text.skipToContent

Bosch
Nikawa
Hòa Phát
IKEA
JYSK
Index Living Mall

Máy đục Bosch GSH 11 E ProfessionalMáy đục Bosch GSH 11 E Professional
Máy đục Bosch GSH 11 E Professional
13.460.000đ 13.959.000đ -4%
Hoàn 269.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR ProfessionalMáy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR Professional
9.950.000đ 10.639.000đ -6%
Hoàn 199.000đ
Máy đục Bosch GSH 3 E ProfessionalMáy đục Bosch GSH 3 E Professional
Máy đục Bosch GSH 3 E Professional
6.500.000đ 6.599.000đ -2%
Hoàn 130.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE ProfessionalMáy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE Professional
6.150.000đ 6.289.000đ -2%
Hoàn 123.000đ
Máy cưa đa năng Bosch GCM 10 M ProfessionalMáy cưa đa năng Bosch GCM 10 M Professional
Máy cưa đa năng Bosch GCM 10 M Professional
6.070.000đ 6.649.000đ -9%
Hoàn 121.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV ProfessionalMáy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV Professional
5.080.000đ 5.119.000đ -1%
Hoàn 102.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV ProfessionalMáy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV Professional
4.889.000đ 5.399.000đ -9%
Hoàn 98.000đ
Máy chà nhám băng Bosch GBS 75 A ProfessionalMáy chà nhám băng Bosch GBS 75 A Professional
Máy chà nhám băng Bosch GBS 75 A Professional
4.830.000đ 4.899.000đ -1%
Hoàn 97.000đ
Máy mài thẳng Bosch GGS 28 LC ProfessionalMáy mài thẳng Bosch GGS 28 LC Professional
Máy mài thẳng Bosch GGS 28 LC Professional
4.745.000đ 4.879.000đ -3%
Hoàn 95.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE ProfessionalMáy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE Professional
3.800.000đ 4.089.000đ -7%
Hoàn 76.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE Professional 800WMáy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE Professional 800W
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE Professional 800W
3.630.000đ 3.849.000đ -6%
Hoàn 73.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2 - 26 E ProfessionalMáy khoan búa Bosch GBH 2 - 26 E Professional
Máy khoan búa Bosch GBH 2 - 26 E Professional
3.535.000đ 3.553.500đ -1%
Hoàn 71.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE 790W (Xanh dương)Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE 790W (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE 790W (Xanh dương)
3.360.000đ 3.540.000đ -5%
Hoàn 67.000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE 790W (Xanh dương)Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE 790W (Xanh dương)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE 790W (Xanh dương)
3.100.000đ 3.250.000đ -5%
Hoàn 62.000đ
Máy mài góc Bosch GWS 20-230 ProfessionalMáy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional
Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Professional
3.010.000đ 3.039.000đ -1%
Hoàn 60.000đ
Máy mài góc Bosch GWS 22-180 LVI ProfessionalMáy mài góc Bosch GWS 22-180 LVI Professional
Máy mài góc Bosch GWS 22-180 LVI Professional
2.955.000đ 5.539.000đ -47%
Hoàn 59.000đ
Máy mài góc Bosch GWS 22-180 ProfessionalMáy mài góc Bosch GWS 22-180 Professional
Máy mài góc Bosch GWS 22-180 Professional
2.950.000đ 2.979.000đ -1%
Hoàn 59.000đ
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI 1300WMáy mài góc Bosch GWS 13-125 CI 1300W
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI 1300W
2.862.000đ 2.899.000đ -1%
Hoàn 57.000đ
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín