text.skipToContent

Quạt thông gió

Tìm thấy 57 sản phẩm
Quạt hút âm trần Asia V04001 45W (Trắng) Quạt hút âm trần Asia V04001 45W (Trắng)
Quạt hút âm trần Asia V04001 45W (Trắng)
332.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió Ching Hai VF250D Quạt thông gió Ching Hai VF250D
Quạt thông gió Ching Hai VF250D
410.000đ 560.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió Ching Hai VF200D Quạt thông gió Ching Hai VF200D
Quạt thông gió Ching Hai VF200D
390.000đ 530.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió Ching Hai VF150D Quạt thông gió Ching Hai VF150D
Quạt thông gió Ching Hai VF150D
370.000đ 500.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-12 (Trắng) Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-12 (Trắng)
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-12 (Trắng)
4.864.300đ 5.500.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-09 (Trắng) Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-09 (Trắng)
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.25-09 (Trắng)
4.092.300đ 4.400.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T 25W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T 25W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T 25W (Trắng)
675.000đ 799.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-20RH5T (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-20RH5T (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-20RH5T (Trắng)
1.059.000đ 1.299.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi EX-20SKC5T 19W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi EX-20SKC5T 19W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi EX-20SKC5T 19W (Trắng)
719.000đ 899.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E 9.5W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E 9.5W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E 9.5W (Trắng)
759.000đ 990.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi EX-25SKC5T 25W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi EX-25SKC5T 25W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi EX-25SKC5T 25W (Trắng)
799.000đ 990.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-25RH5T 25W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-25RH5T 25W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-25RH5T 25W (Trắng)
1.219.000đ 1.499.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T 19W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T 19W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T 19W (Trắng)
599.000đ 799.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T 31W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T 31W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T 31W (Trắng)
1.099.000đ 1.299.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-25SC5T 23W (Trắng) Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-25SC5T 23W (Trắng)
Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-25SC5T 23W (Trắng)
829.000đ 990.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-15SCT 14W (Trắng) Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-15SCT 14W (Trắng)
Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-15SCT 14W (Trắng)
599.000đ 799.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-20SC5T 18W (Trắng) Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-20SC5T 18W (Trắng)
Quạt hút thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-20SC5T 18W (Trắng)
649.000đ 799.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường vách kính Mitsubishi V-20SL3T 16W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường vách kính Mitsubishi V-20SL3T 16W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường vách kính Mitsubishi V-20SL3T 16W (Trắng)
849.000đ 1.099.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút thông gió ốp tường vách kính Mitsubishi V-15SL3T 14W (Trắng) Quạt hút thông gió ốp tường vách kính Mitsubishi V-15SL3T 14W (Trắng)
Quạt hút thông gió ốp tường vách kính Mitsubishi V-15SL3T 14W (Trắng)
729.000đ 899.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút Senko H150 30W (Trắng) Quạt hút Senko H150 30W (Trắng)
Quạt hút Senko H150 30W (Trắng)
220.200đ 240.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút Senko H200 35W (Trắng) Quạt hút Senko H200 35W (Trắng)
Quạt hút Senko H200 35W (Trắng)
231.800đ 253.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút gắn tường Asia H08001 30W (Trắng) Quạt hút gắn tường Asia H08001 30W (Trắng)
Quạt hút gắn tường Asia H08001 30W (Trắng)
338.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút Senko H100 25W (Trắng) Quạt hút Senko H100 25W (Trắng)
Quạt hút Senko H100 25W (Trắng)
162.200đ 177.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút Senko H250 40W (Trắng) Quạt hút Senko H250 40W (Trắng)
Quạt hút Senko H250 40W (Trắng)
249.100đ 272.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút âm trần Senko HT150 30W (Trắng) Quạt hút âm trần Senko HT150 30W (Trắng)
Quạt hút âm trần Senko HT150 30W (Trắng)
220.200đ 240.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt hút âm trần Senko HT200 35W (Trắng) Quạt hút âm trần Senko HT200 35W (Trắng)
Quạt hút âm trần Senko HT200 35W (Trắng)
231.800đ 253.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-09 (Trắng) Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-09 (Trắng)
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-09 (Trắng)
4.560.200đ 5.000.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV700 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV700
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV700
2.856.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-12 (Trắng) Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-12 (Trắng)
Quạt chắn gió Alaska AFC-1.5-12 (Trắng)
5.378.900đ 6.000.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1380 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1380
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1380
4.916.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV30-B Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV30-B
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV30-B
787.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông Superlite Max SRV25 Quạt thông gió vuông Superlite Max SRV25
Quạt thông gió vuông Superlite Max SRV25
554.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió ốp vách kính Mitsubishi Electric V-20SL3T Quạt thông gió ốp vách kính Mitsubishi Electric V-20SL3T
Quạt thông gió ốp vách kính Mitsubishi Electric V-20SL3T
990.000đ 1.100.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-15SCT Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-15SCT
Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-15SCT
649.000đ 730.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV400 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV400
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV400
2.091.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-50/S Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-50/S
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-50/S
1.334.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-35/S Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-35/S
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-35/S
906.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1220 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1220
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1220
4.686.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV900 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV900
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV900
4.314.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-60/S Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-60/S
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-60/S
1.664.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-25/S Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-25/S
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-25/S
770.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-20SC5T Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-20SC5T
Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-20SC5T
699.000đ 790.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV50-B Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV50-B
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV50-B
1.956.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi Electric EX-20SKC5T 19W (Trắng) Quạt thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi Electric EX-20SKC5T 19W (Trắng)
Quạt thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi Electric EX-20SKC5T 19W (Trắng)
830.000đ 920.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric VD-15Z4T5 Quạt thông gió âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric VD-15Z4T5
Quạt thông gió âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric VD-15Z4T5
2.400.000đ 2.800.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-25SC5T Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-25SC5T
Quạt thông gió âm trần không nối ống gió Mitsubishi Electric EX-25SC5T
850.000đ 980.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi Electric EX-25SH5T 25W (Trắng) Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi Electric EX-25SH5T 25W (Trắng)
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi Electric EX-25SH5T 25W (Trắng)
780.000đ 860.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV25-B Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV25-B
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV25-B
630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV35-B Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV35-B
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV35-B
879.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV600 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV600
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV600
2.666.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-40/S Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-40/S
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-40/S
1.144.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric VD-10Z4T5 Quạt thông gió âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric VD-10Z4T5
Quạt thông gió âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric VD-10Z4T5
1.850.000đ 2.150.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV500 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV500
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV500
2.482.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV40-B Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV40-B
Quạt thông gió vuông có tấm chắn Superlite Max SRV40-B
1.296.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1100 Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1100
Quạt thông gió vuông định mức cao Superlite SHRV1100
4.532.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-30/S Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-30/S
Quạt thông gió tròn tản nhiệt Superlite Max SLHCV-30/S
805.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi Electric EX-25SKC5T 25W (Trắng) Quạt thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi Electric EX-25SKC5T 25W (Trắng)
Quạt thông gió ốp tường có lưới Mitsubishi Electric EX-25SKC5T 25W (Trắng)
950.000đ 1.050.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy