text.skipToContent

Sofa

Tìm thấy 51 sản phẩm
Sofa góc phải Anomaxx mã 121 Sofa góc phải Anomaxx mã 121
Sofa góc phải Anomaxx mã 121
22.680.000đ 27.720.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Văng sofa nỉ V9.SF03/V3 180 x 85 x 80 cm (Xanh rêu) Văng sofa nỉ V9.SF03/V3 180 x 85 x 80 cm (Xanh rêu)
Văng sofa nỉ V9.SF03/V3 180 x 85 x 80 cm (Xanh rêu)
12.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa da 3 chỗ Kaozka Katakana 75 x 180 x 42 cm (Đen) Ghế sofa da 3 chỗ Kaozka Katakana 75 x 180 x 42 cm (Đen)
Ghế sofa da 3 chỗ Kaozka Katakana 75 x 180 x 42 cm (Đen)
17.850.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Norma 81 x 193 x 83 cm (Hồng cam) Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Norma 81 x 193 x 83 cm (Hồng cam)
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Norma 81 x 193 x 83 cm (Hồng cam)
11.540.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa bọc vải Kozoka Henley 78 x 181 x 81 cm (Vàng) Ghế sofa bọc vải Kozoka Henley 78 x 181 x 81 cm (Vàng)
Ghế sofa bọc vải Kozoka Henley 78 x 181 x 81 cm (Vàng)
11.440.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa vải mini 2P dành cho trẻ em J-Sofa 50102-16 78 x 42 x 42 cm (Cam) Ghế sofa vải mini 2P dành cho trẻ em J-Sofa 50102-16 78 x 42 x 42 cm (Cam)
Ghế sofa vải mini 2P dành cho trẻ em J-Sofa 50102-16 78 x 42 x 42 cm (Cam)
1.356.000đ 1.500.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa vải polyester Scandi Gold MD1091 - 218 x 81 x 85 cm (Xám) Sofa vải polyester Scandi Gold MD1091 - 218 x 81 x 85 cm (Xám)
Sofa vải polyester Scandi Gold MD1091 - 218 x 81 x 85 cm (Xám)
24.900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa 3 chỗ Scandi MD737 - 205 x 87 x 92 cm (Xám) Sofa 3 chỗ Scandi MD737 - 205 x 87 x 92 cm (Xám)
Sofa 3 chỗ Scandi MD737 - 205 x 87 x 92 cm (Xám)
24.900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa góc Scandi Gold MD0444 289 x 81 x 92/151 cm (Xám) Sofa góc Scandi Gold MD0444 289 x 81 x 92/151 cm (Xám)
Sofa góc Scandi Gold MD0444 289 x 81 x 92/151 cm (Xám)
34.900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.01 240 x 160 x 80 cm (Nâu) Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.01 240 x 160 x 80 cm (Nâu)
Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.01 240 x 160 x 80 cm (Nâu)
16.600.000đ 22.024.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa da và 2 đôn V9.SF10 270 x 160 x 90 cm (Trắng kem) Sofa da và 2 đôn V9.SF10 270 x 160 x 90 cm (Trắng kem)
Sofa da và 2 đôn V9.SF10 270 x 160 x 90 cm (Trắng kem)
22.900.000đ 29.291.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.08 220 x 160 x 80 cm (Cam đỏ) Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.08 220 x 160 x 80 cm (Cam đỏ)
Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.08 220 x 160 x 80 cm (Cam đỏ)
18.100.000đ 22.024.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.04 240 x 160 x 80 cm (Ghi xám) Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.04 240 x 160 x 80 cm (Ghi xám)
Sofa nỉ và 2 đôn V9.SF.04 240 x 160 x 80 cm (Ghi xám)
18.100.000đ 22.024.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Văng sofa nỉ V9.SF.06 180 x 85 x 80 cm (Vàng) Văng sofa nỉ V9.SF.06 180 x 85 x 80 cm (Vàng)
Văng sofa nỉ V9.SF.06 180 x 85 x 80 cm (Vàng)
9.500.000đ 11.505.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Văng sofa nỉ V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi) Văng sofa nỉ V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
Văng sofa nỉ V9.SF02/V2 180 x 85 x 90 cm (Xanh ghi)
10.500.000đ 12.716.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa nỉ đơn V9.SF02/V1 90 x 80 x 90 cm (Xanh ghi) Sofa nỉ đơn V9.SF02/V1 90 x 80 x 90 cm (Xanh ghi)
Sofa nỉ đơn V9.SF02/V1 90 x 80 x 90 cm (Xanh ghi)
5.200.000đ 6.298.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa nỉ đơn V9.SF03/V1 90 x 80 x 80 cm (Xanh rêu) Sofa nỉ đơn V9.SF03/V1 90 x 80 x 80 cm (Xanh rêu)
Sofa nỉ đơn V9.SF03/V1 90 x 80 x 80 cm (Xanh rêu)
5.200.000đ 6.298.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Sofa 1 chỗ H-Max 95 x 80 x 86 cm (Đen) - ILMGH Sofa 1 chỗ H-Max 95 x 80 x 86 cm (Đen) - ILMGH
Sofa 1 chỗ H-Max 95 x 80 x 86 cm (Đen) - ILMGH
2.299.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sofa da 2 chỗ Annabel/L 174 x 86 x 82 cm (Nâu) - ILMGH Sofa da 2 chỗ Annabel/L 174 x 86 x 82 cm (Nâu) - ILMGH
Sofa da 2 chỗ Annabel/L 174 x 86 x 82 cm (Nâu) - ILMGH
8.690.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sofa vải 1 chỗ Calvin/L 91 x 84 x 84 cm) - ILMGH Sofa vải 1 chỗ Calvin/L 91 x 84 x 84 cm) - ILMGH
Sofa vải 1 chỗ Calvin/L 91 x 84 x 84 cm) - ILMGH
4.990.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sofa vải 2 chỗ Calvin/L 146 x 84 x 84 cm (Nâu) - ILMGH Sofa vải 2 chỗ Calvin/L 146 x 84 x 84 cm (Nâu) - ILMGH
Sofa vải 2 chỗ Calvin/L 146 x 84 x 84 cm (Nâu) - ILMGH
6.490.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sofa 1 chỗ Sonia 75 x 80 x 75 cm (Xám) - ILMGH Sofa 1 chỗ Sonia 75 x 80 x 75 cm (Xám) - ILMGH
Sofa 1 chỗ Sonia 75 x 80 x 75 cm (Xám) - ILMGH
3.890.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bàn sofa vuông Kozoka Camille 88,9 x 88,9 x 35,6 cm (Nâu) Bàn sofa vuông Kozoka Camille 88,9 x 88,9 x 35,6 cm (Nâu)
Bàn sofa vuông Kozoka Camille 88,9 x 88,9 x 35,6 cm (Nâu)
6.980.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Nelly 200 x 88 x 85 cm (Kem) Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Nelly 200 x 88 x 85 cm (Kem)
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Nelly 200 x 88 x 85 cm (Kem)
20.610.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Kivik 228 x 95 x 83 cm (Xám trắng) Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Kivik 228 x 95 x 83 cm (Xám trắng)
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Kivik 228 x 95 x 83 cm (Xám trắng)
14.010.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Karlstad 205 x 93 x 80 cm (Xám) Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Karlstad 205 x 93 x 80 cm (Xám)
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Karlstad 205 x 93 x 80 cm (Xám)
13.640.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa góc Kozoka Norsborg 231 x 157 x 85 cm (Xanh đậm) Ghế sofa góc Kozoka Norsborg 231 x 157 x 85 cm (Xanh đậm)
Ghế sofa góc Kozoka Norsborg 231 x 157 x 85 cm (Xanh đậm)
17.480.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Tidafors 230 x 95 x 99 cm (Nâu) Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Tidafors 230 x 95 x 99 cm (Nâu)
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Tidafors 230 x 95 x 99 cm (Nâu)
16.100.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bàn sofa vuông Kozoka Lisabo 70 x 70 x 50 cm (Nâu sáng) Bàn sofa vuông Kozoka Lisabo 70 x 70 x 50 cm (Nâu sáng)
Bàn sofa vuông Kozoka Lisabo 70 x 70 x 50 cm (Nâu sáng)
3.885.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Algard 184 x 86 x 77 cm (Xanh dương) Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Algard 184 x 86 x 77 cm (Xanh dương)
Ghế sofa 3 chỗ Kozoka Algard 184 x 86 x 77 cm (Xanh dương)
21.220.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bàn sofa vuông Kozoka Hemnes 90 x 90 x 46 cm (Nâu sáng)   Bàn sofa vuông Kozoka Hemnes 90 x 90 x 46 cm (Nâu sáng)
Bàn sofa vuông Kozoka Hemnes 90 x 90 x 46 cm (Nâu sáng)
5.665.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa da Kozoka 8740L 297 x 154 x 75 cm (Trắng) Ghế sofa da Kozoka 8740L 297 x 154 x 75 cm (Trắng)
Ghế sofa da Kozoka 8740L 297 x 154 x 75 cm (Trắng)
34.850.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đơn Kozoka Nelly 74 x 71 x 83 cm (Xanh nhạt) Ghế sofa đơn Kozoka Nelly 74 x 71 x 83 cm (Xanh nhạt)
Ghế sofa đơn Kozoka Nelly 74 x 71 x 83 cm (Xanh nhạt)
6.740.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đơn Kozoka Ekenas 78 x 86 x 90 cm (Nâu nhạt) Ghế sofa đơn Kozoka Ekenas 78 x 86 x 90 cm (Nâu nhạt)
Ghế sofa đơn Kozoka Ekenas 78 x 86 x 90 cm (Nâu nhạt)
5.570.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đôi Kozoka Norvallen 92 x 203 x 88 cm (Xám) Ghế sofa đôi Kozoka Norvallen 92 x 203 x 88 cm (Xám)
Ghế sofa đôi Kozoka Norvallen 92 x 203 x 88 cm (Xám)
10.860.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đôi Kozoka Nofu 88 x 126 x 75 cm (Xám) Ghế sofa đôi Kozoka Nofu 88 x 126 x 75 cm (Xám)
Ghế sofa đôi Kozoka Nofu 88 x 126 x 75 cm (Xám)
15.125.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa da đơn Kazoka Katakana 85 x 72 x 42 cm (Đen) Ghế sofa da đơn Kazoka Katakana 85 x 72 x 42 cm (Đen)
Ghế sofa da đơn Kazoka Katakana 85 x 72 x 42 cm (Đen)
7.780.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đôi Kozoka Klippan 88 x 180 x 66 cm (Xanh lá) Ghế sofa đôi Kozoka Klippan 88 x 180 x 66 cm (Xanh lá)
Ghế sofa đôi Kozoka Klippan 88 x 180 x 66 cm (Xanh lá)
6.310.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đơn Kozoka Nofu 88 x 78 x 75 cm (Xám) Ghế sofa đơn Kozoka Nofu 88 x 78 x 75 cm (Xám)
Ghế sofa đơn Kozoka Nofu 88 x 78 x 75 cm (Xám)
8.855.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đơn Kozoka Fat 76 x 88 x 88 cm (Xanh dương) Ghế sofa đơn Kozoka Fat 76 x 88 x 88 cm (Xanh dương)
Ghế sofa đơn Kozoka Fat 76 x 88 x 88 cm (Xanh dương)
6.870.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đơn Kozoka Tullsta 70 x 80 x 77 cm (Trắng) Ghế sofa đơn Kozoka Tullsta 70 x 80 x 77 cm (Trắng)
Ghế sofa đơn Kozoka Tullsta 70 x 80 x 77 cm (Trắng)
4.510.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ghế sofa đơn Kozoka Flynn 84 x 86 x 86 cm (Xám đậm) Ghế sofa đơn Kozoka Flynn 84 x 86 x 86 cm (Xám đậm)
Ghế sofa đơn Kozoka Flynn 84 x 86 x 86 cm (Xám đậm)
5.880.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy