text.skipToContent

Sữa chua

Tìm thấy 165 sản phẩm
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị cam tuyết chai 270ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml
Sữa chua uống Yomost vị dâu tuyết chai 270ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 700ml
39.200đ 39.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên Vinamilk hương cam chai 180ml
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Kun Love'in Farm hương cam gói 110ml Sữa chua uống Kun Love'in Farm hương cam gói 110ml
Sữa chua uống Kun Love'in Farm hương cam gói 110ml
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Kun Love'in Farm vị kem dâu gói 110ml Sữa chua uống Kun Love'in Farm vị kem dâu gói 110ml
Sữa chua uống Kun Love'in Farm vị kem dâu gói 110ml
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống hương táo nho SuSu lốc 4 hộp x 110ml
16.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương nho lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 24.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi Dutch Lady hương táo lốc 6 hộp x 80ml
21.800đ 24.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
Sữa chua uống tiệt trùng nha đam Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
29.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml
Sữa Yaourt Long Thành chai 490ml
25.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất tự nhiên TH True Yogurt lốc 4 hộp x 180ml
30.200đ 31.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 180ml
23.500đ 28.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 880ml
40.400đ 40.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên vị dâu Dutch Lady lốc 4 hộp x 170ml
27.500đ 28.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
Sữa tiệt trùng Fristi hương dâu Dutch Lady lốc 6 hộp x 80ml
23.000đ 25.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên lựu đỏ Vinamilk lốc 4 chai x 150ml
29.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 190ml Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 190ml
Sữa Yaourt thanh trùng Long Thành chai 190ml
13.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Aloe Vera hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Aloe Vera hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Aloe Vera hộp 100g
25.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Plain hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Plain hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Plain hộp 100g
25.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Raspberry hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Raspberry hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Raspberry hộp 100g
25.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Blueberry hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Blueberry hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Blueberry hộp 100g
25.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Strawberry hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Strawberry hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Strawberry hộp 100g
25.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua tự nhiên không béo Emmi Swiss Premium Greek hộp 1kg Sữa chua tự nhiên không béo Emmi Swiss Premium Greek hộp 1kg
Sữa chua tự nhiên không béo Emmi Swiss Premium Greek hộp 1kg
325.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua tự nhiên không béo, không đường Emmi Swiss Premium Greek hộp 150g Sữa chua tự nhiên không béo, không đường Emmi Swiss Premium Greek hộp 150g
Sữa chua tự nhiên không béo, không đường Emmi Swiss Premium Greek hộp 150g
59.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua nguyên chất Emmi Swiss Premium ít béo không đường hộp 1kg Sữa chua nguyên chất Emmi Swiss Premium ít béo không đường hộp 1kg
Sữa chua nguyên chất Emmi Swiss Premium ít béo không đường hộp 1kg
227.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị nha đam chai 150ml Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị nha đam chai 150ml
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị nha đam chai 150ml
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị việt quất chai 150ml Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị việt quất chai 150ml
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị việt quất chai 150ml
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu chai 150ml Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu chai 150ml
Sữa chua uống Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu chai 150ml
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu hộp 1kg Sữa chua Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu hộp 1kg
Sữa chua Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu hộp 1kg
227.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua ít đường 100% sữa tươi Organic Vinamilk hộp 100g Sữa chua ít đường 100% sữa tươi Organic Vinamilk hộp 100g
Sữa chua ít đường 100% sữa tươi Organic Vinamilk hộp 100g
10.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g
Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g
6.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml
Sữa chua uống Dalat Milk vị xoài chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml
Sữa chua uống Dalat Milk vị chanh dây chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g
51.800đ 57.100đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua ăn có đường Dalat Milk hộp 500g Sữa chua ăn có đường Dalat Milk hộp 500g
Sữa chua ăn có đường Dalat Milk hộp 500g
38.900đ 39.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua ăn không đường Dalat Milk hộp 500g Sữa chua ăn không đường Dalat Milk hộp 500g
Sữa chua ăn không đường Dalat Milk hộp 500g
38.900đ 39.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống có đường Dalat Milk chai 500ml
28.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
Sữa chua uống dâu tây Dalat Milk chai 500ml
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua trái cây vị quả rừng Zott Zottis Fruit hộp 100g Sữa chua trái cây vị quả rừng Zott Zottis Fruit hộp 100g
Sữa chua trái cây vị quả rừng Zott Zottis Fruit hộp 100g
11.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua trái cây hương dâu Zott Zottis hộp 100g Sữa chua trái cây hương dâu Zott Zottis hộp 100g
Sữa chua trái cây hương dâu Zott Zottis hộp 100g
11.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
Sữa chua uống men sống Probi có đường Vinamilk chai 400ml
24.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
Sữa chua uống tiệt trùng vị kem dâu Kun Love'in Farm lốc 4 hộp x 110ml
17.600đ 18.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua nông trại Ba Vì hương chanh dây Love'in Farm hộp 100g Sữa chua nông trại Ba Vì hương chanh dây Love'in Farm hộp 100g
Sữa chua nông trại Ba Vì hương chanh dây Love'in Farm hộp 100g
5.600đ 6.500đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua hoa quả vị dâu lê Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g Sữa chua hoa quả vị dâu lê Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g
Sữa chua hoa quả vị dâu lê Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g
40.800đ 45.900đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml
Sữa uống lên men hương tự nhiên Betagen chai 140ml
9.000đ 11.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Váng sữa hoa quả Kids Mix vỉ 6 hộp x 50g Váng sữa hoa quả Kids Mix vỉ 6 hộp x 50g
Váng sữa hoa quả Kids Mix vỉ 6 hộp x 50g
63.800đ 70.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua mứt táo Zott Cremabella hộp 120g Sữa chua mứt táo Zott Cremabella hộp 120g
Sữa chua mứt táo Zott Cremabella hộp 120g
15.800đ 22.500đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua nguyên kem Creamabella panna cotta dâu tây Zott hộp 120g Sữa chua nguyên kem Creamabella panna cotta dâu tây Zott hộp 120g
Sữa chua nguyên kem Creamabella panna cotta dâu tây Zott hộp 120g
15.800đ 22.500đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
Sữa chua uống tiệt trùng lên men tự nhiên hương cam Vinamilk lốc 4 hộp x 170ml
26.400đ 32.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
Sữa chua uống có đường Probi Vinamilk lốc 4 chai x 130ml
27.700đ 31.700đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
5.000đ 5.500đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua hương mơ Zott Milch Geister vỉ 4 hộp x 60g Sữa chua hương mơ Zott Milch Geister vỉ 4 hộp x 60g
Sữa chua hương mơ Zott Milch Geister vỉ 4 hộp x 60g
40.900đ 45.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
21.400đ 24.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Vinamilk thùng 48 hộp x 180ml
313.700đ 316.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Su Su Vinamilk lốc 6 chai x 80ml
21.400đ 28.000đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml
Sữa uống lên men hương cam Betagen chai 300ml
19.900đ 20.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml
Sữa uống lên men hương dâu Betagen lốc 4 chai x 85ml
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua có đường Gotz hộp 100g Sữa chua có đường Gotz hộp 100g
Sữa chua có đường Gotz hộp 100g
5.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
19.900đ 22.400đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy