text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850gSữa bột Abbott Ensure Gold 850g
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850g
719.000đ 799.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Vinamilk Optimum Mama Gold hộp thiếc 900gSữa bột Vinamilk Optimum Mama Gold hộp thiếc 900g
Sữa bột Vinamilk Optimum Mama Gold hộp thiếc 900g
352.200đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột cho người tiểu đường FontActiv Diabest 800gSữa bột cho người tiểu đường FontActiv Diabest 800g
Sữa bột cho người tiểu đường FontActiv Diabest 800g
595.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa nước Abbott Ensure Original hương vani 237mlSữa nước Abbott Ensure Original hương vani 237ml
Sữa nước Abbott Ensure Original hương vani 237ml
228.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột XO Mom GT 800gSữa bột XO Mom GT 800g
Sữa bột XO Mom GT 800g
490.000đ 523.000đ -6%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa cho người suy kiệt, phẫu thuật, ung thư Peptamen 400gSữa cho người suy kiệt, phẫu thuật, ung thư Peptamen 400g
Sữa cho người suy kiệt, phẫu thuật, ung thư Peptamen 400g
482.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Enfamama A+ hương Chocolate 400gSữa bột Enfamama A+ hương Chocolate 400g
Sữa bột Enfamama A+ hương Chocolate 400g
230.900đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột cho người tiểu đường, tim mạch Cadier Gold 400gSữa bột cho người tiểu đường, tim mạch Cadier Gold 400g
Sữa bột cho người tiểu đường, tim mạch Cadier Gold 400g
260.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900gSữa bột Frisomum Gold hương vani 900g
Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g
475.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850gSữa bột Abbott Ensure Gold 850g
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850g
719.000đ 799.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa cho bệnh nhân suy thận, chạy thận VitaDairy Nepro Gold 1 (400g)Sữa cho bệnh nhân suy thận, chạy thận VitaDairy Nepro Gold 1 (400g)
Sữa cho bệnh nhân suy thận, chạy thận VitaDairy Nepro Gold 1 (400g)
235.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott Glucerna 400gSữa bột Abbott Glucerna 400g
Sữa bột Abbott Glucerna 400g
355.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương vani 900gSữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương vani 900g
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương vani 900g
215.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa cho bệnh nhân suy thận, chạy thận VitaDairy Nepro Gold 2 (400g)Sữa cho bệnh nhân suy thận, chạy thận VitaDairy Nepro Gold 2 (400g)
Sữa cho bệnh nhân suy thận, chạy thận VitaDairy Nepro Gold 2 (400g)
220.000đ 235.000đ -6%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa cho người suy kiệt, phẫu thuật, ung thư Recova Gold 400g Sữa cho người suy kiệt, phẫu thuật, ung thư Recova Gold 400g
Sữa cho người suy kiệt, phẫu thuật, ung thư Recova Gold 400g
270.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột cho người tiểu đường FontActiv Diabest 400gSữa bột cho người tiểu đường FontActiv Diabest 400g
Sữa bột cho người tiểu đường FontActiv Diabest 400g
315.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Siro hỗ trợ giảm táo bón thai kỳ Isilax Mamma 200mlSiro hỗ trợ giảm táo bón thai kỳ Isilax Mamma 200ml
Siro hỗ trợ giảm táo bón thai kỳ Isilax Mamma 200ml
330.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani 400gSữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani 400g
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani 400g
355.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Trà vằng túi lọc Wonmom 40gTrà vằng túi lọc Wonmom 40g
Trà vằng túi lọc Wonmom 40g
90.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Cao chè vằng Lợi sữa - Giảm cân Bảo Nhiên 75gCao chè vằng Lợi sữa - Giảm cân Bảo Nhiên 75g
Cao chè vằng Lợi sữa - Giảm cân Bảo Nhiên 75g
114.000đ 120.000đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani hộp 400gSữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani hộp 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani hộp 400g
118.600đ 124.900đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Rong nho khô Trí Tín hộp 200gRong nho khô Trí Tín hộp 200g
Rong nho khô Trí Tín hộp 200g
150.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Vinamilk Optimum MamaGold (400g)Sữa bột Vinamilk Optimum MamaGold (400g)
Sữa bột Vinamilk Optimum MamaGold (400g)
166.200đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Tinh bột nghệ Bổ máu - Đẹp da Bảo Nhiên 100gTinh bột nghệ Bổ máu - Đẹp da Bảo Nhiên 100g
Tinh bột nghệ Bổ máu - Đẹp da Bảo Nhiên 100g
171.000đ 190.000đ -10%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Mật ong khoái thiên nhiên nguyên chất Gold 100mlMật ong khoái thiên nhiên nguyên chất Gold 100ml
Mật ong khoái thiên nhiên nguyên chất Gold 100ml
180.000đ 250.000đ -28%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa nước Abbott Glucerna 220mlSữa nước Abbott Glucerna 220ml
Sữa nước Abbott Glucerna 220ml
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương Chocolate 900gSữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương Chocolate 900g
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương Chocolate 900g
215.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột ít béo Materna Anmum 400gSữa bột ít béo Materna Anmum 400g
Sữa bột ít béo Materna Anmum 400g
215.500đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Anmum Materna ít béo vị Socola 400gSữa bột Anmum Materna ít béo vị Socola 400g
Sữa bột Anmum Materna ít béo vị Socola 400g
215.500đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa Abbott Similac Mom hương Vani 400gSữa Abbott Similac Mom hương Vani 400g
Sữa Abbott Similac Mom hương Vani 400g
220.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bà bầu Similac Mom IQ Plus Abbott 400gSữa bà bầu Similac Mom IQ Plus Abbott 400g
Sữa bà bầu Similac Mom IQ Plus Abbott 400g
223.700đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani 900gSữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani 900g
Sữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani 900g
228.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Enfamama A+ hương vani 400gSữa bột Enfamama A+ hương vani 400g
Sữa bột Enfamama A+ hương vani 400g
231.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400gSữa bột Frisomum Gold hương cam 400g
Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g
235.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Frisomum Gold cho bà bầu hương vani 400gSữa bột Frisomum Gold cho bà bầu hương vani 400g
Sữa bột Frisomum Gold cho bà bầu hương vani 400g
235.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400gSữa bột Frisomum Gold hương vani 400g
Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g
235.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani Hộp thiếc 900gSữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani Hộp thiếc 900g
Sữa bột Vinamilk Dielac Mama Gold hương vani Hộp thiếc 900g
240.000đ 253.900đ -5%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương Chocolate 900gSữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương Chocolate 900g
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương Chocolate 900g
240.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương vani 900gSữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương vani 900g
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Mum Gold hương vani 900g
240.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Enfamama A+ hương sô cô la lon 400gSữa bột Enfamama A+ hương sô cô la lon 400g
Sữa bột Enfamama A+ hương sô cô la lon 400g
246.800đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Enfamama A+ hương Chocolate 400gSữa bột Enfamama A+ hương Chocolate 400g
Sữa bột Enfamama A+ hương Chocolate 400g
255.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Premium Mumcare: Dành cho phụ nữa mang thai và cho con búPremium Mumcare: Dành cho phụ nữa mang thai và cho con bú
Premium Mumcare: Dành cho phụ nữa mang thai và cho con bú
270.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bà bầu Namyang XO Imperial Mom 400gSữa bà bầu Namyang XO Imperial Mom 400g
Sữa bà bầu Namyang XO Imperial Mom 400g
270.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa nước Abbott Ensure Gold Vigor hương vani 237mlSữa nước Abbott Ensure Gold Vigor hương vani 237ml
Sữa nước Abbott Ensure Gold Vigor hương vani 237ml
294.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Gigo Surecerna Diamond 900gSữa bột Gigo Surecerna Diamond 900g
Sữa bột Gigo Surecerna Diamond 900g
295.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Gigo Sure Hồng sâm 900gSữa bột Gigo Sure Hồng sâm 900g
Sữa bột Gigo Sure Hồng sâm 900g
295.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ

TOP 3 THƯƠNG HIỆU SỮA CHO BÀ BẦU ĐƯỢC TIN DÙNG NHẤT  THỊ TRƯỜNG

Từ lâu, sữa đã được xem là nguồn vitamin cho bà bầu. Chúng không những cung cấp dưỡng chất cho cả mẹ và bé mà còn tăng sức đề kháng cho mẹ bầu trong suốt quá trình mang thai và sinh nở. Mắc dù thị trường hiện nay có rất nhiều hãng sữa khác nhau, thế nhưng dưới đây là ba thương hiệu nổi tiếng đã và đang chiếm nhiều cảm tình của đông đảo người dùng. Cùng Adayroi khám phá để chọn mua sữa bà bầu thích hợp nhé!

Sữa Abbott: Abbott có hai dạng gồm sữa bột và sữa nước. Sản phẩm có đặc điểm chung là dễ uống, tăng khả năng miễn dịch, cũng như hỗ trợ mẹ bầu chuyển dạ thành công. Hơn nữa nhằm phù hợp khẩu vị với đại đa số người dùng, hãng còn cho ra đời hai loại hương khác nhau đó là vani truyền thống và hương lúa mạch.

Sữa Friso: Đây là hãng sữa tốt cho bà bầu đến từ Hà Lan, đã và đang được nhiều người ưa chuộng. Friso không chỉ tăng cường dưỡng chất cho cơ thể mà còn ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển toàn diện của thai nhi. Sản phẩm chính là vitamin tổng hợp cho bà bầu tốt và an toàn trong quá trình thai nghén. Ngoài ra, trong giai đoạn này bạn cần chú ý bôi kem chống rạn da đều đặn, cũng như bổ sung thêm trà lợi sữa cao cấp để có sự chuẩn bị tốt sau khi sinh nhé.

Sữa Morinaga: Sữa Morinaga đến từ một tập đoàn nổi tiếng của Nhật, và hiện được mẹ bầu săn đón trong thời gian gần đây. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở 3 hương vị độc đáo đó là cà phê, trà sữa và trà xanh, nhằm chiều lòng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, nhưng vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng thiết yếu cho cả mẹ và bé trong thời kỳ mang thai.

Để sở hữu giá sữa bầu vô cùng hấp dẫn và an tâm khi sử dụng, bạn có thể đặt mua vitamin cho bà bầu chính hãng trên trang Adayroi.com ngay hôm nay nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín