text.skipToContent

Rau củ đóng hộp

Tìm thấy 83 sản phẩm
Nấm rừng khô hỗn hợp 500g Nấm rừng khô hỗn hợp 500g
Nấm rừng khô hỗn hợp 500g
680.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm khô Chanterelle 30g Nấm khô Chanterelle 30g
Nấm khô Chanterelle 30g
200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm khô Cepe 500g Nấm khô Cepe 500g
Nấm khô Cepe 500g
1.248.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm khô Cepe/Porcini 40g Nấm khô Cepe/Porcini 40g
Nấm khô Cepe/Porcini 40g
166.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm khô Bolets và Cepes khô 500g Nấm khô Bolets và Cepes khô 500g
Nấm khô Bolets và Cepes khô 500g
680.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột ngâm Fragata lọ 345g Dưa chuột ngâm Fragata lọ 345g
Dưa chuột ngâm Fragata lọ 345g
60.900đ 63.100đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải muối Chongga gói 550g Củ cải muối Chongga gói 550g
Củ cải muối Chongga gói 550g
92.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mat kim chi Chongga hộp 380g Mat kim chi Chongga hộp 380g
Mat kim chi Chongga hộp 380g
87.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải muối Chongga gói 350g Củ cải muối Chongga gói 350g
Củ cải muối Chongga gói 350g
63.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tỏi chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g Tỏi chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
Tỏi chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
52.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kiệu ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g Kiệu ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
Kiệu ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
60.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
Củ kiệu chua ngọt Ngọc Liên lọ 390g
51.700đ 53.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tỏi ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g Tỏi ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
Tỏi ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
58.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà pháo Ngọc Liên lọ 365g Cà pháo Ngọc Liên lọ 365g
Cà pháo Ngọc Liên lọ 365g
23.400đ 25.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa món Sông Hương lọ 450g Dưa món Sông Hương lọ 450g
Dưa món Sông Hương lọ 450g
38.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g
Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g
31.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà pháo mắm nêm Ngọc Liên lọ 400g Cà pháo mắm nêm Ngọc Liên lọ 400g
Cà pháo mắm nêm Ngọc Liên lọ 400g
29.900đ 31.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngó sen ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g Ngó sen ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
Ngó sen ngâm chua ngọt Sông Hương lọ 370g
39.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 800g Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 800g
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 800g
54.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng dầm ớt Trung Thành lọ 800g Măng dầm ớt Trung Thành lọ 800g
Măng dầm ớt Trung Thành lọ 800g
32.300đ 50.000đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg
Cà chua xay nhuyễn Eufood hộp 3.2kg
199.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g
Mắm cà pháo Sông Hương lọ 390g
30.700đ 31.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lê nghiền Heinz hũ 110g Lê nghiền Heinz hũ 110g
Lê nghiền Heinz hũ 110g
35.800đ 37.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 500g Kim chi cải thảo Đông Du hộp 500g
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 500g
26.300đ 33.500đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g
Ngô ngọt nguyên hạt River Kwai lon 410g
20.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 300g Kim chi cải thảo Đông Du hộp 300g
Kim chi cải thảo Đông Du hộp 300g
20.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu chick Castello lon 400g Đậu chick Castello lon 400g
Đậu chick Castello lon 400g
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g
Ớt ngâm dấm Trung Thành lọ 320g
29.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà pháo mắm tôm chua Tâm Đức lọ 400g Cà pháo mắm tôm chua Tâm Đức lọ 400g
Cà pháo mắm tôm chua Tâm Đức lọ 400g
70.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua lột vỏ nguyên trái Fiamma lon 400g Cà chua lột vỏ nguyên trái Fiamma lon 400g
Cà chua lột vỏ nguyên trái Fiamma lon 400g
27.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 540g Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 540g
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 540g
26.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu Hà Lan Castello lon 400g Đậu Hà Lan Castello lon 400g
Đậu Hà Lan Castello lon 400g
25.900đ 27.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g
Dưa chuột bao tử dầm dấm Đồng Tâm lọ 540g
17.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu lăng Fiamma lon 400g Đậu lăng Fiamma lon 400g
Đậu lăng Fiamma lon 400g
23.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm tôm chua trộn cà pháo Sông Hương lọ 430g Mắm tôm chua trộn cà pháo Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua trộn cà pháo Sông Hương lọ 430g
56.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g
Dưa bao tử Trung Thành lọ 790g
23.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu chick Annalisa lon 400g Đậu chick Annalisa lon 400g
Đậu chick Annalisa lon 400g
36.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g
Dưa bao tử Trung Thành lọ 500g
18.600đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g
Ngô siêu ngọt nguyên hạt Trung Thành lọ 380g
32.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu sốt cà Castello lon 400g Đậu sốt cà Castello lon 400g
Đậu sốt cà Castello lon 400g
28.500đ 49.000đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu Hà Lan Fiamma lon 400g Đậu Hà Lan Fiamma lon 400g
Đậu Hà Lan Fiamma lon 400g
23.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô liu tách hạt Lindsay hộp 170g Ô liu tách hạt Lindsay hộp 170g
Ô liu tách hạt Lindsay hộp 170g
48.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g
Măng tươi dầm ớt Tâm Đức lọ 800g
33.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g
Dưa chuột bao tử Tâm Đức lọ 720g
31.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà pháo dầm tôm Trung Thành lọ 410g Cà pháo dầm tôm Trung Thành lọ 410g
Cà pháo dầm tôm Trung Thành lọ 410g
49.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà pháo mắm nêm Sông Hương lọ 390g Cà pháo mắm nêm Sông Hương lọ 390g
Cà pháo mắm nêm Sông Hương lọ 390g
30.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà muối Trung Thành lọ 500g Cà muối Trung Thành lọ 500g
Cà muối Trung Thành lọ 500g
26.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu Hà Lan Annalisa hộp 240g Đậu Hà Lan Annalisa hộp 240g
Đậu Hà Lan Annalisa hộp 240g
36.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp ngọt Good Farm lon 425g Bắp ngọt Good Farm lon 425g
Bắp ngọt Good Farm lon 425g
25.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà dầm chua cay Angon Trung Thành lọ 500g Cà dầm chua cay Angon Trung Thành lọ 500g
Cà dầm chua cay Angon Trung Thành lọ 500g
38.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu răng ngựa Fiamma lon 400g Đậu răng ngựa Fiamma lon 400g
Đậu răng ngựa Fiamma lon 400g
23.400đ 29.100đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pogi kim chi Chongga túi 1kg Pogi kim chi Chongga túi 1kg
Pogi kim chi Chongga túi 1kg
188.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mat kim chi Chongga hộp 1,2kg Mat kim chi Chongga hộp 1,2kg
Mat kim chi Chongga hộp 1,2kg
251.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g
Măng chua thái sẵn Kim Bôi túi 300g
22.500đ 28.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim chi cải thảo Hàn Quốc Cô Hường HanoiFoods hộp 500g Kim chi cải thảo Hàn Quốc Cô Hường HanoiFoods hộp 500g
Kim chi cải thảo Hàn Quốc Cô Hường HanoiFoods hộp 500g
41.400đ 44.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g
Măng củ thái sẵn Kim Bôi túi 500g
22.500đ 27.500đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g
Măng củ tươi Nhật Minh gói 800g
20.500đ 23.900đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rong nho tươi Hasu gói 90g Rong nho tươi Hasu gói 90g
Rong nho tươi Hasu gói 90g
27.000đ 35.500đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
Măng ống khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
39.900đ 48.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g
Măng lá dầm ớt Tâm Đức lọ 700g
34.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy