text.skipToContent

Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170mlSữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
26.400đ 32.000đ -18%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị cam Yomost lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 31.500đ -13%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 700mlSữa chua uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 700ml
Sữa chua uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 700ml
36.900đ 44.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua hoa quả Le Petit Plaisir Bauer vỉ 6 hộp x 50gSữa chua hoa quả Le Petit Plaisir Bauer vỉ 6 hộp x 50g
Sữa chua hoa quả Le Petit Plaisir Bauer vỉ 6 hộp x 50g
59.300đ 67.900đ -13%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 25.500đ -10%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170mlSữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80mlSữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị lựu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
28.000đ 31.500đ -11%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180mlSữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
27.800đ 28.000đ -1%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa uống lên men Betagen hương tự nhiên chai 400mlSữa uống lên men Betagen hương tự nhiên chai 400ml
Sữa uống lên men Betagen hương tự nhiên chai 400ml
25.200đ 26.500đ -5%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100gSữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100g
Sữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100g
5.500đ 7.000đ -21%
Nhập mã NEWTP05 -5% tối đa 50.000đ
Sữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống Vinamilk Probi hương việt quất lốc 5 chai x 65ml
19.700đ 22.400đ -12%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua nông trại Ba Vì Nha Đam hộp 100gSữa chua nông trại Ba Vì Nha Đam hộp 100g
Sữa chua nông trại Ba Vì Nha Đam hộp 100g
5.300đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
19.700đ 22.400đ -12%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dưa gang Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 8.000đ -9%
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.500đ 24.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã NEWTP05 -5% tối đa 50.000đ
Sữa chua nông trại Ba Vì có đường hộp 95gSữa chua nông trại Ba Vì có đường hộp 95g
Sữa chua nông trại Ba Vì có đường hộp 95g
5.500đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
6.200đ 8.000đ -23%
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80mlSữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
21.600đ 24.500đ -12%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua ăn Vinamilk Greek Yoghurt vị Đào 100gSữa chua ăn Vinamilk Greek Yoghurt vị Đào 100g
Sữa chua ăn Vinamilk Greek Yoghurt vị Đào 100g
8.500đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65mlSữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.400đ 24.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110mlSữa chua uống tiệt trùng hương cam SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam SuSu Vinamilk lốc 4 hộp x 110ml
16.200đ 17.000đ -5%
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170mlSữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống vị dâu Yomost lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 31.500đ -13%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140mlSữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
Sữa chua uống hương cam Betagen chai 140ml
8.900đ 11.000đ -19%
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700mlSữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml
Sữa chua uống lên men hương cam Betagen chai 700ml
36.900đ 44.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170mlThức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua vị cam Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 30.800đ -11%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ

TẠI SAO BẠN NÊN ĂN SỮA CHUA HÀNG NGÀY?

Sữa chua là một trong các sản phẩm lên men phổ biến được hầu hết mọi người trên thế giới sử dụng hàng tuần. Chúng được sử dụng như là một thành phần của bữa ăn, một bữa ăn nhẹ, hoặc là thành phần của nước sốt và món tráng miệng.

Giàu vitamin

Sản phẩm chứa nhiều vitamin B12, giúp duy trì hàm lượng tế bào hồng cầu và đảm bảo trí óc luôn hoạt động minh mẫn. Theo nghiên cứu, một hộp 240g sản phẩm có chứa khoảng 1,4 microgram vitamin B12, tương đương 65% nhu cầu hàng ngày của phụ nữ.

Giảm béo

Khi bạn ăn sữa chua, canxi trong thực phẩm này sẽ phát ra tín hiệu yêu cầu tế bào chất béo tiết ra ít cortisol, từ đó giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn. Chưa kể các amino axit còn giúp đốt các chất béo.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sản phẩm chứa những lợi khuẩn tốt cho đường tiêu hóa, giúp đẩy lùi các vi khuẩn xấu gây bệnh đường ruột. Một số loại còn chứa những dòng vi sinh đặc biệt giúp tăng cường hệ miễn dịch. Do đó, nếu bị tiêu chảy hoặc chướng bụng, bạn nên ăn chúng trong khoảng 2 tuần liên tiếp.

Trị tiêu chảy, táo bón

Những vi khuẩn thân thiện trong sản phẩm có thể làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy, chứng đầy hơi, táo bón và tình trạng viêm trong Hội chứng dạ dày IBS, góp phần tăng cường sức miễn dịch của đường ruột.

Vì là thực phẩm hỗ trợ hàng ngày cho hầu hết các lứa tuổi, nên giá sữa chua khá rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình như sữa chua thương hiệu TH True Milk, bạn có thể dùng như một món ăn hạ nhiệt những ngày nóng.
Để mua sữa chua nhanh chóng và không tốn thời gian đi lại, bạn có thể đặt sản phẩm tại trang thương mại điện tử Adayroi.com nhé!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín