text.skipToContent

Quạt trần

Tìm thấy 81 sản phẩm
Quạt trần Mitsubishi C56-RQ5 68W (Trắng) Quạt trần Mitsubishi C56-RQ5 68W (Trắng)
Quạt trần Mitsubishi C56-RQ5 68W (Trắng)
3.549.000đ 3.599.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Mitsubishi CY16-ST 50W (Trắng) Quạt đảo trần Mitsubishi CY16-ST 50W (Trắng)
Quạt đảo trần Mitsubishi CY16-ST 50W (Trắng)
1.870.000đ 2.199.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-S Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-S
Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-S
1.090.000đ 1.360.000đ
-20%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Mitsubishi C56-RQ4 67W (Trắng) Quạt trần Mitsubishi C56-RQ4 67W (Trắng)
Quạt trần Mitsubishi C56-RQ4 67W (Trắng)
2.249.000đ 2.399.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Midea FD40-G1 55W (Trắng) Quạt trần Midea FD40-G1 55W (Trắng)
Quạt trần Midea FD40-G1 55W (Trắng)
669.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc) Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)
2.350.000đ 2.790.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng) Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)
2.380.000đ 2.680.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Benny BFC-56R (S) 72W Quạt trần Benny BFC-56R (S) 72W
Quạt trần Benny BFC-56R (S) 72W
1.690.000đ 1.845.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Benny BFC56GS (W) 75W Quạt trần Benny BFC56GS (W) 75W
Quạt trần Benny BFC56GS (W) 75W
860.000đ 940.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng) Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)
Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)
4.990.000đ 5.100.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc) Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)
2.350.000đ 2.680.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Benny BFC-56R (L) 72W Quạt trần Benny BFC-56R (L) 72W
Quạt trần Benny BFC-56R (L) 72W
1.690.000đ 1.845.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-GO 59W (Vàng) Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-GO 59W (Vàng)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-GO 59W (Vàng)
2.350.000đ 2.680.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S
2.269.000đ 3.110.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN
4.490.000đ 6.300.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
2.269.000đ 3.110.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Mitsubishi C56-GS 54W (Trắng) Quạt trần Mitsubishi C56-GS 54W (Trắng)
Quạt trần Mitsubishi C56-GS 54W (Trắng)
1.199.000đ 1.499.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ5 (Trắng) Quạt trần 5 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ5 (Trắng)
Quạt trần 5 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ5 (Trắng)
3.835.000đ 4.890.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 4 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ4 67W (Trắng) Quạt trần 4 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ4 67W (Trắng)
Quạt trần 4 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ4 67W (Trắng)
2.548.500đ 3.190.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng) Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng)
Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng)
1.229.000đ 1.690.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần không có remote KDK N56YG (Đen) Quạt trần không có remote KDK N56YG (Đen)
Quạt trần không có remote KDK N56YG (Đen)
1.499.000đ 2.028.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim) Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)
Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)
2.550.000đ 3.500.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 4 cánh Mitsubishi C56-RQ4 Trắng Quạt trần 4 cánh Mitsubishi C56-RQ4 Trắng
Quạt trần 4 cánh Mitsubishi C56-RQ4 Trắng
2.239.000đ 3.190.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty ngắn) Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty ngắn)
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty ngắn)
982.200đ 1.500.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK
4.690.000đ 6.590.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2 Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh Mitsubishi C56-RQ5 Trắng Quạt trần 5 cánh Mitsubishi C56-RQ5 Trắng
Quạt trần 5 cánh Mitsubishi C56-RQ5 Trắng
3.379.000đ 4.890.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài) Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)
982.200đ 1.370.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN
6.960.000đ 8.349.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic F-60MZ2 Quạt trần Panasonic F-60MZ2
Quạt trần Panasonic F-60MZ2
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ5 (Trắng) Quạt trần 5 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ5 (Trắng)
Quạt trần 5 cánh Mitsubishi Electric C56-RQ5 (Trắng)
3.835.000đ 4.890.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt đảo trần Chinghai HB9360 54W Quạt đảo trần Chinghai HB9360 54W
Quạt đảo trần Chinghai HB9360 54W
716.000đ 970.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần hộp số Panasonic F-60MZ2 70W (Trắng) Quạt trần hộp số Panasonic F-60MZ2 70W (Trắng)
Quạt trần hộp số Panasonic F-60MZ2 70W (Trắng)
1.090.000đ 1.360.000đ
-20%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Benny BFC56GS (G) 75W Xanh Quạt trần Benny BFC56GS (G) 75W Xanh
Quạt trần Benny BFC56GS (G) 75W Xanh
859.000đ 940.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Ching Hai SF7168 75W Quạt trần Ching Hai SF7168 75W
Quạt trần Ching Hai SF7168 75W
850.000đ 1.150.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng) Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)
2.190.000đ 3.128.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng) Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng)
Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng)
1.229.000đ 1.690.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Mitsubishi C56-RQ4 (Trắng) Quạt trần Mitsubishi C56-RQ4 (Trắng)
Quạt trần Mitsubishi C56-RQ4 (Trắng)
2.149.000đ 3.190.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 4 cánh ti dài KDK M56XRSL (Bạch kim) Quạt trần 4 cánh ti dài KDK M56XRSL (Bạch kim)
Quạt trần 4 cánh ti dài KDK M56XRSL (Bạch kim)
2.560.000đ 3.542.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK R48SP (Nhiều màu) Quạt trần có remote KDK R48SP (Nhiều màu)
Quạt trần có remote KDK R48SP (Nhiều màu)
3.989.000đ 5.460.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK M56XR (Vàng) Quạt trần có remote KDK M56XR (Vàng)
Quạt trần có remote KDK M56XR (Vàng)
2.699.000đ 3.828.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 3 cánh KDK M60XG Quạt trần 3 cánh KDK M60XG
Quạt trần 3 cánh KDK M60XG
1.309.000đ 1.792.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TAN Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TAN
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TAN
6.450.000đ 8.946.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng) Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)
Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)
1.129.000đ 1.540.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần trang trí 3 cánh Alpha 218/3B Quạt trần trang trí 3 cánh Alpha 218/3B
Quạt trần trang trí 3 cánh Alpha 218/3B
920.000đ 1.100.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng) Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng)
Quạt trần 3 cánh Mitsubishi Electric C56-GS 54W (Trắng)
1.234.000đ 1.690.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh có remote KDK V60WK (Xám bạc) Quạt trần 5 cánh có remote KDK V60WK (Xám bạc)
Quạt trần 5 cánh có remote KDK V60WK (Xám bạc)
6.610.000đ 9.100.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha F430-5B Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha F430-5B
Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha F430-5B
6.120.000đ 7.200.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha Cosmo Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha Cosmo
Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha Cosmo
5.028.000đ 5.915.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha AF-12 Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha AF-12
Quạt trần trang trí 5 cánh Alpha AF-12
3.800.000đ 5.386.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần trang trí 8 cánh Alpha Vannus Crystal Quạt trần trang trí 8 cánh Alpha Vannus Crystal
Quạt trần trang trí 8 cánh Alpha Vannus Crystal
4.830.000đ 7.286.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK M56PR (Nhiều màu) Quạt trần có remote KDK M56PR (Nhiều màu)
Quạt trần có remote KDK M56PR (Nhiều màu)
2.699.000đ 3.828.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK V60WK (Xám) Quạt trần có remote KDK V60WK (Xám)
Quạt trần có remote KDK V60WK (Xám)
7.599.000đ 10.668.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần 5 cánh có remote KDK T60DW (Xám bạc) Quạt trần 5 cánh có remote KDK T60DW (Xám bạc)
Quạt trần 5 cánh có remote KDK T60DW (Xám bạc)
5.585.000đ 7.770.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có điều khiển KDK T60DW (Xám) Quạt trần có điều khiển KDK T60DW (Xám)
Quạt trần có điều khiển KDK T60DW (Xám)
5.989.000đ 8.268.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK U48F (Nhiều màu) Quạt trần có remote KDK U48F (Nhiều màu)
Quạt trần có remote KDK U48F (Nhiều màu)
9.489.000đ 12.828.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK T60AW (Nhiều màu) Quạt trần có remote KDK T60AW (Nhiều màu)
Quạt trần có remote KDK T60AW (Nhiều màu)
7.889.000đ 10.668.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần có remote KDK Z60WS (Nhiều màu) Quạt trần có remote KDK Z60WS (Nhiều màu)
Quạt trần có remote KDK Z60WS (Nhiều màu)
5.849.000đ 7.980.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt trần không có remote KDK N56YG (Đen) Quạt trần không có remote KDK N56YG (Đen)
Quạt trần không có remote KDK N56YG (Đen)
1.499.000đ 2.028.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy