text.skipToContent

Rau ăn lá

Tìm thấy 107 sản phẩm
Xà lách iceberg Đà Lạt ĐP Xà lách iceberg Đà Lạt ĐP
Xà lách iceberg Đà Lạt ĐP
15.300đ 21.300đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải xanh (cải canh) L1 MT Cải xanh (cải canh) L1 MT
Cải xanh (cải canh) L1 MT
8.400đ 12.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
000000000010308218 000000000010308218
000000000010308218
31.000đ 35.200đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT
11.900đ 13.900đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco
Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco
6.500đ 9.700đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco
Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco
23.000đ 32.400đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải thảo Cải thảo
Cải thảo
10.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng cay L1 MT Húng cay L1 MT
Húng cay L1 MT
20.600đ 26.600đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải xoong (xà lách xoong) DL L1 VinEco Cải xoong (xà lách xoong) DL L1 VinEco
Cải xoong (xà lách xoong) DL L1 VinEco
9.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lá lốt L1 MT Lá lốt L1 MT
Lá lốt L1 MT
5.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cần tây nhỏ (cần tàu) Cần tây nhỏ (cần tàu)
Cần tây nhỏ (cần tàu)
24.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách iceberg thủy canh DL L1 VinEco Xà lách iceberg thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách iceberg thủy canh DL L1 VinEco
24.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco
Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco
17.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau muống L1 MT Rau muống L1 MT
Rau muống L1 MT
16.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau muống DL L1 VinEco Rau muống DL L1 VinEco
Rau muống DL L1 VinEco
15.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng bạc hà (húng lủi) L1 MT Húng bạc hà (húng lủi) L1 MT
Húng bạc hà (húng lủi) L1 MT
26.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 VinEco Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 VinEco
Húng bạc hà (húng lủi) DL L1 VinEco
30.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo xanh thủy canh DL L1 VinEco Xà lách lolo xanh thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách lolo xanh thủy canh DL L1 VinEco
24.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco
24.000đ 26.800đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách salanova xanh thủy canh DL L1 VinEco Xà lách salanova xanh thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách salanova xanh thủy canh DL L1 VinEco
26.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp (cải thìa) DL L1 MT Cải chíp (cải thìa) DL L1 MT
Cải chíp (cải thìa) DL L1 MT
12.600đ 17.900đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp (cải thìa) L1 MT Cải chíp (cải thìa) L1 MT
Cải chíp (cải thìa) L1 MT
9.300đ 17.900đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách iceberg DL L1 MT Xà lách iceberg DL L1 MT
Xà lách iceberg DL L1 MT
24.400đ 42.400đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau húng lủi (húng bạc hà) Rau húng lủi (húng bạc hà)
Rau húng lủi (húng bạc hà)
4.600đ 8.000đ
-43%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách frisse L1 MT Xà lách frisse L1 MT
Xà lách frisse L1 MT
9.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách romaine L1 MT Xà lách romaine L1 MT
Xà lách romaine L1 MT
15.300đ 29.000đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo tím L1 MT Xà lách lolo tím L1 MT
Xà lách lolo tím L1 MT
18.800đ 27.900đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách carol Đà Lạt L1 MT Xà lách carol Đà Lạt L1 MT
Xà lách carol Đà Lạt L1 MT
10.300đ 15.000đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách frisse DL L1 MT Xà lách frisse DL L1 MT
Xà lách frisse DL L1 MT
10.200đ 15.300đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Frisse thủy canh VinEco Xà lách Frisse thủy canh VinEco
Xà lách Frisse thủy canh VinEco
21.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách mỡ Xà lách mỡ
Xà lách mỡ
21.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách iceberg L1 MT Xà lách iceberg L1 MT
Xà lách iceberg L1 MT
24.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Oakleaf xanh TC DL L1 MT Xà lách Oakleaf xanh TC DL L1 MT
Xà lách Oakleaf xanh TC DL L1 MT
20.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trái tim L1 VinEco Bắp cải trái tim L1 VinEco
Bắp cải trái tim L1 VinEco
6.800đ 13.100đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngải cứu Ngải cứu
Ngải cứu
10.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trái tim ĐL L1 MT Bắp cải trái tim ĐL L1 MT
Bắp cải trái tim ĐL L1 MT
9.800đ 14.400đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải tím Bắp cải tím
Bắp cải tím
9.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
8.800đ 15.600đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải bẹ xanh Cải bẹ xanh
Cải bẹ xanh
5.600đ 10.000đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trắng ĐL L1 MT Bắp cải trắng ĐL L1 MT
Bắp cải trắng ĐL L1 MT
7.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải tím L1 VinEco Bắp cải tím L1 VinEco
Bắp cải tím L1 VinEco
9.000đ 11.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Radicho Xà lách Radicho
Xà lách Radicho
33.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải bao tử L1 VinEco Bắp cải bao tử L1 VinEco
Bắp cải bao tử L1 VinEco
24.000đ 25.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cần nước dài Cần nước dài
Cần nước dài
9.600đ 13.500đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau dền tía L1 Vineco Rau dền tía L1 Vineco
Rau dền tía L1 Vineco
10.500đ 17.500đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lô lô tím L1 VinEco Xà lách lô lô tím L1 VinEco
Xà lách lô lô tím L1 VinEco
10.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải L1 VinEco Bắp cải L1 VinEco
Bắp cải L1 VinEco
7.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp organic Cải chíp organic
Cải chíp organic
10.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải thảo L1 Vineco Cải thảo L1 Vineco
Cải thảo L1 Vineco
4.200đ 5.100đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Radicchio (tím búp) DL L1 XA MT Xà lách Radicchio (tím búp) DL L1 XA MT
Xà lách Radicchio (tím búp) DL L1 XA MT
5.200đ 9.400đ
-45%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trắng Bắp cải trắng
Bắp cải trắng
14.100đ 24.200đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp Cải chíp
Cải chíp
8.700đ 16.400đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải xanh Cải xanh
Cải xanh
9.000đ 13.400đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách mỡ L1 VinEco Xà lách mỡ L1 VinEco
Xà lách mỡ L1 VinEco
12.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Carol DL L1 XA MT Xà lách Carol DL L1 XA MT
Xà lách Carol DL L1 XA MT
5.600đ 9.000đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau dền Rau dền
Rau dền
14.900đ 26.400đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo tím Đà Lạt loại 1 VinEco Xà lách lolo tím Đà Lạt loại 1 VinEco
Xà lách lolo tím Đà Lạt loại 1 VinEco
18.200đ 26.100đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Frisse thủy canh Đà Lạt Xà lách Frisse thủy canh Đà Lạt
Xà lách Frisse thủy canh Đà Lạt
12.300đ 13.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách mỡ Xà lách mỡ
Xà lách mỡ
10.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy