text.skipToContent

Rau củ đóng hộp

Tìm thấy 69 sản phẩm
Rong nho tươi Hasu gói 90g Rong nho tươi Hasu gói 90g
Rong nho tươi Hasu gói 90g
27.000đ 35.500đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà muối Trung Thành lọ 500g Cà muối Trung Thành lọ 500g
Cà muối Trung Thành lọ 500g
26.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà pháo mắm nêm Sông Hương lọ 390g Cà pháo mắm nêm Sông Hương lọ 390g
Cà pháo mắm nêm Sông Hương lọ 390g
30.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim chi Hàn Quốc Shin Sang hộp 200g Kim chi Hàn Quốc Shin Sang hộp 200g
Kim chi Hàn Quốc Shin Sang hộp 200g
17.900đ 18.800đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 800g Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 800g
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 800g
54.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà dầm chua cay Angon Trung Thành lọ 500g Cà dầm chua cay Angon Trung Thành lọ 500g
Cà dầm chua cay Angon Trung Thành lọ 500g
38.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g
Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g
22.500đ 28.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng nứa tươi Kim Bôi túi 500g Măng nứa tươi Kim Bôi túi 500g
Măng nứa tươi Kim Bôi túi 500g
25.300đ 27.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng giang đặc sản Kim Bôi túi 300g Măng giang đặc sản Kim Bôi túi 300g
Măng giang đặc sản Kim Bôi túi 300g
31.500đ 40.500đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g
Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g
22.500đ 27.500đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng lay Tây Bắc Kim Bôi gói 300g Măng lay Tây Bắc Kim Bôi gói 300g
Măng lay Tây Bắc Kim Bôi gói 300g
31.500đ 40.500đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng búp tươi Kim Bôi túi 500g Măng búp tươi Kim Bôi túi 500g
Măng búp tươi Kim Bôi túi 500g
22.500đ 27.500đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g
Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g
17.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan Fiamma lon 400g Đậu Hà Lan Fiamma lon 400g
Đậu Hà Lan Fiamma lon 400g
23.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g
Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g
23.400đ 23.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu lăng Fiamma lon 400g Đậu lăng Fiamma lon 400g
Đậu lăng Fiamma lon 400g
23.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu trắng Annalisa lon 400g Đậu trắng Annalisa lon 400g
Đậu trắng Annalisa lon 400g
36.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g
Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g
31.200đ 31.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp non ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g Bắp non ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
Bắp non ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
32.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg
Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg
199.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan Castello lon 400g Đậu Hà Lan Castello lon 400g
Đậu Hà Lan Castello lon 400g
25.900đ 27.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua lột vỏ nguyên trái Fiamma lon 400g Cà chua lột vỏ nguyên trái Fiamma lon 400g
Cà chua lột vỏ nguyên trái Fiamma lon 400g
27.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lê nghiền Heinz hũ 110g Lê nghiền Heinz hũ 110g
Lê nghiền Heinz hũ 110g
35.800đ 37.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu chick Annalisa lon 400g Đậu chick Annalisa lon 400g
Đậu chick Annalisa lon 400g
36.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan Contel hộp 400g Đậu Hà Lan Contel hộp 400g
Đậu Hà Lan Contel hộp 400g
20.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu tách hạt Lindsay hộp 170g Ô liu tách hạt Lindsay hộp 170g
Ô liu tách hạt Lindsay hộp 170g
48.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu răng ngựa Fiamma lon 400g Đậu răng ngựa Fiamma lon 400g
Đậu răng ngựa Fiamma lon 400g
23.400đ 29.100đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà pháo Ngọc Liên lọ 365g Cà pháo Ngọc Liên lọ 365g
Cà pháo Ngọc Liên lọ 365g
23.400đ 25.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g
31.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu chick Castello lon 400g Đậu chick Castello lon 400g
Đậu chick Castello lon 400g
28.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g
32.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu sốt cà Castello lon 400g Đậu sốt cà Castello lon 400g
Đậu sốt cà Castello lon 400g
28.500đ 49.000đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g
Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g
33.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 540g Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 540g
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 540g
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà pháo mắm nêm Ngọc Liên lọ 400g Cà pháo mắm nêm Ngọc Liên lọ 400g
Cà pháo mắm nêm Ngọc Liên lọ 400g
29.900đ 31.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa chuột ngâm Fragata lọ 345g Dưa chuột ngâm Fragata lọ 345g
Dưa chuột ngâm Fragata lọ 345g
63.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
51.700đ 53.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
43.000đ 51.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp ngọt Good Farm lon 425g Bắp ngọt Good Farm lon 425g
Bắp ngọt Good Farm lon 425g
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành muối đặc biệt Trung Thành lọ 250g Hành muối đặc biệt Trung Thành lọ 250g
Hành muối đặc biệt Trung Thành lọ 250g
48.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 500g Kim chi cải thảo Đông Du hộp 500g
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 500g
32.000đ 33.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim chi cải thảo Thực Phẩm Sạch Tự Nhiên hộp 500g Kim chi cải thảo Thực Phẩm Sạch Tự Nhiên hộp 500g
Kim chi cải thảo Thực Phẩm Sạch Tự Nhiên hộp 500g
36.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 750g Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 750g
Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 750g
29.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g
Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g
20.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g
Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g
29.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
39.900đ 48.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng lưỡi lợn khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g Măng lưỡi lợn khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
Măng lưỡi lợn khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
42.000đ 50.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g
Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g
18.600đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tôm chua trộn cà pháo Sông Hương lọ 430g Mắm tôm chua trộn cà pháo Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua trộn cà pháo Sông Hương lọ 430g
56.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 1kg Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 1kg
Măng muối ớt dổi Kim Bôi lọ 1kg
36.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng dầm ớt Trung Thành lọ 800g Măng dầm ớt Trung Thành lọ 800g
Măng dầm ớt Trung Thành lọ 800g
32.300đ 50.000đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 300g Kim chi cải thảo Đông Du hộp 300g
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 300g
20.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g
Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g
34.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà pháo mắm tôm chua Tâm Đức lọ 400g Cà pháo mắm tôm chua Tâm Đức lọ 400g
Cà pháo mắm tôm chua Tâm Đức lọ 400g
70.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kiệu ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g Kiệu ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
Kiệu ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g
Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g
23.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng đắng đặc sản Kim Bôi túi 500g Măng đắng đặc sản Kim Bôi túi 500g
Măng đắng đặc sản Kim Bôi túi 500g
35.800đ 42.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng trúc đắng đặc sản Kim Bôi gói 300g Măng trúc đắng đặc sản Kim Bôi gói 300g
Măng trúc đắng đặc sản Kim Bôi gói 300g
31.500đ 38.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà pháo dầm tôm Trung Thành lọ 410g Cà pháo dầm tôm Trung Thành lọ 410g
Cà pháo dầm tôm Trung Thành lọ 410g
49.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp hạt Del Monte lon 420g Bắp hạt Del Monte lon 420g
Bắp hạt Del Monte lon 420g
35.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy