text.skipToContent

Súng dán keo, bắn đinh

Tìm thấy 42 sản phẩm
Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)
Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)
9.655.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)
Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)
573.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)
Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)
549.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)
Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)
665.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh Rongpeng F30 (Xanh dương)Máy bắn đinh Rongpeng F30 (Xanh dương)
Máy bắn đinh Rongpeng F30 (Xanh dương)
488.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)
1.932.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh chỉ Jitool 640S 15~40mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh chỉ Jitool 640S 15~40mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh chỉ Jitool 640S 15~40mm (Trắng phối đỏ)
2.899.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh U Jitool 1013 5~13mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh U Jitool 1013 5~13mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool 1013 5~13mm (Trắng phối đỏ)
1.449.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh U Jitool 1022 10~22mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh U Jitool 1022 10~22mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool 1022 10~22mm (Trắng phối đỏ)
1.303.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh U Jitool JNS45 25~50mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh U Jitool JNS45 25~50mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool JNS45 25~50mm (Trắng phối đỏ)
4.824.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh U Jitool TRS25S 13~25mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh U Jitool TRS25S 13~25mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool TRS25S 13~25mm (Trắng phối đỏ)
4.824.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh U Jitool JPS38R 19~38mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh U Jitool JPS38R 19~38mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool JPS38R 19~38mm (Trắng phối đỏ)
4.824.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh Jitool T64R 19~64mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh Jitool T64R 19~64mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool T64R 19~64mm (Trắng phối đỏ)
3.382.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)
2.028.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)
1.303.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CAMáy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA
Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA
855.000đ 950.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6783 (Cam)Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6783 (Cam)
Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6783 (Cam)
372.000đ 410.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khung bắn silicone Tolsen 43044 (Bạc)Khung bắn silicone Tolsen 43044 (Bạc)
Khung bắn silicone Tolsen 43044 (Bạc)
187.500đ 199.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo Dremel Glue Gun 930Súng bắn keo Dremel Glue Gun 930
Súng bắn keo Dremel Glue Gun 930
479.000đ 599.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khung bắn silicone Tolsen 43041 (Vàng)Khung bắn silicone Tolsen 43041 (Vàng)
Khung bắn silicone Tolsen 43041 (Vàng)
72.000đ 75.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)
Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)
97.000đ 110.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)
308.000đ 340.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khung bắn silicone Tolsen 43042 (Vàng)Khung bắn silicone Tolsen 43042 (Vàng)
Khung bắn silicone Tolsen 43042 (Vàng)
58.500đ 75.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)
Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)
319.000đ 350.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)
Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)
160.000đ 171.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)
Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)
313.500đ 330.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)
Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)
1.889.000đ 2.080.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng phun keo dùng điện Yato YT-82401 (Đỏ)Súng phun keo dùng điện Yato YT-82401 (Đỏ)
Súng phun keo dùng điện Yato YT-82401 (Đỏ)
299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)
Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)
394.000đ 430.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo Stanley 69-GR20B (Vàng)Súng bắn keo Stanley 69-GR20B (Vàng)
Súng bắn keo Stanley 69-GR20B (Vàng)
280.300đ 295.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)
282.000đ 310.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo dùng pin Proskit GK-368 7W (Xanh da trời)Súng bắn keo dùng pin Proskit GK-368 7W (Xanh da trời)
Súng bắn keo dùng pin Proskit GK-368 7W (Xanh da trời)
384.000đ 420.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)
Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)
120.000đ 150.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)
Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)
337.000đ 370.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)
269.000đ 300.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy