text.skipToContent

Rau củ đóng hộp VINMART - VINGROUP

Tìm thấy 28 sản phẩm
Tỏi chua ngọt Ngọc Liên lọ 390gTỏi chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
Tỏi chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
52.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng lưỡi lợn Nhật Minh gói 550gMăng lưỡi lợn Nhật Minh gói 550g
Măng lưỡi lợn Nhật Minh gói 550g
36.500đ 49.500đ
-26%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390gCủ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
53.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300gMăng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g
Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g
25.500đ 28.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500gMăng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g
Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g
25.500đ 27.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng củ tươi Nhật Minh gói 800gMăng củ tươi Nhật Minh gói 800g
Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g
20.500đ 23.900đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dưa món Sông Hương lọ 450gDưa món Sông Hương lọ 450g
Dưa món Sông Hương lọ 450g
38.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kgCà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg
Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg
199.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500gMăng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
45.100đ 48.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700gMăng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g
Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g
34.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng lay Tây Bắc Kim Bôi gói 300gMăng lay Tây Bắc Kim Bôi gói 300g
Măng lay Tây Bắc Kim Bôi gói 300g
33.600đ 40.500đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410gNgô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g
Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g
20.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 750gMăng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 750g
Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 750g
33.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dưa bao tử Trung Thành lọ 790gDưa bao tử Trung Thành lọ 790g
Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g
23.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320gỚt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g
Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g
29.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng búp tươi Kim Bôi túi 500gMăng búp tươi Kim Bôi túi 500g
Măng búp tươi Kim Bôi túi 500g
25.500đ 27.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng lưỡi lợn khô nấu ngay Kim Bôi gói 500gMăng lưỡi lợn khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
Măng lưỡi lợn khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
47.400đ 50.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngô ngọt nguyên hạt Hong Xin lon 425gNgô ngọt nguyên hạt Hong Xin lon 425g
Ngô ngọt nguyên hạt Hong Xin lon 425g
17.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng đắng đặc sản Kim Bôi túi 500gMăng đắng đặc sản Kim Bôi túi 500g
Măng đắng đặc sản Kim Bôi túi 500g
40.500đ 42.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540gDưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g
Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g
17.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dưa bao tử Trung Thành lọ 500gDưa bao tử Trung Thành lọ 500g
Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g
18.600đ 19.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380gNgô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g
32.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800gMăng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g
Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g
33.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngó sen ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370gNgó sen ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
Ngó sen ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
39.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cà muối Trung Thành lọ 500gCà muối Trung Thành lọ 500g
Cà muối Trung Thành lọ 500g
26.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720gDưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g
31.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đậu Hà Lan Annalisa hộp 240gĐậu Hà Lan Annalisa hộp 240g
Đậu Hà Lan Annalisa hộp 240g
36.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Măng trúc tươi Nhật Minh túi 500gMăng trúc tươi Nhật Minh túi 500g
Măng trúc tươi Nhật Minh túi 500g
37.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID