text.skipToContent

Sữa tiệt trùng

Tìm thấy 141 sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh hộp 1L
36.200đ 46.900đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
36.200đ 49.800đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
44.200đ 44.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng vị sô cô la NuVita NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng vị sô cô la NuVita NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng vị sô cô la NuVita NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
17.200đ 17.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương dâu NuVita NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng hương dâu NuVita NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng hương dâu NuVita NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
27.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem tiệt trùng (Whipping Cream) Paysan Breton hộp 200ml Kem tiệt trùng (Whipping Cream) Paysan Breton hộp 200ml
Kem tiệt trùng (Whipping Cream) Paysan Breton hộp 200ml
57.900đ 58.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Pauls hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Pauls hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Pauls hộp 1L
44.600đ 55.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
32.000đ 35.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml
27.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
49.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
7.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
36.600đ 36.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
27.500đ 28.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
32.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng ADM+ Vinamilk có đường thùng 48 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng ADM+ Vinamilk có đường thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng ADM+ Vinamilk có đường thùng 48 hộp x 180ml
322.000đ 325.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
21.000đ 21.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 110ml
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa dinh dưỡng tiệt trùng ADM Gold Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa dinh dưỡng tiệt trùng ADM Gold Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa dinh dưỡng tiệt trùng ADM Gold Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
17.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
44.600đ 45.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml Sữa tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
Sữa tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
36.600đ 36.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Smart (giàu canxi, ít béo) Devondale lốc 4 hộp x 200ml Sữa tiệt trùng Smart (giàu canxi, ít béo) Devondale lốc 4 hộp x 200ml
Sữa tiệt trùng Smart (giàu canxi, ít béo) Devondale lốc 4 hộp x 200ml
43.700đ 56.500đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
45.100đ 45.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương cam Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương cam Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương cam Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml
26.800đ 28.600đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml
16.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
29.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
33.000đ 33.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa Enfagrow A+ Step 3 vị sô cô la lốc 3 hộp x 180ml Sữa Enfagrow A+ Step 3 vị sô cô la lốc 3 hộp x 180ml
Sữa Enfagrow A+ Step 3 vị sô cô la lốc 3 hộp x 180ml
51.100đ 52.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
21.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
18.600đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng vị dâu Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng vị dâu Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng vị dâu Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
29.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L
48.500đ 60.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180ml Sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180ml
Sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180ml
25.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
27.500đ 28.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng NutiFood không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng NutiFood không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng NutiFood không đường túi 220ml
4.900đ 6.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
32.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml
43.500đ 43.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường lốc 4 hộp x 170ml Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường lốc 4 hộp x 170ml
Sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường lốc 4 hộp x 170ml
26.200đ 29.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
18.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L
30.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
29.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
6.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm ít đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm ít đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm ít đường lốc 4 hộp x 110ml
10.000đ 15.900đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
6.300đ 7.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không đường hộp 1L Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không đường hộp 1L
30.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L
Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L
50.300đ 50.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
29.200đ 32.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không lactoza lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không lactoza lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Flex Vinamilk không lactoza lốc 4 hộp x 180ml
27.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
5.400đ 7.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương cam Dino Milk Hanoimilk lốc 5 túi x 90ml Sữa tiệt trùng hương cam Dino Milk Hanoimilk lốc 5 túi x 90ml
Sữa tiệt trùng hương cam Dino Milk Hanoimilk lốc 5 túi x 90ml
16.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng hương dâu ADM Gold Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng hương dâu ADM Gold Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng hương dâu ADM Gold Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
27.200đ 28.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
17.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
29.200đ 32.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
6.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy