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 408.333đ/tháng

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 98.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ

AN TÂM SỐNG KHỎE VỚI CÁC GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ VINMEC

Theo báo cáo mới nhất của WHO, số ca ung thư mắc mới tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng ở con số 165.000 ca (năm 2018), đứng ở thứ hạng 99/181 quốc gia. Đáng báo động hơn, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa ở cả 5 loại phổ biến là ung thư gan, phổi, dạ dày, vú và đại tràng. Thực hiện ngay tầm soát ung thư sớm là cách tốt nhất giúp phòng ngừa và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, tăng cơ hội sống, giảm chi phí điều trị và nhất là tăng cao cơ hội được sống. Đặc biệt khi các loại ung thư kể trên đều là những căn bệnh có thể chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nhằm đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả.

1. Tầm soát bệnh ung thư là gì?

Đây là các xét nghiệm phát hiện ung thư sớm thông qua xác định những mầm mống của bệnh và điều trị ngay khi chưa chúng tiến triển triển, ảnh hưởng hay nguy hiểm tới tính mạng. Có rất nhiều loại khám tầm soát ung thư khác nhau và dành cho mỗi nhóm bệnh lý khác nhau. Thông thường bao gồm những xét nghiệm về máu phát hiện bệnh hay nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh và thủ thuật riêng biệt. Trong đó chính xác nhất là tiến hành sinh thiết mô nghi ung thư để tìm tế bào ác tính. Bác sĩ sẽ dựa vào nhiều yếu tố, kết hợp với các giải pháp hỗ trợ chẩn đoán để xác định liệu người đang tầm soát có bị ung thư không.

2. Vì sao phải tiến hành tầm soát từ sớm?

Sở dĩ cần phải tiến hành các thủ thuật tầm soát là vì ung thư thường không có những biểu hiện cụ thể ở giai đoạn đầu. Thay vào đó, chúng phát triển trong cơ thể một cách từ từ và chỉ có thể tự nhận biết được khi đã bước vào những giai đoạn muộn. Lúc này, chi phí theo đuổi việc điều trị là vô cùng lớn, trong khi đó cơ hội chữa khỏi gần như bằng không. Do đó việc xét nghiệm phát hiện ung thư sớm trước khi có những triệu chứng rõ ràng là điều rất cần thiết. Nhờ thực hiện các các phương pháp xét nghiệm hiện đại, rất nhiều người đã phát hiện được các tổn thương tiền ung thư, kịp thời xử lý, ngăn ngừa khả năng phát triển thành ung thư, nhờ vậy mà thoát khỏi “án tử” này.

3. Ai cần khám tầm soát bệnh ung thư?

Trên thực tế, việc tìm bệnh ung thư ở tất cả các bộ phận trên cơ thể là điều rất tốn kém và không hiệu quả. Thay vào đó, để giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, các chuyên gia, bác sĩ luôn khuyến cáo người dân cần phải khám tổng quát định kỳ. Thông qua việc xét nghiệm máu phát hiện bệnh hay những dấu hiệu bất thường, bác sĩ có thể chỉ định cho bạn khám tầm soát bệnh ung thư từ sớm. Đặc biệt, nếu gia đình, người thân có tiền sử mắc bệnh ung thư, bạn cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để thực hiện các phương pháp kiểm tra chuyên sâu về bệnh đó.

Với mỗi giới, các bệnh ung thư thường gặp cũng khác nhau. Ở nữ, đó là bệnh ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng. Ở nam là ung thư phổi, gan, trực tràng, tiêu hóa, tuyến tiền liệt. Những bệnh ung thư khác phổ biến ở cả hai giới là thực quản, dạ dày, đại trực tràng, tiêu hóa. Các chuyên gia khuyến cáo tất cả những người trên 40 tuổi đều nên tầm soát các bệnh ung thư định kỳ. Riêng với phái nữ từ 21 tuổi trở lên nên tiến hành tầm soát tình trạng ung thư cổ tử cung, vú.

Đặc biệt, những người có thói quen hút thuốc, thường xuyên uống rượu, mắc các bệnh lý (viêm gan, viêm dạ dày, đại tràng), có yếu tố bệnh di truyền thì không nên bỏ qua giải pháp y tế này. Bên cạnh đó,bạn nên tiến hành khám sức khỏe tổng quát và tầm soát các bệnh ung thư nếu gặp những dấu hiệu như: giảm cân đột ngột, sưng hạch bạch huyết, ra máu khi đại tiện hoặc tiểu tiện, da có những thay đổi bất thường, cơ thể mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

4. Khám sàng lọc ung thư như thế nào?

Với sự phát triển của y tế, hiện nay các giải pháp tầm soát có thể phát hiện được nhiều loại bệnh ung thư phổ biến. Tùy vào tình trạng sức khỏe, giới tính, độ tuổi và các tiền sử bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định các bước khám phù hợp. Trong đó quy trình cơ bản như sau:

Bước 1: Khám sức khỏe lâm sàng, dựa vào kết quả để chỉ định những phương pháp kiểm tra chuyên sâu.

Bước 2: Thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư và những thủ thuật cơ bản gồm: xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và một số xét nghiệm khác như AFP ở nam giới, CEA ở nữ giới.

Bước 3: Thực hiện những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cần thiết như: chụp X- quang tim, phổi; siêu âm vú, ổ bụng; nội soi dạ dày, trực tràng.

Bước 4: Tiến hành phương pháp điện tâm đồ để phát hiện nguy cơ ung thư và các bệnh lý về tim mạch.

Bước 5: Bác sĩ kết luận, tư vấn dựa trên những kết quả thu được.

5. Chi phí tầm soát bệnh?

Mỗi gói tầm soát cụ thể sẽ có những xét nghiệm và thủ thuật khác nhau. Tùy vào giới tính, độ tuổi, tình trạng bệnh lý, tiền sử bệnh trong gia đình hay các thói quen sinh hoạt mà bác sĩ sẽ chỉ định gói khám và những xét nghiệm chuyên biệt. Do đó chi phí tầm soát sẽ còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Nhìn chung, so với việc điều trị khi phát hiện trễ thì chi phí tầm soát ung thư và chữa bệnh trong giai đoạn sớm rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, bạn có thể tiết kiệm ngân sách bằng cách truy cập ngay hệ thống thương mại điện tử Adayroi.com và đặt lịch khám tại đây để hưởng các chế độ như: nhận ưu đãi trực tiếp trên giá niêm yết, tham gia chương trình giảm giá hấp dẫn, tích lũy điểm trong thẻ VinID hay tham gia chương trình trả góp lãi suất 0đ.

6. Thực hiện tầm soát các bệnh ung thư ở đâu?

Trên thực tế, một số bệnh ung thư có thể kiểm tra và phát hiện ở giai đoạn tiền ung thư bằng các xét nghiệm phổ biến, nhưng nhiều bệnh lại chỉ phát hiện khi thực hiện các thủ thuật y tế cao cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại. Vì vậy tốt hơn hết, bạn nên thực hiện những kiểm tra này tại các bệnh viện uy tín, đảm bảo cả về trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.

Với các gói tầm soát chuyên sâu, hiện đại và áp dụng công nghệ y tế mới nhất, hệ thống y tế Vinmec là địa chỉ lý tưởng cho những ai đang có nhu cầu kiểm tra phát hiện sớm các bệnh lý về ung thư. Không chỉ có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi, Vinmec còn hợp tác chuyên môn với các bệnh viện lớn trong nước và quốc tế, đem đến đầy đủ các giải pháp điều trị ung thư hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới.

Mới đây nhất, Vinmec vừa công bố giải pháp xét nghiệm gen có thể phát hiện sớm cùng một lúc tới 16 bệnh ung thư di truyền phổ biến. Với giải pháp này, chỉ cần thực hiện 1 lần trong đời, bạn có thể biết được liệu mình có nguy cơ mắc phải loại ung thư nào, từ đó có phương pháp phòng ngừa, xử lý và ngăn chặn phù hợp. Bên cạnh đó còn có rất nhiều gói tầm soát ung thư Vinmec dành cho từng nguy cơ bệnh lý và nhu cầu thăm khám của các đối tượng khác nhau. Cụ thể:

- Gói tầm soát tổng quát/chuyên sâu cho nam

- Gói tầm soát tổng quát/chuyên sâu cho nữ

- Khám chuyên sâu bệnh ung thư tuyến tiền liệt

- Phát hiện sớm bệnh lý về tuyến giáp

- Tầm soát các vấn đề ung thư vòm họng, hạ họng, thanh quản

- Sàng lọc ung thư phổi

- Sàng lọc ung thư thực quản - dạ dày

- Phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa (thực quản - dạ dày - đại tràng)

- Phát hiện sớm ung thư gan

- Phát hiện sớm ung thư đại tràng

- Phát hiện sớm ung thư phụ khoa

- Tầm soát và phát hiện bệnh ung thư vú

- Gói tầm soát cho bệnh ung thư vú - phụ khoa.
Tùy vào hiện trạng sức khỏe và nhu cầu thăm khám mà bạn có thể chọn gói khám bệnh chuyên sâu cho tới giải pháp tầm soát VVIP sàng lọc 16 loại ung thư bằng xét nghiệm gen hiện đại. Áp dụng linh hoạt chương trình trả góp 0đ, giảm gánh nặng tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Tích điểm VinID tiện lợi, hoàn tiền giá trị cao vào thẻ sử dụng cho lần chi trả tiếp theo. Đặc biệt tại Adayroi còn có mã giảm giá độc quyền cho các dịch vụ tại bệnh viện Vinmec. Truy cập ngay Adayroi để mua gói khám chữa bệnh chuyên sâu và hưởng những ưu đãi hấp dẫn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín