text.skipToContent

Quạt treo tường

Tìm thấy 93 sản phẩm
Quạt treo tường Midea FW40-15VFR 45W (Xám) Quạt treo tường Midea FW40-15VFR 45W (Xám)
Quạt treo tường Midea FW40-15VFR 45W (Xám)
535.000đ 570.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Senko TC16 47W Đỏ Quạt treo tường Senko TC16 47W Đỏ
Quạt treo tường Senko TC16 47W Đỏ
309.000đ 499.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Mitsubishi CY16-ST 48W (Trắng) Quạt đảo Mitsubishi CY16-ST 48W (Trắng)
Quạt đảo Mitsubishi CY16-ST 48W (Trắng)
1.350.000đ 1.430.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường F-409UGO Panasonic Vàng kim Quạt treo tường F-409UGO Panasonic Vàng kim
Quạt treo tường F-409UGO Panasonic Vàng kim
1.590.000đ 1.690.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Benny BFW44T 50W Quạt treo tường Benny BFW44T 50W
Quạt treo tường Benny BFW44T 50W
1.109.000đ 1.220.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo KDK M40M(GY) (Xám) Quạt treo KDK M40M(GY) (Xám)
Quạt treo KDK M40M(GY) (Xám)
2.090.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường KDK M40M (Đen) Quạt treo tường KDK M40M (Đen)
Quạt treo tường KDK M40M (Đen)
2.090.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RTCY-GY 48W Quạt treo tường Mitsubishi W16-RTCY-GY 48W
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RTCY-GY 48W
1.690.000đ 1.900.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Panasonic F409QB 54.5W (Trắng) Quạt đảo Panasonic F409QB 54.5W (Trắng)
Quạt đảo Panasonic F409QB 54.5W (Trắng)
2.190.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Panasonic F-409MB 57.2W (Xanh biển) Quạt treo tường Panasonic F-409MB 57.2W (Xanh biển)
Quạt treo tường Panasonic F-409MB 57.2W (Xanh biển)
1.950.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Benny cánh 40cm BFC43 (Trắng) Quạt đảo trần Benny cánh 40cm BFC43 (Trắng)
Quạt đảo trần Benny cánh 40cm BFC43 (Trắng)
1.059.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Benny BFW-16 50W Quạt treo tường Benny BFW-16 50W
Quạt treo tường Benny BFW-16 50W
1.079.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RTBL (Xanh) Quạt treo tường Mitsubishi W16-RTBL (Xanh)
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RTBL (Xanh)
1.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Panasonic F409QGO 54W (Trắng) Quạt đảo Panasonic F409QGO 54W (Trắng)
Quạt đảo Panasonic F409QGO 54W (Trắng)
2.190.000đ 2.399.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường F-409UB Panasonic Xanh dương Quạt treo tường F-409UB Panasonic Xanh dương
Quạt treo tường F-409UB Panasonic Xanh dương
1.590.000đ 1.790.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 CN Faco C-TC02 47W Quạt treo tường B4 CN Faco C-TC02 47W
Quạt treo tường B4 CN Faco C-TC02 47W
270.000đ 289.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 2 dây Faco C-TN02 47W Quạt treo tường B4 2 dây Faco C-TN02 47W
Quạt treo tường B4 2 dây Faco C-TN02 47W
245.000đ 261.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 1 dây Faco TN01 47W Quạt treo tường B4 1 dây Faco TN01 47W
Quạt treo tường B4 1 dây Faco TN01 47W
250.000đ 269.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 1 dây Faco C-TN01 47W Quạt treo tường B4 1 dây Faco C-TN01 47W
Quạt treo tường B4 1 dây Faco C-TN01 47W
219.000đ 232.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 CN 1 dây Faco TC01 55W Quạt treo tường B4 CN 1 dây Faco TC01 55W
Quạt treo tường B4 CN 1 dây Faco TC01 55W
279.000đ 293.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 2 dây Faco TN02 47W Quạt treo tường B4 2 dây Faco TN02 47W
Quạt treo tường B4 2 dây Faco TN02 47W
280.000đ 306.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 CN 2 dây Faco TC02 47W Quạt treo tường B4 CN 2 dây Faco TC02 47W
Quạt treo tường B4 CN 2 dây Faco TC02 47W
299.000đ 326.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường B4 CN Faco C-TC01 55W Quạt treo tường B4 CN Faco C-TC01 55W
Quạt treo tường B4 CN Faco C-TC01 55W
239.000đ 350.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương) Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương)
Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương)
1.870.100đ 2.300.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W (Màu xanh) Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W (Màu xanh)
Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W (Màu xanh)
2.299.000đ 3.000.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Panasonic F-409MB 57.2W (Xanh biển) Quạt treo tường Panasonic F-409MB 57.2W (Xanh biển)
Quạt treo tường Panasonic F-409MB 57.2W (Xanh biển)
2.104.000đ 3.000.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Panasonic-F-409MG (Trắng) Quạt treo tường Panasonic-F-409MG (Trắng)
Quạt treo tường Panasonic-F-409MG (Trắng)
2.104.000đ 2.800.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO 54.5W (Vàng đồng) Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO 54.5W (Vàng đồng)
Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO 54.5W (Vàng đồng)
2.299.000đ 3.000.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường F-409UGO Panasonic (Vàng kim) Quạt treo tường F-409UGO Panasonic (Vàng kim)
Quạt treo tường F-409UGO Panasonic (Vàng kim)
1.870.100đ 2.300.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-ST 50W (Trắng) Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-ST 50W (Trắng)
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-ST 50W (Trắng)
1.899.000đ 2.400.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám) Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám)
Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám)
1.690.000đ 2.300.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-GT 48W (Trắng) Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-GT 48W (Trắng)
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-GT 48W (Trắng)
1.339.000đ 2.400.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Panasonic F-409QGO Quạt đảo Panasonic F-409QGO
Quạt đảo Panasonic F-409QGO
2.099.000đ 2.890.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RS CY-GY Ghi đậm Quạt treo tường Mitsubishi W16-RS CY-GY Ghi đậm
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RS CY-GY Ghi đậm
1.639.000đ 1.990.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Panasonic F-409QB Quạt đảo Panasonic F-409QB
Quạt đảo Panasonic F-409QB
2.099.000đ 2.890.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám) Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám)
Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám)
1.580.000đ 2.190.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Ching Hai W615A3 55W Quạt treo tường Ching Hai W615A3 55W
Quạt treo tường Ching Hai W615A3 55W
746.000đ 1.010.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Ching Hai W615B3 55W Quạt treo tường Ching Hai W615B3 55W
Quạt treo tường Ching Hai W615B3 55W
490.000đ 670.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Midea FW40-7JR 55W (Trắng) Quạt treo tường Midea FW40-7JR 55W (Trắng)
Quạt treo tường Midea FW40-7JR 55W (Trắng)
833.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-ST 50W (Trắng) Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-ST 50W (Trắng)
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-ST 50W (Trắng)
1.959.000đ 2.400.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Ching Hai W615A2 55W Quạt treo tường Ching Hai W615A2 55W
Quạt treo tường Ching Hai W615A2 55W
746.000đ 1.010.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Korea King KSF-1680R 60W Quạt treo tường Korea King KSF-1680R 60W
Quạt treo tường Korea King KSF-1680R 60W
1.260.000đ 1.700.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Ching Hai W615B2 55W Quạt treo tường Ching Hai W615B2 55W
Quạt treo tường Ching Hai W615B2 55W
490.000đ 670.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Senko T18 65W (Nhiều màu) Quạt treo tường Senko T18 65W (Nhiều màu)
Quạt treo tường Senko T18 65W (Nhiều màu)
359.200đ 392.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám) Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám)
Quạt treo tường Mitsubishi Electric W16-RT 48W (Xám)
1.799.000đ 2.300.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Panasonic F-409MB (Xanh biển) Quạt treo tường Panasonic F-409MB (Xanh biển)
Quạt treo tường Panasonic F-409MB (Xanh biển)
2.104.000đ 3.000.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-GT (Trắng) Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-GT (Trắng)
Quạt đảo Mitsubishi Electric CY16-GT (Trắng)
1.399.000đ 2.400.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Panasonic F-409MG Quạt treo tường Panasonic F-409MG
Quạt treo tường Panasonic F-409MG
2.104.000đ 2.800.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương) Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương)
Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương)
1.870.100đ 2.300.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT (Xám) Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT (Xám)
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT (Xám)
1.580.000đ 1.649.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W (Xanh) Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W (Xanh)
Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W (Xanh)
2.299.000đ 3.000.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo KDK M40M(GY) (Xám) Quạt treo KDK M40M(GY) (Xám)
Quạt treo KDK M40M(GY) (Xám)
1.950.000đ 3.489.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt điện treo tường Midea FW40-7JR 50W (Trắng) Quạt điện treo tường Midea FW40-7JR 50W (Trắng)
Quạt điện treo tường Midea FW40-7JR 50W (Trắng)
714.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường có remote Asia L16006 (Nhiều màu) Quạt treo tường có remote Asia L16006 (Nhiều màu)
Quạt treo tường có remote Asia L16006 (Nhiều màu)
695.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W
Quạt đảo trần Panasonic F-409QB 54.5W
2.297.000đ 3.000.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương) Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương)
Quạt treo tường F-409UB Panasonic (Xanh dương)
1.789.000đ 2.200.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Asia L16012 55W Quạt treo tường Asia L16012 55W
Quạt treo tường Asia L16012 55W
799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt treo tường Asia L16009 45W (Đen) Quạt treo tường Asia L16009 45W (Đen)
Quạt treo tường Asia L16009 45W (Đen)
403.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt điện treo tường Midea FW40-15VFR 45W Quạt điện treo tường Midea FW40-15VFR 45W
Quạt điện treo tường Midea FW40-15VFR 45W
575.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO 54.5W Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO 54.5W
Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO 54.5W
2.297.000đ 3.000.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy