text.skipToContent

Tăm bông & băng cá nhân

Tìm thấy 66 sản phẩm
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
22.500đ 23.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 280 chiếc Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 280 chiếc
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 280 chiếc
33.000đ 34.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
22.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
16.200đ 18.500đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy UD Standard 200 chiếc Tăm bông thân giấy UD Standard 200 chiếc
Tăm bông thân giấy UD Standard 200 chiếc
21.500đ 22.200đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 300 que Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 300 que
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 300 que
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
16.500đ 17.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy Ikami 200 chiếc Tăm bông thân giấy Ikami 200 chiếc
Tăm bông thân giấy Ikami 200 chiếc
22.400đ 31.500đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 300 chiếc Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 300 chiếc
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 300 chiếc
34.700đ 35.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng keo cá nhân chống thấm nước Young Chemical Aqua 12 miếng/ hộp Băng keo cá nhân chống thấm nước Young Chemical Aqua 12 miếng/ hộp
Băng keo cá nhân chống thấm nước Young Chemical Aqua 12 miếng/ hộp
20.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 200 chiếc Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 200 chiếc
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 200 chiếc
28.500đ 30.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy đầu xoắn UD 200 chiếc Tăm bông thân giấy đầu xoắn UD 200 chiếc
Tăm bông thân giấy đầu xoắn UD 200 chiếc
26.500đ 28.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 chiếc Tăm bông Niva Cotton Buds 100 chiếc
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 chiếc
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông ráy tai Hoamis 200 que Tăm bông ráy tai Hoamis 200 que
Tăm bông ráy tai Hoamis 200 que
12.000đ 12.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy Ikami Baby 200 chiếc Tăm bông thân giấy Ikami Baby 200 chiếc
Tăm bông thân giấy Ikami Baby 200 chiếc
30.900đ 31.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
12.500đ 12.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Lovely hộp tròn 200 que Tăm bông Lovely hộp tròn 200 que
Tăm bông Lovely hộp tròn 200 que
6.400đ 12.700đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông tiệt trùng Hoamis Angel Cotton Buds 40 que Tăm bông tiệt trùng Hoamis Angel Cotton Buds 40 que
Tăm bông tiệt trùng Hoamis Angel Cotton Buds 40 que
26.000đ 26.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông ráy tai Cotton Lovely hộp 220 que Bông ráy tai Cotton Lovely hộp 220 que
Bông ráy tai Cotton Lovely hộp 220 que
7.400đ 14.800đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông ráy tai Lovely hộp 160 chiếc Bông ráy tai Lovely hộp 160 chiếc
Bông ráy tai Lovely hộp 160 chiếc
7.100đ 14.200đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Lovely hộp vuông 350 que gỗ Tăm bông Lovely hộp vuông 350 que gỗ
Tăm bông Lovely hộp vuông 350 que gỗ
27.000đ 29.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Lovely hộp 300 que Tăm bông Lovely hộp 300 que
Tăm bông Lovely hộp 300 que
20.000đ 21.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông tai Thái Lan Bonus hộp 150 cây Bông tai Thái Lan Bonus hộp 150 cây
Bông tai Thái Lan Bonus hộp 150 cây
12.500đ 12.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
16.700đ 17.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng keo cá nhân Pororo hộp thiếc màu vàng Young Chemical Băng keo cá nhân Pororo hộp thiếc màu vàng Young Chemical
Băng keo cá nhân Pororo hộp thiếc màu vàng Young Chemical
39.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông ráy tai Baby World gói 550 que Bông ráy tai Baby World gói 550 que
Bông ráy tai Baby World gói 550 que
13.500đ 26.800đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông que lớn hộp vuông Baby World Tăm bông que lớn hộp vuông Baby World
Tăm bông que lớn hộp vuông Baby World
14.000đ 15.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông ráy tai Lovely Tăm bông ráy tai Lovely
Tăm bông ráy tai Lovely
13.500đ 26.800đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông cao cấp Hana hộp tròn 200 chiếc Tăm bông cao cấp Hana hộp tròn 200 chiếc
Tăm bông cao cấp Hana hộp tròn 200 chiếc
19.500đ 19.800đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông ráy tai 2 chức năng Lovely hộp 90 cây Bông ráy tai 2 chức năng Lovely hộp 90 cây
Bông ráy tai 2 chức năng Lovely hộp 90 cây
7.800đ 15.300đ
-49%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông cao cấp Hana Tăm bông cao cấp Hana
Tăm bông cao cấp Hana
7.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Hoamis Angel Cotton Swabs 250 que Tăm bông Hoamis Angel Cotton Swabs 250 que
Tăm bông Hoamis Angel Cotton Swabs 250 que
21.000đ 21.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
24.700đ 25.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ lấy ráy tai có đèn led Touch Beauty AS-0978 Dụng cụ lấy ráy tai có đèn led Touch Beauty AS-0978
Dụng cụ lấy ráy tai có đèn led Touch Beauty AS-0978
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông cao cấp Hana gói 200 cây Tăm bông cao cấp Hana gói 200 cây
Tăm bông cao cấp Hana gói 200 cây
13.500đ 13.800đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
25.900đ 26.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thấm nước thân giấy kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 110 chiếc Tăm bông thấm nước thân giấy kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 110 chiếc
Tăm bông thấm nước thân giấy kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 110 chiếc
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông trẻ em Tender Touch hộp 100 que Tăm bông trẻ em Tender Touch hộp 100 que
Tăm bông trẻ em Tender Touch hộp 100 que
13.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm ráy tai trẻ em baby155 Hoàn Mỹ hộp 145 cây Tăm ráy tai trẻ em baby155 Hoàn Mỹ hộp 145 cây
Tăm ráy tai trẻ em baby155 Hoàn Mỹ hộp 145 cây
15.700đ 16.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng keo cá nhân Pororo hộp thiếc màu hồng Young Chemical Băng keo cá nhân Pororo hộp thiếc màu hồng Young Chemical
Băng keo cá nhân Pororo hộp thiếc màu hồng Young Chemical
39.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds hộp 200 que Tăm bông Soft Tip Cotton Buds hộp 200 que
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds hộp 200 que
21.600đ 24.500đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
30.000đ 30.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông ráy tai thân gỗ Lovely 550 cây Bông ráy tai thân gỗ Lovely 550 cây
Bông ráy tai thân gỗ Lovely 550 cây
18.500đ 36.700đ
-50%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy UD Shower 110 chiếc Tăm bông thân giấy UD Shower 110 chiếc
Tăm bông thân giấy UD Shower 110 chiếc
28.500đ 30.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông đen đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông đen đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông đen đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
37.500đ 41.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông trang điểm Cherie Pure Cotton Buds 100 que Tăm bông trang điểm Cherie Pure Cotton Buds 100 que
Tăm bông trang điểm Cherie Pure Cotton Buds 100 que
8.700đ 8.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 que Tăm bông Niva Cotton Buds 100 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 que
7.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm Bông Than Hoạt Tính Niva Black Charcoal Cotton Swabs AJC2 200 chiếc Tăm Bông Than Hoạt Tính Niva Black Charcoal Cotton Swabs AJC2 200 chiếc
Tăm Bông Than Hoạt Tính Niva Black Charcoal Cotton Swabs AJC2 200 chiếc
30.900đ 31.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông Bonus Cotton Buds 100 chiếc Tăm bông Bonus Cotton Buds 100 chiếc
Tăm bông Bonus Cotton Buds 100 chiếc
7.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy Hoamis Charming Paper Cotton Swabs 300 que Tăm bông thân giấy Hoamis Charming Paper Cotton Swabs 300 que
Tăm bông thân giấy Hoamis Charming Paper Cotton Swabs 300 que
30.500đ 31.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy đầu xoắn Ikami 180 chiếc Tăm bông thân giấy đầu xoắn Ikami 180 chiếc
Tăm bông thân giấy đầu xoắn Ikami 180 chiếc
22.400đ 31.500đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tăm bông thân giấy Hoamis 100 que Tăm bông thân giấy Hoamis 100 que
Tăm bông thân giấy Hoamis 100 que
10.000đ 10.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 50 miếng Băng cá nhân không thấm nước Urgo 50 miếng
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 50 miếng
47.800đ 52.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 102 miếng Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 102 miếng
Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 102 miếng
58.800đ 63.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 100 miếng Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 100 miếng
Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 100 miếng
58.700đ 63.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cá nhân co giãn tốt và ít thấm nước dành cho gia đình Urgo Family 10 miếng Băng cá nhân co giãn tốt và ít thấm nước dành cho gia đình Urgo Family 10 miếng
Băng cá nhân co giãn tốt và ít thấm nước dành cho gia đình Urgo Family 10 miếng
8.700đ 9.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 30 miếng Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 30 miếng
Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 30 miếng
37.000đ 39.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 10 miếng Băng cá nhân không thấm nước Urgo 10 miếng
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 10 miếng
18.500đ 19.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy