text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Sofa băng NAVIA JUNO 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xám)Sofa băng NAVIA JUNO 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xám)
Sofa băng NAVIA JUNO 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xám)
7.100.000đ 11.000.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 591.667đ/tháng
Hoàn 142.000đ
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Kem)Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Kem)
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Kem)
3.500.000đ 5.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 291.667đ/tháng
Hoàn 70.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
3.890.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 324.167đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 160 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 160 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 160 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 7.500.000đ -47%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh phối xám) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh phối xám) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh phối xám) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh rêu) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh rêu) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh rêu) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu phối cam) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu phối cam) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu phối cam) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Ghi phối tím) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Ghi phối tím) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Ghi phối tím) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Tím) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Tím) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Tím) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa băng Navia Juno 01T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh dương)Sofa băng Navia Juno 01T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh dương)
Sofa băng Navia Juno 01T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh dương)
4.990.000đ 8.500.000đ -41%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Xanh)Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Xanh)
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Xanh)
5.220.000đ 9.000.000đ -42%
Trả góp 0%
Chỉ 435.000đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Văng sofa nỉ V9.SF03/V3 180 x 85 x 80 cm (Xanh rêu)Văng sofa nỉ V9.SF03/V3 180 x 85 x 80 cm (Xanh rêu)
Văng sofa nỉ V9.SF03/V3 180 x 85 x 80 cm (Xanh rêu)
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Văng sofa nỉ V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)Văng sofa nỉ V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
Văng sofa nỉ V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Văng sofa nỉ V9.SF.06 180 x 85 x 80 cm (Vàng)Văng sofa nỉ V9.SF.06 180 x 85 x 80 cm (Vàng)
Văng sofa nỉ V9.SF.06 180 x 85 x 80 cm (Vàng)
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Be) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Be) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Be) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 180 x 90 x 75 cm (Xám)Sofa băng Juno Sofa 2018 180 x 90 x 75 cm (Xám)
Sofa băng Juno Sofa 2018 180 x 90 x 75 cm (Xám)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 160 x 90 x 75 cm (Xám)Sofa băng Juno Sofa 2018 160 x 90 x 75 cm (Xám)
Sofa băng Juno Sofa 2018 160 x 90 x 75 cm (Xám)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 180 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 180 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 180 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 160 x 75 x 75 cm (Đỏ)Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 160 x 75 x 75 cm (Đỏ)
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 160 x 75 x 75 cm (Đỏ)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 160 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 160 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 160 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX17 160 x 75 x 75 cm (Vàng)Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX17 160 x 75 x 75 cm (Vàng)
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX17 160 x 75 x 75 cm (Vàng)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX12 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang tríSofa băng Juno Sofa 2018 SFX12 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX12 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX11 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang tríSofa băng Juno Sofa 2018 SFX11 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX11 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Đỏ) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Đỏ) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Đỏ) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa Tanisa 180 x 80 x 85 cm (Xám caro)Sofa băng Juno Sofa Tanisa 180 x 80 x 85 cm (Xám caro)
Sofa băng Juno Sofa Tanisa 180 x 80 x 85 cm (Xám caro)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa Vienfast 180 x 80 x 85 cm (Đen)Sofa băng Juno Sofa Vienfast 180 x 80 x 85 cm (Đen)
Sofa băng Juno Sofa Vienfast 180 x 80 x 85 cm (Đen)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX13 160 x 75 x 75 cm (Vàng) + 2 gối trang tríSofa băng Juno Sofa 2018 SFX13 160 x 75 x 75 cm (Vàng) + 2 gối trang trí
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX13 160 x 75 x 75 cm (Vàng) + 2 gối trang trí
5.600.000đ 9.000.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 466.667đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Sofa băng NAVIA JUNO Bed 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xanh đậm)Sofa băng NAVIA JUNO Bed 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xanh đậm)
Sofa băng NAVIA JUNO Bed 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xanh đậm)
5.899.000đ 9.900.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 491.583đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX10 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá)Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX10 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá)
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX10 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá)
5.900.000đ 9.000.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 491.667đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Sofa băng Navia Juno 04T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh)Sofa băng Navia Juno 04T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh)
Sofa băng Navia Juno 04T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh)
5.990.000đ 9.000.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Văng sofa nỉ Juno V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)Văng sofa nỉ Juno V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
Văng sofa nỉ Juno V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
6.100.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 508.333đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Sofa băng Navia Juno 07T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno 07T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno 07T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
6.490.000đ 8.500.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa băng Navia Juno 03T12 180 x 80 x 70 cm (Tím) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno 03T12 180 x 80 x 70 cm (Tím) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno 03T12 180 x 80 x 70 cm (Tím) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
6.490.000đ 9.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa băng Navia Juno 09T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh ghi) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno 09T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh ghi) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno 09T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh ghi) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
6.490.000đ 9.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 180 x 75 x 75 cm (Đỏ)Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 180 x 75 x 75 cm (Đỏ)
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 180 x 75 x 75 cm (Đỏ)
6.500.000đ 9.200.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 541.667đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2019 (XÁM)+2 đôn và Tặng bàn trà Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2019 (XÁM)+2 đôn và Tặng bàn trà
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2019 (XÁM)+2 đôn và Tặng bàn trà
6.590.000đ 9.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Sofa băng Juno Sofa 160 x 90 x 75 cm (Xanh dương) + Đôn tròn + Bàn tràSofa băng Juno Sofa 160 x 90 x 75 cm (Xanh dương) + Đôn tròn + Bàn trà
Sofa băng Juno Sofa 160 x 90 x 75 cm (Xanh dương) + Đôn tròn + Bàn trà
6.750.000đ 12.000.000đ -44%
Trả góp 0%
Chỉ 562.500đ/tháng
Hoàn 135.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX14 180 x 75 x 75 cm (Xanh) + 2 gối trang trí + 2 bàn tràSofa băng Juno Sofa 2018 SFX14 180 x 75 x 75 cm (Xanh) + 2 gối trang trí + 2 bàn trà
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX14 180 x 75 x 75 cm (Xanh) + 2 gối trang trí + 2 bàn trà
6.890.000đ 9.000.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 574.167đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Sofa băng Juno B-Concept 2017 Royal karaoke 220 x 80 x 70 cm (Nhiều màu)Sofa băng Juno B-Concept 2017 Royal karaoke 220 x 80 x 70 cm (Nhiều màu)
Sofa băng Juno B-Concept 2017 Royal karaoke 220 x 80 x 70 cm (Nhiều màu)
6.900.000đ 9.000.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 575.000đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Sofa băng bed Juno European 2 190 x 80 x 70 cm (Xám đậm)Sofa băng bed Juno European 2 190 x 80 x 70 cm (Xám đậm)
Sofa băng bed Juno European 2 190 x 80 x 70 cm (Xám đậm)
6.990.000đ 10.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ

BÍ QUYẾT CHỌN BỘ SOFA VĂNG CHO PHÒNG KHÁCH SANG TRỌNG VÀ ẤN TƯỢNG

Việc chọn mua đồ nội thất rất quan trọng bởi chúng tác động trực tiếp đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Vậy một bộ sofa văng đẹp rất hợp lý đúng không nào? Tuy nhiên để biết cách chọn mua sofa như thế nào thì hãy theo dõi thông tin dưới đây của Adayroi.

Chất liệu của sofa: Chất liệu cấu tạo nên sofa luôn là yếu tố nên quan tâm đầu tiên. Thông thường chúng được làm từ vải, nỉ hoặc da. Mỗi loại sẽ có những ưu nhược và giá tiền khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn muốn sở hữu căn phòng đẳng cấp, cổ điển thì nên ưu tiên vật liệu da, còn nếu bạn thích sự trẻ trung, năng động thì các loại vải với nhiều gam màu sẽ vô cùng lý tưởng.

Kiểu dáng và màu sắc: Tương tự như khi chọn mua bàn phòng khách hoặc các loại kệ sách, để tạo nên một căn phòng sang trọng thì yếu tố màu sắc cũng cần thiết không kém. Do đó, tùy vào phong cách ngôi nhà mà bạn đang hướng đến, hãy có sự kết hợp đa dạng và độc đáo để tạo được không gian hài hòa và cuốn hút người nhìn.

Kích thước ghế: Trước khi quyết định mua sofa văng bạn nên xác định rõ diện tích phòng, nơi đặt ghế để có thể tìm loại ghế vừa khít, không quá to chiếm mất diện tích, cũng như không quá nhỏ khiến không gian bỗng trở nên trống rỗng nhé.

Để sở hữu bộ sofa văng cao cấp có chế độ bảo hành cũng như mức giá sofa văng vừa phải, bạn nên tìm đến những địa chỉ bán hàng uy tín hiện nay như trang thương mại điện tử hàng đầu Adayroi.com nhé!

Ngại chi nắng hè - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín