text.skipToContent

Rau ăn lá

Tìm thấy 31 sản phẩm
Rau đay L1 MT VinecoRau đay L1 MT Vineco
Rau đay L1 MT Vineco
16.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bắp cải trắng DL L1 VinEcoBắp cải trắng DL L1 VinEco
Bắp cải trắng DL L1 VinEco
34.100đ 35.400đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bắp cải tím DL L1 MT VinEcoBắp cải tím DL L1 MT VinEco
Bắp cải tím DL L1 MT VinEco
33.100đ 33.800đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau dền L1 VinEcoRau dền L1 VinEco
Rau dền L1 VinEco
18.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngọn bíNgọn bí
Ngọn bí
34.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau baby leaf cải chíp VinEcoRau baby leaf cải chíp VinEco
Rau baby leaf cải chíp VinEco
40.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau baby leaf Romaine VinEcoRau baby leaf Romaine VinEco
Rau baby leaf Romaine VinEco
40.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ngọn su su L1Ngọn su su L1
Ngọn su su L1
14.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 MTCải ngồng (cải ngọt bông) L1 MT
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 MT
14.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau muống DL L1 VinEcoRau muống DL L1 VinEco
Rau muống DL L1 VinEco
18.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải bó xôi DL L1 VinEcoCải bó xôi DL L1 VinEco
Cải bó xôi DL L1 VinEco
32.600đ 37.300đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải ngọt L1 MTCải ngọt L1 MT
Cải ngọt L1 MT
13.700đ 15.400đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bắp cải tím L1 VinEcoBắp cải tím L1 VinEco
Bắp cải tím L1 VinEco
23.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải thảo L1 VinecoCải thảo L1 Vineco
Cải thảo L1 Vineco
11.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau ngót L1 VinecoRau ngót L1 Vineco
Rau ngót L1 Vineco
22.500đ 32.200đ
-30%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau mầm cải chíp L1 VinecoRau mầm cải chíp L1 Vineco
Rau mầm cải chíp L1 Vineco
26.900đ 27.100đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mồng tơi L1 VinecoMồng tơi L1 Vineco
Mồng tơi L1 Vineco
14.100đ 14.400đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải xanh (cải canh) L1 VinecoCải xanh (cải canh) L1 Vineco
Cải xanh (cải canh) L1 Vineco
16.400đ 16.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xà lách lô lô xanh L1 VinEcoXà lách lô lô xanh L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
27.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau lang L1 VinecoRau lang L1 Vineco
Rau lang L1 Vineco
14.900đ 15.500đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau mầm cải xanh L1 VinecoRau mầm cải xanh L1 Vineco
Rau mầm cải xanh L1 Vineco
20.200đ 30.300đ
-33%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
41.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải xanh (cải canh) TC L1 VinEcoCải xanh (cải canh) TC L1 VinEco
Cải xanh (cải canh) TC L1 VinEco
16.200đ 28.700đ
-44%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải chíp (cải thìa) DL L1 VinEcoCải chíp (cải thìa) DL L1 VinEco
Cải chíp (cải thìa) DL L1 VinEco
17.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
VinEco Xà lách lô lô tím thủy canhVinEco Xà lách lô lô tím thủy canh
VinEco Xà lách lô lô tím thủy canh
33.100đ 36.500đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải bó xôi L1 VinEcoCải bó xôi L1 VinEco
Cải bó xôi L1 VinEco
28.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau muống L1 VinecoRau muống L1 Vineco
Rau muống L1 Vineco
14.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Rau mầm cải ngọt L1 VinecoRau mầm cải ngọt L1 Vineco
Rau mầm cải ngọt L1 Vineco
27.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEcoCải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
Cải thảo hỏa tiễn DL L1 VinEco
27.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 VinecoCải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
16.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy