text.skipToContent

Sữa chua uống

Tìm thấy 66 sản phẩm
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml
Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml
Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
28.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
16.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
24.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
17.600đ 18.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
39.200đ 39.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml
9.000đ 11.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
26.400đ 32.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
31.400đ 31.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
23.200đ 24.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
313.700đ 316.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
23.200đ 28.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml
Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml
19.900đ 20.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
21.500đ 24.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
21.000đ 22.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
17.600đ 18.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống hương cam Ba Vì chai 180ml Sữa chua uống hương cam Ba Vì chai 180ml
Sữa chua uống hương cam Ba Vì chai 180ml
7.400đ 7.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml
24.500đ 28.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
24.500đ 31.500đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
21.500đ 24.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
28.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
16.200đ 17.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
24.500đ 31.500đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml
Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml
25.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men Betagen hương dứa lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men Betagen hương dứa lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men Betagen hương dứa lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
31.400đ 32.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men Betagen hương cam lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men Betagen hương cam lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men Betagen hương cam lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 30.800đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
30.200đ 31.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống lên men Betagen Light không béo lốc 4 chai x 85ml Sữa chua uống lên men Betagen Light không béo lốc 4 chai x 85ml
Sữa chua uống lên men Betagen Light không béo lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua trái cây DeeDo lốc 6 chai x 150ml Sữa chua trái cây DeeDo lốc 6 chai x 150ml
Sữa chua trái cây DeeDo lốc 6 chai x 150ml
40.500đ 41.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml
40.400đ 40.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống lên men Betagen không béo chai 700ml Sữa chua uống lên men Betagen không béo chai 700ml
Sữa chua uống lên men Betagen không béo chai 700ml
41.100đ 41.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
26.900đ 28.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua nho đen DeeDo lốc 6 chai x 150ml Sữa chua nho đen DeeDo lốc 6 chai x 150ml
Sữa chua nho đen DeeDo lốc 6 chai x 150ml
40.500đ 41.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng vị chua - hương dâu DeeDo lốc 6 lọ x 150ml Thức uống dinh dưỡng vị chua - hương dâu DeeDo lốc 6 lọ x 150ml
Thức uống dinh dưỡng vị chua - hương dâu DeeDo lốc 6 lọ x 150ml
41.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống hương dâu Ba Vì chai 180ml Sữa chua uống hương dâu Ba Vì chai 180ml
Sữa chua uống hương dâu Ba Vì chai 180ml
7.400đ 7.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
24.500đ 31.500đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml
Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml
37.700đ 44.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Váng sữa uống hương sô cô la Zott Monte lốc 4 chai x 95ml Váng sữa uống hương sô cô la Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
Váng sữa uống hương sô cô la Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
44.700đ 63.300đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 28.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 700ml Sữa chua uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 700ml
Sữa chua uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 700ml
37.700đ 44.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml
Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml
22.800đ 26.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa uống lên men Betagen hương tự nhiên chai 400ml Sữa uống lên men Betagen hương tự nhiên chai 400ml
Sữa uống lên men Betagen hương tự nhiên chai 400ml
25.200đ 26.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
8.900đ 11.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Váng sữa uống hương vani Zott Monte lốc 4 chai x 95ml Váng sữa uống hương vani Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
Váng sữa uống hương vani Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
44.700đ 63.300đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống hương vani tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 chai x 100ml Sữa chua uống men sống hương vani tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 chai x 100ml
Sữa chua uống men sống hương vani tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 chai x 100ml
28.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.500đ 24.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
21.500đ 25.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
26.900đ 28.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy