text.skipToContent

Rau gia vị

Tìm thấy 48 sản phẩm
Hành lá Đà Lạt loại 1 Hành lá Đà Lạt loại 1
Hành lá Đà Lạt loại 1
16.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng quế Đà Lạt loại 1 MT Húng quế Đà Lạt loại 1 MT
Húng quế Đà Lạt loại 1 MT
4.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sả củ Sả củ
Sả củ
10.500đ 16.400đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lá lốt Lá lốt
Lá lốt
5.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tía tô Tía tô
Tía tô
5.600đ 6.300đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành lá L1 VinEco Hành lá L1 VinEco
Hành lá L1 VinEco
4.000đ 5.500đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành Paro (tỏi tây) VinMart Hành Paro (tỏi tây) VinMart
Hành Paro (tỏi tây) VinMart
17.700đ 25.500đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 MT Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 MT
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 MT
21.200đ 31.300đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách Oakleaf đỏ thủy canh Đà Lạt Xà lách Oakleaf đỏ thủy canh Đà Lạt
Xà lách Oakleaf đỏ thủy canh Đà Lạt
23.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sả L1 MT Sả L1 MT
Sả L1 MT
2.200đ 2.300đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng quế L1 MT Húng quế L1 MT
Húng quế L1 MT
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành lá L1 MT Hành lá L1 MT
Hành lá L1 MT
4.600đ 8.200đ
-44%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng bạc hà Húng bạc hà
Húng bạc hà
7.600đ 11.700đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau răm L1 MT Rau răm L1 MT
Rau răm L1 MT
6.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mùi ta (ngò rí) loại 1 MT Mùi ta (ngò rí) loại 1 MT
Mùi ta (ngò rí) loại 1 MT
5.600đ 7.200đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mùi tàu (ngò gai) L1 Vineco Mùi tàu (ngò gai) L1 Vineco
Mùi tàu (ngò gai) L1 Vineco
11.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 MT Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 MT
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 MT
18.400đ 20.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành lá DL L1 XA MT Hành lá DL L1 XA MT
Hành lá DL L1 XA MT
2.500đ 3.200đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
VinEco Hành lá VinEco Hành lá
VinEco Hành lá
4.000đ 4.100đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách lô lô xanh thủy canh Đà Lạt Xà lách lô lô xanh thủy canh Đà Lạt
Xà lách lô lô xanh thủy canh Đà Lạt
20.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành lá Hành lá
Hành lá
3.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau om Rau om
Rau om
2.000đ 2.900đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng hương tây DL L1 MT Húng hương tây DL L1 MT
Húng hương tây DL L1 MT
17.500đ 18.800đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng quế Húng quế
Húng quế
2.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kinh giới L1 Vineco Kinh giới L1 Vineco
Kinh giới L1 Vineco
4.600đ 6.100đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco
Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco
13.200đ 15.900đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây lớn Đà Lạt Cần tây lớn Đà Lạt
Cần tây lớn Đà Lạt
6.400đ 12.600đ
-49%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành Paro DL L1 XA MT Hành Paro DL L1 XA MT
Hành Paro DL L1 XA MT
6.400đ 8.800đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau răm Rau răm
Rau răm
13.500đ 22.900đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngò tây Đà Lạt PF Ngò tây Đà Lạt PF
Ngò tây Đà Lạt PF
19.800đ 21.400đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
VinEco Tía tô VinEco Tía tô
VinEco Tía tô
9.200đ 11.500đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây Đà Lạt Cần tây Đà Lạt
Cần tây Đà Lạt
5.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lá hẹ Lá hẹ
Lá hẹ
6.800đ 9.000đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hẹ lá DL L1 XA MT Hẹ lá DL L1 XA MT
Hẹ lá DL L1 XA MT
8.400đ 9.100đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tía tô DL L1 VinEco Tía tô DL L1 VinEco
Tía tô DL L1 VinEco
15.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kinh giới Kinh giới
Kinh giới
7.000đ 10.600đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành lá DL L1 Vineco Hành lá DL L1 Vineco
Hành lá DL L1 Vineco
6.300đ 9.100đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Răm DL L1 XA MT Răm DL L1 XA MT
Răm DL L1 XA MT
6.100đ 9.400đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mùi tàu( ngò gai) Mùi tàu( ngò gai)
Mùi tàu( ngò gai)
8.600đ 10.800đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng cay DL L1 MT Húng cay DL L1 MT
Húng cay DL L1 MT
5.200đ 8.600đ
-40%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng quế L1 Vineco Húng quế L1 Vineco
Húng quế L1 Vineco
4.900đ 7.600đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 VinEco Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 VinEco
Cần tây nhỏ (cần tàu) DL L1 VinEco
9.900đ 11.800đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kinh giới DL L1 MT Kinh giới DL L1 MT
Kinh giới DL L1 MT
12.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành paro DL L1 MT Hành paro DL L1 MT
Hành paro DL L1 MT
17.800đ 21.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
VinEco Rau Mù Tạt Xanh Thủy Canh VinEco Rau Mù Tạt Xanh Thủy Canh
VinEco Rau Mù Tạt Xanh Thủy Canh
15.800đ 24.000đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau răm L1 VinEco Rau răm L1 VinEco
Rau răm L1 VinEco
7.400đ 9.800đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mùi ta (ngò rí) Mùi ta (ngò rí)
Mùi ta (ngò rí)
9.000đ 11.300đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt hiểm đỏ Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏ
4.300đ 6.400đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy