text.skipToContent

Sữa tiệt trùng

Tìm thấy 140 sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
29.700đ 33.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1LSữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L
46.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1LSữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
46.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1LSữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L
46.900đ 52.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110mlSữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml
43.500đ 43.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
26.500đ 29.100đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Smart Devondale hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Smart Devondale hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Smart Devondale hộp 1L
41.500đ 53.000đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady không đường hộp 1L
28.600đ 30.300đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Star Vinamilk có đường túi 220mlSữa tiệt trùng Star Vinamilk có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Star Vinamilk có đường túi 220ml
5.600đ 6.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng có đường NutiFood hộp 1LSữa tươi tiệt trùng có đường NutiFood hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng có đường NutiFood hộp 1L
29.000đ 30.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng cacao yến mạch Izzi lốc 4 hộp x 110mlThức uống dinh dưỡng cacao yến mạch Izzi lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng cacao yến mạch Izzi lốc 4 hộp x 110ml
18.100đ 19.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Nestlé hương việt quất lốc 4 hộp x 180mlSữa tiệt trùng Nestlé hương việt quất lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Nestlé hương việt quất lốc 4 hộp x 180ml
29.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1LSữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
45.100đ 45.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220mlSữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
6.300đ 7.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L
29.000đ 30.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1LSữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk hộp 1L
54.000đ 54.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa Enfagrow A+ 360 Brain Plus lốc 3 hộp x 180mlSữa Enfagrow A+ 360 Brain Plus lốc 3 hộp x 180ml
Sữa Enfagrow A+ 360 Brain Plus lốc 3 hộp x 180ml
56.400đ 58.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem tiệt trùng (Whipping Cream) Paysan Breton hộp 200mlKem tiệt trùng (Whipping Cream) Paysan Breton hộp 200ml
Kem tiệt trùng (Whipping Cream) Paysan Breton hộp 200ml
57.900đ 58.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
28.000đ 29.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
17.400đ 18.400đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bắp non LiF chai 240mlSữa bắp non LiF chai 240ml
Sữa bắp non LiF chai 240ml
9.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
27.200đ 29.100đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Dutch Lady có đường hộp 1LSữa tiệt trùng Dutch Lady có đường hộp 1L
Sữa tiệt trùng Dutch Lady có đường hộp 1L
28.600đ 32.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không đường hộp 1LSữa tiệt trùng Flex Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không đường hộp 1L
30.700đ 32.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Nestlé hương trái cây lốc 4 hộp x 180mlSữa tiệt trùng Nestlé hương trái cây lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Nestlé hương trái cây lốc 4 hộp x 180ml
29.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 110mlThức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 110ml
18.500đ 19.400đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Président tách một phần chất béo hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Président tách một phần chất béo hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Président tách một phần chất béo hộp 1L
60.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Président tách béo hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Président tách béo hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Président tách béo hộp 1L
60.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống dinh dưỡng Alpha Gold Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa uống dinh dưỡng Alpha Gold Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa uống dinh dưỡng Alpha Gold Dielac Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
28.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180mlThức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml
26.800đ 28.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
17.100đ 18.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220mlSữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
7.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1LSữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
44.600đ 45.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa trái cây hương trái cây nhiệt đới LIF chai 240mlSữa trái cây hương trái cây nhiệt đới LIF chai 240ml
Sữa trái cây hương trái cây nhiệt đới LIF chai 240ml
8.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa trái cây hương cam LIF lốc 4 hộp x 180mlSữa trái cây hương cam LIF lốc 4 hộp x 180ml
Sữa trái cây hương cam LIF lốc 4 hộp x 180ml
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220mlSữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
6.300đ 7.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường gói 220mlSữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường gói 220ml
7.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng NutiFood có đường túi 220mlSữa tiệt trùng NutiFood có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng NutiFood có đường túi 220ml
6.000đ 6.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường hộp 1L
33.300đ 35.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Nestlé hương xoài đào lốc 4 hộp x 180mlSữa tiệt trùng Nestlé hương xoài đào lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Nestlé hương xoài đào lốc 4 hộp x 180ml
29.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường hộp 1L
29.700đ 33.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Active 20+ hương dâu Dutch Lady gói 220mlSữa tiệt trùng Active 20+ hương dâu Dutch Lady gói 220ml
Sữa tiệt trùng Active 20+ hương dâu Dutch Lady gói 220ml
5.400đ 7.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa trái cây Lif hương trái cây nhiệt đới lốc 4 hộp x 180mlSữa trái cây Lif hương trái cây nhiệt đới lốc 4 hộp x 180ml
Sữa trái cây Lif hương trái cây nhiệt đới lốc 4 hộp x 180ml
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường hộp 1LSữa tiệt trùng Dutch Lady không đường hộp 1L
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường hộp 1L
28.600đ 32.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180mlSữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
44.200đ 44.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Pauls hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Pauls hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Pauls hộp 1L
44.600đ 55.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
33.300đ 36.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220mlSữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
6.300đ 7.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1LSữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L
60.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200mlNước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng NutiFood không đường túi 220mlSữa tiệt trùng NutiFood không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng NutiFood không đường túi 220ml
6.000đ 6.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1LSữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L
Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L
50.300đ 50.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220mlSữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
5.400đ 7.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 200mlSữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 200ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 200ml
6.000đ 6.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng nguyên kem Natrel hộp 946mlSữa tiệt trùng nguyên kem Natrel hộp 946ml
Sữa tiệt trùng nguyên kem Natrel hộp 946ml
72.600đ 73.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Frischli nguyên kem hộp 1LSữa tiệt trùng Frischli nguyên kem hộp 1L
Sữa tiệt trùng Frischli nguyên kem hộp 1L
40.000đ 41.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng cacao yến mạch Izzi lốc 4 hộp x 180mlThức uống dinh dưỡng cacao yến mạch Izzi lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng cacao yến mạch Izzi lốc 4 hộp x 180ml
26.800đ 28.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường hộp 1LSữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường hộp 1L
28.600đ 30.300đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường gói 220mlSữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường gói 220ml
7.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Natrel 2% béo hộp 946mlSữa tiệt trùng Natrel 2% béo hộp 946ml
Sữa tiệt trùng Natrel 2% béo hộp 946ml
72.600đ 73.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy