text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Kẹo sô cô la Snickers gói 51gKẹo sô cô la Snickers gói 51g
Kẹo sô cô la Snickers gói 51g
15.000đ 18.000đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Mars gói 53gKẹo sô cô la Mars gói 53g
Kẹo sô cô la Mars gói 53g
21.900đ 24.200đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân dừa Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa nhân dừa Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân dừa Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)
Sô cô la Kit Kat Nestle hộp 102g (6 thanh x 17g)
33.500đ 35.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100gSô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Beatitude nhân 3 vị bạc hà gói 350gSô cô la Beatitude nhân 3 vị bạc hà gói 350g
Sô cô la Beatitude nhân 3 vị bạc hà gói 350g
54.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la bạc hà Andes hộp 132gKẹo sô cô la bạc hà Andes hộp 132g
Kẹo sô cô la bạc hà Andes hộp 132g
78.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Snickers gói 35gKẹo sô cô la Snickers gói 35g
Kẹo sô cô la Snickers gói 35g
11.700đ 13.000đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa Nuggets Hershey's gói 56gKẹo sô cô la sữa Nuggets Hershey's gói 56g
Kẹo sô cô la sữa Nuggets Hershey's gói 56g
38.400đ 41.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120gKẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g
107.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100gSô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
45.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la KitKat Bites trà xanh gói 150gSô cô la KitKat Bites trà xanh gói 150g
Sô cô la KitKat Bites trà xanh gói 150g
73.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 17gBánh sô cô la KitKat Nestlé gói 17g
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 17g
6.300đ 7.000đ -10%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la KitKat Chunky gói 38gSô cô la KitKat Chunky gói 38g
Sô cô la KitKat Chunky gói 38g
13.900đ 14.000đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Cadbury Dairy Milk 40gSô cô la sữa Cadbury Dairy Milk 40g
Sô cô la sữa Cadbury Dairy Milk 40g
18.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la KitKat Bites gói 40gSô cô la KitKat Bites gói 40g
Sô cô la KitKat Bites gói 40g
18.900đ 20.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la đen Dove gói 43gKẹo sô cô la đen Dove gói 43g
Kẹo sô cô la đen Dove gói 43g
20.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58gSô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
24.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58gSô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
24.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50gSô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50g
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate hộp 50g
24.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trắng Mark & Milk thanh 100gSô cô la trắng Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la trắng Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100gSô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36gKẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
28.200đ 30.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đắng Mact thanh 100gSô cô la đắng Mact thanh 100g
Sô cô la đắng Mact thanh 100g
28.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100gSô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
30.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90gSô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
32.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100gSô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g
Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g
34.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60gSô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
35.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56gKẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
38.400đ 41.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56gKẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
Kẹo sô cô la Nuggets Hershey's gói 56g
38.400đ 41.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la đen Meiji hộp 50gKẹo sô cô la đen Meiji hộp 50g
Kẹo sô cô la đen Meiji hộp 50g
39.600đ 40.300đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la 13 vị Trumpf hộp 100gSô cô la 13 vị Trumpf hộp 100g
Sô cô la 13 vị Trumpf hộp 100g
41.000đ 42.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la 13 vị For Kids Schogetten hộp 100gSô cô la 13 vị For Kids Schogetten hộp 100g
Sô cô la 13 vị For Kids Schogetten hộp 100g
41.000đ 42.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100gSô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g
45.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100gSô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa 35% cacao Ritter Sport gói 100g
47.500đ 48.700đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate thanh 100gSô cô la trà xanh Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la trà xanh Henk Chocolate thanh 100g
47.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100gSô cô la sữa Toblerone hộp 100g
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100g
49.000đ 54.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100gSô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
53.500đ 56.300đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kẹo sô cô la Riesen gói 150gKẹo sô cô la Riesen gói 150g
Kẹo sô cô la Riesen gói 150g
65.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120gSô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân và nho khô Henk Chocolate hộp 120g
67.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Cadbury Dairy Milk 165gSô cô la sữa Cadbury Dairy Milk 165g
Sô cô la sữa Cadbury Dairy Milk 165g
69.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Kitkat bánh quy kem mini Nestlé gói 8 thanh x 15gSô cô la Kitkat bánh quy kem mini Nestlé gói 8 thanh x 15g
Sô cô la Kitkat bánh quy kem mini Nestlé gói 8 thanh x 15g
70.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini gói 8 thanh x 15gSô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini gói 8 thanh x 15g
Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini gói 8 thanh x 15g
70.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la đắng 70% cacao Libeert thanh 100gSô cô la đắng 70% cacao Libeert thanh 100g
Sô cô la đắng 70% cacao Libeert thanh 100g
90.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200gSô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g
Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g
94.200đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

KHÁM PHÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SOCOLA ĐỐI VỚI SỨC KHỎE

Nhiều năm trở lại đây, chocolate là một trong những thực phẩm bổ dưỡng có nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe con người cũng như là một phương thuốc làm đẹp hiệu quả. Nguyên nhân là do chúng chứa nhiều flavonoid – một chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn chặn viêm nhiễm và các tổn thương. Cùng Adayroi khám phá những điều thú vị về sô cô la trong bài viết dưới đây nhé.

- Thành phần chính của socola là gì?

Thành phần chính của sô cô la gồm một lượng cafein, chất béo, đường, flavonoid, các khoáng chất... cùng chất theobromin - có tác dụng chống ho tốt mà không gây tác dụng phụ cho hệ tim mạch hay hệ thần kinh trung ương cũng như không gây nghiện như các loại thuốc điều trị khác. Hơn nữa, theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia, bạn chỉ cần bổ sung 40 gram socola mỗi ngày sẽ làm hàm lượng cholesterol có lợi tăng trong khi đó hàm lượng cholesterol có hại trong máu lại không hề nhúc nhích, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn chặn các bệnh về đái tháo đường và đột quỵ nữa đấy.

Ở những quốc gia có nền công nghiệp sản xuất sô cô la hàng đầu thế giới như Bỉ, Thụy Sĩ... thì các thanh sô cô la đạt tiêu chuẩn ngon phải có hàm lượng bơ cacao từ 35% trở lên. Vì thế bạn có thể dựa vào thành phần này để lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe.

- Các loại socola phổ biến trên thị trường?

Sô cô la đen:

Đây là một dạng sô cô la nguyên chất nên có vị đắng tự nhiên và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng, đồng thời còn có tác dụng tăng cảm giác sảng khoái, tập trung và kích thích khoái cảm cho những cặp đôi đang yêu.

Sô cô la trắng:

Thành phần chủ yếu tạo nên sô cô la trắng bao gồm bơ ca cao, sữa đặc, đường và không chứa một chút cacao đặc nào. Tuy nhiên vì chỉ chứa một lượng nhỏ caffeine, theobromine cùng một số thành phần đặc trưng của chocolate như thiamine, phenylethylamine và riboflavin nên sô cô la trắng có hàm lượng đường và béo rất lớn, bạn nên hạn chế ăn nếu không muốn tăng cân nhanh nhé.

Sô cô la sữa: Đây là loại sô cô la đã được pha trộn với sữa đặc và bột sữa nhằm tạo độ ngọt béo cho kẹo. Bên cạnh đó bạn có thể kết hợp nhâm nhi kẹo với các loại trà nguyên chất hoặc nước trái cây bổ dưỡng để tăng hương vị khi thưởng thức.

Sô cô la ngọt đắng: gồm các thành phần đường, bơ cacao, hương vani và lecithin, đối với loại kẹo này thì càng chứa nhiều cacao vị của chúng càng đắng và đậm hơn.

- Cách phân biệt socola chất lượng?

Bơ cacao và Cacao mass là hai nguyên liệu chính để sản xuất ra loại socola cao cấp. Bạn có thể phân biệt chúng bằng hai cách đơn giản sau: Một là, nghiên cứu bảng thành phần trên thanh kẹo nếu xuất hiện hàm lượng lớn hai nguyên liệu trên thì đây chính là sô cô la xịn; Hai là, ngửi mùi thơm đặc trưng, khi cho vào trong miệng sẽ tan nhanh và mát.

Tùy vào nhãn hiệu nào mà giá socola dao động từ 40.000-200.000 đồng/ một chiếc. Bạn có thể mua socola tại trang thương mại trực tuyến Adayroi.com để nhận được các chương trình tích điểm cho thành viên nhé!

Các bài viết liên quan:

10 cách làm kẹo chocolate Valentine 14/2 mẫu đẹp vị ngon tặng chàng

15 cách làm socola valentine 14/2 đơn giản tại nhà chuẩn vị siêu ngon

15 mẫu socola Valentine đẹp vị ngon thay cho lời yêu thương ngọt ngào

15 món quà Valentine cho bạn trai vừa độc đáo lại hợp sở thích cá tính

 

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín