text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)
Công cụ bắn keo silicon có trợ lực 9" Asaki AK-6784 (Cam)
79.000đ 110.000đ -28%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)
Súng bắn keo Texet HH-138 10W (Xanh dương)
120.000đ 150.000đ -20%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Texet HH-158 20W (Xanh dương)Súng bắn keo Texet HH-158 20W (Xanh dương)
Súng bắn keo Texet HH-158 20W (Xanh dương)
149.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)
Súng bắn keo Pro'skit GK352F (Trắng phối chấm bi)
160.000đ 176.000đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6787 (Trắng)Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6787 (Trắng)
Súng bắn keo silicon 9" Asaki AK-6787 (Trắng)
180.000đ 250.000đ -28%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Khung bắn silicone Tolsen 43044 (Bạc)Khung bắn silicone Tolsen 43044 (Bạc)
Khung bắn silicone Tolsen 43044 (Bạc)
187.500đ 199.000đ -6%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9022 40W (Cam)
202.000đ 300.000đ -33%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9023 60W (Cam)
211.000đ 310.000đ -32%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)
Súng bắn silicone Asaki AK-9024 80W (Cam)
229.000đ 340.000đ -33%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Pro'skit GK390B (Xanh lá cây)Súng bắn keo Pro'skit GK390B (Xanh lá cây)
Súng bắn keo Pro'skit GK390B (Xanh lá cây)
240.000đ 254.000đ -6%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)
Súng bắn silicone dạng cây Asaki AK-9025 100W (Cam)
240.000đ 350.000đ -31%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)
Súng bắn keo silicon 15" Asaki AK-6789 (Trắng)
269.000đ 370.000đ -27%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)
Súng bắn silicon Asaki AK-9026 (Cam)
296.000đ 430.000đ -31%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Pro'skit GK389B (Xanh lá cây)Súng bắn keo Pro'skit GK389B (Xanh lá cây)
Súng bắn keo Pro'skit GK389B (Xanh lá cây)
307.000đ 338.000đ -9%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)
Súng bắn keo Sellery 96-760 (Đen)
313.500đ 330.000đ -5%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo dùng pin Pro'skit GK368 (Trắng sữa phối xanh)Súng bắn keo dùng pin Pro'skit GK368 (Trắng sữa phối xanh)
Súng bắn keo dùng pin Pro'skit GK368 (Trắng sữa phối xanh)
362.000đ 398.000đ -9%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn keo Dremel Glue Gun 930Súng bắn keo Dremel Glue Gun 930
Súng bắn keo Dremel Glue Gun 930
509.000đ 710.000đ -28%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)
Máy bắn đinh U Rongpeng 1022J (Xanh dương)
540.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)
Máy bắn đinh chỉ Rongpeng H625 (Xanh dương)
564.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)
Máy bắn đinh Rongpeng F50B (Xanh dương)
654.000đ
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng bắn đinh Makita AF504Z (Đen)Súng bắn đinh Makita AF504Z (Đen)
Súng bắn đinh Makita AF504Z (Đen)
1.091.000đ 1.190.000đ -8%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool F30 30mm (Trắng phối đỏ)
1.282.000đ
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)
Súng dán keo Bosch GKP200CE 500W (Xanh ghi)
1.786.000đ 2.080.000đ -14%
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh chỉ Jitool 630 15~30mm (Trắng phối đỏ)
1.901.000đ
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh Jitool 1850A 50mm (Trắng phối đỏ)
1.994.000đ
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy gỡ đinh Jitool AP64RN (Trắng phối đỏ)Máy gỡ đinh Jitool AP64RN (Trắng phối đỏ)
Máy gỡ đinh Jitool AP64RN (Trắng phối đỏ)
3.326.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 277.167đ/tháng
Hoàn 67.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh cuộn Jitool JN70C 50~70mm (Trắng phối đỏ)Máy bắn đinh cuộn Jitool JN70C 50~70mm (Trắng phối đỏ)
Máy bắn đinh cuộn Jitool JN70C 50~70mm (Trắng phối đỏ)
8.554.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 712.833đ/tháng
Hoàn 171.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)
Máy bắn đinh bê tông Jitool CS26_38 12~38mm (Trắng)
9.497.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 791.417đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ

Súng bắn keo - dụng cụ nhỏ nhưng siêu tiện ích

Súng bắn keo được dùng để làm dính trên các bề mặt đa dạng: gỗ, giấy, vải, kim loại trong các công việc thủ công, sửa chữa, chế tác trang sức, đồ thủ mỹ nghệ. Đây là một dụng cụ đơn giản, nhỏ gọn nhưng chọn mua chúng cũng không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Một sản phẩm kém chất lượng sẽ gây khó chịu suốt quá trình sử dụng, làm tốn thời gian và không thể cho hiệu quả thẩm mỹ như mong muốn. Vì vậy hãy chọn mua một chiếc súng thật tốt đến từ thương hiệu uy tín trên thị trường.

Chất liệu và thiết kế của súng là điều đầu tiên cần cân nhắc. Chất liệu bền, cứng như nhựa cao cấp mới có thể cho tuổi thọ sản phẩm lâu dài. Thiết kế tiện lợi, vừa vặn tay cầm người dùng, ma sát cao sẽ cho thao tác nhanh gọn nhẹ, tăng tiến độ công việc. Là một thiết bị điện, công suất của súng cũng góp phần khẳng định chất lượng. Tương tự như máy hàn hay máy đánh bóng, súng bắn keo không chỉ đem lại hiệu quả thẩm mỹ mà còn giúp sửa chữa các đồ vật khá đa năng. Đối với nhu cầu sử dụng làm đồ thủ công, sửa chữa đồ đạc trong nhà hay dùng trong các xưởng sản xuất nhỏ thì mức công suất 20 đến 40 V là thích hợp.
Các tính năng phụ đi kèm như có cơ chế kiểm soát dòng chảy của keo, thời gian làm nóng nhanh chóng cũng sẽ là điểm cộng đáng kể. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của mình và người xung quanh, bạn cũng nên nhớ đảm bảo mọi chất liệu của máy đều không tiết ra chất độc hại trong quá trình sử dụng.
Mua súng bắn keo và các phụ kiện dụng cụ sửa chữa chất lượng khác trên Adayroi.com, bạn sẽ được mua hàng tiện lợi nhanh chóng và tiết kiệm tối đa. Giá súng bắn keo của Adayroi ưu đãi cùng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn với nhiều mặt hàng cho bạn mua sắm thả ga, bao la quà tặng!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín