text.skipToContent

Sữa cho trẻ trên 6 tuổi

Tìm thấy 87 sản phẩm
Sữa bột Similac Gain Kid IQ Abbott 900g Sữa bột Similac Gain Kid IQ Abbott 900g
Sữa bột Similac Gain Kid IQ Abbott 900g
444.000đ 449.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Gold 456 (900g) Sữa bột NutiFood Nuti IQ Gold 456 (900g)
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Gold 456 (900g)
232.900đ 245.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương sô cô la 850g Sữa bột Abbott PediaSure BA hương sô cô la 850g
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương sô cô la 850g
580.700đ 635.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g và 2 chai Pediasure BA 3+ 237ml Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g và 2 chai Pediasure BA 3+ 237ml
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g và 2 chai Pediasure BA 3+ 237ml
1.198.900đ 1.347.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa nước Abbott Pediasure Complete 237ml (Lốc 6 hộp) (Cho cả trẻ không dung nạp Lactose) Sữa nước Abbott Pediasure Complete 237ml (Lốc 6 hộp) (Cho cả trẻ không dung nạp Lactose)
Sữa nước Abbott Pediasure Complete 237ml (Lốc 6 hộp) (Cho cả trẻ không dung nạp Lactose)
276.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml
Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml
38.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột nguyên kem Kanny 400g Sữa bột nguyên kem Kanny 400g
Sữa bột nguyên kem Kanny 400g
195.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml (Lốc 6 hộp) Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml (Lốc 6 hộp)
Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml (Lốc 6 hộp)
276.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột nguyên kem Kanny 900g Sữa bột nguyên kem Kanny 900g
Sữa bột nguyên kem Kanny 900g
319.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Medibest Origin cho trẻ thấp còi 900g Sữa bột Medibest Origin cho trẻ thấp còi 900g
Sữa bột Medibest Origin cho trẻ thấp còi 900g
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
270.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 4 Vinamilk 400g Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 4 Vinamilk 400g
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 4 Vinamilk 400g
99.500đ 101.100đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Imperial Kid XO Namyang từ  2 - 15 tuổi 800g Sữa bột Imperial Kid XO Namyang từ  2 - 15 tuổi 800g
Sữa bột Imperial Kid XO Namyang từ 2 - 15 tuổi 800g
508.600đ 541.900đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
580.100đ 641.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
612.000đ 630.700đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Gigo Grow 900g Sữa bột Gigo Grow 900g
Sữa bột Gigo Grow 900g
170.000đ 185.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Babimil Kao 700g Sữa bột Babimil Kao 700g
Sữa bột Babimil Kao 700g
390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Babicare Kao & IQ 700g Sữa bột Babicare Kao & IQ 700g
Sữa bột Babicare Kao & IQ 700g
285.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 12 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị vani 237ml Bộ 12 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị vani 237ml
Bộ 12 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị vani 237ml
535.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 sữa bột P100 900g Combo 2 sữa bột P100 900g
Combo 2 sữa bột P100 900g
895.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ (1.7kg) Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ (1.7kg)
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ (1.7kg)
665.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g) Combo 2 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g)
Combo 2 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g)
741.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg) Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
960.000đ 1.059.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 900g Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 900g
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 900g
230.900đ 232.200đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
343.000đ 352.600đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 12 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn 237ml Bộ 12 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn 237ml
Bộ 12 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn 237ml
696.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 12 chai Sữa Pediasure BA Nước 237ml Combo 12 chai Sữa Pediasure BA Nước 237ml
Combo 12 chai Sữa Pediasure BA Nước 237ml
428.000đ 440.800đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani (400g) Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani (400g)
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani (400g)
279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (400g) Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (400g)
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (400g)
133.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
282.000đ 329.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g) Combo 3 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g)
Combo 3 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g)
1.106.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g
136.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột PediaSure Abbott hương sô cô la hộp 400g Sữa bột PediaSure Abbott hương sô cô la hộp 400g
Sữa bột PediaSure Abbott hương sô cô la hộp 400g
295.000đ 298.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (900g) Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (900g)
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (900g)
274.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng 24 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn Thùng 24 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn
Thùng 24 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn
1.390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g
Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g
259.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g
172.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg
958.000đ 1.059.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 400g Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 400g
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 400g
83.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Nestlé Nan Kid số 4 từ 2 - 6 tuổi 900g Sữa bột Nestlé Nan Kid số 4 từ 2 - 6 tuổi 900g
Sữa bột Nestlé Nan Kid số 4 từ 2 - 6 tuổi 900g
328.000đ 469.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g
Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g
218.000đ 229.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott Grow số 4 từ 3 - 6 tuổi 900g Sữa bột hương vani Abbott Grow số 4 từ 3 - 6 tuổi 900g
Sữa bột hương vani Abbott Grow số 4 từ 3 - 6 tuổi 900g
314.000đ 318.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2-10 tuổi 900g Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2-10 tuổi 900g
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2-10 tuổi 900g
293.000đ 299.600đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g
78.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 Hộp sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg) Bộ 2 Hộp sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
Bộ 2 Hộp sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
1.925.000đ 2.250.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị vani 237ml Bộ 6 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị vani 237ml
Bộ 6 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị vani 237ml
270.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g
Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g
385.000đ 387.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Abbott Pedia Sure B/A 1.6kg Sữa bột Abbott Pedia Sure B/A 1.6kg
Sữa bột Abbott Pedia Sure B/A 1.6kg
991.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương socola lon 850g Sữa bột Abbott PediaSure BA hương socola lon 850g
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương socola lon 850g
612.000đ 632.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa béo Nestlé Clinutren Junior 400g (Nga) Sữa béo Nestlé Clinutren Junior 400g (Nga)
Sữa béo Nestlé Clinutren Junior 400g (Nga)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn 237ml Bộ 6 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn 237ml
Bộ 6 chai sữa nước Abbott Pediasure chất xơ cho trẻ biếng ăn 237ml
348.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold số 4 từ 2 - 6 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Optimum Gold số 4 từ 2 - 6 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold số 4 từ 2 - 6 tuổi 400g
185.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
1.173.000đ 1.270.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 900g Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 900g
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 900g
223.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
290.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
280.000đ 329.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng 24 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị dâu 237ml Thùng 24 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị dâu 237ml
Thùng 24 chai sữa nước Abbott Pediasure cho trẻ biếng ăn vị dâu 237ml
1.220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g Combo 3 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Combo 3 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
1.759.500đ 1.905.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy