text.skipToContent

 

Sữa chua ăn

Tìm thấy 40 sản phẩm
Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g
Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g
21.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua nếp cẩm Ba Vì lốc 4 hộp x 110g Sữa chua nếp cẩm Ba Vì lốc 4 hộp x 110g
Sữa chua nếp cẩm Ba Vì lốc 4 hộp x 110g
29.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - chuối vỉ 4 hộp x 50g Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - chuối vỉ 4 hộp x 50g
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - chuối vỉ 4 hộp x 50g
51.500đ 57.500đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa hương vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa hương vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa hương vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g
52.400đ 58.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa vị hạt dẻ Hoff vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa vị hạt dẻ Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa vị hạt dẻ Hoff vỉ 4 hộp x 55g
52.400đ 56.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g
Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g
6.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g
Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g
6.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua hương mơ Zott Milch Geister vỉ 4 hộp x 60g Sữa chua hương mơ Zott Milch Geister vỉ 4 hộp x 60g
Sữa chua hương mơ Zott Milch Geister vỉ 4 hộp x 60g
39.500đ 45.500đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
5.400đ 5.500đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa hương vani Zott Monte vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa hương vani Zott Monte vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa hương vani Zott Monte vỉ 4 hộp x 55g
58.100đ 59.900đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa vị sô cô la Zott Monte hộp 70g Váng sữa vị sô cô la Zott Monte hộp 70g
Váng sữa vị sô cô la Zott Monte hộp 70g
17.600đ 20.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
5.700đ 8.000đ
-29%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
5.700đ 6.300đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g
5.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
5.700đ 8.000đ
-29%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua Probi Vinamilk có đường hộp 100g Sữa chua Probi Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Probi Vinamilk có đường hộp 100g
6.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100g Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100g
Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100g
5.400đ 5.500đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g
4.300đ 5.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua đào Yogus Dalat Milk hộp 100g Sữa chua đào Yogus Dalat Milk hộp 100g
Sữa chua đào Yogus Dalat Milk hộp 100g
9.800đ 10.400đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g
51.500đ 57.100đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua có đường Gotz hộp 100g Sữa chua có đường Gotz hộp 100g
Sữa chua có đường Gotz hộp 100g
5.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa hoa quả Kids Mix vỉ 6 hộp x 50g Váng sữa hoa quả Kids Mix vỉ 6 hộp x 50g
Váng sữa hoa quả Kids Mix vỉ 6 hộp x 50g
63.500đ 70.900đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua hoa quả vị dâu lê Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g Sữa chua hoa quả vị dâu lê Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g
Sữa chua hoa quả vị dâu lê Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g
44.900đ 45.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100g Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100g
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100g
4.600đ 5.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua men sống Love'in Farm có đường hộp 70g Sữa chua men sống Love'in Farm có đường hộp 70g
Sữa chua men sống Love'in Farm có đường hộp 70g
4.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua hoa quả Le Petit Plaisir Bauer vỉ 6 hộp x 50g Sữa chua hoa quả Le Petit Plaisir Bauer vỉ 6 hộp x 50g
Sữa chua hoa quả Le Petit Plaisir Bauer vỉ 6 hộp x 50g
60.500đ 67.900đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa sô cô la Mixxi vỉ 4 hộp x 62,5g Váng sữa sô cô la Mixxi vỉ 4 hộp x 62,5g
Váng sữa sô cô la Mixxi vỉ 4 hộp x 62,5g
35.500đ 39.900đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.400đ 7.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua Mộc Châu có đường hộp 100g Sữa chua Mộc Châu có đường hộp 100g
Sữa chua Mộc Châu có đường hộp 100g
5.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Váng sữa dinh dưỡng Gotz Hoff vỉ 4 hộp x 55g Váng sữa dinh dưỡng Gotz Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa dinh dưỡng Gotz Hoff vỉ 4 hộp x 55g
30.900đ 31.200đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa lên men dinh dưỡng vị vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g Sữa lên men dinh dưỡng vị vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Sữa lên men dinh dưỡng vị vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g
42.100đ 45.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Aloe Vera hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Aloe Vera hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Aloe Vera hộp 100g
25.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Plain hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Plain hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Plain hộp 100g
25.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Raspberry hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Raspberry hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Raspberry hộp 100g
25.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Blueberry hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Blueberry hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Blueberry hộp 100g
25.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Strawberry hộp 100g Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Strawberry hộp 100g
Sữa chua Emmi Swiss Premium Yogurt Strawberry hộp 100g
25.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sữa chua Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu hộp 1kg Sữa chua Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu hộp 1kg
Sữa chua Emmi Swiss Premium ít béo vị dâu hộp 1kg
227.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy