text.skipToContent

Tăm bông & băng cá nhân

Tìm thấy 68 sản phẩm
Băng cá nhân dành cho trẻ em Urgo Protective Plasters 14 miếng Urgo Băng cá nhân dành cho trẻ em Urgo Protective Plasters 14 miếng Urgo
Băng cá nhân dành cho trẻ em Urgo Protective Plasters 14 miếng Urgo
59.000đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông trang điểm Cherie Pure Cotton Buds 100 que Tăm bông trang điểm Cherie Pure Cotton Buds 100 que
Tăm bông trang điểm Cherie Pure Cotton Buds 100 que
8.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông tai Thái Lan Bonus hộp 150 cây Bông tai Thái Lan Bonus hộp 150 cây
Bông tai Thái Lan Bonus hộp 150 cây
12.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy Hoàn Mỹ hộp 100 que Tăm bông thân giấy Hoàn Mỹ hộp 100 que
Tăm bông thân giấy Hoàn Mỹ hộp 100 que
15.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông trẻ em Tender Touch hộp 100 que Tăm bông trẻ em Tender Touch hộp 100 que
Tăm bông trẻ em Tender Touch hộp 100 que
13.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Tender Touch 200 que Tăm bông Tender Touch 200 que
Tăm bông Tender Touch 200 que
17.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân co giãn tốt và ít thấm nước dành cho gia đình Urgo Family 10 miếng Băng cá nhân co giãn tốt và ít thấm nước dành cho gia đình Urgo Family 10 miếng
Băng cá nhân co giãn tốt và ít thấm nước dành cho gia đình Urgo Family 10 miếng
8.900đ 9.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Niva Cotton Buds 60 que Tăm bông Niva Cotton Buds 60 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 60 que
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 102 miếng Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 102 miếng
Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 102 miếng
60.000đ 63.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy Ikami 200 chiếc Tăm bông thân giấy Ikami 200 chiếc
Tăm bông thân giấy Ikami 200 chiếc
31.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
23.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 300 que Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 300 que
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 300 que
40.000đ 41.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông ráy tai Hoamis 200 que Tăm bông ráy tai Hoamis 200 que
Tăm bông ráy tai Hoamis 200 que
12.000đ 12.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds hộp 200 que Tăm bông Soft Tip Cotton Buds hộp 200 que
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds hộp 200 que
24.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 20 miếng Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 20 miếng
Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 20 miếng
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thấm nước thân giấy kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 110 chiếc Tăm bông thấm nước thân giấy kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 110 chiếc
Tăm bông thấm nước thân giấy kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 110 chiếc
27.500đ 30.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 100 miếng Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 100 miếng
Băng cá nhân trong suốt có tính thẩm mỹ Urgo 100 miếng
59.900đ 63.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 30 miếng Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 30 miếng
Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 30 miếng
37.800đ 39.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 50 miếng Băng cá nhân không thấm nước Urgo 50 miếng
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 50 miếng
48.800đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 10 miếng Băng cá nhân không thấm nước Urgo 10 miếng
Băng cá nhân không thấm nước Urgo 10 miếng
19.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 20 miếng Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 20 miếng
Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo 20 miếng
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 chiếc Tăm bông Niva Cotton Buds 100 chiếc
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 chiếc
12.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 200 chiếc Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 200 chiếc
Tăm bông thân giấy kháng khuẩn Life Cotton Sticks 200 chiếc
29.000đ 30.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy Ikami Baby 200 chiếc Tăm bông thân giấy Ikami Baby 200 chiếc
Tăm bông thân giấy Ikami Baby 200 chiếc
31.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 200 chiếc
18.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
12.500đ 12.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 20 miếng Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 20 miếng
Băng cá nhân ít thấm nước Urgo 20 miếng
19.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
17.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
12.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm ráy tai trẻ em baby155 Hoàn Mỹ hộp 145 cây Tăm ráy tai trẻ em baby155 Hoàn Mỹ hộp 145 cây
Tăm ráy tai trẻ em baby155 Hoàn Mỹ hộp 145 cây
16.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy đầu xoắn Ikami 180 chiếc Tăm bông thân giấy đầu xoắn Ikami 180 chiếc
Tăm bông thân giấy đầu xoắn Ikami 180 chiếc
31.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông đen đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông đen đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông đen đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
38.200đ 41.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Bonus Cotton Buds 100 chiếc Tăm bông Bonus Cotton Buds 100 chiếc
Tăm bông Bonus Cotton Buds 100 chiếc
7.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 que Tăm bông Niva Cotton Buds 100 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 100 que
7.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Bonus Cotton Buds 200 chiếc
16.500đ 17.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 200 chiếc
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy đầu xoắn UD 200 chiếc Tăm bông thân giấy đầu xoắn UD 200 chiếc
Tăm bông thân giấy đầu xoắn UD 200 chiếc
27.000đ 28.200đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
Tăm bông Niva Cotton Buds 200 que
22.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 300 chiếc Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 300 chiếc
Tăm bông Baby Cheries Pure Cotton Buds 300 chiếc
35.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 280 chiếc Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 280 chiếc
Tăm bông Soft Tip Cotton Buds 280 chiếc
33.000đ 34.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông cao cấp Hana hộp tròn 200 chiếc Tăm bông cao cấp Hana hộp tròn 200 chiếc
Tăm bông cao cấp Hana hộp tròn 200 chiếc
19.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông cao cấp Hana gói 200 cây Tăm bông cao cấp Hana gói 200 cây
Tăm bông cao cấp Hana gói 200 cây
13.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc Tăm bông đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
Tăm bông đầu xoắn kháng khuẩn Sakura Paper Stick Cotton Buds 200 chiếc
30.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
Bông miếng Thái Lan Bonus túi 80 miếng
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Lovely hộp vuông 350 que gỗ Tăm bông Lovely hộp vuông 350 que gỗ
Tăm bông Lovely hộp vuông 350 que gỗ
23.100đ 29.200đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Lovely hộp 300 que Tăm bông Lovely hộp 300 que
Tăm bông Lovely hộp 300 que
17.000đ 21.500đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm Bông Than Hoạt Tính Niva Black Charcoal Cotton Swabs AJC2 200 chiếc Tăm Bông Than Hoạt Tính Niva Black Charcoal Cotton Swabs AJC2 200 chiếc
Tăm Bông Than Hoạt Tính Niva Black Charcoal Cotton Swabs AJC2 200 chiếc
31.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông thấm nước tiệt trùng y tế cao cấp Hoamis Angel Medicot Bông thấm nước tiệt trùng y tế cao cấp Hoamis Angel Medicot
Bông thấm nước tiệt trùng y tế cao cấp Hoamis Angel Medicot
103.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông ráy tai Lovely hộp 160 chiếc Bông ráy tai Lovely hộp 160 chiếc
Bông ráy tai Lovely hộp 160 chiếc
7.200đ 14.200đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông tiệt trùng Hoamis Angel Cotton Buds 40 que Tăm bông tiệt trùng Hoamis Angel Cotton Buds 40 que
Tăm bông tiệt trùng Hoamis Angel Cotton Buds 40 que
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy UD Shower 110 chiếc Tăm bông thân giấy UD Shower 110 chiếc
Tăm bông thân giấy UD Shower 110 chiếc
23.000đ 30.200đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông thân giấy UD Standard 200 chiếc Tăm bông thân giấy UD Standard 200 chiếc
Tăm bông thân giấy UD Standard 200 chiếc
17.400đ 22.200đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông ráy tai Cotton Lovely hộp 220 que Bông ráy tai Cotton Lovely hộp 220 que
Bông ráy tai Cotton Lovely hộp 220 que
7.500đ 14.800đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông ráy tai 2 chức năng Lovely hộp 90 cây Bông ráy tai 2 chức năng Lovely hộp 90 cây
Bông ráy tai 2 chức năng Lovely hộp 90 cây
7.800đ 15.300đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông ráy tai Lovely Tăm bông ráy tai Lovely
Tăm bông ráy tai Lovely
13.700đ 26.800đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông que lớn hộp vuông Baby World Tăm bông que lớn hộp vuông Baby World
Tăm bông que lớn hộp vuông Baby World
14.000đ 15.200đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Lovely hộp tròn 200 que Tăm bông Lovely hộp tròn 200 que
Tăm bông Lovely hộp tròn 200 que
6.500đ 12.700đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông ráy tai Baby World gói 550 que Bông ráy tai Baby World gói 550 que
Bông ráy tai Baby World gói 550 que
13.700đ 26.800đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tăm bông Hoamis Angel Cotton Swabs 250 que Tăm bông Hoamis Angel Cotton Swabs 250 que
Tăm bông Hoamis Angel Cotton Swabs 250 que
21.000đ 21.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy