text.skipToContent
Mã giảm giá điện gia dụngĐiện gia dụng siêu khuyến mại

Quạt trần

Tìm thấy 51 sản phẩm
Quạt trần 3 cánh Sunhouse SHD7655Quạt trần 3 cánh Sunhouse SHD7655
Quạt trần 3 cánh Sunhouse SHD7655
980.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)
Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)
4.479.000đ 5.100.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-60MZ2 12inch (Trắng)Quạt trần Panasonic F-60MZ2 12inch (Trắng)
Quạt trần Panasonic F-60MZ2 12inch (Trắng)
999.000đ 1.498.500đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-SQuạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S
2.125.000đ 3.110.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK (Trắng)Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK (Trắng)
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK (Trắng)
4.498.000đ 7.595.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)
976.000đ 1.370.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GOQuạt trần Panasonic F-56MPG-GO
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
2.125.000đ 3.110.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)
Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)
1.129.000đ 1.540.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDNQuạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN
4.490.000đ 6.300.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đảo trần có điều khiển Hatari HT-C16R1(S)Quạt đảo trần có điều khiển Hatari HT-C16R1(S)
Quạt đảo trần có điều khiển Hatari HT-C16R1(S)
1.288.900đ 1.932.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S (Bạc)Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S (Bạc)
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S (Bạc)
2.829.000đ 3.230.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đảo trần Hatari HE-C18M1(S)Quạt đảo trần Hatari HE-C18M1(S)
Quạt đảo trần Hatari HE-C18M1(S)
1.363.300đ 1.932.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK (Trắng)Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK (Trắng)
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK (Trắng)
4.590.000đ 6.500.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-SQuạt trần PANASONIC F-60MZ2-S
Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-S
1.050.000đ 1.360.000đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần hộp số Panasonic F-60MZ2 70W (Trắng)Quạt trần hộp số Panasonic F-60MZ2 70W (Trắng)
Quạt trần hộp số Panasonic F-60MZ2 70W (Trắng)
1.050.000đ 1.360.000đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)
2.099.000đ 2.790.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Benny BFC56GS (W) 75WQuạt trần Benny BFC56GS (W) 75W
Quạt trần Benny BFC56GS (W) 75W
850.000đ 940.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)
2.490.000đ 2.680.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)
2.530.000đ 2.680.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S (Bạc)Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S (Bạc)
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S (Bạc)
2.239.000đ 3.148.500đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-GO 59W (Vàng)Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-GO 59W (Vàng)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-GO 59W (Vàng)
2.099.000đ 2.680.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đảo trần hộp số Hatari HE-C18M1Quạt đảo trần hộp số Hatari HE-C18M1
Quạt đảo trần hộp số Hatari HE-C18M1
1.367.000đ 2.485.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đảo trần hộp số Hatari HT-C16M7Quạt đảo trần hộp số Hatari HT-C16M7
Quạt đảo trần hộp số Hatari HT-C16M7
1.011.000đ 1.838.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Vinawind QT1400XQuạt trần Vinawind QT1400X
Quạt trần Vinawind QT1400X
879.000đ 899.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Vinawind QT1400S cánh tônQuạt trần Vinawind QT1400S cánh tôn
Quạt trần Vinawind QT1400S cánh tôn
629.000đ 680.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đảo trần Hatari HT-C16R1(S)Quạt đảo trần Hatari HT-C16R1(S)
Quạt đảo trần Hatari HT-C16R1(S)
1.288.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)
Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)
2.550.000đ 3.500.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-SQuạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC F-60TDNQuạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC F-60TDN
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC F-60TDN
4.690.000đ 6.339.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWKQuạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK
4.690.000đ 6.590.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TANQuạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN
6.960.000đ 8.349.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-60MZ2Quạt trần Panasonic F-60MZ2
Quạt trần Panasonic F-60MZ2
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S TrắngQuạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S Trắng
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S Trắng
2.099.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Benny BFC56GS (G) 75W XanhQuạt trần Benny BFC56GS (G) 75W Xanh
Quạt trần Benny BFC56GS (G) 75W Xanh
850.000đ 940.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)
2.099.000đ 3.128.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy