text.skipToContent

Huggies
Bobby
Pampers
Merries
G.ooN
Moony

Tã-bỉm quần Merries L44 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Merries L44 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Merries L44 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 2.5%
Tã-bỉm quần Merries XL38 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Merries XL38 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Merries XL38 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm dán Merries M64 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries M64 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries M64 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm dán Merries L54 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries L54 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries L54 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm dán Merries S82 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries S82 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries S82 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm quần Merries M58 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Merries M58 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Merries M58 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm quần Bobby L54 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Bobby L54 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Bobby L54 - Hàng chính hãng
235.500đ 292.000đ -19%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 4%
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
897.000đ 1.140.000đ -21%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Tã-bỉm quần Huggies Dry XL62 - Túi 62 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry XL62 - Túi 62 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry XL62 - Túi 62 miếng
299.000đ 380.000đ -21%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Tã-bỉm dán Merries XL44 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries XL44 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries XL44 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XL62
598.000đ 760.000đ -21%
Hoàn 12.000đ
Giảm 12%
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Tã-bỉm quần Bobby XL48 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Bobby XL48 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Bobby XL48 - Hàng chính hãng
235.500đ 292.000đ -19%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 4%
Tã-bỉm quần Merries XXL26 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Merries XXL26 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Merries XXL26 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm dán Merries NB90 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries NB90 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries NB90 - Hàng chính hãng
355.000đ 450.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Giảm 3%
Tã-bỉm quần Bobby XXL44 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Bobby XXL44 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Bobby XXL44 - Hàng chính hãng
235.500đ 292.000đ -19%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 4%
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO M76 (5-10kg) - Gói 76 miếngTã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO M76 (5-10kg) - Gói 76 miếng
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO M76 (5-10kg) - Gói 76 miếng
256.000đ 320.000đ -20%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo M74
909.000đ 1.140.000đ -20%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
768.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Tã-bỉm quần Huggies Dry M74 - Gói 74 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry M74 - Gói 74 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry M74 - Gói 74 miếng
303.000đ 380.000đ -20%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO L68 (8 - 13kg) - Gói 68 miếngTã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO L68 (8 - 13kg) - Gói 68 miếng
Tã dán HUGGIES DRY SUPER JUMBO L68 (8 - 13kg) - Gói 68 miếng
256.000đ 320.000đ -20%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Miếng lót Huggies NB1 100Miếng lót Huggies NB1 100
Miếng lót Huggies NB1 100
113.500đ 142.000đ -20%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
Combo 2 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
512.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo M48Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo M48
Tã-bỉm dán Huggies Dry Jumbo M48
163.000đ 210.000đ -22%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
Combo 3 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
909.000đ 1.140.000đ -20%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
Combo 2 túi tã-bỉm quần Huggies Dry Pants Super Jumbo XXL56
606.000đ 760.000đ -20%
Hoàn 12.000đ
Giảm 12%
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo M76
768.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
Combo 2 túi Tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo L68
512.000đ 640.000đ -20%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 2 Tã-bỉm quần Pampers đại XL48 DenimCombo 2 Tã-bỉm quần Pampers đại XL48 Denim
Combo 2 Tã-bỉm quần Pampers đại XL48 Denim
504.000đ 614.000đ -18%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 17%
Combo 2 Tã-bỉm quần Pampers đại L54 DenimCombo 2 Tã-bỉm quần Pampers đại L54 Denim
Combo 2 Tã-bỉm quần Pampers đại L54 Denim
504.000đ 614.000đ -18%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 17%
Tã-bỉm quần Merries L44 - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Merries L44 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Merries L44 - Hàng chính hãng
370.000đ 450.000đ -18%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 4%
Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants XXL56 - Túi 56 miếngTã-bỉm quần Huggies Dry Pants XXL56 - Túi 56 miếng
Tã-bỉm quần Huggies Dry Pants XXL56 - Túi 56 miếng
303.000đ 380.000đ -20%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 11%
Tặng 01 Thú phát nhạc
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
Combo 3 túi tã-bỉm dán Huggies Dry Super Jumbo XL62
771.000đ 960.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 9%
Tã-bỉm dán Merries L54 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries L54 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries L54 - Hàng chính hãng
370.000đ 450.000đ -18%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 4%
Tã-bỉm quần Pampers đại M60 Denim - Hàng chính hãngTã-bỉm quần Pampers đại M60 Denim - Hàng chính hãng
Tã-bỉm quần Pampers đại M60 Denim - Hàng chính hãng
252.000đ 307.000đ -18%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 17%
Tã-bỉm dán Merries S82 - Hàng chính hãngTã-bỉm dán Merries S82 - Hàng chính hãng
Tã-bỉm dán Merries S82 - Hàng chính hãng
370.000đ 450.000đ -18%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 4%

Mua tã em bé chính hãng giá tốt tại Adayroi

Một trong những vấn đề thường gặp đối với các mẹ chính là làm thế nào để tìm được loại bỉm vừa đảm bảo độ thấm hút cao, vừa êm dịu với làn da mỏng manh của trẻ, lại giúp bé thoải mái vận động. Tùy vào nhu cầu của trẻ, mẹ có thể chọn loại dạng quần hoặc dán.

Nếu đang tìm mua tã cho con, những lưu ý dưới đây sẽ giúp mẹ tìm được sản phẩm phù hợp cho bé yêu của mình:

Với trẻ từ 0 - 1 tháng, miếng lót sơ sinh dùng kèm với vải hoặc quần chuyên dụng là phù hợp hơn cả bởi sự mỏng nhẹ, khả năng thấm hút tốt.

Khi trẻ lớn hơn, sản phẩm dạng có 2 miếng dán ở 2 bên hông, khi dùng có hình dạng chiếc quần nhỏ sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc thấm hút và chống trào ngược.

Sản phẩm dạng quần phù hợp khi trẻ có nhiều vận động như trườn, bò, đứng. Do giá bỉm dạng quần đắt hơn dạng dán nên bạn có thể dùng song song cả 2 loại để tiết kiệm chi phí.

Để đảm bảo da bé không bị kích ứng, khó chịu, mẹ nên dùng những sản phẩm chính hãng, được làm từ chất liệu mềm mịn, êm dịu và an toàn với làn da nhạy cảm của bé. Bên cạnh đó, sản phẩm cần có thiết kế chống tràn, khả năng thấm hút tốt, nhiều lỗ thoáng khí để không gây bức bí cho làn da nhạy cảm và non nớt của trẻ.

Trong số những sản phẩm dành cho trẻ em trên thị trường, các loại tã Pampers, Merries,... được rất nhiều cha mẹ tin dùng cho bé yêu. Đặc biệt, truy cập website Adayroi.com, bạn có thể tìm thấy rất nhiều bỉm khuyến mãi của các thương hiệu nổi tiếng này. Bên cạnh đó, chương trình tích điểm thẻ thành viên VinID sẽ giúp bạn tiết kiệm ngân sách một cách đáng kể. Chính sách giao hàng nhanh chóng và đổi trả thuận tiện của Adayroi sẽ giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian mua sắm và có thêm nhiều thời gian dành cho bé.
Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm phong cách mua sắm siêu tiện lợi và tiết kiệm cùng Adayroi chưa? Hãy truy cập ngay để không bỏ lỡ những ưu đãi khủng từ Adayroi bạn nhé!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín