text.skipToContent
Image Map

Sữa - Kem & sản phẩm từ sữa

Tìm thấy 763 sản phẩm
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống lúa mạch uống liền Milo Nestlé lốc 4 hộp x 180ml
26.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
342.000đ 346.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Glucerna Abbott hộp 850g Sữa bột hương vani Glucerna Abbott hộp 850g
Sữa bột hương vani Glucerna Abbott hộp 850g
755.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
5.100đ 5.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
26.400đ 32.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đặc có đường Ông Thọ lon 380g Sữa đặc có đường Ông Thọ lon 380g
Sữa đặc có đường Ông Thọ lon 380g
27.200đ 28.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
28.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng tách béo Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 180ml
29.200đ 32.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk không đường túi 220ml
5.900đ 7.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Dutch Lady không đường túi 220ml
4.900đ 7.000đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng sô cô la Vinamilk túi 220ml
5.900đ 7.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai lát Sandwich Zott gói 200g Phô mai lát Sandwich Zott gói 200g
Phô mai lát Sandwich Zott gói 200g
32.900đ 49.000đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có đường hộp 1L
29.200đ 31.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.500đ 24.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti thùng 12 hộp x 1L
696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti thùng 12 hộp x 1L Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti thùng 12 hộp x 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti thùng 12 hộp x 1L
696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Váng sữa hương vani Zott Monte vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa hương vani Zott Monte vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa hương vani Zott Monte vỉ 4 hộp x 55g
47.900đ 53.900đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Váng sữa Monte sô cô la vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa Monte sô cô la vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa Monte sô cô la vỉ 4 hộp x 55g
47.900đ 53.400đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai lát Toast Zott gói 200g Phô mai lát Toast Zott gói 200g
Phô mai lát Toast Zott gói 200g
32.900đ 49.000đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
Sữa tiệt trùng Vinamilk có đường túi 220ml
5.900đ 6.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk ít đường lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
Sữa tiệt trùng hương dâu Vinamilk túi 220ml
5.900đ 6.300đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk có đường lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk lốc 4 hộp x 180ml
32.000đ 32.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L
Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L
18.500đ 19.900đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L
Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L
18.500đ 19.900đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml
Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml
22.800đ 23.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Berti hộp 1L
32.600đ 58.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng ít béo Berti hộp 1L
32.600đ 58.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng Organic nguyên kem Gmundner Milch hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng Organic nguyên kem Gmundner Milch hộp 1L
Sữa tươi tiệt trùng Organic nguyên kem Gmundner Milch hộp 1L
56.300đ 66.200đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kem Excellent Binggrae hộp 800ml Kem Excellent Binggrae hộp 800ml
Kem Excellent Binggrae hộp 800ml
184.000đ 200.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đặc 5 Stars hộp 1 kg Sữa đặc 5 Stars hộp 1 kg
Sữa đặc 5 Stars hộp 1 kg
45.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Kem hương chuối Melona Binggrae cây 80g
21.200đ 22.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Váng sữa vị vani Mixxo vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa vị vani Mixxo vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa vị vani Mixxo vỉ 4 hộp x 55g
48.400đ 58.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Step 4 lon 900g Sữa bột NutiFood Nuti IQ Step 4 lon 900g
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Step 4 lon 900g
179.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack dâu Zott 5 cái x 20g Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack dâu Zott 5 cái x 20g
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack dâu Zott 5 cái x 20g
36.300đ 51.800đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
39.200đ 39.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack Zott hương vani 5 cái x 20g Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack Zott hương vani 5 cái x 20g
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack Zott hương vani 5 cái x 20g
36.300đ 51.800đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bơ thực vật Meizan hộp 200g Bơ thực vật Meizan hộp 200g
Bơ thực vật Meizan hộp 200g
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bơ thực vật Meizan hộp 80g Bơ thực vật Meizan hộp 80g
Bơ thực vật Meizan hộp 80g
6.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Nutifood Nuvita Grow 1+ lon 900g Sữa bột Nutifood Nuvita Grow 1+ lon 900g
Sữa bột Nutifood Nuvita Grow 1+ lon 900g
250.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml
Sữa tiệt trùng Nestlé có đường lốc 4 x 180ml
25.500đ 28.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nuti NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
28.000đ 29.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Step 3 lon 900g Sữa bột NutiFood Nuti IQ Step 3 lon 900g
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Step 3 lon 900g
179.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đặc 5 Stars hộp thiếc 390g Sữa đặc 5 Stars hộp thiếc 390g
Sữa đặc 5 Stars hộp thiếc 390g
18.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đặc Malaymilk hộp thiếc 390g Sữa đặc Malaymilk hộp thiếc 390g
Sữa đặc Malaymilk hộp thiếc 390g
15.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai Parmigiano Reggiano Latteria Soresina 2,008kg Phô mai Parmigiano Reggiano Latteria Soresina 2,008kg
Phô mai Parmigiano Reggiano Latteria Soresina 2,008kg
2.136.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai Grana Padano Latteria Soresina 1,978kg Phô mai Grana Padano Latteria Soresina 1,978kg
Phô mai Grana Padano Latteria Soresina 1,978kg
1.390.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai tươi Milk Tiger Zott hương dâu vani 4 hộp x 50g Phô mai tươi Milk Tiger Zott hương dâu vani 4 hộp x 50g
Phô mai tươi Milk Tiger Zott hương dâu vani 4 hộp x 50g
47.200đ 57.500đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Thức uống dinh dưỡng Kun vị cacao lúa mạch Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
28.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml
Sữa tiệt trùng Kun Love'in Farm có đường lốc 4 hộp x 180ml
29.000đ 29.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai Milk Tiger Cheese Snack Classic Zott 5 cái x 20g Phô mai Milk Tiger Cheese Snack Classic Zott 5 cái x 20g
Phô mai Milk Tiger Cheese Snack Classic Zott 5 cái x 20g
36.300đ 51.800đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai Con bò cười hộp Tết (3 hộp x 120g) Phô mai Con bò cười hộp Tết (3 hộp x 120g)
Phô mai Con bò cười hộp Tết (3 hộp x 120g)
100.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa đặc Famyl lon 500g Sữa đặc Famyl lon 500g
Sữa đặc Famyl lon 500g
26.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Meadow Fresh lốc 3 hộp x 200ml
32.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy