text.skipToContent

Rau ăn lá

Tìm thấy 67 sản phẩm
Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco L1Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco L1
Xà lách lolo xanh thủy canh VinEco L1
12.500đ 17.200đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo xanh thủy canh DL L1 VinEcoXà lách lolo xanh thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách lolo xanh thủy canh DL L1 VinEco
20.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEcoXà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách mỡ thủy canh DL L1 VinEco
23.400đ 42.100đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEcoXà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco
Xà lách lolo tím thủy canh DL L1 VinEco
22.300đ 26.800đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thì là DL L1 VinEcoThì là DL L1 VinEco
Thì là DL L1 VinEco
16.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách radicchio (tím búp) DL L1 VinEcoXà lách radicchio (tím búp) DL L1 VinEco
Xà lách radicchio (tím búp) DL L1 VinEco
41.400đ 44.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Carol TC L1 VinEcoXà lách Carol TC L1 VinEco
Xà lách Carol TC L1 VinEco
8.100đ 14.600đ
-45%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Iceberg Đà Lạt loại 1 VinEcoXà lách Iceberg Đà Lạt loại 1 VinEco
Xà lách Iceberg Đà Lạt loại 1 VinEco
23.700đ 28.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lolo xanh Đà Lạt loại 1 MTXà lách lolo xanh Đà Lạt loại 1 MT
Xà lách lolo xanh Đà Lạt loại 1 MT
27.200đ 30.400đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp (cải thìa) DL L1 VinEcoCải chíp (cải thìa) DL L1 VinEco
Cải chíp (cải thìa) DL L1 VinEco
10.000đ 11.900đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
Xà lách thủy canh Romaine VinEco L1
13.500đ 19.500đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách carol DL L1 VinEcoXà lách carol DL L1 VinEco
Xà lách carol DL L1 VinEco
16.500đ 20.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải ngồng (cải ngọt bông) VinEcoCải ngồng (cải ngọt bông) VinEco
Cải ngồng (cải ngọt bông) VinEco
33.200đ 39.400đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải bó xôi DL L1 VinEcoCải bó xôi DL L1 VinEco
Cải bó xôi DL L1 VinEco
23.000đ 37.300đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Romaine DL L1 VinEcoXà lách Romaine DL L1 VinEco
Xà lách Romaine DL L1 VinEco
11.500đ 15.600đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trắng DL L1 VinEcoBắp cải trắng DL L1 VinEco
Bắp cải trắng DL L1 VinEco
28.300đ 35.400đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngọn su su DL L1 VinEcoNgọn su su DL L1 VinEco
Ngọn su su DL L1 VinEco
11.400đ 20.200đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải xanh (cải canh) TC L1 VinEcoCải xanh (cải canh) TC L1 VinEco
Cải xanh (cải canh) TC L1 VinEco
18.400đ 28.700đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lô lô xanh DL L1 VinEcoXà lách lô lô xanh DL L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh DL L1 VinEco
23.800đ 28.600đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mồng tơi L1 MTMồng tơi L1 MT
Mồng tơi L1 MT
7.500đ 7.800đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau dền đỏ L1 VinecoRau dền đỏ L1 Vineco
Rau dền đỏ L1 Vineco
10.500đ 17.800đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải chíp (cải thìa) L1 VinecoCải chíp (cải thìa) L1 Vineco
Cải chíp (cải thìa) L1 Vineco
10.200đ 13.000đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm dền đỏ L1 VinEcoRau mầm dền đỏ L1 VinEco
Rau mầm dền đỏ L1 VinEco
16.400đ 20.600đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngọn su su L1 VinecoNgọn su su L1 Vineco
Ngọn su su L1 Vineco
8.200đ 12.200đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải bẹ xanhCải bẹ xanh
Cải bẹ xanh
10.100đ 19.900đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Romaine L1 VinEcoXà lách Romaine L1 VinEco
Xà lách Romaine L1 VinEco
14.300đ 19.500đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải xanh (cải canh) L1 VinecoCải xanh (cải canh) L1 Vineco
Cải xanh (cải canh) L1 Vineco
7.500đ 9.900đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau dềnRau dền
Rau dền
9.200đ 15.900đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm cải ngồng L1 VinEcoRau mầm cải ngồng L1 VinEco
Rau mầm cải ngồng L1 VinEco
22.600đ 23.800đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Oakleaf đỏ TC Đà Lạt L1 MTXà lách Oakleaf đỏ TC Đà Lạt L1 MT
Xà lách Oakleaf đỏ TC Đà Lạt L1 MT
18.200đ 20.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải bó xôi L1 VinEcoCải bó xôi L1 VinEco
Cải bó xôi L1 VinEco
15.400đ 17.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm cải tím L1 VinecoRau mầm cải tím L1 Vineco
Rau mầm cải tím L1 Vineco
21.100đ 24.200đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm cải xanh L1 VinecoRau mầm cải xanh L1 Vineco
Rau mầm cải xanh L1 Vineco
17.800đ 30.300đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau cải mèoRau cải mèo
Rau cải mèo
12.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm cải chíp L1 VinecoRau mầm cải chíp L1 Vineco
Rau mầm cải chíp L1 Vineco
14.900đ 16.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Frisse DL L1 XA MTXà lách Frisse DL L1 XA MT
Xà lách Frisse DL L1 XA MT
16.900đ 31.200đ
-46%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải L1 VinEcoBắp cải L1 VinEco
Bắp cải L1 VinEco
7.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dọc mùng (bạc hà) DL L1 XA MTDọc mùng (bạc hà) DL L1 XA MT
Dọc mùng (bạc hà) DL L1 XA MT
6.100đ 7.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mồng tơi L1 VinecoMồng tơi L1 Vineco
Mồng tơi L1 Vineco
6.300đ 8.700đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Iceberg L1 VinEcoXà lách Iceberg L1 VinEco
Xà lách Iceberg L1 VinEco
12.700đ 20.700đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lô lô xanh L1 VinEcoXà lách lô lô xanh L1 VinEco
Xà lách lô lô xanh L1 VinEco
11.800đ 15.600đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau muống L1 VinecoRau muống L1 Vineco
Rau muống L1 Vineco
5.600đ 8.700đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau dền xanh L1 VinecoRau dền xanh L1 Vineco
Rau dền xanh L1 Vineco
10.500đ 19.600đ
-46%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau muốngRau muống
Rau muống
6.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm mù tạt xanh L1 VinecoRau mầm mù tạt xanh L1 Vineco
Rau mầm mù tạt xanh L1 Vineco
15.500đ 26.300đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau đay L1 VinecoRau đay L1 Vineco
Rau đay L1 Vineco
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trái tim L1 VinEcoBắp cải trái tim L1 VinEco
Bắp cải trái tim L1 VinEco
11.300đ 21.800đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải ngọt L1 VinecoCải ngọt L1 Vineco
Cải ngọt L1 Vineco
6.800đ 11.100đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 VinecoCải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
Cải ngồng (cải ngọt bông) L1 Vineco
7.600đ 8.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm húng đỏ L1 VinecoRau mầm húng đỏ L1 Vineco
Rau mầm húng đỏ L1 Vineco
17.600đ 19.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách Frisse thủy canh Đà LạtXà lách Frisse thủy canh Đà Lạt
Xà lách Frisse thủy canh Đà Lạt
19.400đ 20.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xà lách lô lô tím L1 VinEcoXà lách lô lô tím L1 VinEco
Xà lách lô lô tím L1 VinEco
20.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải cúc (tần ô) L1 VinEcoCải cúc (tần ô) L1 VinEco
Cải cúc (tần ô) L1 VinEco
16.000đ 27.600đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau xà lách mỡ TC DL L1 MTRau xà lách mỡ TC DL L1 MT
Rau xà lách mỡ TC DL L1 MT
20.100đ 38.300đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chùm ngây L1 VinecoChùm ngây L1 Vineco
Chùm ngây L1 Vineco
6.600đ 9.100đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cải thảo DL L1 XA MTCải thảo DL L1 XA MT
Cải thảo DL L1 XA MT
15.100đ 26.700đ
-43%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau lang L1 VinecoRau lang L1 Vineco
Rau lang L1 Vineco
9.500đ 15.500đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm rocket L1 VinecoRau mầm rocket L1 Vineco
Rau mầm rocket L1 Vineco
13.500đ 23.900đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau mầm mù tạt đỏ L1 VinecoRau mầm mù tạt đỏ L1 Vineco
Rau mầm mù tạt đỏ L1 Vineco
17.000đ 26.300đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rau ngótRau ngót
Rau ngót
19.600đ 22.900đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy