text.skipToContent

Socola

Tìm thấy 143 sản phẩm
Kẹo sô cô la trà xanh Dars Morinaga hộp 42g Kẹo sô cô la trà xanh Dars Morinaga hộp 42g
Kẹo sô cô la trà xanh Dars Morinaga hộp 42g
19.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
30.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk Chocolate thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk Chocolate thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt điều Mark & Milk Chocolate thanh 100g
40.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen dạng thanh 65% Cocoa Henk Chocolate thanh 100g
40.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Alfredo Assorment hộp 180g Kẹo sô cô la Alfredo Assorment hộp 180g
Kẹo sô cô la Alfredo Assorment hộp 180g
149.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 180g Kẹo sô cô la Alfredo hộp 180g
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 180g
149.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini hộp 8 thanh x 15g Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini hộp 8 thanh x 15g
Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini hộp 8 thanh x 15g
80.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Almond Alfredo hộp 180g Kẹo sô cô la Almond Alfredo hộp 180g
Kẹo sô cô la Almond Alfredo hộp 180g
149.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la KitKat Bites trà xanh gói 150g Sô cô la KitKat Bites trà xanh gói 150g
Sô cô la KitKat Bites trà xanh gói 150g
73.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạt mắc ca Henk Chocolate thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạt mắc ca Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt mắc ca Henk Chocolate thanh 100g
60.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
32.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
35.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Elvan Fondante cửa sổ hộp 250g (Vàng) Kẹo sô cô la Elvan Fondante cửa sổ hộp 250g (Vàng)
Kẹo sô cô la Elvan Fondante cửa sổ hộp 250g (Vàng)
131.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo Choco Eichetti Zarbitter Mini Noir hộp 250g Kẹo Choco Eichetti Zarbitter Mini Noir hộp 250g
Kẹo Choco Eichetti Zarbitter Mini Noir hộp 250g
168.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 80g Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 80g
95.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 80g Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 80g
95.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 80g Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 80g
95.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 80g Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 80g
95.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
45.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Nestlé Kit Kat hộp 119g Sô cô la Nestlé Kit Kat hộp 119g
Sô cô la Nestlé Kit Kat hộp 119g
40.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo chocolate milk M&M's gói 202.5g Kẹo chocolate milk M&M's gói 202.5g
Kẹo chocolate milk M&M's gói 202.5g
89.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g
Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g
94.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
Sô cô la sữa Mark & Milk thanh 100g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g
Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g
203.500đ 229.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Merci hộp 400g Sô cô la Merci hộp 400g
Sô cô la Merci hộp 400g
226.000đ 268.700đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Riesen gói 150g Kẹo sô cô la Riesen gói 150g
Kẹo sô cô la Riesen gói 150g
58.900đ 60.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đắng 85% Cemoi thanh 100g Sô cô la đắng 85% Cemoi thanh 100g
Sô cô la đắng 85% Cemoi thanh 100g
61.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la thập cẩm Guylian hộp 215g Sô cô la thập cẩm Guylian hộp 215g
Sô cô la thập cẩm Guylian hộp 215g
218.800đ 233.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đắng không đường 54% cacao Guylian thanh 100g Sô cô la đắng không đường 54% cacao Guylian thanh 100g
Sô cô la đắng không đường 54% cacao Guylian thanh 100g
91.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la 13 vị Schogetten thanh 100g Sô cô la 13 vị Schogetten thanh 100g
Sô cô la 13 vị Schogetten thanh 100g
41.000đ 45.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g
Kẹo sô cô la sữa Meiji hộp 120g
101.800đ 107.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Swiss Thins Lindt hộp 125g Sô cô la sữa Swiss Thins Lindt hộp 125g
Sô cô la sữa Swiss Thins Lindt hộp 125g
188.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Excellence Lindt thanh 100g Sô cô la sữa Excellence Lindt thanh 100g
Sô cô la sữa Excellence Lindt thanh 100g
108.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Swiss Classic Lindt thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Swiss Classic Lindt thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Swiss Classic Lindt thanh 100g
91.900đ 94.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Toblerone hộp 100g Sô cô la đen Toblerone hộp 100g
Sô cô la đen Toblerone hộp 100g
49.000đ 54.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Snickers gói 240g Kẹo sô cô la Snickers gói 240g
Kẹo sô cô la Snickers gói 240g
89.100đ 95.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đậm cacao Swiss Classic thanh 100g Sô cô la đậm cacao Swiss Classic thanh 100g
Sô cô la đậm cacao Swiss Classic thanh 100g
76.700đ 79.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trắng truyền thống Lindt thanh 100g Sô cô la trắng truyền thống Lindt thanh 100g
Sô cô la trắng truyền thống Lindt thanh 100g
76.700đ 79.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa vị cam Droste hộp 100g Kẹo sô cô la sữa vị cam Droste hộp 100g
Kẹo sô cô la sữa vị cam Droste hộp 100g
91.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đắng 85% cacao Libeert thanh 100g Sô cô la đắng 85% cacao Libeert thanh 100g
Sô cô la đắng 85% cacao Libeert thanh 100g
98.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g
92.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa chua dâu Schogetten hộp 100g Kẹo sô cô la sữa chua dâu Schogetten hộp 100g
Kẹo sô cô la sữa chua dâu Schogetten hộp 100g
39.500đ 42.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Snickers gói 51g Kẹo sô cô la Snickers gói 51g
Kẹo sô cô la Snickers gói 51g
15.900đ 18.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la thập cẩm Kinh Đô hộp 230g Kẹo sô cô la thập cẩm Kinh Đô hộp 230g
Kẹo sô cô la thập cẩm Kinh Đô hộp 230g
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100g Sô cô la sữa Toblerone hộp 100g
Sô cô la sữa Toblerone hộp 100g
49.000đ 54.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la Hershey's Kisses Cookies Creme gói 36g Sô cô la Hershey's Kisses Cookies Creme gói 36g
Sô cô la Hershey's Kisses Cookies Creme gói 36g
28.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
Kẹo sô cô la sữa hạnh nhân Kisses Hershey's gói 36g
28.200đ 30.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la dưa đỏ Việt Thái hộp 210g Kẹo sô cô la dưa đỏ Việt Thái hộp 210g
Kẹo sô cô la dưa đỏ Việt Thái hộp 210g
33.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g
Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g
106.600đ 108.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g
151.800đ 155.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la nhân sữa Schogetten thanh 100g Kẹo sô cô la nhân sữa Schogetten thanh 100g
Kẹo sô cô la nhân sữa Schogetten thanh 100g
38.400đ 42.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la trắng Dars hộp 45g Sô cô la trắng Dars hộp 45g
Sô cô la trắng Dars hộp 45g
22.700đ 23.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g Sô cô la đen bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
Sô cô la đen bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
202.800đ 206.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g Sô cô la bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
Sô cô la bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
202.800đ 206.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen Dars hộp 45g Sô cô la đen Dars hộp 45g
Sô cô la đen Dars hộp 45g
20.400đ 23.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la vị praline noisettes Schoghetten hộp 100g Sô cô la vị praline noisettes Schoghetten hộp 100g
Sô cô la vị praline noisettes Schoghetten hộp 100g
41.000đ 42.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹo sô cô la Mars gói 53g Kẹo sô cô la Mars gói 53g
Kẹo sô cô la Mars gói 53g
21.900đ 24.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la đen 73% đắng Ritter Sport gói 100g Sô cô la đen 73% đắng Ritter Sport gói 100g
Sô cô la đen 73% đắng Ritter Sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy