text.skipToContent

Sữa cho trẻ trên 6 tuổi

Tìm thấy 115 sản phẩm
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ (1.7kg) Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ (1.7kg)
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ (1.7kg)
665.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Abbott Grow 4 Abbott 1.7kg Sữa bột Abbott Grow 4 Abbott 1.7kg
Sữa bột Abbott Grow 4 Abbott 1.7kg
557.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g
136.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ (400g) Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ (400g)
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ (400g)
118.000đ 122.300đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ hộp 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ hộp 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow 2+ hộp 400g
101.200đ 104.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương sô cô la 850g Sữa bột Abbott PediaSure BA hương sô cô la 850g
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương sô cô la 850g
580.700đ 635.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột PediaSure Abbott hương sô cô la hộp 400g Sữa bột PediaSure Abbott hương sô cô la hộp 400g
Sữa bột PediaSure Abbott hương sô cô la hộp 400g
295.000đ 298.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
343.000đ 352.600đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg) Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
980.000đ 1.059.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g
172.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (400g) Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (400g)
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (400g)
133.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g Combo 3 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Combo 3 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
1.759.500đ 1.905.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (900g) Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (900g)
Sữa bột Nutricare Meta Care 5 (900g)
274.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
1.173.000đ 1.270.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
586.500đ 635.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Friso Gold Pedia 900g Sữa bột Friso Gold Pedia 900g
Sữa bột Friso Gold Pedia 900g
543.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg
1.040.000đ 1.070.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 Hộp sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg) Bộ 2 Hộp sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
Bộ 2 Hộp sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA (1.6kg)
1.925.000đ 2.250.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Abbott Grow 6+ (900g) Sữa bột Abbott Grow 6+ (900g)
Sữa bột Abbott Grow 6+ (900g)
365.500đ 420.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott Grow số 4 từ 3 - 6 tuổi 900g Sữa bột hương vani Abbott Grow số 4 từ 3 - 6 tuổi 900g
Sữa bột hương vani Abbott Grow số 4 từ 3 - 6 tuổi 900g
314.000đ 318.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương socola lon 850g Sữa bột Abbott PediaSure BA hương socola lon 850g
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương socola lon 850g
612.000đ 632.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Grow School Abbott 900g Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Grow School Abbott 900g
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Grow School Abbott 900g
402.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g
Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g
385.000đ 387.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
612.000đ 630.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 900g Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 900g
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 từ 2 - 4 tuổi 900g
232.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g
295.000đ 329.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 (400g) Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 (400g)
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 (400g)
162.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2-10 tuổi 900g Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2-10 tuổi 900g
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2-10 tuổi 900g
293.000đ 299.600đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 Vinamilk 900g Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 Vinamilk 900g
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 Vinamilk 900g
230.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g và 2 chai Pediasure BA 3+ 237ml Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g và 2 chai Pediasure BA 3+ 237ml
Combo 2 hộp Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g và 2 chai Pediasure BA 3+ 237ml
1.217.000đ 1.347.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Similac Gain Kid IQ Abbott 900g Sữa bột Similac Gain Kid IQ Abbott 900g
Sữa bột Similac Gain Kid IQ Abbott 900g
444.000đ 449.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột I am Mother từ 2 - 15 tuổi Sữa bột I am Mother từ 2 - 15 tuổi
Sữa bột I am Mother từ 2 - 15 tuổi
522.000đ 659.500đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột I am Mother 660g Sữa bột I am Mother 660g
Sữa bột I am Mother 660g
522.000đ 659.500đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 400g Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 400g
Sữa bột Dutch Lady Sáng tạo 4 - 6 tuổi 400g
83.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 4 Vinamilk 400g Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 4 Vinamilk 400g
Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 4 Vinamilk 400g
99.500đ 101.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g
Sữa bột NutiFood NuVita từ 3 tuổi 900g
206.500đ 229.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Imperial Kid XO Namyang 660g Sữa bột Imperial Kid XO Namyang 660g
Sữa bột Imperial Kid XO Namyang 660g
508.600đ 541.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Imperial Kid XO Namyang từ  2 - 15 tuổi 800g Sữa bột Imperial Kid XO Namyang từ  2 - 15 tuổi 800g
Sữa bột Imperial Kid XO Namyang từ 2 - 15 tuổi 800g
508.600đ 541.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g
78.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutiFood NuVita 400g Sữa bột NutiFood NuVita 400g
Sữa bột NutiFood NuVita 400g
92.500đ 99.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Gold 456 (900g) Sữa bột NutiFood Nuti IQ Gold 456 (900g)
Sữa bột NutiFood Nuti IQ Gold 456 (900g)
228.000đ 245.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutriCare Meta Care 3+ 900g Sữa bột NutriCare Meta Care 3+ 900g
Sữa bột NutriCare Meta Care 3+ 900g
229.000đ 319.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 hộp Sữa bột NutriCare Meta Care 3+ 900g Combo 2 hộp Sữa bột NutriCare Meta Care 3+ 900g
Combo 2 hộp Sữa bột NutriCare Meta Care 3+ 900g
672.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hộp Sữa bột hương Chocolate Hikid (650g) Bộ 2 hộp Sữa bột hương Chocolate Hikid (650g)
Bộ 2 hộp Sữa bột hương Chocolate Hikid (650g)
1.040.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hộp sữa bột hương vani Hikid (600g) Bộ 2 hộp sữa bột hương vani Hikid (600g)
Bộ 2 hộp sữa bột hương vani Hikid (600g)
1.040.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột hương vani Hikid 600g Sữa bột hương vani Hikid 600g
Sữa bột hương vani Hikid 600g
525.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hộp Sữa bột Hikid Premium tách béo (600g) Bộ 2 hộp Sữa bột Hikid Premium tách béo (600g)
Bộ 2 hộp Sữa bột Hikid Premium tách béo (600g)
1.040.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hộp Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g Bộ 2 hộp Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g
Bộ 2 hộp Sữa bột NutriCare Care 100 plus 400g
259.000đ 272.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml (Lốc 6 hộp) Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml (Lốc 6 hộp)
Sữa nước Abbott Pediasure BA 3+ hương vani 237ml (Lốc 6 hộp)
276.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa dê Dairygoat Goatlac 4 (900g) Sữa dê Dairygoat Goatlac 4 (900g)
Sữa dê Dairygoat Goatlac 4 (900g)
558.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa nước Abbott Pediasure Complete 237ml (Lốc 6 hộp) (Cho cả trẻ không dung nạp Lactose) Sữa nước Abbott Pediasure Complete 237ml (Lốc 6 hộp) (Cho cả trẻ không dung nạp Lactose)
Sữa nước Abbott Pediasure Complete 237ml (Lốc 6 hộp) (Cho cả trẻ không dung nạp Lactose)
276.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Gigo Grow 900g Sữa bột Gigo Grow 900g
Sữa bột Gigo Grow 900g
170.000đ 185.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột nguyên kem Kanny 400g Sữa bột nguyên kem Kanny 400g
Sữa bột nguyên kem Kanny 400g
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Medibest Origin cho trẻ thấp còi 900g Sữa bột Medibest Origin cho trẻ thấp còi 900g
Sữa bột Medibest Origin cho trẻ thấp còi 900g
360.000đ 399.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột nguyên kem Kanny 900g Sữa bột nguyên kem Kanny 900g
Sữa bột nguyên kem Kanny 900g
319.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 900g Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 900g
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 900g
310.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
Sữa bột NutriCare Care 100 plus 900g
270.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 hộp Sữa bột Nutricare Care 100 plus 900g Combo 2 hộp Sữa bột Nutricare Care 100 plus 900g
Combo 2 hộp Sữa bột Nutricare Care 100 plus 900g
539.000đ 571.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g) Combo 2 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g)
Combo 2 hộp Sữa bột Abbott Grow Gold 6+ (900g)
741.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa bột Dutch Lady Khám phá 2 - 4 tuổi 1.5kg Sữa bột Dutch Lady Khám phá 2 - 4 tuổi 1.5kg
Sữa bột Dutch Lady Khám phá 2 - 4 tuổi 1.5kg
349.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy