text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Sữa chua nha đam Mộc Châu hộp 100gSữa chua nha đam Mộc Châu hộp 100g
Sữa chua nha đam Mộc Châu hộp 100g
4.900đ 5.600đ -13%
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua trái cây Mộc Châu hộp 100gSữa chua trái cây Mộc Châu hộp 100g
Sữa chua trái cây Mộc Châu hộp 100g
4.900đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100gSữa chua không đường Vinamilk hộp 100g
Sữa chua không đường Vinamilk hộp 100g
5.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100gSữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g
Sữa chua nha đam Vinamilk hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100gSữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk ít đường hộp 100g
5.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100gSữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100g
Sữa chua TH True Yogurt có đường hộp 100g
6.100đ 7.000đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100gSữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g
Sữa chua ăn Vinamilk trái cây hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100gSữa chua có đường Ba Vì hộp 100g
Sữa chua có đường Ba Vì hộp 100g
4.400đ 4.900đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua men sống vị trái cây tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 8.000đ -9%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua nếp cẩm Mộc Châu hũ 160gSữa chua nếp cẩm Mộc Châu hũ 160g
Sữa chua nếp cẩm Mộc Châu hũ 160g
10.900đ 11.900đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua sầu riêng tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua sầu riêng tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua sầu riêng tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 7.600đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100gSữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g
Sữa chua lựu đỏ Vinamilk hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua không đường Mộc Châu hộp 100gSữa chua không đường Mộc Châu hộp 100g
Sữa chua không đường Mộc Châu hộp 100g
4.800đ 5.400đ -11%
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em vị dâu chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
6.500đ 8.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua men sống hương việt quất TH True Yogurt hộp 100gSữa chua men sống hương việt quất TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua men sống hương việt quất TH True Yogurt hộp 100g
7.300đ 7.500đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100gSữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Star Vinamilk có đường hộp 100g
4.900đ 5.000đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100gSữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Vinamilk có đường hộp 100g
5.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100gSữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
Sữa chua trà xanh matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 100g
7.400đ 7.500đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Mộc Châu có đường hộp 100gSữa chua Mộc Châu có đường hộp 100g
Sữa chua Mộc Châu có đường hộp 100g
4.800đ 5.400đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100gSữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g
Sữa chua Ba Vì có đường lốc 4 hộp x 100g
21.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn Vinamilk vị dứa hộp 100gSữa chua ăn Vinamilk vị dứa hộp 100g
Sữa chua ăn Vinamilk vị dứa hộp 100g
6.600đ 6.700đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua nếp cẩm Ba Vì lốc 4 hộp x 110gSữa chua nếp cẩm Ba Vì lốc 4 hộp x 110g
Sữa chua nếp cẩm Ba Vì lốc 4 hộp x 110g
26.700đ 29.600đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Probi Vinamilk có đường hộp 100gSữa chua Probi Vinamilk có đường hộp 100g
Sữa chua Probi Vinamilk có đường hộp 100g
6.300đ 6.800đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn Vinamilk Nếp Cẩm 100gSữa chua ăn Vinamilk Nếp Cẩm 100g
Sữa chua ăn Vinamilk Nếp Cẩm 100g
8.000đ 8.200đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn Vinamilk Greek Yoghurt vị Đào 100gSữa chua ăn Vinamilk Greek Yoghurt vị Đào 100g
Sữa chua ăn Vinamilk Greek Yoghurt vị Đào 100g
8.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn có đường Dalat Milk hộp 500gSữa chua ăn có đường Dalat Milk hộp 500g
Sữa chua ăn có đường Dalat Milk hộp 500g
38.500đ 39.200đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua nha đam Yogus Dalat Milk hộp 100gSữa chua nha đam Yogus Dalat Milk hộp 100g
Sữa chua nha đam Yogus Dalat Milk hộp 100g
9.800đ 10.400đ -6%
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Vinamilk có đường hương việt quất hộp 100gSữa chua Vinamilk có đường hương việt quất hộp 100g
Sữa chua Vinamilk có đường hương việt quất hộp 100g
8.300đ 9.000đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua cho trẻ em SuSu Vinamilk hộp 80g
6.500đ 8.000đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua ăn không đường Dalat Milk hộp 500gSữa chua ăn không đường Dalat Milk hộp 500g
Sữa chua ăn không đường Dalat Milk hộp 500g
38.500đ 39.200đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Probeauty hương lựu hộp 100gSữa chua Probeauty hương lựu hộp 100g
Sữa chua Probeauty hương lựu hộp 100g
8.300đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa lên men dinh dưỡng vị vani Hoff vỉ 4 hộp x 55gSữa lên men dinh dưỡng vị vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Sữa lên men dinh dưỡng vị vani Hoff vỉ 4 hộp x 55g
42.100đ 45.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua hoa quả vị dâu mâm xôi Kids Mix vỉ 4 hộp x 50gSữa chua hoa quả vị dâu mâm xôi Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g
Sữa chua hoa quả vị dâu mâm xôi Kids Mix vỉ 4 hộp x 50g
47.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80gSữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
Sữa chua táo chuối SuSu Vinamilk hộp 80g
6.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50gPhô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g
Phô mai tươi trái cây Helio vị vani - dâu lốc 4 hộp x 50g
60.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa chua Nuti nha đam hộp 100gSữa chua Nuti nha đam hộp 100g
Sữa chua Nuti nha đam hộp 100g
6.600đ 7.000đ -6%
Ưu đãi 25,000đ

5 LỢI ÍCH TUYỆT VỜI TỪ HỘP SỮA CHUA ĂN NHỎ BÉ

Một hộp sữa chua tuy khá nhỏ bé nhưng lại chứa đựng hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như kali, magie, vitamin B2 và B12.  Nếu chúng ta có thói quen sử dụng một hộp sữa chua ăn mỗi ngày, cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng tốt và thậm chí có thể tránh khỏi một số loại bệnh tật. Hãy cùng điểm qua 5 lợi ích tuyệt vời mà sữa chua mang lại trong bài viết sau.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch, đặc biệt là đường ruột luôn cần được tăng cường tối đa mỗi ngày. Bởi nhờ có hệ thống miễn dịch tốt mà cơ thể chúng ta sẽ chống chọi lại rất nhiều những cơn tấn công của các loại vi khuẩn, vi sinh vật có hại từ bên ngoài. Trong sữa chua có chứa các chất dinh dưỡng tốt và vi khuẩn có lợi nên khi đi vào bên trong ruột, sẽ giúp bổ sung nguồn miễn dịch tối ưu, tăng sức đề kháng và giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, giảm thiểu khả năng mắc bệnh, đau ốm.

Giúp hệ tiêu hoá làm việc tốt

Những lợi khuẩn có trong sữa chua sẽ giúp điều hoà nhu động ruột và hệ thống tiêu hoá tốt.  Thời điểm sữa chua phát huy công dụng tốt nhất là vào buổi sáng. Vì thế, tốt hơn hết bạn nên tạo thói quen dùng sữa chua vào buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm, để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố, vi khuẩn có hại, gây bệnh.

Giảm thiểu nỗi lo bệnh huyết áp

Điều này cực kỳ tốt cho những ai có thói quen ăn mặn. Thành phần kali có trong  sữa chua sẽ giúp loại bỏ chất natri dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp hạn chế khả năng mắc bệnh về thận, huyết áp và cả tim mạch. Mỗi ngày trôi qua, bạn hãy tạo và giữ thói quen bổ sung sữa chua như sữa chua hộp Vinamilk lên men tự nhiên để phòng trừ bệnh tật thật tốt.

Ngăn ngừa nhiễm trùng vùng kín

Đây là công dụng cần thiết cho các chị em phụ nữ bởi sữa chua giúp hạn chế sự tăng trưởng của các loại nấm ở vùng bikini. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các lợi khuẩn lactobacillus acidophilus sẽ giúp tiêu diệt được các loại nấm đang phát triển cũng như kiểm soát được sự nở rộng của chúng. Đảm bảo cho vùng kín của bạn tránh khỏi được các vấn đề viêm nhiễm khó chịu.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Hàm lượng canxi có trong một hũ sữa chua thường là 275mg, vì thế việc ăn sữa chua đều đặn cũng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe xương khớp tốt hơn, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Giá sữa chua ăn chỉ khoảng vài nghìn đồng một hũ, với mức chi phí nhỏ này, bạn hoàn toàn có thể bỏ ra để hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho chính bản thân mình và các thành viên khác trong gia đình.
Đặt hàng và mua sữa chua ăn tại Adayroi.com sẽ giúp bạn không chỉ tiết kiệm công sức và thời gian đi lại mà còn có cơ hội nhận được những voucher ưu đãi đầy giá trị. Hãy nhanh tay truy cập và mua sản phẩm sữa chua tốt cho sức khỏe ngay bây giờ nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín