text.skipToContent

Socola

Tìm thấy 102 sản phẩm
Sô cô la Guylian hộp 125gSô cô la Guylian hộp 125g
Sô cô la Guylian hộp 125g
128.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân cacao Ritter Sport gói 100g
48.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100gSô cô la sữa Toblerone hộp 100g
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100g
49.000đ 54.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100gSô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g
93.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la thập cẩm Guylian hộp 215gSô cô la thập cẩm Guylian hộp 215g
Sô cô la thập cẩm Guylian hộp 215g
218.800đ 233.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Riesen gói 150gKẹo sô cô la Riesen gói 150g
Kẹo sô cô la Riesen gói 150g
58.900đ 60.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Mars gói 53gKẹo sô cô la Mars gói 53g
Kẹo sô cô la Mars gói 53g
21.900đ 24.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100gSô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g
Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g
108.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh xốp Kit Kat trà xanh Nestlé hộp 170gBánh xốp Kit Kat trà xanh Nestlé hộp 170g
Bánh xốp Kit Kat trà xanh Nestlé hộp 170g
77.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa vị cam Droste hộp 100gKẹo sô cô la sữa vị cam Droste hộp 100g
Kẹo sô cô la sữa vị cam Droste hộp 100g
91.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la dưa đỏ Việt Thái hộp 210gKẹo sô cô la dưa đỏ Việt Thái hộp 210g
Kẹo sô cô la dưa đỏ Việt Thái hộp 210g
33.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Merci Petits gói 125gKẹo sô cô la Merci Petits gói 125g
Kẹo sô cô la Merci Petits gói 125g
75.000đ 79.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la có nhân Schogetten hộp 100gKẹo sô cô la có nhân Schogetten hộp 100g
Kẹo sô cô la có nhân Schogetten hộp 100g
38.400đ 42.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Snickers gói 240gKẹo sô cô la Snickers gói 240g
Kẹo sô cô la Snickers gói 240g
89.100đ 95.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trắng nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100gSô cô la trắng nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
Sô cô la trắng nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
56.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100gSô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
45.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport cái 100gSô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport cái 100g
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport cái 100g
56.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la hạt hạnh nhân Merci gói 125gKẹo sô cô la hạt hạnh nhân Merci gói 125g
Kẹo sô cô la hạt hạnh nhân Merci gói 125g
75.000đ 79.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đắng 70% cacao Libeert thanh 100gSô cô la đắng 70% cacao Libeert thanh 100g
Sô cô la đắng 70% cacao Libeert thanh 100g
90.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Twix thanh 55gSô cô la Twix thanh 55g
Sô cô la Twix thanh 55g
25.800đ 29.300đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trứng Lentils Zaini hộp 13gSô cô la trứng Lentils Zaini hộp 13g
Sô cô la trứng Lentils Zaini hộp 13g
57.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56gKẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
38.400đ 41.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đắng 72% cacao vị cam và ớt Klaus thanh 100gSô cô la đắng 72% cacao vị cam và ớt Klaus thanh 100g
Sô cô la đắng 72% cacao vị cam và ớt Klaus thanh 100g
93.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đồng tiền Việt Thái hộp 420gSô cô la đồng tiền Việt Thái hộp 420g
Sô cô la đồng tiền Việt Thái hộp 420g
55.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen bạc hà Droste hộp 100gSô cô la đen bạc hà Droste hộp 100g
Sô cô la đen bạc hà Droste hộp 100g
91.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120gSô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120g
67.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đậm cacao nhân hạt dẻ Lindt thanh 100gSô cô la đậm cacao nhân hạt dẻ Lindt thanh 100g
Sô cô la đậm cacao nhân hạt dẻ Lindt thanh 100g
91.900đ 94.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Beryl's gói 50gSô cô la sữa Beryl's gói 50g
Sô cô la sữa Beryl's gói 50g
23.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la vị sữa truyền thống Lindt thanh 100gSô cô la vị sữa truyền thống Lindt thanh 100g
Sô cô la vị sữa truyền thống Lindt thanh 100g
76.700đ 79.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56gKẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
38.400đ 41.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Lindt thanh 100gSô cô la sữa nhân hạt phỉ Lindt thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Lindt thanh 100g
93.500đ 94.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trắng Schogetten hộp 100gSô cô la trắng Schogetten hộp 100g
Sô cô la trắng Schogetten hộp 100g
41.000đ 42.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la cacao đậm Swiss Thins Lindt hộp 125gSô cô la cacao đậm Swiss Thins Lindt hộp 125g
Sô cô la cacao đậm Swiss Thins Lindt hộp 125g
182.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36gKẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
27.200đ 30.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la nhân sữa Ritter Sport gói 100gKẹo sô cô la nhân sữa Ritter Sport gói 100g
Kẹo sô cô la nhân sữa Ritter Sport gói 100g
46.100đ 51.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100gSô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
56.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180gSô cô la Trufflina Guylian hộp 180g
Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g
203.500đ 229.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la 12 con giáp Việt Thái hộp 160gSô cô la 12 con giáp Việt Thái hộp 160g
Sô cô la 12 con giáp Việt Thái hộp 160g
34.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trắng Mark & Milk thanh 100gSô cô la trắng Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la trắng Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Tiramisu Almond Dark Chocolate Beryl's hộp 200gSô cô la Tiramisu Almond Dark Chocolate Beryl's hộp 200g
Sô cô la Tiramisu Almond Dark Chocolate Beryl's hộp 200g
115.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Dars Morinaga hộp 45gSô cô la sữa Dars Morinaga hộp 45g
Sô cô la sữa Dars Morinaga hộp 45g
16.900đ 23.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Special Dark Hershey's gói 120gSô cô la Special Dark Hershey's gói 120g
Sô cô la Special Dark Hershey's gói 120g
76.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa Kisses Hershey's gói 36gKẹo sô cô la sữa Kisses Hershey's gói 36g
Kẹo sô cô la sữa Kisses Hershey's gói 36g
27.200đ 29.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Kisses Hershey's hộp 72gSô cô la Kisses Hershey's hộp 72g
Sô cô la Kisses Hershey's hộp 72g
71.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la 13 vị Trumpf hộp 100gSô cô la 13 vị Trumpf hộp 100g
Sô cô la 13 vị Trumpf hộp 100g
41.000đ 42.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100g
48.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Hazenut, Almond & Raisin Dove gói 43gKẹo sô cô la Hazenut, Almond & Raisin Dove gói 43g
Kẹo sô cô la Hazenut, Almond & Raisin Dove gói 43g
20.300đ 23.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa Nuggets Hershey's gói 56gKẹo sô cô la sữa Nuggets Hershey's gói 56g
Kẹo sô cô la sữa Nuggets Hershey's gói 56g
38.400đ 41.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đồng xu vàng Việt Thái hộp 210gSô cô la đồng xu vàng Việt Thái hộp 210g
Sô cô la đồng xu vàng Việt Thái hộp 210g
31.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50gSô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50g
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50g
24.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120gSô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120g
67.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la 85% cocoa Lindt Excellence thanh 100gSô cô la 85% cocoa Lindt Excellence thanh 100g
Sô cô la 85% cocoa Lindt Excellence thanh 100g
108.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la vị muối biển Lindt Excellence thanh 100gSô cô la vị muối biển Lindt Excellence thanh 100g
Sô cô la vị muối biển Lindt Excellence thanh 100g
108.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Merci hộp 250gKẹo sô cô la Merci hộp 250g
Kẹo sô cô la Merci hộp 250g
142.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân cà phê Espresso Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân cà phê Espresso Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân cà phê Espresso Ritter Sport gói 100g
48.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đắng không đường 54% cacao Guylian thanh 100gSô cô la đắng không đường 54% cacao Guylian thanh 100g
Sô cô la đắng không đường 54% cacao Guylian thanh 100g
91.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Excellence Lindt thanh 100gSô cô la sữa Excellence Lindt thanh 100g
Sô cô la sữa Excellence Lindt thanh 100g
108.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy