text.skipToContent

Giá đỗ L1 VinecoGiá đỗ L1 Vineco
Giá đỗ L1 Vineco
7 Khối lượng
7.800đ 8.300đ -6%
Cà chua đỏ DL L1 VinEcoCà chua đỏ DL L1 VinEco
Cà chua đỏ DL L1 VinEco
2 Khối lượng
21.100đ 26.300đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ổi lêỔi lê
Ổi lê
5 Khối lượng
23.800đ 36.900đ -36%
Hoàn 1.000đ
Táo Ambrosia CanadaTáo Ambrosia Canada
Táo Ambrosia Canada
3 Khối lượng
145.900đ
Hoàn 4.000đ
Mồng tơi L1 VinecoMồng tơi L1 Vineco
Mồng tơi L1 Vineco
7 Khối lượng
19.100đ
Hoàn 1.000đ
Bắp cải trắng DL L1 VinEcoBắp cải trắng DL L1 VinEco
Bắp cải trắng DL L1 VinEco
5 Khối lượng
25.300đ 29.500đ -14%
Hoàn 1.000đ
Rau lang L1 VinecoRau lang L1 Vineco
Rau lang L1 Vineco
6 Khối lượng
16.600đ
Ngọn su su L1 VinecoNgọn su su L1 Vineco
Ngọn su su L1 Vineco
3 Khối lượng
19.800đ 20.200đ -2%
Hoàn 1.000đ
Bắp cải L1 VinEcoBắp cải L1 VinEco
Bắp cải L1 VinEco
7 Khối lượng
15.000đ 24.000đ -38%
Dưa chuột (dưa leo) L1 VinecoDưa chuột (dưa leo) L1 Vineco
Dưa chuột (dưa leo) L1 Vineco
6 Khối lượng
20.900đ
Hoàn 1.000đ
Táo Fuji Nhật 26 - 40Táo Fuji Nhật 26 - 40
Táo Fuji Nhật 26 - 40
5 Khối lượng
256.000đ 260.000đ -2%
Hoàn 8.000đ
Cải ngọt L1 VinecoCải ngọt L1 Vineco
Cải ngọt L1 Vineco
7 Khối lượng
14.500đ 18.500đ -22%
Chanh leo (Chanh dây)Chanh leo (Chanh dây)
Chanh leo (Chanh dây)
5 Khối lượng
15.500đ Siêu giảm giá -50%++
Bí ngô hồ lô L1 VinEcoBí ngô hồ lô L1 VinEco
Bí ngô hồ lô L1 VinEco
7 Khối lượng
12.300đ 12.500đ -2%
Củ cải trắng L1 VinecoCủ cải trắng L1 Vineco
Củ cải trắng L1 Vineco
6 Khối lượng
12.200đ
Cải bó xôi L1 VinEcoCải bó xôi L1 VinEco
Cải bó xôi L1 VinEco
7 Khối lượng
15.600đ 21.500đ -27%
Táo xanh giống TháiTáo xanh giống Thái
Táo xanh giống Thái
3 Khối lượng
39.900đ
Hoàn 1.000đ
Cà chua đỏ L1 VinEcoCà chua đỏ L1 VinEco
Cà chua đỏ L1 VinEco
5 Khối lượng
21.900đ
Hoàn 1.000đ
Dưa lưới tròn vỏ xanh loại 1 VinEcoDưa lưới tròn vỏ xanh loại 1 VinEco
Dưa lưới tròn vỏ xanh loại 1 VinEco
3 Khối lượng
115.800đ
Hoàn 3.000đ
Cà rốt L1 VinEcoCà rốt L1 VinEco
Cà rốt L1 VinEco
6 Khối lượng
19.300đ
Hoàn 1.000đ
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEcoCải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
2 Khối lượng
30.300đ
Hoàn 1.000đ
Chuối FesepiaChuối Fesepia
Chuối Fesepia
6 Khối lượng
39.500đ
Hoàn 1.000đ
Hành lá L1 VinEcoHành lá L1 VinEco
Hành lá L1 VinEco
4 Khối lượng
12.100đ
Khoai tây vàng L1 VinecoKhoai tây vàng L1 Vineco
Khoai tây vàng L1 Vineco
3 Khối lượng
23.000đ 31.500đ -27%
Hoàn 1.000đ
Súp lơ (bông cải) trắng L1 VinecoSúp lơ (bông cải) trắng L1 Vineco
Súp lơ (bông cải) trắng L1 Vineco
6 Khối lượng
22.600đ 28.200đ -20%
Hoàn 1.000đ
Súp lơ (bông cải) san hô L1 VinecoSúp lơ (bông cải) san hô L1 Vineco
Súp lơ (bông cải) san hô L1 Vineco
5 Khối lượng
41.700đ
Hoàn 1.000đ
Mùi ta (ngò rí) L1 VinecoMùi ta (ngò rí) L1 Vineco
Mùi ta (ngò rí) L1 Vineco
3 Khối lượng
9.500đ
Bí ngồi xanh (bí ngòi) DL L1 VinEcoBí ngồi xanh (bí ngòi) DL L1 VinEco
Bí ngồi xanh (bí ngòi) DL L1 VinEco
2 Khối lượng
10.900đ 12.000đ -9%
Cam CanhCam Canh
Cam Canh
1 Khối lượng
52.900đ
Hoàn 2.000đ
Nấm đùi gà L1 VinecoNấm đùi gà L1 Vineco
Nấm đùi gà L1 Vineco
2 Khối lượng
39.000đ 51.500đ -24%
Hoàn 1.000đ
Su su quả L1 VinecoSu su quả L1 Vineco
Su su quả L1 Vineco
8 Khối lượng
23.200đ
Hoàn 1.000đ
Nho đen không hạt Nam PhiNho đen không hạt Nam Phi
Nho đen không hạt Nam Phi
3 Khối lượng
116.500đ
Hoàn 3.000đ
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 VinecoCải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
4 Khối lượng
12.200đ 14.700đ -17%
Cải xanh (cải canh) L1 VinecoCải xanh (cải canh) L1 Vineco
Cải xanh (cải canh) L1 Vineco
8 Khối lượng
14.600đ 27.500đ -47%
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín