text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
20.100đ 23.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65mlSữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml
Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml
23.800đ 26.000đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65ml
20.100đ 23.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
27.200đ 31.500đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị sữa chua thuần khiết YoMost lốc 4 hộp x 170ml
27.200đ 28.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 31.500đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80mlSữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
24.400đ 28.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa chua uống tiệt trùng hương cam SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
17.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140mlSữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
8.900đ 11.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270mlSữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170mlSữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 31.500đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700mlSữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
39.200đ 39.900đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180mlSữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
30.200đ 31.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Váng sữa uống hương sô cô la Zott Monte lốc 4 chai x 95mlVáng sữa uống hương sô cô la Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
Váng sữa uống hương sô cô la Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
56.900đ 63.300đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
17.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml
Sữa chua men sống Nuti Food 5 chai x 65ml
23.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương xoài lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương xoài lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương xoài lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110mlSữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
17.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400mlSữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
24.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 25.500đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Váng sữa uống hương vani Zott Monte lốc 4 chai x 95mlVáng sữa uống hương vani Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
Váng sữa uống hương vani Zott Monte lốc 4 chai x 95ml
56.900đ 63.300đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500mlSữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
28.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500mlSữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
29.700đ 30.000đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương sô cô la lốc 4 hộp x 120mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương sô cô la lốc 4 hộp x 120ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương sô cô la lốc 4 hộp x 120ml
27.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180mlSữa chua uống tiệt trùng hương dâu tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
30.200đ 31.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180mlSữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
27.800đ 28.000đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180mlSữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
28.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80mlSữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
24.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
28.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Thưởng thức vị ngọt thanh mát với sữa chua uống cực sảng khoái

Bên cạnh trà sữa, sữa chua uống đã trở thành xu hướng ăn uống hàng đầu của giới trẻ Việt trong ngày hè nắng nóng. Với hương vị thơm ngon, hấp dẫn, thức uống này phù hợp với khẩu vị người dùng từ nhiều lứa tuổi. Cùng Adayroi đắm chìm trong vị ngọt thanh mát của loại thành phẩm biến tấu từ sữa này nhé!

Được sản sinh ra từ quá trình lên men của sữa cùng với sự ngọt ngào của dòng sữa bột tinh khiết, loại sữa chua uống Betagen, Yakult, Probi... đủ vị hội tụ nhiều ưu điểm khó có thể chối từ. Sản phẩm có hương vị thơm hoa quả tự nhiên với đủ các loại vị: cam, dâu, ổi, táo kích thích vị giác từ trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi. Không những thế, trong chúng còn chứa nhiều các vi khuẩn có lợi trong quá trình lên men giúp điều trị các bệnh về tiêu hoá, nhất là đối với trẻ em. Chúng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, bảo vệ sức khoẻ của gia đình bạn trước những tác nhân bên ngoài gây ra các bệnh thường gặp.

Một số người tiêu dùng còn tin tưởng chọn mua sữa chua uống như một món tráng miệng trước và sau bữa ăn cho cả gia đình mình. Bởi chúng không những ngon mà còn có tác dụng giúp cho bạn có thể ăn nhiều hơn và ngon miệng hơn. Nếu ăn loại sữa chua chứa men vi sinh sống này mỗi ngày, bạn sẽ tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hoá, giảm thiểu các bệnh như viêm loét dạ dày, đầy hơi ợ chua, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, táo bón. Đồng thời, các bạn sẽ có một làn da khỏe mạnh, săn chắc, hồng hảo để tự tin khoe cá tính.

Giá sữa chua uống phải chăng nên bạn có thể uống mỗi ngày như một liều thuốc giúp cơ thể khoẻ mạnh, kích thích ăn uống. Thử nghĩ xem, trong ngày hè nóng bức, bạn có thể thưởng thức loại thức uống lạnh mát này sẽ tuyệt vời đến thế nào! Chắc chắn không chỉ đối với cơ thể mà tâm trí bạn sẽ được giải thoát hoàn toàn, thư giãn, sảng khoái đến bất ngờ.

Vậy còn chần chừ gì nữa mà chưa thử thức uống thơm ngon, bổ dưỡng này. Truy cập ngay trang website Adayroi – gian hàng thương mại điện tử của Tập đoàn Vingroup để tận hưởng những chai sữa chua chất lượng hoàn hảo với giá thành ưu đãi nhé!

Các bài viết liên quan

Sữa chua uống Yakult có tốt không, giá bao nhiêu, nên uống lúc nào

Sữa chua uống Probi có tốt không, giá bao nhiêu, cách bảo quản đúng?

Sữa chua uống probi cho trẻ mấy tháng, giá bao nhiêu, uống lúc nào

Công dụng của sữa chua với sức khỏe và sắc đẹp

Có bầu uống sữa chua Probi được không? Uống lúc nào tốt nhất cho mẹ bé

 

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín