text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk gói 220mlSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk gói 220ml
5.700đ 6.600đ -14%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1L
31.600đ 39.000đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
44.200đ 44.600đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
19.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ 32.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
32.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 1LSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 1L
32.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 110ml
229.000đ 239.000đ -4%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ 32.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
359.000đ 369.000đ -3%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
359.000đ 369.000đ -3%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng A2 Vinamilk hộp 1LSữa tươi tiệt trùng A2 Vinamilk hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng A2 Vinamilk hộp 1L
43.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
359.000đ 369.000đ -3%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1LSữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1L
54.000đ 54.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
19.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk thùng 48 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk thùng 48 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk thùng 48 hộp x 110ml
195.000đ 224.400đ -13%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
346.900đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường thùng 12 hộp x 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường thùng 12 hộp x 1L
370.700đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng A2 Vinamilk hộp 1LSữa tươi tiệt trùng A2 Vinamilk hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng A2 Vinamilk hộp 1L
43.900đ 49.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
19.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
19.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường thùng 48 hộp x 180ml
346.700đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk được làm từ sữa tươi nguyên chất 100% và tạo ra nhờ công nghệ tiệt trùng hiện đại, xử lý ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh chóng, giúp tiêu diệt hết vi khuẩn có hại, các loại nấm men, nấm mốc đồng thời giữ lại trọn vẹn lượng vitamin, khoáng chất và mùi vị tự nhiên từ sữa bò tươi nguyên chất.

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không chỉ giàu dưỡng chất tự nhiên tốt cho thể chất và sức khỏe, mà nó còn giúp người sử dụng tăng cường vitamin D3, A, C giúp hỗ trợ miễn dịch, cho bạn và mọi người trong gia đình thêm sảng khoái và tràn đầy năng lượng để luôn sẵn sàng làm tốt công việc lao động cũng như học tập mỗi ngày.
Để có thể mua sữa tươi tiệt trùng Vinamilk chất lượng, chính hãng với giá sữa tươi tiệt trùng Vinamilk ưu đãi cùng rất nhiều dịch vụ tiện ích và thanh toán đơn giản tiện lợi có tại Adayroi ngay hôm nay!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín