text.skipToContent

Sữa chua uống

Tìm thấy 70 sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
26.400đ 32.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.500đ 24.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml
Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml
22.800đ 23.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
39.200đ 39.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Kun Love'in Farm hương cam gói 110ml Sữa chua uống Kun Love'in Farm hương cam gói 110ml
Sữa chua uống Kun Love'in Farm hương cam gói 110ml
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Kun Love'in Farm vị kem dâu gói 110ml Sữa chua uống Kun Love'in Farm vị kem dâu gói 110ml
Sữa chua uống Kun Love'in Farm vị kem dâu gói 110ml
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
16.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
21.800đ 24.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
27.600đ 29.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml
Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml
25.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
30.200đ 31.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
26.900đ 28.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml
40.400đ 40.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 28.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 25.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
27.600đ 29.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 190ml Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 190ml
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 190ml
13.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị nha đam chai 150ml Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị nha đam chai 150ml
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị nha đam chai 150ml
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị việt quất chai 150ml Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị việt quất chai 150ml
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị việt quất chai 150ml
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu chai 150ml Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu chai 150ml
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu chai 150ml
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml
Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml
Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
28.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
24.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
17.600đ 18.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml
9.000đ 11.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
31.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
23.200đ 24.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
313.700đ 316.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
23.200đ 28.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml
Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml
19.900đ 20.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
21.000đ 22.400đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
17.600đ 18.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống hương cam Ba Vì chai 180ml Sữa chua uống hương cam Ba Vì chai 180ml
Sữa chua uống hương cam Ba Vì chai 180ml
7.400đ 7.600đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml
27.200đ 28.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 31.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
28.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
16.200đ 17.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 31.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men Betagen hương dứa lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men Betagen hương dứa lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men Betagen hương dứa lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
31.400đ 32.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men Betagen hương cam lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men Betagen hương cam lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men Betagen hương cam lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 30.800đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống lên men Betagen Light không béo lốc 4 chai x 85ml Sữa chua uống lên men Betagen Light không béo lốc 4 chai x 85ml
Sữa chua uống lên men Betagen Light không béo lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua trái cây DeeDo lốc 6 chai x 150ml Sữa chua trái cây DeeDo lốc 6 chai x 150ml
Sữa chua trái cây DeeDo lốc 6 chai x 150ml
40.500đ 41.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống lên men Betagen không béo chai 700ml Sữa chua uống lên men Betagen không béo chai 700ml
Sữa chua uống lên men Betagen không béo chai 700ml
41.100đ 41.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua nho đen DeeDo lốc 6 chai x 150ml Sữa chua nho đen DeeDo lốc 6 chai x 150ml
Sữa chua nho đen DeeDo lốc 6 chai x 150ml
40.500đ 41.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng vị chua - hương dâu DeeDo lốc 6 lọ x 150ml Thức uống dinh dưỡng vị chua - hương dâu DeeDo lốc 6 lọ x 150ml
Thức uống dinh dưỡng vị chua - hương dâu DeeDo lốc 6 lọ x 150ml
41.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống hương dâu Ba Vì chai 180ml Sữa chua uống hương dâu Ba Vì chai 180ml
Sữa chua uống hương dâu Ba Vì chai 180ml
7.400đ 7.600đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
28.000đ 31.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml
Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml
41.100đ 44.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy