text.skipToContent

Bosch
Nikawa
Hòa Phát
IKEA
JYSK
Index Living Mall

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy đục phá bê tông Kynko Z1G-KD52-150 (dáng Hitachi PH65) 1500WMáy đục phá bê tông Kynko Z1G-KD52-150 (dáng Hitachi PH65) 1500W
Máy đục phá bê tông Kynko Z1G-KD52-150 (dáng Hitachi PH65) 1500W
6.539.000đ 8.173.800đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 544.917đ/tháng
Hoàn 131.000đ
Máy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD47-250 3300WMáy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD47-250 3300W
Máy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD47-250 3300W
6.119.000đ 7.648.800đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 509.917đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Máy chà tường Kynko S1P-KD59-230 710WMáy chà tường Kynko S1P-KD59-230 710W
Máy chà tường Kynko S1P-KD59-230 710W
4.489.000đ 5.611.300đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 374.083đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Máy đục Kyntec KT06 1500WMáy đục Kyntec KT06 1500W
Máy đục Kyntec KT06 1500W
3.894.900đ 6.491.500đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 324.575đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Máy cắt sắt Kynko J1G-KD41-355 2000WMáy cắt sắt Kynko J1G-KD41-355 2000W
Máy cắt sắt Kynko J1G-KD41-355 2000W
3.069.000đ 3.836.300đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 255.750đ/tháng
Hoàn 61.000đ
Máy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD46-160 2380WMáy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD46-160 2380W
Máy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD46-160 2380W
2.579.000đ 3.223.800đ -20%
Hoàn 52.000đ
Máy cắt sắt Kyntec KT10 2000WMáy cắt sắt Kyntec KT10 2000W
Máy cắt sắt Kyntec KT10 2000W
2.199.000đ 4.000.000đ -45%
Hoàn 44.000đ
Máy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD45-90 1380WMáy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD45-90 1380W
Máy khoan rút lõi bê tông Kynko Z1Z-KD45-90 1380W
2.089.000đ 2.611.300đ -20%
Hoàn 42.000đ
Máy khoan búa Kynko Z1C-KD08-26 800WMáy khoan búa Kynko Z1C-KD08-26 800W
Máy khoan búa Kynko Z1C-KD08-26 800W
1.929.000đ 2.411.300đ -20%
Hoàn 39.000đ
Máy chà, đánh bóng Kynko S1M-KD25A-180 (6251) 1400WMáy chà, đánh bóng Kynko S1M-KD25A-180 (6251) 1400W
Máy chà, đánh bóng Kynko S1M-KD25A-180 (6251) 1400W
1.589.000đ 1.986.300đ -20%
Hoàn 32.000đ
Máy khoan 3 tác dụng Kyntec KT05 800WMáy khoan 3 tác dụng Kyntec KT05 800W
Máy khoan 3 tác dụng Kyntec KT05 800W
1.529.000đ 2.550.400đ -40%
Hoàn 31.000đ
Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900WMáy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W
Máy cưa đĩa Kynko MIY-KD10-185 900W
1.309.000đ 1.636.300đ -20%
Hoàn 26.000đ
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD66-110x100 200WMáy chà nhám rung Kynko S1B-KD66-110x100 200W
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD66-110x100 200W
1.289.000đ 1.611.300đ -20%
Hoàn 26.000đ
Máy mài thẳng Kynko SIJ-KD42-25 240WMáy mài thẳng Kynko SIJ-KD42-25 240W
Máy mài thẳng Kynko SIJ-KD42-25 240W
1.129.000đ 1.411.300đ -20%
Hoàn 23.000đ
Máy khoan điện Kynko J1Z-KD11-13 320WMáy khoan điện Kynko J1Z-KD11-13 320W
Máy khoan điện Kynko J1Z-KD11-13 320W
859.000đ 1.073.800đ -20%
Hoàn 17.000đ
Máy soi cầm tay Kynko M1P-KD26-6 450WMáy soi cầm tay Kynko M1P-KD26-6 450W
Máy soi cầm tay Kynko M1P-KD26-6 450W
799.000đ 1.000.000đ -20%
Hoàn 16.000đ
Máy mài lỗ Kynko SIJ-KD03-25 240WMáy mài lỗ Kynko SIJ-KD03-25 240W
Máy mài lỗ Kynko SIJ-KD03-25 240W
779.000đ 973.800đ -20%
Hoàn 16.000đ
Máy khoan điện Kynko J1Z-KD60-10 450WMáy khoan điện Kynko J1Z-KD60-10 450W
Máy khoan điện Kynko J1Z-KD60-10 450W
749.000đ 936.300đ -20%
Hoàn 15.000đ
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD43-185x93 200WMáy chà nhám rung Kynko S1B-KD43-185x93 200W
Máy chà nhám rung Kynko S1B-KD43-185x93 200W
749.000đ 936.300đ -20%
Hoàn 15.000đ
Máy mài lỗ Kynko SIJ-KD16-20 150WMáy mài lỗ Kynko SIJ-KD16-20 150W
Máy mài lỗ Kynko SIJ-KD16-20 150W
719.000đ 898.800đ -20%
Hoàn 14.000đ
Máy khoan điện Kynko J1Z-KD55-6 320WMáy khoan điện Kynko J1Z-KD55-6 320W
Máy khoan điện Kynko J1Z-KD55-6 320W
639.000đ 798.800đ -20%
Hoàn 13.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín