text.skipToContent

Sữa nước

Tìm thấy 232 sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
29.200đ 32.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
5.900đ 7.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
5.400đ 7.000đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
5.900đ 7.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200ml Sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200ml
Sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200ml
3.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml
26.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
29.200đ 31.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
5.900đ 6.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
5.900đ 6.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L
Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L
18.500đ 19.900đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L
Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L
18.500đ 20.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L
32.600đ 45.900đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L
32.600đ 43.500đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml
Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml
25.500đ 28.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
28.000đ 29.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
28.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml
29.000đ 29.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
32.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa nước Abbott Pediasure 1+ hương vani chai 237ml Sữa nước Abbott Pediasure 1+ hương vani chai 237ml
Sữa nước Abbott Pediasure 1+ hương vani chai 237ml
35.000đ 38.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
32.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus xanh Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml (Dành cho trẻ nhẹ cân) Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus xanh Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml (Dành cho trẻ nhẹ cân)
Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus xanh Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml (Dành cho trẻ nhẹ cân)
39.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh hộp 1L
46.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống yến mạch hạt sen Vietngucoc hộp 110ml Thức uống yến mạch hạt sen Vietngucoc hộp 110ml
Thức uống yến mạch hạt sen Vietngucoc hộp 110ml
6.100đ 6.300đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng không đường 100% Organic Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
44.200đ 44.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi Pháp ít béo Paysan Breton hộp 1L Sữa tươi Pháp ít béo Paysan Breton hộp 1L
Sữa tươi Pháp ít béo Paysan Breton hộp 1L
51.000đ 51.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh giàu canxi hộp 1L
54.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
Sữa tiệt trùng Meadow Fresh lốc 3 hộp x 250ml
49.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk túi 220ml Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk túi 220ml
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk túi 220ml
3.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng hương sô cô la NuVita lốc 4 hộp x 180ml
26.100đ 27.200đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Nuvita Grow NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
29.700đ 35.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 500ml Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 500ml
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH True Milk hộp 500ml
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Mikl TopKid vị kem vani tự nhiên lốc 4 hộp 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Mikl TopKid vị kem vani tự nhiên lốc 4 hộp 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Mikl TopKid vị kem vani tự nhiên lốc 4 hộp 180ml
54.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 500ml
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị sô cô la lúa mạch Love'in Farm gói 110ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị sô cô la lúa mạch Love'in Farm gói 110ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị sô cô la lúa mạch Love'in Farm gói 110ml
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành đạm tự nhiên Number 1 hộp 200ml Sữa đậu nành đạm tự nhiên Number 1 hộp 200ml
Sữa đậu nành đạm tự nhiên Number 1 hộp 200ml
4.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 110ml
21.000đ 21.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
346.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuvita Grow có đường lốc 4 hộp x 180ml
40.900đ 44.100đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
Sữa tiệt trùng Frischli ít béo hộp 1L
45.100đ 45.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước dâu sữa Vfresh Vinamilk hộp 250ml Nước dâu sữa Vfresh Vinamilk hộp 250ml
Nước dâu sữa Vfresh Vinamilk hộp 250ml
8.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 1L Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 1L
Sữa tươi thanh trùng không đường Long Thành hộp 1L
37.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Pauls hộp 1L
44.600đ 45.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng Mộc Châu hương cam lốc 4 hộp x 110ml
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành Soy Men hương vị trà xanh matcha Vinasoy lốc 3 hộp x 250ml Sữa đậu nành Soy Men hương vị trà xanh matcha Vinasoy lốc 3 hộp x 250ml
Sữa đậu nành Soy Men hương vị trà xanh matcha Vinasoy lốc 3 hộp x 250ml
25.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Dutch Lady lốc 4 hộp x 110ml
16.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi ít béo tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi ít béo tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi ít béo tiệt trùng Lemontree Dairy thùng 12 hộp x 1L
463.400đ 468.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành Fami Canxi Vinasoy túi 200ml Sữa đậu nành Fami Canxi Vinasoy túi 200ml
Sữa đậu nành Fami Canxi Vinasoy túi 200ml
3.400đ 3.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường lốc 4 hộp x 110ml
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
Nước uống Choco Boom Love'in Farm hương sô cô la đại mạch lốc 3 hộp x 200ml
21.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk gói 220ml
7.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
18.600đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy