text.skipToContent

Rau gia vị

Tìm thấy 76 sản phẩm
Mùi tàu (ngò gai) L1 MT Mùi tàu (ngò gai) L1 MT
Mùi tàu (ngò gai) L1 MT
4.400đ 4.600đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 MT Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 MT
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 MT
18.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thì là DL L1 MT Thì là DL L1 MT
Thì là DL L1 MT
5.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành paro DL L1 MT Hành paro DL L1 MT
Hành paro DL L1 MT
7.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành lá Đà Lạt loại 1 Hành lá Đà Lạt loại 1
Hành lá Đà Lạt loại 1
5.200đ 8.200đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 VinEco Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 VinEco
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 VinEco
13.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngò tây Đà Lạt PF Ngò tây Đà Lạt PF
Ngò tây Đà Lạt PF
5.000đ 5.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng quế L1 Vineco Húng quế L1 Vineco
Húng quế L1 Vineco
9.700đ 15.200đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành lá DL L1 Vineco Hành lá DL L1 Vineco
Hành lá DL L1 Vineco
5.700đ 9.100đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau răm L1 VinEco Rau răm L1 VinEco
Rau răm L1 VinEco
7.900đ 9.800đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau thơm hỗn hợp DL L1 MT Rau thơm hỗn hợp DL L1 MT
Rau thơm hỗn hợp DL L1 MT
9.500đ 10.900đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành lá DL L1 XA MT Hành lá DL L1 XA MT
Hành lá DL L1 XA MT
2.500đ 3.200đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành lá Hành lá
Hành lá
3.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
VinEco cần tây VinEco cần tây
VinEco cần tây
14.300đ 19.400đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành lá L1 VinEco Hành lá L1 VinEco
Hành lá L1 VinEco
4.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sả L1 MT Sả L1 MT
Sả L1 MT
2.000đ 3.100đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sả DL L1 MT Sả DL L1 MT
Sả DL L1 MT
4.000đ 6.100đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành Paro DL L1 XA MT Hành Paro DL L1 XA MT
Hành Paro DL L1 XA MT
3.200đ 4.400đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhút chua DL L1 MT Nhút chua DL L1 MT
Nhút chua DL L1 MT
20.400đ 23.300đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thì là Thì là
Thì là
10.100đ 13.800đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Răm DL L1 XA MT Răm DL L1 XA MT
Răm DL L1 XA MT
6.100đ 9.400đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
VinEco Rau Mù Tạt Xanh Thủy Canh VinEco Rau Mù Tạt Xanh Thủy Canh
VinEco Rau Mù Tạt Xanh Thủy Canh
7.400đ 12.000đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi tàu (ngò gai) L1 Vineco Mùi tàu (ngò gai) L1 Vineco
Mùi tàu (ngò gai) L1 Vineco
4.800đ 5.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 MT Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 MT
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 MT
9.500đ 10.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bạc hà tây ĐL L1 MT Bạc hà tây ĐL L1 MT
Bạc hà tây ĐL L1 MT
5.400đ 6.200đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi ta (ngò rí) DL L1 XA MT Mùi ta (ngò rí) DL L1 XA MT
Mùi ta (ngò rí) DL L1 XA MT
5.200đ 6.300đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt hiểm xanh DL L1 MT Ớt hiểm xanh DL L1 MT
Ớt hiểm xanh DL L1 MT
4.100đ 4.600đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tía tô L1 Vineco Tía tô L1 Vineco
Tía tô L1 Vineco
15.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sả củ Sả củ
Sả củ
1.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thì là DL L1 XA MT (Thì là Đà Lạt ) Thì là DL L1 XA MT (Thì là Đà Lạt )
Thì là DL L1 XA MT (Thì là Đà Lạt )
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco
Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco
6.500đ 8.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hẹ lá DL L1 XA MT Hẹ lá DL L1 XA MT
Hẹ lá DL L1 XA MT
8.400đ 9.100đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi ta (ngò rí) Mùi ta (ngò rí)
Mùi ta (ngò rí)
5.700đ 9.000đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng bạc hà (húng lủi) L1 Vineco Húng bạc hà (húng lủi) L1 Vineco
Húng bạc hà (húng lủi) L1 Vineco
11.000đ 18.500đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng cay DL L1 MT Húng cay DL L1 MT
Húng cay DL L1 MT
10.300đ 17.100đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng hương tây DL L1 MT Húng hương tây DL L1 MT
Húng hương tây DL L1 MT
35.000đ 37.600đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thì là tây DL L1 MT (Thì là tây Đà Lạt) Thì là tây DL L1 MT (Thì là tây Đà Lạt)
Thì là tây DL L1 MT (Thì là tây Đà Lạt)
4.800đ 6.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng quế Đà Lạt loại 1 MT Húng quế Đà Lạt loại 1 MT
Húng quế Đà Lạt loại 1 MT
4.800đ 4.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh giới L1 Vineco Kinh giới L1 Vineco
Kinh giới L1 Vineco
9.200đ 12.100đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu non DL L1 MT (Tiêu Đà Lạt) Tiêu non DL L1 MT (Tiêu Đà Lạt)
Tiêu non DL L1 MT (Tiêu Đà Lạt)
30.200đ 34.200đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lô lô xanh thủy canh Đà Lạt Xà lách lô lô xanh thủy canh Đà Lạt
Xà lách lô lô xanh thủy canh Đà Lạt
20.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi tây (Ngò rí tây) DL L1 MT Mùi tây (Ngò rí tây) DL L1 MT
Mùi tây (Ngò rí tây) DL L1 MT
29.000đ 36.800đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh giới DL L1 MT Kinh giới DL L1 MT
Kinh giới DL L1 MT
11.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tía tô Tía tô
Tía tô
8.400đ 13.900đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bông hẹ DL L1 MT Bông hẹ DL L1 MT
Bông hẹ DL L1 MT
21.000đ 23.300đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quế tây lá nhỏ DL L1 MT Quế tây lá nhỏ DL L1 MT
Quế tây lá nhỏ DL L1 MT
27.800đ 31.600đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tỏi tây L1 Vineco Tỏi tây L1 Vineco
Tỏi tây L1 Vineco
4.700đ 5.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng bạc hà Húng bạc hà
Húng bạc hà
4.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kinh giới Kinh giới
Kinh giới
3.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi ta (ngò rí) loại 1 MT Mùi ta (ngò rí) loại 1 MT
Mùi ta (ngò rí) loại 1 MT
5.800đ 7.200đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau răm L1 MT Rau răm L1 MT
Rau răm L1 MT
7.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lá hẹ Lá hẹ
Lá hẹ
5.300đ 9.000đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau răm Rau răm
Rau răm
11.800đ 22.900đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Oakleaf đỏ thủy canh Đà Lạt Xà lách Oakleaf đỏ thủy canh Đà Lạt
Xà lách Oakleaf đỏ thủy canh Đà Lạt
20.300đ 20.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lá lốt organic Lá lốt organic
Lá lốt organic
15.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngò gai Ngò gai
Ngò gai
3.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lá lốt Lá lốt
Lá lốt
9.000đ 14.100đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hẹ lá L1 Vineco Hẹ lá L1 Vineco
Hẹ lá L1 Vineco
8.600đ 10.100đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mùi tàu( ngò gai) Mùi tàu( ngò gai)
Mùi tàu( ngò gai)
2.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành lá L1 MT Hành lá L1 MT
Hành lá L1 MT
4.500đ 8.200đ
-45%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy