text.skipToContent

Sáp bồn cầu, thông bồn cầu

Tìm thấy 162 sản phẩm
Bộ 5 hộp Bột tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp) Bộ 5 hộp Bột tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp)
Bộ 5 hộp Bột tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp)
189.000đ 220.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên) Bộ 2 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên)
Bộ 2 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên)
99.000đ 150.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên) Bộ 5 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên)
Bộ 5 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên)
239.000đ 340.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên) Bộ 4 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên)
Bộ 4 vỉ viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh (Vỉ 4 viên)
199.000đ 270.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp) Bột tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp)
Bột tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp)
39.000đ 50.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 hộp tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp) Bộ 2 hộp tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp)
Bộ 2 hộp tẩy lồng máy giặt Hando (2 gói/hộp)
75.000đ 120.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ Bộ 3 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
Bộ 3 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
199.000đ 250.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
169.000đ 200.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 10 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ Bộ 10 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
Bộ 10 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
699.000đ 850.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ Bộ 5 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
Bộ 5 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
389.000đ 500.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ Viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
Viên tẩy và làm thơm toilet 6 viên 1 vỉ
89.000đ 130.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước thông tẩy đa năng siêu sạch Pigeon Drill Pung 1000ml Nước thông tẩy đa năng siêu sạch Pigeon Drill Pung 1000ml
Nước thông tẩy đa năng siêu sạch Pigeon Drill Pung 1000ml
95.000đ 120.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 600ml nội địa Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 600ml nội địa
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 600ml nội địa
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 vỉ 16 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh Bộ 4 vỉ 16 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
Bộ 4 vỉ 16 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
208.000đ 260.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước thông tẩy đa năng siêu sạch Pigeon Drill Pung 2000ml Nước thông tẩy đa năng siêu sạch Pigeon Drill Pung 2000ml
Nước thông tẩy đa năng siêu sạch Pigeon Drill Pung 2000ml
135.000đ 185.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xịt vệ sinh toilet Kokubo 12ml Xịt vệ sinh toilet Kokubo 12ml
Xịt vệ sinh toilet Kokubo 12ml
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lọ thả bồn cầu thủy tinh Hàn Quốc Lọ thả bồn cầu thủy tinh Hàn Quốc
Lọ thả bồn cầu thủy tinh Hàn Quốc
49.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh Bộ 2 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
Bộ 2 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
115.800đ 139.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 vỉ 12 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh Bộ 3 vỉ 12 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
Bộ 3 vỉ 12 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
167.200đ 209.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh Chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
Chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
62.500đ 75.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 vỉ 20 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh Bộ 5 vỉ 20 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
Bộ 5 vỉ 20 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
248.000đ 310.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh Bộ 3 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
Bộ 3 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
157.500đ 189.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ 8 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh Bộ 2 vỉ 8 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
Bộ 2 vỉ 8 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
112.000đ 140.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước thông cống Hando 570ml nội địa Nước thông cống Hando 570ml nội địa
Nước thông cống Hando 570ml nội địa
32.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên làm sạch ống nước Sanada Seiko C-1264 Viên làm sạch ống nước Sanada Seiko C-1264
Viên làm sạch ống nước Sanada Seiko C-1264
44.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ viên tẩy toilet Hando (4 viên x 60g) Bộ 2 vỉ viên tẩy toilet Hando (4 viên x 60g)
Bộ 2 vỉ viên tẩy toilet Hando (4 viên x 60g)
69.600đ 80.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thông tắc hầm cầu M. Phốt Hando 300g Thông tắc hầm cầu M. Phốt Hando 300g
Thông tắc hầm cầu M. Phốt Hando 300g
42.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tẩy thông nghẹt cống chai 1L Nước tẩy thông nghẹt cống chai 1L
Nước tẩy thông nghẹt cống chai 1L
51.800đ 52.900đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 215g (Đỏ) Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 215g (Đỏ)
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 215g (Đỏ)
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 600g (Đỏ) Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 600g (Đỏ)
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 600g (Đỏ)
16.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy vệ sinh toilet - 464 Hando 220g (Xanh dương) Viên tẩy vệ sinh toilet - 464 Hando 220g (Xanh dương)
Viên tẩy vệ sinh toilet - 464 Hando 220g (Xanh dương)
49.500đ 52.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
M.Phốt thông tắc hầm cầu Hando 300g (Xanh da trời) M.Phốt thông tắc hầm cầu Hando 300g (Xanh da trời)
M.Phốt thông tắc hầm cầu Hando 300g (Xanh da trời)
32.000đ 35.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy vệ sinh toilet Hando 220g (Xanh chim công) Viên tẩy vệ sinh toilet Hando 220g (Xanh chim công)
Viên tẩy vệ sinh toilet Hando 220g (Xanh chim công)
62.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước thông cống Hando chai 570ml Nước thông cống Hando chai 570ml
Nước thông cống Hando chai 570ml
27.200đ 27.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 2 gói tẩy lồng máy giặt Hando thế hệ mới Hộp 2 gói tẩy lồng máy giặt Hando thế hệ mới
Hộp 2 gói tẩy lồng máy giặt Hando thế hệ mới
47.800đ 55.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh Bộ 5 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
Bộ 5 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
258.300đ 310.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh Bộ 4 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
Bộ 4 chai thả bồn cầu tự động làm sạch diệt khuẩn và làm thơm Mr.Fresh
216.700đ 260.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên thông tắc đường ống Kokubo K-2090 Hộp 3 viên x 5g Viên thông tắc đường ống Kokubo K-2090 Hộp 3 viên x 5g
Viên thông tắc đường ống Kokubo K-2090 Hộp 3 viên x 5g
43.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy rửa bồn cầu dầu cam Sanada Seiko C-1368 Viên tẩy rửa bồn cầu dầu cam Sanada Seiko C-1368
Viên tẩy rửa bồn cầu dầu cam Sanada Seiko C-1368
43.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy toilet Hando (Vỉ 2 viên x 60g) Viên tẩy toilet Hando (Vỉ 2 viên x 60g)
Viên tẩy toilet Hando (Vỉ 2 viên x 60g)
39.100đ 45.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vỉ 4 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh Vỉ 4 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
Vỉ 4 viên siêu tẩy xanh X2 Mr.Fresh
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dung dịch vệ sinh treo bồn cầu Uncle Bills BA0150 (Bộ 2 cái) Dung dịch vệ sinh treo bồn cầu Uncle Bills BA0150 (Bộ 2 cái)
Dung dịch vệ sinh treo bồn cầu Uncle Bills BA0150 (Bộ 2 cái)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên Bộ 4 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên
Bộ 4 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên
129.000đ 180.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 8 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu Bộ 8 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
Bộ 8 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
299.000đ 380.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 8 vỉ Viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên Bộ 8 vỉ Viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên
Bộ 8 vỉ Viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên
249.000đ 300.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ
Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ
119.000đ 160.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ Bộ 4 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ
Bộ 4 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ
239.000đ 280.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ Bộ 6 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ
Bộ 6 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 4 viên 1 vỉ
449.000đ 580.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu Bộ 4 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
Bộ 4 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
169.000đ 200.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu Bộ 2 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
Bộ 2 bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
79.000đ 96.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy và làm thơm toilet 2 viên (1 vỉ) Viên tẩy và làm thơm toilet 2 viên (1 vỉ)
Viên tẩy và làm thơm toilet 2 viên (1 vỉ)
35.000đ 55.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu Bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
Bột thông tắc hầm cầu M. phốt bột 250g xuất khẩu
39.000đ 65.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Viên tẩy và làm thơm toilet 4 viên (1 vỉ) Viên tẩy và làm thơm toilet 4 viên (1 vỉ)
Viên tẩy và làm thơm toilet 4 viên (1 vỉ)
65.000đ 80.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên
Bộ 2 vỉ viên tẩy và làm thơm toilet loại 2 viên
69.000đ 95.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột thông cầu PVB dạng gói 80g Bột thông cầu PVB dạng gói 80g
Bột thông cầu PVB dạng gói 80g
18.500đ 18.800đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước thông cống Hando 570ml (Đỏ) Nước thông cống Hando 570ml (Đỏ)
Nước thông cống Hando 570ml (Đỏ)
37.000đ 41.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột thông tắc cống Nagara túi 3 gói 20g Bột thông tắc cống Nagara túi 3 gói 20g
Bột thông tắc cống Nagara túi 3 gói 20g
37.500đ 38.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dung dịch làm sạch đường ống Rocket Soap 450g Dung dịch làm sạch đường ống Rocket Soap 450g
Dung dịch làm sạch đường ống Rocket Soap 450g
25.600đ 40.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando Túi thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando
Túi thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando
26.100đ 30.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 250g Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 250g
Thông tắc hầm cầu M.Phốt Hando 250g
47.800đ 55.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy