text.skipToContent

Sữa tươi

Tìm thấy 63 sản phẩm
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml
26.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa nước Abbott Pediasure 1+ hương vani chai 237ml Sữa nước Abbott Pediasure 1+ hương vani chai 237ml
Sữa nước Abbott Pediasure 1+ hương vani chai 237ml
35.000đ 38.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus xanh Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml (Dành cho trẻ nhẹ cân) Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus xanh Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml (Dành cho trẻ nhẹ cân)
Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus xanh Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml (Dành cho trẻ nhẹ cân)
39.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống yến mạch hạt sen Vietngucoc hộp 110ml Thức uống yến mạch hạt sen Vietngucoc hộp 110ml
Thức uống yến mạch hạt sen Vietngucoc hộp 110ml
6.100đ 6.300đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi Pháp ít béo Paysan Breton hộp 1L Sữa tươi Pháp ít béo Paysan Breton hộp 1L
Sữa tươi Pháp ít béo Paysan Breton hộp 1L
51.000đ 51.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L
54.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 500ml Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 500ml
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 500ml
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
346.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường lốc 4 hộp x 180ml
40.900đ 44.100đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước dâu sữa Vfresh Vinamilk hộp 250ml Nước dâu sữa Vfresh Vinamilk hộp 250ml
Nước dâu sữa Vfresh Vinamilk hộp 250ml
8.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 1L Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 1L
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 1L
37.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi ít béo tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi ít béo tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi ít béo tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L
463.400đ 468.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
29.200đ 33.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành chai 490ml Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành chai 490ml
Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành chai 490ml
20.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu không đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu không đường lốc 4 hộp x 180ml
29.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 110ml
19.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 180ml
30.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold lốc 4 hộp x 110ml Sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold lốc 4 hộp x 110ml
Sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold lốc 4 hộp x 110ml
31.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít đường 100% Fresh Milk LIF hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng ít đường 100% Fresh Milk LIF hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít đường 100% Fresh Milk LIF hộp 1L
37.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng từ sữa, cacao và mầm lúa mạch NuVi NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Thức uống dinh dưỡng từ sữa, cacao và mầm lúa mạch NuVi NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng từ sữa, cacao và mầm lúa mạch NuVi NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
18.500đ 18.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 190ml Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 190ml
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 190ml
11.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi nguyên kem tiệt trùng Lemontree Dairy lốc 3 hộp x 200ml Sữa tươi nguyên kem tiệt trùng Lemontree Dairy lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi nguyên kem tiệt trùng Lemontree Dairy lốc 3 hộp x 200ml
30.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 115ml Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 115ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 115ml
18.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa sô cô la Enfagrow A+ Step 4 lốc 3 hộp 180ml Sữa sô cô la Enfagrow A+ Step 4 lốc 3 hộp 180ml
Sữa sô cô la Enfagrow A+ Step 4 lốc 3 hộp 180ml
56.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống dinh dưỡng Grow Plus Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa uống dinh dưỡng Grow Plus Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa uống dinh dưỡng Grow Plus Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
28.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi nguyên kem tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi nguyên kem tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi nguyên kem tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L
463.400đ 468.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành chai 190ml Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành chai 190ml
Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành chai 190ml
11.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống cacao lúa mạch Super SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Thức uống cacao lúa mạch Super SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống cacao lúa mạch Super SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
26.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng 100% Fresh Milk LIF hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng 100% Fresh Milk LIF hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng 100% Fresh Milk LIF hộp 1L
37.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống dinh dưỡng Grow Plus Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa uống dinh dưỡng Grow Plus Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa uống dinh dưỡng Grow Plus Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
42.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi Pháp nguyên kem Paysan Breton hộp 1L Sữa tươi Pháp nguyên kem Paysan Breton hộp 1L
Sữa tươi Pháp nguyên kem Paysan Breton hộp 1L
51.500đ 51.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng sô cô la ADM+ Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng sô cô la ADM+ Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng sô cô la ADM+ Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
17.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Milk hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Milk hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Milk hộp 1L
74.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Milk hộp 250ml Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Milk hộp 250ml
Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Milk hộp 250ml
27.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Semi hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Semi hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Emmi Swiss Premium Semi hộp 1L
74.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa nước Abbott Pediasure vị socola 237ml (Dành cho trẻ 1 - 10 tuổi) Sữa nước Abbott Pediasure vị socola 237ml (Dành cho trẻ 1 - 10 tuổi)
Sữa nước Abbott Pediasure vị socola 237ml (Dành cho trẻ 1 - 10 tuổi)
35.000đ 38.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng Ba Vì không đường chai 890ml Sữa tươi thanh trùng Ba Vì không đường chai 890ml
Sữa tươi thanh trùng Ba Vì không đường chai 890ml
33.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường hộp 180ml Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường hộp 180ml
Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường hộp 180ml
11.000đ 12.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa thanh trùng dâu tây tươi Dalat Milk hộp 180ml Sữa thanh trùng dâu tây tươi Dalat Milk hộp 180ml
Sữa thanh trùng dâu tây tươi Dalat Milk hộp 180ml
10.600đ 12.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng Dalat Milk có đường hộp 450ml Sữa tươi thanh trùng Dalat Milk có đường hộp 450ml
Sữa tươi thanh trùng Dalat Milk có đường hộp 450ml
22.000đ 23.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Anchor hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Anchor hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Anchor hộp 1L
50.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 490ml Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 490ml
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 490ml
20.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng có đường LOTHAMILK hộp giấy 1L Sữa tươi thanh trùng có đường LOTHAMILK hộp giấy 1L
Sữa tươi thanh trùng có đường LOTHAMILK hộp giấy 1L
37.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 880ml Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 880ml
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành chai 880ml
35.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Junior Milk Zott lốc 4 chai x 95ml Sữa tươi tiệt trùng Junior Milk Zott lốc 4 chai x 95ml
Sữa tươi tiệt trùng Junior Milk Zott lốc 4 chai x 95ml
37.100đ 53.000đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kem sữa chế biến thức ăn Elle & Vire hộp 200ml Kem sữa chế biến thức ăn Elle & Vire hộp 200ml
Kem sữa chế biến thức ăn Elle & Vire hộp 200ml
48.000đ 48.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng Vinamilk không đường hộp 200ml Sữa tươi nguyên chất thanh trùng Vinamilk không đường hộp 200ml
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng Vinamilk không đường hộp 200ml
8.600đ 8.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 250ml Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 250ml
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 250ml
12.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 1L Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 1L
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 1L
37.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi dê thanh trùng Ba Vì chai 890ml Sữa tươi dê thanh trùng Ba Vì chai 890ml
Sữa tươi dê thanh trùng Ba Vì chai 890ml
53.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 1L Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 1L
Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 1L
37.700đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng Vinamilk có đường hộp 200ml Sữa tươi thanh trùng Vinamilk có đường hộp 200ml
Sữa tươi thanh trùng Vinamilk có đường hộp 200ml
8.600đ 8.700đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold Vigor chai 237ml Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold Vigor chai 237ml
Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold Vigor chai 237ml
46.500đ 48.900đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng sô cô la Dalat Milk có đường hộp 180ml Sữa tươi thanh trùng sô cô la Dalat Milk có đường hộp 180ml
Sữa tươi thanh trùng sô cô la Dalat Milk có đường hộp 180ml
11.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành hộp 250ml Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành hộp 250ml
Sữa tươi thanh trùng có đường Long Thành hộp 250ml
12.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường hộp 450ml Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường hộp 450ml
Sữa thanh trùng Dalat Milk không đường hộp 450ml
22.000đ 23.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng Vinamilk có đường hộp 900ml Sữa tươi thanh trùng Vinamilk có đường hộp 900ml
Sữa tươi thanh trùng Vinamilk có đường hộp 900ml
35.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy