text.skipToContent

Socola

Tìm thấy 152 sản phẩm
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
Sô cô la Crow nốt nhạc Beatitude hộp 60g
35.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
Sô cô la thanh nhân hạt hạnh nhân Beatitude hộp 90g
32.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
Sô cô la thanh Beatitude 55% cacao hộp 100g
30.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
Sô cô la thanh Beatitude hộp tiền USD 58g
24.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
Sô cô la Beatitude hộp tiền Euro 58g
24.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g
Sô cô la 70% cacao Beatitude hộp 100g
34.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Valentine's Day hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Valentine's Day hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Valentine's Day hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - Would you be my Valentine hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - Would you be my Valentine hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - Would you be my Valentine hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - White Valentine's Day - Thank You hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - White Valentine's Day - Thank You hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - White Valentine's Day - Thank You hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Women's Day 8/3 hộp 200g Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Women's Day 8/3 hộp 200g
Sô cô la Karmello Ba Lan - Happy Women's Day 8/3 hộp 200g
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la trắng truyền thống Lindt thanh 100g Sô cô la trắng truyền thống Lindt thanh 100g
Sô cô la trắng truyền thống Lindt thanh 100g
76.700đ 79.300đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen 73% đắng Ritter Sport gói 100g Sô cô la đen 73% đắng Ritter Sport gói 100g
Sô cô la đen 73% đắng Ritter Sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
Sô cô la đen Henk Chocolate thanh 100g
45.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g Sô cô la đen bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
Sô cô la đen bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
202.800đ 206.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g
Sô cô la Trufflina Guylian hộp 180g
203.500đ 229.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa nhân nho khô Beryl's hộp 450g Sô cô la sữa nhân nho khô Beryl's hộp 450g
Sô cô la sữa nhân nho khô Beryl's hộp 450g
205.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g
151.800đ 155.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g Sô cô la bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
Sô cô la bao hạnh nhân Beryl's hộp 450g
202.800đ 206.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g
Sô cô la đậm cacao vị cam Lindt thanh 100g
89.000đ 108.900đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la vị sữa chua dâu Ritter Sport gói 100g Sô cô la vị sữa chua dâu Ritter Sport gói 100g
Sô cô la vị sữa chua dâu Ritter Sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ Ritter sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport cái 100g Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport cái 100g
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport cái 100g
43.400đ 56.300đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g
Kẹo sô cô la Alfredo hộp 160g
151.800đ 155.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đậm cacao Swiss Classic thanh 100g Sô cô la đậm cacao Swiss Classic thanh 100g
Sô cô la đậm cacao Swiss Classic thanh 100g
76.700đ 79.300đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
Sô cô la đen 50% cacao Ritter Sport gói 100g
43.400đ 48.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Ritter Sport gói 100g Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Ritter Sport gói 100g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Ritter Sport gói 100g
43.400đ 56.300đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Klaus thanh 100g
92.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Swiss Classic Lindt thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Swiss Classic Lindt thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạnh nhân Swiss Classic Lindt thanh 100g
91.900đ 94.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đắng 72% cacao vị cam và ớt Klaus thanh 100g Sô cô la đắng 72% cacao vị cam và ớt Klaus thanh 100g
Sô cô la đắng 72% cacao vị cam và ớt Klaus thanh 100g
92.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la 85% cocoa Lindt Excellence thanh 100g Sô cô la 85% cocoa Lindt Excellence thanh 100g
Sô cô la 85% cocoa Lindt Excellence thanh 100g
89.000đ 108.900đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
Sô cô la nhân hạt dẻ Ritter Sport gói 100g
43.400đ 56.300đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đậm cacao nhân hạt dẻ Lindt thanh 100g Sô cô la đậm cacao nhân hạt dẻ Lindt thanh 100g
Sô cô la đậm cacao nhân hạt dẻ Lindt thanh 100g
91.900đ 94.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la 70% cacao Lindt Excellence thanh 100g Sô cô la 70% cacao Lindt Excellence thanh 100g
Sô cô la 70% cacao Lindt Excellence thanh 100g
89.000đ 108.900đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la vị sữa truyền thống Lindt thanh 100g Sô cô la vị sữa truyền thống Lindt thanh 100g
Sô cô la vị sữa truyền thống Lindt thanh 100g
76.700đ 79.300đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Lindt thanh 100g Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Lindt thanh 100g
Sô cô la sữa nhân hạt phỉ Lindt thanh 100g
93.500đ 94.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la vị muối biển Lindt Excellence thanh 100g Sô cô la vị muối biển Lindt Excellence thanh 100g
Sô cô la vị muối biển Lindt Excellence thanh 100g
89.000đ 108.900đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Lindor Lindt hộp 168g Sô cô la Lindor Lindt hộp 168g
Sô cô la Lindor Lindt hộp 168g
206.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Alfredo Almond hộp 228g Kẹo sô cô la Alfredo Almond hộp 228g
Kẹo sô cô la Alfredo Almond hộp 228g
206.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 80g Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 80g
105.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 24g Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 24g
Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 24g
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 80g Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Bến Tre 78% Marou thanh 80g
105.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 80g Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 80g
105.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Đăk Lăk 70% Marou thanh 24g Sô cô la đen Đăk Lăk 70% Marou thanh 24g
Sô cô la đen Đăk Lăk 70% Marou thanh 24g
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Tiền Giang 70% Marou thanh 24g Sô cô la đen Tiền Giang 70% Marou thanh 24g
Sô cô la đen Tiền Giang 70% Marou thanh 24g
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Đăk Lăk 70% Marou thanh 80g Sô cô la đen Đăk Lăk 70% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Đăk Lăk 70% Marou thanh 80g
105.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 24g Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 24g
Sô cô la đen Bà Rịa 76% Marou thanh 24g
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 24g Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 24g
Sô cô la đen Lâm Đồng 74% Marou thanh 24g
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 80g Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 80g
105.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Tiền Giang 70% Marou thanh 80g Sô cô la đen Tiền Giang 70% Marou thanh 80g
Sô cô la đen Tiền Giang 70% Marou thanh 80g
105.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 24g Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 24g
Sô cô la đen Đồng Nai 72% Marou thanh 24g
50.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la hỗn hợp Fontessa Mauxion hộp 200g Sô cô la hỗn hợp Fontessa Mauxion hộp 200g
Sô cô la hỗn hợp Fontessa Mauxion hộp 200g
118.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Fondanté Elvan hộp 220g Kẹo Fondanté Elvan hộp 220g
Kẹo Fondanté Elvan hộp 220g
60.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Almond Alfredo hộp 180g Kẹo sô cô la Almond Alfredo hộp 180g
Kẹo sô cô la Almond Alfredo hộp 180g
149.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini hộp 8 thanh x 15g Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini hộp 8 thanh x 15g
Sô cô la Kitkat Nestlé Mocha mini hộp 8 thanh x 15g
80.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Alfredo Assorment hộp 180g Kẹo sô cô la Alfredo Assorment hộp 180g
Kẹo sô cô la Alfredo Assorment hộp 180g
149.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la trà xanh Dars Morinaga hộp 42g Kẹo sô cô la trà xanh Dars Morinaga hộp 42g
Kẹo sô cô la trà xanh Dars Morinaga hộp 42g
19.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo sô cô la Toffees Walker's Nonsuch hộp 250g Kẹo sô cô la Toffees Walker's Nonsuch hộp 250g
Kẹo sô cô la Toffees Walker's Nonsuch hộp 250g
148.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo Choco Eichetti Zarbitter Mini Noir hộp 250g Kẹo Choco Eichetti Zarbitter Mini Noir hộp 250g
Kẹo Choco Eichetti Zarbitter Mini Noir hộp 250g
168.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹo chocolate milk M&M's gói 202.5g Kẹo chocolate milk M&M's gói 202.5g
Kẹo chocolate milk M&M's gói 202.5g
89.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g
Sô cô la sữa Thụy Sỹ Toblerone Tiny gói 200g
94.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy