text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk gói 220mlSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk gói 220ml
5.700đ 6.600đ -14%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1L
31.600đ 39.000đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 115mlThức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 115ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 115ml
17.300đ 18.300đ -5%
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
359.000đ 369.000đ -3%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường gói 220mlSữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường gói 220ml
7.000đ 7.200đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi Úc Australia's Own nguyên kem hộp 1LSữa tươi Úc Australia's Own nguyên kem hộp 1L
Sữa tươi Úc Australia's Own nguyên kem hộp 1L
42.500đ 50.000đ -15%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé thùng 48 hộp x 180mlThức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé thùng 48 hộp x 180ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé thùng 48 hộp x 180ml
298.000đ 322.800đ -8%
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L
44.000đ 55.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1LSữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
35.200đ 46.900đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu không đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Mộc Châu không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu không đường lốc 4 hộp x 180ml
25.600đ 29.900đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng có đường NutiFood hộp 1LSữa tươi tiệt trùng có đường NutiFood hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng có đường NutiFood hộp 1L
26.900đ 32.200đ -16%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
44.200đ 44.600đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
19.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
25.600đ 29.900đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
34.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thùng 12 hộp sữa tươi Promess nguyên chất 1LThùng 12 hộp sữa tươi Promess nguyên chất 1L
Thùng 12 hộp sữa tươi Promess nguyên chất 1L
354.000đ 504.000đ -30%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé thùng 48 hộp x 115mlThức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé thùng 48 hộp x 115ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé thùng 48 hộp x 115ml
208.000đ 220.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
32.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml
25.600đ 29.900đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200mlSữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
26.000đ 32.500đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 1LSữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 1L
32.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk thùng 48 hộp x 110ml
229.000đ 239.000đ -4%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
33.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220mlSữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
7.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200mlSữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
32.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ 32.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1LSữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1L
54.000đ 54.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
31.500đ 32.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
359.000đ 369.000đ -3%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 25,000đ

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CHÍNH HÃNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, MUA NGAY TẠI ADAYROI

Nếu bạn là người yêu thích các sản phẩm sữa thì chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với cụm từ sữa tươi tiệt trùng. Tương tự như các loại sữa khác, nguyên liệu chính để sản xuất ra loại sữa này là từ sữa tươi nguyên chất, điểm khác biệt giữa các loại ở đây chính là ở nhiệt độ, và số lần sử dụng nhiệt khi xử lý sữa.

Sữa tươi tiệt trùng là gì?

Đây là loại sữa tươi được xử lý với nhiệt độ từ 138 - 141 độ C trong vòng 2 - 4 giây, sau đó được làm lạnh nhanh và đóng gói. Quá trình xử lý sữa tươi bằng nhiệt sẽ giúp loại bỏ các loại vi khuẩn có hại và một lượng nhỏ vitamin, vi khuẩn có lợi cũng bị mất đi.

Sự khác nhau giữa sữa tươi đã tiệt trùng và thanh trùng

Sự khác nhau lớn nhất giữa hai loại sữa này chính là cách xử lý nhiệt và bảo quản. Sữa tươi thanh trùng xử lý ở nhiệt độ thấp và thời gian lâu hơn (72 - 90 độ C khoảng 15 - 30 giây), sau đó làm lạnh đột ngột xuống 4 độ C. Với cách xử lý nhiệt độ này, các loại lợi khuẩn và vitamin trong sữa tươi thanh trùng không bị mất đi như loại sữa tươi đã tiệt trùng.

Về thời gian bảo quản, sữa tươi thanh trùng phải bảo quản lạnh (khoảng 2 - 6 độ C) và chỉ trong 7-10 ngày, trong khi sữa tươi đã tiệt trùng bảo quản thời gian lâu hơn (từ 6 đến 12 tháng) và dễ hơn rất nhiều (nhiệt độ thường)

Các dòng sữa tươi đã tiệt trùng

Trên thị trường hiện nay, dòng sữa tươi đã xử lý tiệt trùng khá đa dạng với nhiều dòng khác nhau. Cụ thể một số dòng sữa tươi đã tiệt trùng gồm: sữa nguyên kem – là sản phẩm vẫn giữ phần chất béo từ sữa bò tươi, giúp bổ sung năng lượng cả trẻ em và người lớn; sữa tươi đã tiệt trùng không đường hoặc có đường - tùy vào khẩu vị của mỗi người để lựa chọn dòng sữa phù hợp nhất.

Lợi ích của sữa tươi đã tiệt trùng

Dòng sữa tươi đã qua quá trình xử lý nhiệt độ cao này bên cạnh cung cấp hàm lượng dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời còn dễ dàng bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng khác như selen, DHA,… Sữa dễ tiêu, dễ bảo quản, có nhiều hương vị (dâu, chocolate) và thích hợp cho những trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Cách bảo quản sữa tươi đã tiệt trùng

Sữa tươi đã tiệt trùng có thể bảo quản trong môi trường nhiệt độ bình thường trong vòng từ 6 đến 12 tháng khi chưa mở nắp. Tuy nhiên, nếu đã mở nắp, bạn nên uống ngay hoặc bảo quản phần sữa còn lại trong ngăn mát tủ lạnh trong vòng 24 giờ.

Sữa tươi đã tiệt trùng loại nào tốt?

Để tránh nhầm lẫn khi mua sữa tươi tiệt trùng với các loại sữa khác, bạn dễ dàng xác định trên bao bì. Bởi vì trên bao bì sản phẩm của những thương hiệu sữa uy tín thường ghi rõ tên của loại sữa, hoặc sử dụng dòng chữ ‘UHT’ đại diện cho công nghệ xử lý sữa. Một số loại sản phẩm sữa tươi đã tiệt trùng tốt mà bạn không nên bỏ qua là sản phẩm thuộc thương hiệu Vinamilk, Meadow Fresh hoặc TH True Milk.

Tại Adayroi – kênh mua sắm trực tuyến uy tín thuộc Tập đoàn Vingroup, chúng tôi cam kết cung cấp giá sữa tươi tiệt trùng vô cùng cạnh tranh so với thị trường. Không những vậy, bạn còn được hoàn tiền 2% khi thanh toán hóa đơn bằng thẻ thành viên VinID. Ngoài ra, bạn còn nhiều chọn lựa những dòng sữa thích hợp cho từng thành viên trong gia đình như sữa tươi thanh trùng, sữa tiệt trùng cho người lớn,...
Đến Adayroi.com để mua sắm tất cả các sản phẩm & chế phẩm từ sữa tươi ngon, bổ dưỡng cho bạn và gia đình ngay hôm nay!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín