text.skipToContent

Sữa tiệt trùng

Tìm thấy 138 sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
29.200đ 32.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
5.900đ 7.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
4.900đ 7.000đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
5.900đ 7.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
29.200đ 31.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti thùng 12 hộp x 1L
696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti thùng 12 hộp x 1L
696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
5.900đ 6.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
5.900đ 6.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L
32.600đ 58.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L
32.600đ 58.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Organic nguyên kem Gmundner Milch hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Organic nguyên kem Gmundner Milch hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Organic nguyên kem Gmundner Milch hộp 1L
56.300đ 66.200đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml
Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml
25.500đ 28.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
28.000đ 29.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
28.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml
29.000đ 29.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
32.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
32.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
31.900đ 46.900đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
44.200đ 44.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
49.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml
26.100đ 27.200đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
29.700đ 35.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Mikl TopKid vị kem vani tự nhiên lốc 4 hộp 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Mikl TopKid vị kem vani tự nhiên lốc 4 hộp 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Mikl TopKid vị kem vani tự nhiên lốc 4 hộp 180ml
54.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị sô cô la lúa mạch Love'in Farm gói 110ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị sô cô la lúa mạch Love'in Farm gói 110ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị sô cô la lúa mạch Love'in Farm gói 110ml
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
21.000đ 21.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
45.100đ 45.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
44.600đ 45.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml
16.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
21.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
7.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
18.600đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 110ml
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng hương Tiramisu Izzi lốc 4 hộp x 180ml
26.800đ 28.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa dinh dưỡng tiệt trùng ADM Gold Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa dinh dưỡng tiệt trùng ADM Gold Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa dinh dưỡng tiệt trùng ADM Gold Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
17.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường hộp 1L
33.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
16.700đ 18.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng NutiFood không đường hộp 1L
29.300đ 31.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu có đường lốc 4 hộp x 180ml
29.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180ml Sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180ml
Sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180ml
27.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
26.500đ 30.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng hương vani Anlene Fonterra lốc 4 hộp x 110ml
43.500đ 43.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
42.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L
Sữa tươi ít béo tiệt trùng nguyên chất Anchor hộp 1L
50.300đ 50.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng vị dâu Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng vị dâu Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng vị dâu Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
29.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Président hộp 1L
48.500đ 60.000đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
17.000đ 18.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dừa Mộc Châu lốc 4 hộp x 180ml
29.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy