text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Purple smoke
 • Black
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.600.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 633.333đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh lá
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
12.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.082.500đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Samsung Galaxy S10E 6GB/128GB Xanh lục bảo (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S10E 6GB/128GB Xanh lục bảo (Hàng chính hãng)
 • Xanh lục bảo
Samsung Galaxy S10E 6GB/128GB Xanh lục bảo (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
12.990.000đ 15.990.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 1.082.500đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Samsung Galaxy S10E 6GB/128GB Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S10E 6GB/128GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Samsung Galaxy S10E 6GB/128GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
13.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.140.833đ/tháng
Hoàn 274.000đ
Samsung Galaxy S7 32GB 1 SIM Đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Samsung Galaxy S7 32GB 1 SIM Đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Samsung Galaxy S7 32GB 1 SIM Đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 324.167đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
9.378.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 781.500đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Samsung Galaxy S10 5G 8GB/512GB Trắng (Hàng nhập khẩu Hàn)Samsung Galaxy S10 5G 8GB/512GB Trắng (Hàng nhập khẩu Hàn)
 • Đen
 • Trắng
Samsung Galaxy S10 5G 8GB/512GB Trắng (Hàng nhập khẩu Hàn)
2 Màu sắc
17.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.433.333đ/tháng
Hoàn 344.000đ
Samsung Galaxy S7 32GB 1 SIM Vàng (Hàng nhập khẩu Mỹ)Samsung Galaxy S7 32GB 1 SIM Vàng (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Samsung Galaxy S7 32GB 1 SIM Vàng (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 324.167đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
9.370.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 780.833đ/tháng
Hoàn 187.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
3 Màu sắc
9.398.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 783.167đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
10.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 841.667đ/tháng
Hoàn 202.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
10.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 857.500đ/tháng
Hoàn 206.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
14.350.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.195.833đ/tháng
Hoàn 287.000đ
Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Đen (Bản Mỹ - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Đen (Bản Mỹ - 1 SIM)
 • Đen
 • Hồng cam
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Đen (Bản Mỹ - 1 SIM)
3 Màu sắc
15.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.270.833đ/tháng
Hoàn 305.000đ
Samsung Galaxy S10 5G 8GB/256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn)Samsung Galaxy S10 5G 8GB/256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn)
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
Samsung Galaxy S10 5G 8GB/256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn)
3 Màu sắc
15.750.000đ 24.000.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 1.312.500đ/tháng
Hoàn 315.000đ
Samsung Galaxy S9 64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S9 64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh coral
 • Vàng
 • Tím
Samsung Galaxy S9 64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
4 Màu sắc
8.030.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 669.167đ/tháng
Hoàn 161.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
9.370.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 780.833đ/tháng
Hoàn 187.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
3 Màu sắc
9.398.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 783.167đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
3 Màu sắc
9.398.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 783.167đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
3 Màu sắc
10.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 866.667đ/tháng
Hoàn 208.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh dương (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh dương (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh dương (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
3 Màu sắc
10.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 866.667đ/tháng
Hoàn 208.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
3 Màu sắc
10.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 879.167đ/tháng
Hoàn 211.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
10.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 899.167đ/tháng
Hoàn 216.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
3 Màu sắc
10.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 904.167đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
3 Màu sắc
10.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 904.167đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh lá
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
12.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.075.000đ/tháng
Hoàn 258.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Xanh lá (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Xanh lá (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh lá
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Xanh lá (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.104.167đ/tháng
Hoàn 265.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh lục bảo
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
13.350.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.112.500đ/tháng
Hoàn 267.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh lục bảo
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
13.440.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.120.000đ/tháng
Hoàn 269.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Xanh lục bảo (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Xanh lục bảo (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh lục bảo
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Xanh lục bảo (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
13.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.141.667đ/tháng
Hoàn 274.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
14.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.208.333đ/tháng
Hoàn 290.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Xanh dương (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Xanh dương (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Xanh dương (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
14.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.237.500đ/tháng
Hoàn 297.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
14.930.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.244.167đ/tháng
Hoàn 299.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
14.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.245.833đ/tháng
Hoàn 299.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Xanh dương (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Xanh dương (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Xanh dương (Bản Hàn - 1 SIM)
3 Màu sắc
15.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.275.000đ/tháng
Hoàn 306.000đ
Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Đen (Bản Mỹ - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Đen (Bản Mỹ - 1 SIM)
 • Đen
 • Hồng cam
 • Xanh dương
Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Đen (Bản Mỹ - 1 SIM)
3 Màu sắc
15.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.312.500đ/tháng
Hoàn 315.000đ

TẠI SAO NÊN SẮM NGAY CHO MÌNH ĐIỆN THOẠI SAMSUNG?

Trong thị trường kinh doanh điện thoại rất nhộn nhịp với đa dạng mẫu mã, chủng loại, Samsung vẫn là thương hiệu được nhiều người đánh giá là “vua” của các dòng smartphone thông minh. Với thiết kế tuyệt đẹp, tính năng nổi bật và giá thành khá hợp lý, Samsung Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để chọn mua “dế yêu” chất lượng cho mình.

Về thiết kế, các dòng điện thoại, máy tính bảng Samsung gây ấn tượng trong lòng người tiêu dùng ngay từ khi ra mắt đó là màn hình lớn, độ phân giải cao và hình ảnh vô cùng sắc nét, sống động. Bạn có thể cảm thấy rằng hầu như tất cả các phiên bản của hãng này đều có kiểu dáng khá chắc chắn và rất thoải mái khi cầm nắm. Đặc biệt, họ còn vận dụng công nghệ Super Amoled cho tất cả các phiên bản sẽ cho bạn màu đen sâu hơn, tiết kiệm năng lượng khi hiển thị các chi tiết, màu sắc tươi tắn trên nền đen.

Về hiệu năng, các sản phẩm Samsung chính hãng không hề tỏ ra kém cạnh so với các thương hiệu khác trên thế giới. Bởi lẽ chúng đủ các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể nhanh chóng mở rộng bộ nhớ qua khe cắm thẻ nhớ cũng như sao chép dữ liệu từ máy tính qua điện thoại và ngược lại.

Bên cạnh đó, khả năng chụp ảnh cực “chất” với thiết kế camera siêu đẹp nên smartphone Samsung khuyến mãi luôn nhận được những đánh giá tích cực từ người tiêu dùng về tính năng này. Nhờ khẩu độ lớn, chỉnh tay chuyên nghiệp nên hình ảnh từ chiếc điện thoại hãng này có màu sắc và chi tiết hơn, nhất là ảnh chụp đêm vô cùng hài hoà, độ sáng cao.

Ngoài ra, dung lượng pin lớn cùng với khả năng tích hợp sạc không dây mang lại nhiều tiện ích tuyệt vời dành cho người tiêu dùng qua từng phiên bản điện thoại thông minh. Đồng thời, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các loại phụ kiện Samsung chất lừ, đa dạng phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hiện đại.

Bạn còn ngần ngại gì mà chưa “săn” các chương trình Samsung giảm giá sốc trên nhiều loại mặt hàng tại Adayroi.com để sở hữu ngay dòng điện thoại, linh kiện điện tử mà mình yêu thích nào!

Ngại chi nắng hè - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín