text.skipToContent

Rau ăn lá

Tìm thấy 137 sản phẩm
Cải chíp (cải thìa) thủy canh L1 VinEco Cải chíp (cải thìa) thủy canh L1 VinEco
Cải chíp (cải thìa) thủy canh L1 VinEco
9.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau mầm cải xanh L1 Vineco Rau mầm cải xanh L1 Vineco
Rau mầm cải xanh L1 Vineco
8.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hỗn hợp rau rừng Ánh Nhi gói 300g Hỗn hợp rau rừng Ánh Nhi gói 300g
Hỗn hợp rau rừng Ánh Nhi gói 300g
39.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần ta Cần ta
Cần ta
1.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau muống baby Song Khang gói 300g Rau muống baby Song Khang gói 300g
Rau muống baby Song Khang gói 300g
13.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách iceberg Đà Lạt ĐP Xà lách iceberg Đà Lạt ĐP
Xà lách iceberg Đà Lạt ĐP
12.200đ 21.300đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải nhăn Đà Lạt L1 VinEco Bắp cải nhăn Đà Lạt L1 VinEco
Bắp cải nhăn Đà Lạt L1 VinEco
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải ngọt L1 Vineco Cải ngọt L1 Vineco
Cải ngọt L1 Vineco
11.400đ 18.500đ
-38%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải thảo L1 Vineco Cải thảo L1 Vineco
Cải thảo L1 Vineco
9.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
17.100đ 22.000đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
VinEco Xà lách lô lô tím thủy canh VinEco Xà lách lô lô tím thủy canh
VinEco Xà lách lô lô tím thủy canh
22.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco
Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco
10.600đ 13.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
10.500đ 15.600đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1 Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
15.700đ 19.500đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco
19.700đ 26.800đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách Frisse thủy canh VinEco Xà lách Frisse thủy canh VinEco
Xà lách Frisse thủy canh VinEco
21.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngọn su su L1 Ngọn su su L1
Ngọn su su L1
14.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải cúc (tần ô) L1 Cải cúc (tần ô) L1
Cải cúc (tần ô) L1
18.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải xanh (cải canh) L1 MT Cải xanh (cải canh) L1 MT
Cải xanh (cải canh) L1 MT
11.600đ 15.000đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách iceberg DL L1 MT Xà lách iceberg DL L1 MT
Xà lách iceberg DL L1 MT
9.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT
11.900đ 13.900đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco
Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco
12.800đ 20.000đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng cay L1 MT Húng cay L1 MT
Húng cay L1 MT
18.800đ 26.600đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lá lốt L1 MT Lá lốt L1 MT
Lá lốt L1 MT
5.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây nhỏ (cần tàu) Cần tây nhỏ (cần tàu)
Cần tây nhỏ (cần tàu)
22.800đ 24.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco
Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco
17.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thì là DL L1 VinEco Thì là DL L1 VinEco
Thì là DL L1 VinEco
8.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau muống DL L1 VinEco Rau muống DL L1 VinEco
Rau muống DL L1 VinEco
15.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng bạc hà (húng lủi) L1 MT Húng bạc hà (húng lủi) L1 MT
Húng bạc hà (húng lủi) L1 MT
22.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 VinEco Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 VinEco
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 VinEco
26.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau cải bẹ xanh nấu canh Veeteq Farm hộp 300g Rau cải bẹ xanh nấu canh Veeteq Farm hộp 300g
Rau cải bẹ xanh nấu canh Veeteq Farm hộp 300g
16.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau cải ngọt nấu canh Veeteq Farm hộp 300g Rau cải ngọt nấu canh Veeteq Farm hộp 300g
Rau cải ngọt nấu canh Veeteq Farm hộp 300g
16.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco
16.000đ 26.500đ
-40%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách salanova xanh thủy canh DL L1 VinEco Xà lách salanova xanh thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách salanova xanh thủy canh DL L1 VinEco
26.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau diếp cá L1 MT Rau diếp cá L1 MT
Rau diếp cá L1 MT
12.800đ 16.500đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải chíp (cải thìa) DL L1 MT Cải chíp (cải thìa) DL L1 MT
Cải chíp (cải thìa) DL L1 MT
13.100đ 17.900đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải chíp (cải thìa) L1 MT Cải chíp (cải thìa) L1 MT
Cải chíp (cải thìa) L1 MT
11.400đ 17.900đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải bó xôi DL L1 VinEco Cải bó xôi DL L1 VinEco
Cải bó xôi DL L1 VinEco
18.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau húng lủi (húng bạc hà) Rau húng lủi (húng bạc hà)
Rau húng lủi (húng bạc hà)
4.600đ 8.000đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách lolo tím L1 MT Xà lách lolo tím L1 MT
Xà lách lolo tím L1 MT
15.900đ 27.900đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách iceberg L1 MT Xà lách iceberg L1 MT
Xà lách iceberg L1 MT
24.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải ngọt L1 MT Cải ngọt L1 MT
Cải ngọt L1 MT
11.600đ 15.400đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách frisse DL L1 MT Xà lách frisse DL L1 MT
Xà lách frisse DL L1 MT
26.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tia tô loại 1 MT Tia tô loại 1 MT
Tia tô loại 1 MT
6.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách Oakleaf xanh TC DL L1 MT Xà lách Oakleaf xanh TC DL L1 MT
Xà lách Oakleaf xanh TC DL L1 MT
37.400đ 40.300đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải trái tim L1 VinEco Bắp cải trái tim L1 VinEco
Bắp cải trái tim L1 VinEco
12.500đ 21.800đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải trái tim ĐL L1 MT Bắp cải trái tim ĐL L1 MT
Bắp cải trái tim ĐL L1 MT
8.100đ 14.400đ
-44%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải tím Bắp cải tím
Bắp cải tím
9.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần tây nhỏ (cần tàu ) DL L1 XA MT Cần tây nhỏ (cần tàu ) DL L1 XA MT
Cần tây nhỏ (cần tàu ) DL L1 XA MT
8.300đ 11.800đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải trắng ĐL L1 MT Bắp cải trắng ĐL L1 MT
Bắp cải trắng ĐL L1 MT
10.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải tím L1 VinEco Bắp cải tím L1 VinEco
Bắp cải tím L1 VinEco
15.000đ 18.300đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cần nước dài Cần nước dài
Cần nước dài
14.100đ 22.400đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xà lách Radicho Xà lách Radicho
Xà lách Radicho
55.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải L1 VinEco Bắp cải L1 VinEco
Bắp cải L1 VinEco
16.100đ 24.000đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải chíp organic Cải chíp organic
Cải chíp organic
10.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rau mầm cải đuôi phụng đỏ L1 Vineco Rau mầm cải đuôi phụng đỏ L1 Vineco
Rau mầm cải đuôi phụng đỏ L1 Vineco
14.300đ 26.100đ
-45%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải thảo Cải thảo
Cải thảo
15.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bông thiên lý Bông thiên lý
Bông thiên lý
33.500đ 58.800đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bắp cải trắng Bắp cải trắng
Bắp cải trắng
9.000đ 17.300đ
-48%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cải chíp Cải chíp
Cải chíp
6.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy