text.skipToContent

Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400gSữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400g
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400g
339.700đ 348.000đ -2%
Hoàn 10.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
38.300đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400gSữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400g
Sữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400g
339.700đ 358.500đ -5%
Hoàn 10.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850gSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
599.300đ 630.700đ -5%
Hoàn 18.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400gSữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
335.200đ 346.900đ -3%
Hoàn 10.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
35.000đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột nguyên kem Vinamilk có đường hộp 400gSữa bột nguyên kem Vinamilk có đường hộp 400g
Sữa bột nguyên kem Vinamilk có đường hộp 400g
75.500đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột nguyên kem NutiFood gói 400gSữa bột nguyên kem NutiFood gói 400g
Sữa bột nguyên kem NutiFood gói 400g
72.400đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột nguyên kem Nuti NutiFood hộp 400gSữa bột nguyên kem Nuti NutiFood hộp 400g
Sữa bột nguyên kem Nuti NutiFood hộp 400g
73.000đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp thiếc 800gSữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp thiếc 800g
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp thiếc 800g
352.000đ
Hoàn 11.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g - Hàng chính hãngSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g - Hàng chính hãng
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g - Hàng chính hãng
283.600đ 329.000đ -14%
Hoàn 9.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Anlene Gold hương Vani, giàu canxi ít béo dành cho người trên 51 tuổi hộp 1kgSữa bột Anlene Gold hương Vani, giàu canxi ít béo dành cho người trên 51 tuổi hộp 1kg
Sữa bột Anlene Gold hương Vani, giàu canxi ít béo dành cho người trên 51 tuổi hộp 1kg
360.000đ 368.300đ -2%
Hoàn 11.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g - Hàng chính hãngSữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g - Hàng chính hãng
Sữa bột hương vani Abbott Grow G-Power 3 - 6 tuổi 900g - Hàng chính hãng
375.400đ 387.000đ -3%
Hoàn 11.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Bột óc chó Ligaro túi 900g (50 gói x 18g)Bột óc chó Ligaro túi 900g (50 gói x 18g)
Bột óc chó Ligaro túi 900g (50 gói x 18g)
255.000đ 480.000đ -47%
Hoàn 5.000đ
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Grow School Abbott 900g - Hàng chính hãngThực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Grow School Abbott 900g - Hàng chính hãng
Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Grow School Abbott 900g - Hàng chính hãng
377.000đ 402.600đ -6%
Hoàn 11.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột NuCalci Gold NutiFood lon 800gSữa bột NuCalci Gold NutiFood lon 800g
Sữa bột NuCalci Gold NutiFood lon 800g
245.800đ 259.800đ -5%
Hoàn 7.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180mlSữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180ml
Sữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180ml
60.000đ 66.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãngSữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãng
269.000đ 273.300đ -2%
Hoàn 8.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột nguyên kem Vinamilk có đường lon 900gSữa bột nguyên kem Vinamilk có đường lon 900g
Sữa bột nguyên kem Vinamilk có đường lon 900g
189.500đ
Hoàn 6.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột hương sô cô la Anlene Gold hộp 400gSữa bột hương sô cô la Anlene Gold hộp 400g
Sữa bột hương sô cô la Anlene Gold hộp 400g
175.500đ
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
36.400đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Enfagrow A+3 360° Brain DHA+ MFGM PRO lon 1,8kgSữa bột Enfagrow A+3 360° Brain DHA+ MFGM PRO lon 1,8kg
Sữa bột Enfagrow A+3 360° Brain DHA+ MFGM PRO lon 1,8kg
962.200đ
Hoàn 29.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa Enfagrow A+ 4 360° Brain DHA+ và MFGM Pro hộp 1,8kg (2 - 6 tuổi)Sữa Enfagrow A+ 4 360° Brain DHA+ và MFGM Pro hộp 1,8kg (2 - 6 tuổi)
Sữa Enfagrow A+ 4 360° Brain DHA+ và MFGM Pro hộp 1,8kg (2 - 6 tuổi)
894.900đ
Hoàn 27.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Friso Gold 5 (1.5kg)Sữa bột Friso Gold 5 (1.5kg)
Sữa bột Friso Gold 5 (1.5kg)
615.000đ 638.000đ -4%
Hoàn 18.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 hộp 1,5kg (2 - 6 tuổi)Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 hộp 1,5kg (2 - 6 tuổi)
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 hộp 1,5kg (2 - 6 tuổi)
547.000đ
Hoàn 16.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Enfamil A+3 360° Brain DHA+ MFGM PRO lon 900gSữa bột Enfamil A+3 360° Brain DHA+ MFGM PRO lon 900g
Sữa bột Enfamil A+3 360° Brain DHA+ MFGM PRO lon 900g
522.400đ
Hoàn 16.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Abbott Grow 4 Abbott 1.7kg - Hàng chính hãngSữa bột Abbott Grow 4 Abbott 1.7kg - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott Grow 4 Abbott 1.7kg - Hàng chính hãng
522.200đ 557.500đ -6%
Hoàn 16.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa Enfagrow A+ 4 360° Brain DHA+ và MFGM Pro hộp 900g (2 - 6 tuổi)Sữa Enfagrow A+ 4 360° Brain DHA+ và MFGM Pro hộp 900g (2 - 6 tuổi)
Sữa Enfagrow A+ 4 360° Brain DHA+ và MFGM Pro hộp 900g (2 - 6 tuổi)
486.200đ
Hoàn 15.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 900gSữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 900g
Sữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 900g
473.000đ
Hoàn 14.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột Friso Gold 4 (900g)Sữa bột Friso Gold 4 (900g)
Sữa bột Friso Gold 4 (900g)
444.200đ 451.000đ -2%
Hoàn 13.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ
Sữa bột En Plus Gold NutiFood lon 900gSữa bột En Plus Gold NutiFood lon 900g
Sữa bột En Plus Gold NutiFood lon 900g
439.700đ 509.500đ -14%
Hoàn 13.000đ
Nhập mã VINMART8 -8% tối đa 80.000đ

THỎA THÍCH LỰA CHỌN SỮA BỘT TẠI ADAYROI

Sữa bột không chỉ biết tới là loại sử dụng cho trẻ em mà hiện nay cũng có rất nhiều các loại sữa bột cho nhiều lứa tuổi và thế hệ khác nhau, hãy cùng Adayroi tìm hiểu những loại sữa sau đây nhé!

1, Sữa cho trẻ em

Hiện nay, Adayroi có rất nhiều loại sữa cho trẻ em từ 0 tháng tuổi tới 5 tuổi, bạn có thể lựa chọn hãng Meiji xuất xứ từ những đất nước Nhật Bản sẽ giúp con bạn phát triển toàn diện một cách tự nhiên và thông minh

2, Sữa cho người trưởng thành

Với lứa tuổi dậy thì, đây là giai đoạn phát triển tốt nhất của trẻ, khả năng hấp thụ dinh dưỡng cao giúp các em có một vóc dáng cao khỏe, một thể lực rắn rỏi nếu được uống sữa thường xuyên, bạn có thể tham khảo thương hiệu Nutifood.

3, Sữa cho người lớn tuổi

Bổ sung sữa vào trong thực đơn của những người lớn tuổi cũng là một trong những điều các gia đình cân nhắc, khi về già quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn, từ đó cũng hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết cho thể lâu hơn, sữa bột là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu giúp kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe cho người lớn tuổi. Bạn có thể tham khảo sữa từ thương hiệu Vinamilk giúp bổ sung các vi chất cần thiết.
Giá sữa bột tại Adayroi luôn ở mức hợp lý và cạnh tranh với thị trường, mua sữa bột bạn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi lớn như tích điểm vào thẻ VinID 2% để giảm giá tối đa cho các lần mua hàng sắp tới, chế độ giao hàng nhanh chóng và tác phong phục vụ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. Nhanh tay đặt hàng trên Adayroi, chỉ với vài thao tác đơn giản bạn có thể có ngay những sản phẩm ưng ý.

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín