text.skipToContent

Súng dán keo, bắn đinh

Tìm thấy 42 sản phẩm
Máy bắn đinh chỉ Jitool 640S 15~40mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh chỉ Jitool 640S 15~40mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh chỉ Jitool 640S 15~40mm (Trắng phối đỏ)
2.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh Rongpeng F30 (Xanh dương) Máy bắn đinh Rongpeng F30 (Xanh dương)
Máy bắn đinh Rongpeng F30 (Xanh dương)
488.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy gỡ đinh Jitool AP64RN (Trắng phối đỏ) Máy gỡ đinh Jitool AP64RN (Trắng phối đỏ)
Máy gỡ đinh Jitool AP64RN (Trắng phối đỏ)
3.382.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương) Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)
Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)
665.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương) Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)
Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)
549.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương) Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)
Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)
573.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)
1.932.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh cuộn Jitool JN55C 25~57mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh cuộn Jitool JN55C 25~57mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh cuộn Jitool JN55C 25~57mm (Trắng phối đỏ)
7.730.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh U Jitool 1013 5~13mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh U Jitool 1013 5~13mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool 1013 5~13mm (Trắng phối đỏ)
1.449.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh U Jitool 1022 10~22mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh U Jitool 1022 10~22mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool 1022 10~22mm (Trắng phối đỏ)
1.303.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh cuộn Jitool JN70C 50~70mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh cuộn Jitool JN70C 50~70mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh cuộn Jitool JN70C 50~70mm (Trắng phối đỏ)
8.696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng) Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)
Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)
9.655.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh U Jitool JNS45 25~50mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh U Jitool JNS45 25~50mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool JNS45 25~50mm (Trắng phối đỏ)
4.824.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh U Jitool TRS25S 13~25mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh U Jitool TRS25S 13~25mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool TRS25S 13~25mm (Trắng phối đỏ)
4.824.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh U Jitool JPS38R 19~38mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh U Jitool JPS38R 19~38mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh U Jitool JPS38R 19~38mm (Trắng phối đỏ)
4.824.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)
2.028.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh Jitool T64R 19~64mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh Jitool T64R 19~64mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool T64R 19~64mm (Trắng phối đỏ)
3.382.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ) Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)
1.303.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA
Máy bắn đinh cầm tay Nikawa NK-F30CA
855.000đ 950.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung bắn silicone Tolsen 43049 Khung bắn silicone Tolsen 43049
Khung bắn silicone Tolsen 43049
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung bắn silicone Tolsen 43041 (Vàng) Khung bắn silicone Tolsen 43041 (Vàng)
Khung bắn silicone Tolsen 43041 (Vàng)
75.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng phun keo dùng điện Yato YT-82401 (Đỏ) Súng phun keo dùng điện Yato YT-82401 (Đỏ)
Súng phun keo dùng điện Yato YT-82401 (Đỏ)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen) Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)
Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi) Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)
Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)
171.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam) Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)
308.000đ 340.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo Stanley 69-GR20B (Vàng) Súng bắn keo Stanley 69-GR20B (Vàng)
Súng bắn keo Stanley 69-GR20B (Vàng)
295.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương) Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)
Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung bắn silicone Tolsen 43042 (Vàng) Khung bắn silicone Tolsen 43042 (Vàng)
Khung bắn silicone Tolsen 43042 (Vàng)
75.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam) Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)
Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)
97.000đ 110.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng dán keo Stanley 69-GR10C 15W (Vàng) Súng dán keo Stanley 69-GR10C 15W (Vàng)
Súng dán keo Stanley 69-GR10C 15W (Vàng)
159.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng) Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)
Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)
337.000đ 370.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo dùng pin Proskit GK-368 7W (Xanh da trời) Súng bắn keo dùng pin Proskit GK-368 7W (Xanh da trời)
Súng bắn keo dùng pin Proskit GK-368 7W (Xanh da trời)
384.000đ 420.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam) Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)
Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)
394.000đ 430.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam) Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)
Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)
319.000đ 350.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi) Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)
Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)
1.889.000đ 2.080.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam) Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)
282.000đ 310.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6787 (Trắng) Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6787 (Trắng)
Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6787 (Trắng)
223.000đ 250.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn đinh Makita AF504Z (Đen) Súng bắn đinh Makita AF504Z (Đen)
Súng bắn đinh Makita AF504Z (Đen)
1.086.000đ 1.190.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam) Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)
269.000đ 300.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo Pro'skit GK389B (Xanh lá cây) Súng bắn keo Pro'skit GK389B (Xanh lá cây)
Súng bắn keo Pro'skit GK389B (Xanh lá cây)
307.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo dùng pin Pro'skit GK368 (Trắng sữa phối xanh) Súng bắn keo dùng pin Pro'skit GK368 (Trắng sữa phối xanh)
Súng bắn keo dùng pin Pro'skit GK368 (Trắng sữa phối xanh)
362.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Súng bắn keo Pro'skit GK380B (Xanh ghi) Súng bắn keo Pro'skit GK380B (Xanh ghi)
Súng bắn keo Pro'skit GK380B (Xanh ghi)
186.000đ 196.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy