Trung tâm thương mại điện tử của Vingroup
Đăng nhập & Đăng ký
Tài khoản
Bạn có thể thay đổi Quận/Huyện giao hàng tại đây
0

SchoolNet

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net cho đến nay đã hoàn thiện hơn 200 sản phẩm phần mềm đóng gói trên PC và hàng nghìn phần mềm, bài học, bài ôn luyện...
Xem tiếp

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net cho đến nay đã hoàn thiện hơn 200 sản phẩm phần mềm đóng gói trên PC và hàng nghìn phần mềm, bài học, bài ôn luyện trên trang Cùng học (cunghoc.vn) cho ngành Giáo dục. Các sản phẩm của công ty rất đa dạng từ các đĩa CD đóng gói phục vụ học tập, nâng cao kiến thức, thư giãn giải trí đến các phần mềm phục vụ chuyên sâu phức tạp như Learning Math, TKB, School Viewer, iQB, TKBU... Công ty School@net góp phần nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên, cổ vũ niềm say mê học tập của học sinh trong nhà trường cũng như tại gia đình.

Tất cả sản phẩm

Tìm thấy 131 sản phẩm