text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Be) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Be) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Be) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng NAVIA JUNO 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xám)Sofa băng NAVIA JUNO 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xám)
Sofa băng NAVIA JUNO 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xám)
7.100.000đ 11.000.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 591.667đ/tháng
Hoàn 142.000đ
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Kem)Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Kem)
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Kem)
3.500.000đ 5.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 291.667đ/tháng
Hoàn 70.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
3.890.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 324.167đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 160 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 160 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 160 x 70 x 75 cm (Xám nhạt) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 7.500.000đ -47%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh phối xám) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh phối xám) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh phối xám) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh rêu) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh rêu) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Xanh rêu) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu phối cam) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu phối cam) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Nâu phối cam) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Ghi phối tím) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Ghi phối tím) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Ghi phối tím) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Tím) + 2 ghế đônSofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Tím) + 2 ghế đôn
Sofa văng giá rẻ Juno Sofa ES-001 180 x 70 x 75 cm (Tím) + 2 ghế đôn
3.990.000đ 8.000.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Sofa băng Navia Juno 01T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh dương)Sofa băng Navia Juno 01T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh dương)
Sofa băng Navia Juno 01T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh dương)
4.990.000đ 8.500.000đ -41%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Xanh)Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Xanh)
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2018 (Xanh)
5.220.000đ 9.000.000đ -42%
Trả góp 0%
Chỉ 435.000đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 180 x 90 x 75 cm (Xám)Sofa băng Juno Sofa 2018 180 x 90 x 75 cm (Xám)
Sofa băng Juno Sofa 2018 180 x 90 x 75 cm (Xám)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 160 x 90 x 75 cm (Xám)Sofa băng Juno Sofa 2018 160 x 90 x 75 cm (Xám)
Sofa băng Juno Sofa 2018 160 x 90 x 75 cm (Xám)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 180 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 180 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 180 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 160 x 75 x 75 cm (Đỏ)Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 160 x 75 x 75 cm (Đỏ)
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 160 x 75 x 75 cm (Đỏ)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 160 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 160 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
Sofa băng chung cư Juno Sofa Fast 2018 SFNX-XN4218 160 x 75 x 75 cm (Xanh ngọc)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX17 160 x 75 x 75 cm (Vàng)Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX17 160 x 75 x 75 cm (Vàng)
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX17 160 x 75 x 75 cm (Vàng)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX12 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang tríSofa băng Juno Sofa 2018 SFX12 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX12 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX11 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang tríSofa băng Juno Sofa 2018 SFX11 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX11 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá) + 2 gối trang trí
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Đỏ) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Đỏ) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno Bed Sofa 2018 180 x 80 x 75 cm (Đỏ) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa Tanisa 180 x 80 x 85 cm (Xám caro)Sofa băng Juno Sofa Tanisa 180 x 80 x 85 cm (Xám caro)
Sofa băng Juno Sofa Tanisa 180 x 80 x 85 cm (Xám caro)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa Vienfast 180 x 80 x 85 cm (Đen)Sofa băng Juno Sofa Vienfast 180 x 80 x 85 cm (Đen)
Sofa băng Juno Sofa Vienfast 180 x 80 x 85 cm (Đen)
5.490.000đ 9.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX13 160 x 75 x 75 cm (Vàng) + 2 gối trang tríSofa băng Juno Sofa 2018 SFX13 160 x 75 x 75 cm (Vàng) + 2 gối trang trí
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX13 160 x 75 x 75 cm (Vàng) + 2 gối trang trí
5.600.000đ 9.000.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 466.667đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Sofa băng NAVIA JUNO Bed 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xanh đậm)Sofa băng NAVIA JUNO Bed 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xanh đậm)
Sofa băng NAVIA JUNO Bed 185 x 80 x 86 x 46 cm (Xanh đậm)
5.899.000đ 9.900.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 491.583đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX10 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá)Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX10 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá)
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX10 160 x 75 x 75 cm (Xanh lá)
5.900.000đ 9.000.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 491.667đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Sofa băng Navia Juno 04T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh)Sofa băng Navia Juno 04T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh)
Sofa băng Navia Juno 04T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh)
5.990.000đ 9.000.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Văng sofa nỉ Juno V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)Văng sofa nỉ Juno V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
Văng sofa nỉ Juno V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
6.100.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 508.333đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Sofa băng Navia Juno 07T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno 07T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno 07T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
6.490.000đ 8.500.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa băng Navia Juno 03T12 180 x 80 x 70 cm (Tím) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno 03T12 180 x 80 x 70 cm (Tím) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno 03T12 180 x 80 x 70 cm (Tím) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
6.490.000đ 9.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa băng Navia Juno 09T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh ghi) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)Sofa băng Navia Juno 09T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh ghi) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
Sofa băng Navia Juno 09T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh ghi) (Tặng 2 gối trang trí trị giá 300.000Đ)
6.490.000đ 9.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 180 x 75 x 75 cm (Đỏ)Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 180 x 75 x 75 cm (Đỏ)
Sofa băng chung cư Juno Sofa 2018 SFNX-EURO 180 x 75 x 75 cm (Đỏ)
6.500.000đ 9.200.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 541.667đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2019 (XÁM)+2 đôn và Tặng bàn trà Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2019 (XÁM)+2 đôn và Tặng bàn trà
Sofa Băng Juno Sofa New Euro 2019 (XÁM)+2 đôn và Tặng bàn trà
6.590.000đ 9.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Sofa băng Juno Sofa 160 x 90 x 75 cm (Xanh dương) + Đôn tròn + Bàn tràSofa băng Juno Sofa 160 x 90 x 75 cm (Xanh dương) + Đôn tròn + Bàn trà
Sofa băng Juno Sofa 160 x 90 x 75 cm (Xanh dương) + Đôn tròn + Bàn trà
6.750.000đ 12.000.000đ -44%
Trả góp 0%
Chỉ 562.500đ/tháng
Hoàn 135.000đ
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX14 180 x 75 x 75 cm (Xanh) + 2 gối trang trí + 2 bàn tràSofa băng Juno Sofa 2018 SFX14 180 x 75 x 75 cm (Xanh) + 2 gối trang trí + 2 bàn trà
Sofa băng Juno Sofa 2018 SFX14 180 x 75 x 75 cm (Xanh) + 2 gối trang trí + 2 bàn trà
6.890.000đ 9.000.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 574.167đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Sofa băng Juno B-Concept 2017 Royal karaoke 220 x 80 x 70 cm (Nhiều màu)Sofa băng Juno B-Concept 2017 Royal karaoke 220 x 80 x 70 cm (Nhiều màu)
Sofa băng Juno B-Concept 2017 Royal karaoke 220 x 80 x 70 cm (Nhiều màu)
6.900.000đ 9.000.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 575.000đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Sofa băng bed Juno European 2 190 x 80 x 70 cm (Xám đậm)Sofa băng bed Juno European 2 190 x 80 x 70 cm (Xám đậm)
Sofa băng bed Juno European 2 190 x 80 x 70 cm (Xám đậm)
6.990.000đ 10.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Sofa băng bed Juno European 1 190 x 80 x 70 cm (Be)Sofa băng bed Juno European 1 190 x 80 x 70 cm (Be)
Sofa băng bed Juno European 1 190 x 80 x 70 cm (Be)
6.990.000đ 10.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Sofa băng Navia Juno 02T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh lơ)Sofa băng Navia Juno 02T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh lơ)
Sofa băng Navia Juno 02T12 180 x 80 x 70 cm (Xanh lơ)
7.000.000đ 8.500.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 583.333đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Sofa băng Navia Juno 185 x 80 x 86 x 46 cm (Vàng)Sofa băng Navia Juno 185 x 80 x 86 x 46 cm (Vàng)
Sofa băng Navia Juno 185 x 80 x 86 x 46 cm (Vàng)
7.100.000đ 9.900.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 591.667đ/tháng
Hoàn 142.000đ

Là vật dụng cần thiết trong mỗi gia đình, sofa văng Juno Sofa sở hữu nhiều ưu thế nổi bật trong thiết kế, chất lượng, độ bền cũng như giá thành sản phẩm. Không chỉ để thư giãn với mọi tư thế nằm, ngồi xem tivi, đọc sách hay làm việc mà chúng còn có tác dụng trang trí không gian sống thêm phần hiện đại, sang trọng.

Sofa văng Juno Sofa là một trong những lựa chọn tối ưu nhất dành cho phòng khách nhà bạn. Hiện nay, có rất nhiều loại chất liệu khác nhau làm nên thành phẩm khiến cho ai nấy đều cảm thấy băn khoăn khi chọn lựa.  Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm loại này được bán tại kênh bán hàng Adayroi.com đều đảm bảo về độ thoáng mát, thoải mái khi sử dụng và tuổi thọ lâu dài theo thời gian. Bạn tùy ý chọn loại vải nỉ mềm mại, chất da cao cấp hay gỗ chắc chắn theo sở thích, phong cách nội thất và túi tiền của bản thân.

Đặc biệt, mua sofa văng Juno Sofa có kiểu dáng giản đơn, tinh tế cùng với màu sắc, hoa văn đa dạng góp phần tạo thêm điểm nhấn nhá nổi bật cho không gian căn phòng. Nhất là có nhiều sự lựa chọn về màu sắc nên bạn dễ phối tông màu phù hợp, mang lại giá trị thẩm mỹ cao. Không những thế, giá sofa văng Juno Sofa khá đa dạng, từ phân khúc bình dân đến cao cấp nên hãy mạnh dạn đầu tư trang trí nội thất nhà bạn thêm tiện nghi, sang trọng bằng cách mua hàng tại Adayroi.com bạn nhé!

 

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín