text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400gSữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400g
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400g
339.700đ 348.000đ -2%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 850gSữa bột hương vani Ensure Gold hộp 850g
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 850g
737.800đ 753.400đ -2%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180mlSữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180ml
Sữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180ml
57.200đ 66.000đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400gSữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
335.200đ 346.900đ -3%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
37.200đ 39.200đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani hộp 850gSữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani hộp 850g
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani hộp 850g
737.800đ 777.900đ -5%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 900gSữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 900g
Sữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 900g
473.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg - Hàng chính hãngSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg - Hàng chính hãng
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg - Hàng chính hãng
1.003.000đ 1.070.800đ -6%
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp giấy 1kg (Dành cho người trên 51 tuổi)Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp giấy 1kg (Dành cho người trên 51 tuổi)
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp giấy 1kg (Dành cho người trên 51 tuổi)
360.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Anlene Gold hương Vani, giàu canxi ít béo dành cho người trên 51 tuổi hộp 1kgSữa bột Anlene Gold hương Vani, giàu canxi ít béo dành cho người trên 51 tuổi hộp 1kg
Sữa bột Anlene Gold hương Vani, giàu canxi ít béo dành cho người trên 51 tuổi hộp 1kg
360.000đ 368.300đ -2%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Ensure Đức hộp 400gSữa bột Ensure Đức hộp 400g
Sữa bột Ensure Đức hộp 400g
288.000đ 345.600đ -17%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 180mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 180ml
48.700đ 49.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột CanxiPro Vinamilk lon 900gSữa bột CanxiPro Vinamilk lon 900g
Sữa bột CanxiPro Vinamilk lon 900g
294.000đ 302.000đ -3%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
33.800đ 35.200đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 lon Sữa bột Nestlé Boost Optimum hương vani 800g- Dinh Dưỡng Thúc Đẩy Phục Hồi Sức KhỏeCombo 2 lon Sữa bột Nestlé Boost Optimum hương vani 800g- Dinh Dưỡng Thúc Đẩy Phục Hồi Sức Khỏe
Combo 2 lon Sữa bột Nestlé Boost Optimum hương vani 800g- Dinh Dưỡng Thúc Đẩy Phục Hồi Sức Khỏe
1.118.000đ 1.160.000đ -4%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 120,000đ
Sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani lốc 4 hộp x 180mlSữa bột pha sẵn Friso Gold Vani lốc 4 hộp x 180ml
Sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani lốc 4 hộp x 180ml
61.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương sô cô la hộp giấy 440g (Dành cho người trên 51 tuổi)Sữa bột Anlene Gold MovePro hương sô cô la hộp giấy 440g (Dành cho người trên 51 tuổi)
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương sô cô la hộp giấy 440g (Dành cho người trên 51 tuổi)
175.500đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Anlene MovePro Hộp thiếc 800gSữa bột Anlene MovePro Hộp thiếc 800g
Sữa bột Anlene MovePro Hộp thiếc 800g
324.500đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Prosure hộp 380gSữa bột hương vani Prosure hộp 380g
Sữa bột hương vani Prosure hộp 380g
442.300đ 457.900đ -3%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850gSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
599.300đ 630.700đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột nguyên kem Nuti NutiFood hộp 400gSữa bột nguyên kem Nuti NutiFood hộp 400g
Sữa bột nguyên kem Nuti NutiFood hộp 400g
73.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Anlene Gold hương vani hộp 400gSữa bột Anlene Gold hương vani hộp 400g
Sữa bột Anlene Gold hương vani hộp 400g
193.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Ensure Đức hộp 400gSữa bột Ensure Đức hộp 400g
Sữa bột Ensure Đức hộp 400g
320.000đ 368.000đ -13%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa bột Anlene MovePro hương vani hộp giấy 440g (Dành cho người từ 19 đến 50 tuổi)Sữa bột Anlene MovePro hương vani hộp giấy 440g (Dành cho người từ 19 đến 50 tuổi)
Sữa bột Anlene MovePro hương vani hộp giấy 440g (Dành cho người từ 19 đến 50 tuổi)
142.500đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400gSữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400g
Sữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400g
339.700đ 358.500đ -5%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Anlene Gold lon 800gSữa bột hương vani Anlene Gold lon 800g
Sữa bột hương vani Anlene Gold lon 800g
352.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp giấy 440g (Dành cho người trên 51 tuổi)Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp giấy 440g (Dành cho người trên 51 tuổi)
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp giấy 440g (Dành cho người trên 51 tuổi)
175.500đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 400gSữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 400g
Sữa bột Sure Prevent Vinamilk hộp 400g
213.100đ 227.000đ -6%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna hộp thiếc 400g (Dinh dưỡng dành cho người tiểu đường)Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna hộp thiếc 400g (Dinh dưỡng dành cho người tiểu đường)
Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna hộp thiếc 400g (Dinh dưỡng dành cho người tiểu đường)
254.000đ 267.100đ -5%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp thiếc 800gSữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp thiếc 800g
Sữa bột Anlene Gold MovePro hương vani hộp thiếc 800g
352.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Friso Gold 4 (900g)Sữa bột Friso Gold 4 (900g)
Sữa bột Friso Gold 4 (900g)
452.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna hộp thiếc 900g (Dinh dưỡng dành cho người tiểu đường)Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna hộp thiếc 900g (Dinh dưỡng dành cho người tiểu đường)
Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna hộp thiếc 900g (Dinh dưỡng dành cho người tiểu đường)
564.900đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110mlSữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
Sữa bột pha sẵn hương vani Grow Plus+ NutiFood lốc 4 hộp x 110ml
35.600đ 36.400đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Dielac Grow Plus xanh 2+ Vinamilk hộp 900g (Dành cho trẻ nhẹ cân)Sữa bột Dielac Grow Plus xanh 2+ Vinamilk hộp 900g (Dành cho trẻ nhẹ cân)
Sữa bột Dielac Grow Plus xanh 2+ Vinamilk hộp 900g (Dành cho trẻ nhẹ cân)
241.300đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột óc chó Ligaro hộp 50 gói x 18g/ hộpBột óc chó Ligaro hộp 50 gói x 18g/ hộp
Bột óc chó Ligaro hộp 50 gói x 18g/ hộp
259.000đ 480.000đ -46%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãngSữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãng
269.000đ 273.300đ -2%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Nestlé Nan Optipro Kid số 4 (900g)Sữa bột Nestlé Nan Optipro Kid số 4 (900g)
Sữa bột Nestlé Nan Optipro Kid số 4 (900g)
380.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột En Plus Gold NutiFood lon 900gSữa bột En Plus Gold NutiFood lon 900g
Sữa bột En Plus Gold NutiFood lon 900g
440.000đ 509.500đ -14%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột nguyên kem NutiFood gói 400gSữa bột nguyên kem NutiFood gói 400g
Sữa bột nguyên kem NutiFood gói 400g
72.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột nguyên kem Vinamilk có đường hộp 400gSữa bột nguyên kem Vinamilk có đường hộp 400g
Sữa bột nguyên kem Vinamilk có đường hộp 400g
75.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột nguyên kem có đường Vinamilk Hộp giấy 400gSữa bột nguyên kem có đường Vinamilk Hộp giấy 400g
Sữa bột nguyên kem có đường Vinamilk Hộp giấy 400g
78.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g - Hàng chính hãngSữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g - Hàng chính hãng
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 4 từ 2 - 4 tuổi 400g - Hàng chính hãng
82.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột CanxiPro Vinamilk hộp 400gSữa bột CanxiPro Vinamilk hộp 400g
Sữa bột CanxiPro Vinamilk hộp 400g
136.100đ 142.500đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Tặng 1 gói mì không chiên Samurai
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g - Hàng chính hãngSữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g - Hàng chính hãng
Sữa bột Vinamilk Dielac Grow Plus 2+ từ 2 - 10 tuổi 400g - Hàng chính hãng
143.500đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột CanxiPro Vinamilk hộp 400gSữa bột CanxiPro Vinamilk hộp 400g
Sữa bột CanxiPro Vinamilk hộp 400g
148.200đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột nguyên kem Nuti NutiFood lon 900gSữa bột nguyên kem Nuti NutiFood lon 900g
Sữa bột nguyên kem Nuti NutiFood lon 900g
169.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 (400g) - Hàng chính hãngSữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 (400g) - Hàng chính hãng
Sữa bột Vinamilk Optimum Gold 4 (400g) - Hàng chính hãng
169.300đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ

TÌM HIỂU VỀ NGUỒN GỐC CỦA SỮA BỘT VỚI ADAYROI

Không chỉ biết tới là loại sử dụng cho trẻ em mà hiện nay cũng có rất nhiều các loại sữa bột cho nhiều lứa tuổi và thế hệ khác nhau, hãy cùng Adayroi tìm hiểu những loại sữa sau đây nhé!

1, Sữa bột là gì?

Hay còn gọi cách khác là sữa công thức, ở dạng bột khô, để biến thành bột thì phải làm bốc hơi sữa sau đó để khô và tán đều nhuyễn mịn. Việc sử dụng đã phổ biến giúp tiết kiệm và bảo quản sữa dễ dàng.

2, Thành phần dinh dưỡng trong sữa

Tất cả các thành phần trong sữa đều được kiểm định nghiêm ngặt và chặt chẽ về quy trình chế biến vì sẽ liên quan trực tiếp tới sức khoẻ của bé. Mọi loại sữa cho trẻ nhỏ đều phải đầy đủ các thành phần: chất béo, đạm, vitamin từ A, D, C, E, B1, K, B6, B2, B12), mangan, đồng,... quan trọng nhất phải gồm có nhiều yếu tố bắt buộc như:

- Đạm: có nguồn gốc từ sữa bò, gạo, đậu nành

- Chất béo và năng lượng trong mức cho phép

- Vitamin và khoáng chất phải có số lượng và tính sinh học gồm dầu cá hay men vi sinh

- Nồng độ của nhôm ở mức tối đa

- Hàm lượng ở bột đường

- Tỷ lệ chất béo bắt buộc có (ALA và LA)

- Omega 6/Omega 3 và cả DHA, EPA

- Hàm lượng của amino acid

- Kèm theo đó là các chất phụ gia bảo quản

3, Các loại sữa bột hiện nay

Nguyên kem:

Còn được biết tới cái tên Full Cream hay được gọi là sữa thanh trùng, đây là loại sữa được làm hoàn toàn từ sữa bò nguyên chất và đã từng trải qua quy trình diệt khuẩn và không chứ chất bảo quản hay nhiều phụ gia khác

Tách béo:

Áp dụng công nghệ ly tâm vào trong quy trình chế biến, sữa ít béo có thể được tách hàm lượng chất béo tuỳ thuộc vào nhà sản xuất cung cấp sản phẩm, sau khi tách sữa có thể sử dụng là váng sữa và phần lại chính là sữa tách béo (tỉ lệ chất béo rất thấp chỉ từ 0% - 2%)

Pha sẵn:

Là loại sữa đã được đóng theo công thức, ở dạng bột hay nước đem tới sự tiện lợi cho người sử dụng. Nhưng về hàm lượng chất dinh dưỡng thì không được đánh giá cao.

4, Công dụng của sữa bột

Dù có nguồn gốc trực tiếp từ sữa bò những sữa tươi không thể dụng cho các bé dưới 12 tháng tuổi vì ruột chưa phát triển hết. Hàm lượng casein và đạm whey cao rất dẫn đến tiêu chảy hoặc xuất huyết tại đường ruột, do đó sữa dạng bột chính là loại sữa duy nhất được sử dụng thay thế với sự xét duyệt của hội đồng y khoa. Nhưng bạn cũng nên kết hợp loại sữa này cùng với sữa mẹ để giúp bé phát triển chiều cao cũng như tăng cân toàn diện hơn.

5, Cách chọn sữa phù hợp với thể lý

Trẻ dưới 6 tháng tuổi: dùng công thức sữa loại I: có thành phần dinh dưỡng tương đồng với sữa mẹ nên các chất dinh dưỡng sẽ cân đối giảm thiểu tình trạng rối loạn tiêu hoá.

Trẻ 6-12 tháng tuổi: ăn 3-4 bữa/ngày nhưng bổ sung thêm 500-600ml sữa mỗi ngày, tại giai đoạn này nên sử dụng sữa loại II.

Trẻ từ 1-5 tuổi: các dạng thức ăn ở lứa tuổi này đã mở rộng, bạn có thể sử dụng khoảng 400-500ml sữa mỗi ngày cùng với khẩu phần ăn chính như: cơm, mì, cháo, bún, phở….

Trẻ từ 6 - 14 tuổi: bên cạnh chế độ ăn mỗi ngày, các bé giai đoạn này cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng như canxi giúp hỗ trợ tăng chiều cao, độ tuổi này có thể sử dụng sữa tươi tiệt trùng, sữa đặc có đường, sữa nguyên kem,...

6, Các thương hiệu sữa bột đáng tin cậy trên thị trường?

Vinamilk

Nutifood

Abbott

Friso

Mua sữa bột cho bé ở đâu giá tốt?

Giá sữa bột tại Adayroi luôn ở mức hợp lý và cạnh tranh với thị trường, mua sữa bột bạn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi lớn như tích điểm vào thẻ VinID 2% để giảm giá tối đa cho các lần mua hàng sắp tới, chế độ giao hàng nhanh chóng và tác phong phục vụ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. Nhanh tay đặt hàng trên Adayroi, chỉ với vài thao tác đơn giản bạn có thể có ngay những sản phẩm ưng ý.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín