text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Sữa đậu nành Fami Go vị mè đen nếp cẩm gói 200mlSữa đậu nành Fami Go vị mè đen nếp cẩm gói 200ml
Sữa đậu nành Fami Go vị mè đen nếp cẩm gói 200ml
5.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành canxi NutiFood túi 200mlSữa đậu nành canxi NutiFood túi 200ml
Sữa đậu nành canxi NutiFood túi 200ml
3.000đ 3.600đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200mlSữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200ml
Sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200ml
3.200đ 3.600đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất NutiFood túi 200mlSữa đậu nành nguyên chất NutiFood túi 200ml
Sữa đậu nành nguyên chất NutiFood túi 200ml
3.000đ 3.600đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk không đường hộp 1LSữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk không đường hộp 1L
25.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành Fami Go vị đậu đỏ nếp cẩm gói 200mlSữa đậu nành Fami Go vị đậu đỏ nếp cẩm gói 200ml
Sữa đậu nành Fami Go vị đậu đỏ nếp cẩm gói 200ml
5.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước đậu đen, óc chó, hạnh nhân Sahmyook hộp 190mlNước đậu đen, óc chó, hạnh nhân Sahmyook hộp 190ml
Nước đậu đen, óc chó, hạnh nhân Sahmyook hộp 190ml
18.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk túi 220mlSữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk túi 220ml
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk túi 220ml
3.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk có đường hộp 1LSữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk có đường hộp 1L
23.000đ 30.500đ -25%
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa đậu nành nguyên chất Fami lốc 6 hộp x 200mlSữa đậu nành nguyên chất Fami lốc 6 hộp x 200ml
Sữa đậu nành nguyên chất Fami lốc 6 hộp x 200ml
23.900đ 25.900đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk không đường hộp 1LSữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk không đường hộp 1L
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk không đường hộp 1L
26.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook hộp 140mlNước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook hộp 140ml
Nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook hộp 140ml
14.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk thùng 48 túi x 220mlSữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk thùng 48 túi x 220ml
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk thùng 48 túi x 220ml
165.000đ 168.000đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk túi 220mlSữa đậu nành nguyên chất Vinamilk túi 220ml
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk túi 220ml
3.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk lốc 4 hộp x 200mlSữa đậu nành nguyên chất Vinamilk lốc 4 hộp x 200ml
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk lốc 4 hộp x 200ml
17.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk lốc 4 hộp x 200mlSữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk lốc 4 hộp x 200ml
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk lốc 4 hộp x 200ml
17.200đ 18.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk thùng 48 hộp x 200mlSữa đậu nành nguyên chất Vinamilk thùng 48 hộp x 200ml
Sữa đậu nành nguyên chất Vinamilk thùng 48 hộp x 200ml
176.000đ 201.600đ -13%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1LSữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L
Sữa đậu nành Canxi Nutifood hộp 1L
18.500đ 19.900đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk hộp 1LSữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk hộp 1L
Sữa đậu nành gấp đôi canxi Vinamilk hộp 1L
18.800đ 20.400đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành Fami GO vị mè đen nếp cẩm (3 hộp x 200ml)Sữa đậu nành Fami GO vị mè đen nếp cẩm (3 hộp x 200ml)
Sữa đậu nành Fami GO vị mè đen nếp cẩm (3 hộp x 200ml)
18.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành Fami Kid hương sô cô la Vinasoy lốc 6 hộp x 200mlSữa đậu nành Fami Kid hương sô cô la Vinasoy lốc 6 hộp x 200ml
Sữa đậu nành Fami Kid hương sô cô la Vinasoy lốc 6 hộp x 200ml
32.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu đen Hanmi lốc 4 hộp x 200mlSữa đậu đen Hanmi lốc 4 hộp x 200ml
Sữa đậu đen Hanmi lốc 4 hộp x 200ml
60.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành đạm tự nhiên Number 1 hộp 200mlSữa đậu nành đạm tự nhiên Number 1 hộp 200ml
Sữa đậu nành đạm tự nhiên Number 1 hộp 200ml
4.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1LSữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L
Sữa đậu nành nguyên chất Nutifood hộp 1L
18.500đ 19.900đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành với gạo mầm Secretz lốc 4 hộp x 180mlSữa đậu nành với gạo mầm Secretz lốc 4 hộp x 180ml
Sữa đậu nành với gạo mầm Secretz lốc 4 hộp x 180ml
34.600đ 34.900đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk có đường hộp 1LSữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk có đường hộp 1L
Sữa đậu nành giàu đạm Goldsoy Vinamilk có đường hộp 1L
26.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành đậu đen, mè đen Hanmi lốc 4 hộp x 190mlSữa đậu nành đậu đen, mè đen Hanmi lốc 4 hộp x 190ml
Sữa đậu nành đậu đen, mè đen Hanmi lốc 4 hộp x 190ml
58.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành với bắp ngọt Soy Secretz lốc 4 hộp x 180mlSữa đậu nành với bắp ngọt Soy Secretz lốc 4 hộp x 180ml
Sữa đậu nành với bắp ngọt Soy Secretz lốc 4 hộp x 180ml
34.600đ 34.900đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành Fami GO vị đậu đỏ nếp cẩm (3 hộp x 200ml)Sữa đậu nành Fami GO vị đậu đỏ nếp cẩm (3 hộp x 200ml)
Sữa đậu nành Fami GO vị đậu đỏ nếp cẩm (3 hộp x 200ml)
18.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành vị sô cô la Fami Kid Vinasoy lốc 4 hộp x 125mlSữa đậu nành vị sô cô la Fami Kid Vinasoy lốc 4 hộp x 125ml
Sữa đậu nành vị sô cô la Fami Kid Vinasoy lốc 4 hộp x 125ml
14.500đ 20.000đ -28%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành và hạnh nhân Binggrae chai 200mlSữa đậu nành và hạnh nhân Binggrae chai 200ml
Sữa đậu nành và hạnh nhân Binggrae chai 200ml
22.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành và đậu đen Binggrae chai 200mlSữa đậu nành và đậu đen Binggrae chai 200ml
Sữa đậu nành và đậu đen Binggrae chai 200ml
23.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất Vinasoy lốc 6 hộp x 200mlSữa đậu nành nguyên chất Vinasoy lốc 6 hộp x 200ml
Sữa đậu nành nguyên chất Vinasoy lốc 6 hộp x 200ml
29.900đ 31.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành mè đen Soy Secretz lốc 4 hộp x 180mlSữa đậu nành mè đen Soy Secretz lốc 4 hộp x 180ml
Sữa đậu nành mè đen Soy Secretz lốc 4 hộp x 180ml
34.600đ 34.900đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành uống liền Vạn Hương gói 360gSữa đậu nành uống liền Vạn Hương gói 360g
Sữa đậu nành uống liền Vạn Hương gói 360g
37.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành bổ sung canxi Vạn Hương hộp 360gSữa đậu nành bổ sung canxi Vạn Hương hộp 360g
Sữa đậu nành bổ sung canxi Vạn Hương hộp 360g
45.400đ 50.400đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành vị trà xanh Lactasoy lốc 6 hộp x 250mlSữa đậu nành vị trà xanh Lactasoy lốc 6 hộp x 250ml
Sữa đậu nành vị trà xanh Lactasoy lốc 6 hộp x 250ml
54.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành nguyên chất Lactasoy lốc 6 hộp x 250mlSữa đậu nành nguyên chất Lactasoy lốc 6 hộp x 250ml
Sữa đậu nành nguyên chất Lactasoy lốc 6 hộp x 250ml
54.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Lốc 4 hộp sữa đậu nành ngũ cốc 7 vị Hàn Quốc 200mlLốc 4 hộp sữa đậu nành ngũ cốc 7 vị Hàn Quốc 200ml
Lốc 4 hộp sữa đậu nành ngũ cốc 7 vị Hàn Quốc 200ml
56.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành óc chó hạnh nhân Hanmi lốc 4 hộp x 190mlSữa đậu nành óc chó hạnh nhân Hanmi lốc 4 hộp x 190ml
Sữa đậu nành óc chó hạnh nhân Hanmi lốc 4 hộp x 190ml
60.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa đậu nành óc chó hạnh nhân Vegemil thùng 16 hộp x 190mlSữa đậu nành óc chó hạnh nhân Vegemil thùng 16 hộp x 190ml
Sữa đậu nành óc chó hạnh nhân Vegemil thùng 16 hộp x 190ml
192.000đ 292.000đ -34%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 25,000đ

Sữa đậu nành: Thức uống dinh dưỡng cho cả gia đình

Sữa đậu nành là thức uống mát lành được chế biến từ đậu tương, có vị thơm ngậy hấp dẫn. Uống sản phẩm này mỗi ngày có tác dụng rất tốt cho cơ thể, cả về sức khỏe và vẻ đẹp của làn da.

Trong sữa đậu có chứa rất nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, điển hình là omega 3, omega 6 và các chất chống oxy hóa giúp cải thiện độ đàn hồi của thành mạch, bảo vệ chúng khỏi bị co giãn quá mức. Những chất này còn có tác dụng ngăn cholesterol và những tạp chất có hại xâm nhập vào cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi lớn có trong sữa đậu giúp phát triển hệ xương khớp cho trẻ nhỏ và phòng chống loãng xương ở người cao tuổi.

Đối với những người không dung nạp được sữa động vật thì đây là sản phẩm lý tưởng để bổ sung các loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, do không có cholesterol nên sữa đậu rất tốt cho tim mạch, phù hợp với những người có mỡ máu cao, muốn giảm cân hay tăng huyết áp.

Đặc biệt, đối với phái đẹp, hợp chất Isoflavone có trong sữa đậu chính là “thần dược” cho nhan sắc và cơ thể, có vai trò tương tự như nội tiết tố estrogen. Vì vậy uống đậu nành thường xuyên có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện vẻ đẹp của làn da, giữ gìn vóc dáng và trị các triệu chứng mãn kinh hiệu quả.

Do được chế biến từ đậu tương - loại hạt phổ biến và dễ trồng tại nước ta nên giá sữa đậu nành rất dễ chịu. Cộng thêm những giá trị dinh dưỡng quý báu, sản phẩm là sự lựa chọn lý tưởng để bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, trong cuộc sống bận rộn ngày nay, những sản phẩm pha sẵn như sữa đậu nành Fami của Vinasoy là giải pháp bổ sung dinh dưỡng vô cùng nhanh chóng và tiện lợi cho cả gia đình. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều thương hiệu khác nhau cho bạn lựa chọn.
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn chỉ nên tìm mua sữa đậu nành của các thương hiệu lớn tại nơi uy tín, tin cậy. Nếu vẫn băn khoăn về địa chỉ mua sắm, hãy truy cập ngay Adayroi để khám phá những sản phẩm dinh dưỡng với mức giá cực hấp dẫn, giúp bạn chăm sóc gia đình một cách chu đáo và trọn vẹn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín