text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Sữa chua nha đam Mộc Châu hộp 100gSữa chua nha đam Mộc Châu hộp 100g
Sữa chua nha đam Mộc Châu hộp 100g
4.900đ 5.600đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100gSữa chua không đường Vinamilk hộp 100g
Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100g
5.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100gSữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g
5.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100gSữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g
Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
6.500đ 8.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua trái cây Mộc Châu hộp 100gSữa chua trái cây Mộc Châu hộp 100g
Sữa chua trái cây Mộc Châu hộp 100g
4.900đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
20.100đ 23.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua sầu riêng tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua sầu riêng tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua sầu riêng tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 7.600đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn Vinamilk Nếp Cẩm 100gSữa chua ăn Vinamilk Nếp Cẩm 100g
Sữa chua ăn Vinamilk Nếp Cẩm 100g
8.000đ 8.200đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua không đường Mộc Châu hộp 100gSữa chua không đường Mộc Châu hộp 100g
Sữa chua không đường Mộc Châu hộp 100g
4.800đ 5.400đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100gSữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g
Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100gSữa chua có đường Ba Vì hộp 100g
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100g
4.400đ 4.900đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100gSữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100g
Sữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100g
6.100đ 7.000đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100gSữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g
Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65mlSữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml
Sữa uống lên men Yakult lốc 5 chai x 65ml
23.800đ 26.000đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua men sống hương việt quất TH True Yogurt hộp 100gSữa chua men sống hương việt quất TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua men sống hương việt quất TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 7.500đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100gSữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g
4.900đ 5.000đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua nếp cẩm Mộc Châu hũ 160gSữa chua nếp cẩm Mộc Châu hũ 160g
Sữa chua nếp cẩm Mộc Châu hũ 160g
10.900đ 11.900đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 70gSữa chua có đường Ba Vì hộp 70g
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 70g
4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 8.000đ -9%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.400đ 7.500đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65ml
20.100đ 23.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
6.500đ 8.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua có đường Gotz hộp 100gSữa chua có đường Gotz hộp 100g
Sữa chua có đường Gotz hộp 100g
5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100gSữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g
Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g
21.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
6.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Probeauty hương lựu hộp 100gSữa chua Probeauty hương lựu hộp 100g
Sữa chua Probeauty hương lựu hộp 100g
8.300đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80mlSữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
24.400đ 28.000đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
27.200đ 31.500đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ít đường 100% sữa tươi Organic Vinamilk hộp 100gSữa chua ít đường 100% sữa tươi Organic Vinamilk hộp 100g
Sữa chua ít đường 100% sữa tươi Organic Vinamilk hộp 100g
9.400đ 10.500đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140mlSữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
8.900đ 11.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270mlSữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 25.500đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ

TẠI SAO BẠN NÊN ĂN SỮA CHUA HÀNG NGÀY? 

Sữa chua là một trong các sản phẩm lên men phổ biến được hầu hết mọi người trên thế giới sử dụng hàng tuần. Chúng được sử dụng như là một thành phần của bữa ăn, một bữa ăn nhẹ, hoặc là thành phần của nước sốt và món tráng miệng.

Giàu vitamin

Sản phẩm chứa nhiều vitamin B12, giúp duy trì hàm lượng tế bào hồng cầu và đảm bảo trí óc luôn hoạt động minh mẫn. Theo nghiên cứu, một hộp 240g sản phẩm có chứa khoảng 1,4 microgram vitamin B12, tương đương 65% nhu cầu hàng ngày của phụ nữ.

Giảm béo

Khi bạn ăn sữa chua, canxi trong thực phẩm này sẽ phát ra tín hiệu yêu cầu tế bào chất béo tiết ra ít cortisol, từ đó giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn. Chưa kể các amino axit còn giúp đốt các chất béo.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sản phẩm chứa những lợi khuẩn tốt cho đường tiêu hóa, giúp đẩy lùi các vi khuẩn xấu gây bệnh đường ruột. Một số loại còn chứa những dòng vi sinh đặc biệt giúp tăng cường hệ miễn dịch. Do đó, nếu bị tiêu chảy hoặc chướng bụng, bạn nên ăn chúng trong khoảng 2 tuần liên tiếp.

Trị tiêu chảy, táo bón

Những vi khuẩn thân thiện trong sản phẩm có thể làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy, chứng đầy hơi, táo bón và tình trạng viêm trong Hội chứng dạ dày IBS, góp phần tăng cường sức miễn dịch của đường ruột.

Hiện tại, các sản phẩm sữa chua phổ biến chia làm 2 loại là sữa chua uốngsữa chua ăn. Vì là thực phẩm hỗ trợ hàng ngày cho hầu hết các lứa tuổi, nên giá sữa chua khá rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình như sữa chua thương hiệu TH True Milk, Vinamilk, Betagen, Kidsmix... từ Việt Nam, Đức, Thái Lan. Bạn có thể dùng như một món ăn hạ nhiệt những ngày nóng.
Để mua sữa chua nhanh chóng và không tốn thời gian đi lại, bạn có thể đặt sản phẩm tại trang thương mại điện tử Adayroi.com nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín