text.skipToContent

Cải xanh (cải canh) L1 VinecoCải xanh (cải canh) L1 Vineco
Cải xanh (cải canh) L1 Vineco
8 Khối lượng
13.300đ 16.500đ -19%
Nhập mã BEST10 -10% tối đa 40.000đ
Mồng tơi L1 VinecoMồng tơi L1 Vineco
Mồng tơi L1 Vineco
5 Khối lượng
14.800đ
Nhập mã BEST10 -10% tối đa 40.000đ
Bắp cải trắng DL L1 VinEcoBắp cải trắng DL L1 VinEco
Bắp cải trắng DL L1 VinEco
4 Khối lượng
13.800đ
Nhập mã BEST10 -10% tối đa 40.000đ
Rau muống L1 VinecoRau muống L1 Vineco
Rau muống L1 Vineco
4 Khối lượng
14.100đ 14.400đ -2%
Nhập mã BEST10 -10% tối đa 40.000đ
Cải thảo L1 VinecoCải thảo L1 Vineco
Cải thảo L1 Vineco
3 Khối lượng
12.100đ
Nhập mã VM08 -8%
Rau lang L1 VinecoRau lang L1 Vineco
Rau lang L1 Vineco
6 Khối lượng
14.700đ 15.500đ -5%
Nhập mã VM08 -8%
Bắp cải L1 VinEcoBắp cải L1 VinEco
Bắp cải L1 VinEco
5 Khối lượng
30.600đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Rau ngót L1 VinecoRau ngót L1 Vineco
Rau ngót L1 Vineco
2 Khối lượng
18.300đ 32.200đ -43%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Cải thảo Đà Lạt L1 VinecoCải thảo Đà Lạt L1 Vineco
Cải thảo Đà Lạt L1 Vineco
3 Khối lượng
34.900đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Cải cúc (tần ô) L1 VinEcoCải cúc (tần ô) L1 VinEco
Cải cúc (tần ô) L1 VinEco
2 Khối lượng
14.400đ 27.600đ -48%
Nhập mã VM08 -8%
Cải bó xôi L1 VinEcoCải bó xôi L1 VinEco
Cải bó xôi L1 VinEco
1 Khối lượng
25.800đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 VinecoCải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
4 Khối lượng
17.400đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã BEST10 -10% tối đa 40.000đ
Cải ngồng (cải ngọt bông) VinEcoCải ngồng (cải ngọt bông) VinEco
Cải ngồng (cải ngọt bông) VinEco
2 Khối lượng
21.800đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEcoCải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
2 Khối lượng
29.300đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Xà lách lô lô xanh L1 VinEcoXà lách lô lô xanh L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
3 Khối lượng
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Cải xanh (cải canh) TC L1 VinEcoCải xanh (cải canh) TC L1 VinEco
Cải xanh (cải canh) TC L1 VinEco
2 Khối lượng
16.200đ 28.700đ -44%
Nhập mã VM08 -8%
Bắp cải tím DL L1 MT VinEcoBắp cải tím DL L1 MT VinEco
Bắp cải tím DL L1 MT VinEco
2 Khối lượng
33.000đ 33.800đ -2%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Rau mầm cải ngọt L1 VinecoRau mầm cải ngọt L1 Vineco
Rau mầm cải ngọt L1 Vineco
2 Khối lượng
22.200đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MTCải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 XA MT
4 Khối lượng
50.200đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Xà lách lô lô xanh DL L1 VinEcoXà lách lô lô xanh DL L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh DL L1 VinEco
1 Khối lượng
33.000đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Rau mầm cải chíp L1 VinecoRau mầm cải chíp L1 Vineco
Rau mầm cải chíp L1 Vineco
2 Khối lượng
20.200đ 20.400đ -1%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
1 Khối lượng
41.700đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Rau đay L1 VinecoRau đay L1 Vineco
Rau đay L1 Vineco
3 Khối lượng
19.200đ 23.800đ -19%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Rau baby leaf cải chíp VinEcoRau baby leaf cải chíp VinEco
Rau baby leaf cải chíp VinEco
4 Khối lượng
40.400đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%
Xà lách mỡ L1 VinEcoXà lách mỡ L1 VinEco
Xà lách mỡ L1 VinEco
1 Khối lượng
36.600đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VM08 -8%