text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 257.500đ/tháng
Hoàn 62.000đ
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.720.000đ 3.090.000đ -12%
Hoàn 54.000đ
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.759.000đ 4.990.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 313.250đ/tháng
Hoàn 75.000đ
Samsung Galaxy S9 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S9 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Green coral
 • Gold
 • Violet
Samsung Galaxy S9 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
4 Màu sắc
7.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 658.333đ/tháng
Hoàn 158.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Black
 • Blue
 • Violet
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
3 Màu sắc
8.849.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 737.417đ/tháng
Hoàn 177.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.480.000đ 4.190.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 290.000đ/tháng
Hoàn 70.000đ
Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Trắng (Bản Mỹ - 1 SIM)Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Trắng (Bản Mỹ - 1 SIM)
 • Đen
 • White
 • Blue
Samsung Galaxy S10 Plus 8GB/128GB Trắng (Bản Mỹ - 1 SIM)
3 Màu sắc
14.450.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.204.167đ/tháng
Hoàn 289.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.458.000đ 4.190.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 288.167đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.880.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 323.333đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Samsung Galaxy Note9 128GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy Note9 128GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Black
 • Violet
Samsung Galaxy Note9 128GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
2 Màu sắc
10.979.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 914.917đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • White
 • Green
Samsung Galaxy S10 8GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
15.990.000đ 25.990.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 1.332.500đ/tháng
Hoàn 320.000đ
Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 387.500đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Black
 • Blue
 • Violet
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
8.249.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 687.417đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.458.000đ 4.190.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 288.167đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Tím (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Tím (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)
 • Black
 • Violet
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Tím (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.350.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 695.833đ/tháng
Hoàn 167.000đ
Samsung Galaxy Note9 128GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy Note9 128GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Copper
 • White
 • The silver
 • Violet
Samsung Galaxy Note9 128GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
5 Màu sắc
11.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 949.167đ/tháng
Hoàn 228.000đ
Samsung Galaxy Note9 128GB Đồng (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy Note9 128GB Đồng (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Copper
Samsung Galaxy Note9 128GB Đồng (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
1 Màu sắc
11.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 949.167đ/tháng
Hoàn 228.000đ
Samsung Galaxy A70 6GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A70 6GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • White
 • Blue
Samsung Galaxy A70 6GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
7.868.000đ 9.290.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 655.667đ/tháng
Hoàn 157.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Blue
 • Dark gray
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.769.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 314.083đ/tháng
Hoàn 75.000đ
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Trắng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Trắng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • White
 • Blue
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
6.050.000đ 6.490.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 504.167đ/tháng
Hoàn 121.000đ
Samsung Galaxy A8 Star 64GB/4GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A8 Star 64GB/4GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Black
Samsung Galaxy A8 Star 64GB/4GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.590.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Samsung Galaxy A70 6GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A70 6GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)
 • White
 • Black
 • Green
Samsung Galaxy A70 6GB/128GB Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
8.049.000đ 9.290.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 670.750đ/tháng
Hoàn 161.000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu Mỹ)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu Mỹ)
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu Mỹ)
8.320.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 693.333đ/tháng
Hoàn 166.000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
 • Black
 • Blue
 • Violet
Samsung Galaxy S9 Plus 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM)
3 Màu sắc
8.839.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 736.583đ/tháng
Hoàn 177.000đ
Samsung Galaxy Note9 128GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy Note9 128GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Copper
 • Black
 • Violet
Samsung Galaxy Note9 128GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
3 Màu sắc
11.089.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 924.083đ/tháng
Hoàn 222.000đ
Samsung Galaxy Note9 128GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM) + Tai nghe BluetoothSamsung Galaxy Note9 128GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM) + Tai nghe Bluetooth
 • Đen
 • Blue
 • Violet
Samsung Galaxy Note9 128GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ 1 SIM) + Tai nghe Bluetooth
3 Màu sắc
11.090.000đ 16.800.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 924.167đ/tháng
Hoàn 222.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • White
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Trắng (Bản Hàn - 1 SIM)
2 Màu sắc
13.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.145.833đ/tháng
Hoàn 275.000đ
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
 • Đen
 • White
Samsung Galaxy S10+ 8GB/128GB Đen (Bản Hàn - 1 SIM)
2 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Hoàn 276.000đ
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 257.500đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.630.000đ 4.190.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 302.500đ/tháng
Hoàn 73.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Blue
 • Dark gray
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.769.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 314.083đ/tháng
Hoàn 75.000đ
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Black
Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
6.490.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Samsung Galaxy A50 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Black
 • Green
Samsung Galaxy A50 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.949.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 579.083đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Purple smoke
 • Black
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.199.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 599.917đ/tháng
Hoàn 144.000đ

TẠI SAO NÊN SẮM NGAY CHO MÌNH ĐIỆN THOẠI SAMSUNG?

Trong thị trường kinh doanh điện thoại rất nhộn nhịp với đa dạng mẫu mã, chủng loại, Samsung vẫn là thương hiệu được nhiều người đánh giá là “vua” của các dòng smartphone thông minh. Với thiết kế tuyệt đẹp, tính năng nổi bật và giá thành khá hợp lý, Samsung Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để chọn mua “dế yêu” chất lượng cho mình.

Về thiết kế, các dòng điện thoại, máy tính bảng Samsung gây ấn tượng trong lòng người tiêu dùng ngay từ khi ra mắt đó là màn hình lớn, độ phân giải cao và hình ảnh vô cùng sắc nét, sống động. Bạn có thể cảm thấy rằng hầu như tất cả các phiên bản của hãng này đều có kiểu dáng khá chắc chắn và rất thoải mái khi cầm nắm. Đặc biệt, họ còn vận dụng công nghệ Super Amoled cho tất cả các phiên bản sẽ cho bạn màu đen sâu hơn, tiết kiệm năng lượng khi hiển thị các chi tiết, màu sắc tươi tắn trên nền đen.

Về hiệu năng, các sản phẩm Samsung chính hãng không hề tỏ ra kém cạnh so với các thương hiệu khác trên thế giới. Bởi lẽ chúng đủ các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể nhanh chóng mở rộng bộ nhớ qua khe cắm thẻ nhớ cũng như sao chép dữ liệu từ máy tính qua điện thoại và ngược lại.

Bên cạnh đó, khả năng chụp ảnh cực “chất” với thiết kế camera siêu đẹp nên smartphone Samsung khuyến mãi luôn nhận được những đánh giá tích cực từ người tiêu dùng về tính năng này. Nhờ khẩu độ lớn, chỉnh tay chuyên nghiệp nên hình ảnh từ chiếc điện thoại hãng này có màu sắc và chi tiết hơn, nhất là ảnh chụp đêm vô cùng hài hoà, độ sáng cao.

Ngoài ra, dung lượng pin lớn cùng với khả năng tích hợp sạc không dây mang lại nhiều tiện ích tuyệt vời dành cho người tiêu dùng qua từng phiên bản điện thoại thông minh. Đồng thời, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các loại phụ kiện Samsung chất lừ, đa dạng phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hiện đại.

Bạn còn ngần ngại gì mà chưa “săn” các chương trình Samsung giảm giá sốc trên nhiều loại mặt hàng tại Adayroi.com để sở hữu ngay dòng điện thoại, linh kiện điện tử mà mình yêu thích nào!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín