text.skipToContent

 

Panasonic
Mitsubishi
Midea
senko
sunhouse
kangaroo

 

Quạt

Tìm thấy 724 sản phẩm
Quạt cây Mitsubishi LV16RT (Ghi sẫm)Quạt cây Mitsubishi LV16RT (Ghi sẫm)
Quạt cây Mitsubishi LV16RT (Ghi sẫm)
1.669.000đ 2.478.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RV SF-GY 47W (Xám nhạt)Quạt đứng Mitsubishi LV16-RV SF-GY 47W (Xám nhạt)
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RV SF-GY 47W (Xám nhạt)
2.399.000đ 2.999.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đứng Vinawind QD400XMSQuạt đứng Vinawind QD400XMS
Quạt đứng Vinawind QD400XMS
609.000đ 666.700đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)
Quạt trần Panasonic F-60WWK (Trắng)
4.479.000đ 5.100.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đứng Panasonic F-308NH (Xanh)Quạt đứng Panasonic F-308NH (Xanh)
Quạt đứng Panasonic F-308NH (Xanh)
2.340.000đ 3.240.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đứng lửng cánh Vinawind QDL400-MQuạt đứng lửng cánh Vinawind QDL400-M
Quạt đứng lửng cánh Vinawind QDL400-M
349.000đ 390.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt lửng Asia A16009 45W (Nhiều màu)Quạt lửng Asia A16009 45W (Nhiều màu)
Quạt lửng Asia A16009 45W (Nhiều màu)
599.000đ 655.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt hộp Asia F12001 40W (Nhiều màu)Quạt hộp Asia F12001 40W (Nhiều màu)
Quạt hộp Asia F12001 40W (Nhiều màu)
579.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt hơi nước Sunhouse SHD7823 85W (Đen)Quạt hơi nước Sunhouse SHD7823 85W (Đen)
Quạt hơi nước Sunhouse SHD7823 85W (Đen)
1.590.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đứng Panasonic F-409KB (Xanh)Quạt đứng Panasonic F-409KB (Xanh)
Quạt đứng Panasonic F-409KB (Xanh)
2.369.000đ 3.100.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt đứng Panasonic F-409KBE (Be)Quạt đứng Panasonic F-409KBE (Be)
Quạt đứng Panasonic F-409KBE (Be)
2.350.000đ 4.132.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt phun sương Kangaroo KG554Quạt phun sương Kangaroo KG554
Quạt phun sương Kangaroo KG554
990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60WWK (Trắng)Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60WWK (Trắng)
Quạt trần Panasonic 5 cánh F-60WWK (Trắng)
4.340.000đ 5.490.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh có remote KDK T60DW (Xám bạc)Quạt trần 5 cánh có remote KDK T60DW (Xám bạc)
Quạt trần 5 cánh có remote KDK T60DW (Xám bạc)
5.585.000đ 7.770.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)
Quạt trần KDK M56XR (Bạch kim)
2.540.000đ 3.390.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty ngắn)Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty ngắn)
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty ngắn)
979.000đ 1.500.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC F-60TDNQuạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC F-60TDN
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC F-60TDN
4.690.000đ 6.339.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-SQuạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty ngắn 30cm F-60MZ2-S
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-SQuạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56MPG-S
2.125.000đ 2.650.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GOQuạt trần Panasonic F-56MPG-GO
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
2.125.000đ 3.110.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWKQuạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK
4.690.000đ 6.590.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2
Quạt trần Panasonic 3 cánh ty dài 50cm F-60MZ2
1.039.000đ 1.490.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)
Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2 (ty dài)
976.000đ 1.370.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TANQuạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN
Quạt trần Panasonic 5 cánh động cơ DC có sensor F-60TAN
6.960.000đ 8.349.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-60MZ2Quạt trần Panasonic F-60MZ2
Quạt trần Panasonic F-60MZ2
969.000đ 1.490.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-SQuạt trần PANASONIC F-60MZ2-S
Quạt trần PANASONIC F-60MZ2-S
969.000đ 1.360.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S TrắngQuạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S Trắng
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S Trắng
2.099.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-S 59W (Bạc)
2.099.000đ 2.790.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO (Vàng)
2.099.000đ 3.128.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 4 cánh ti dài KDK M56XRSL (Bạch kim)Quạt trần 4 cánh ti dài KDK M56XRSL (Bạch kim)
Quạt trần 4 cánh ti dài KDK M56XRSL (Bạch kim)
2.560.000đ 3.542.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 3 cánh KDK M60XGQuạt trần 3 cánh KDK M60XG
Quạt trần 3 cánh KDK M60XG
1.309.000đ 1.792.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TANQuạt trần 5 cánh Panasonic F-60TAN
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TAN
6.450.000đ 8.946.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)
Quạt trần Benny BFC56GS 75W (Trắng)
1.129.000đ 1.540.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MPG-S 59W (Bạc)
2.490.000đ 2.680.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)
Quạt trần có remote Panasonic F-56MZG-GO 59W (Vàng)
2.130.000đ 2.680.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID

Trời càng nóng bức, giá quạt máy càng giảm mạnh với Adayroi

Người yêu có thể không có, chứ nhất định phải mua quạt máy để “cứu trợ" những ngày hè nóng nực. Hãy cùng Adayroi.com săn voucher giảm giá quạt nhé.

Ở khoảng thời gian giữa mùa hè như thời điểm tại, nắng nóng đỉnh điểm lan rộng khắp toàn quốc. Đặc biệt ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ được đo ngoài trời vào lúc giữa trưa là 50 độ C. Với nền nhiệt cao như vậy, nếu như bạn ngồi trong phòng điều hoà quá lâu hoặc nhiệt độ điều hoà quá thấp, khi ra ngoài rất dễ bị shock nhiệt. Vì vậy, việc mua quạt máy tản nhiệt, giúp cho không khí xung quanh dễ chịu, không ngột ngạt lại đảm bảo sức khoẻ là một sự lựa chọn sáng suốt hơn cả.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về tính năng cũng như công dụng của quạt, bởi đây là vật gia dụng mà bất kỳ gia đình nào cũng sở hữu. Có rất nhiều các dòng quạt khác nhau, tuỳ vào nhu cầu của người sử dụng như quạt cây, quạt trần, quạt phun sương, quạt hộp… Mỗi loại lại có một ưu điểm nổi bật riêng về tính năng hay sự tiện ích mà nó mang lại, giúp hạ nhiệt và làm mát một cách nhanh chóng. Thời tiết càng nóng, giá quạt máy càng hạ nhiều hơn với hàng loạt mã giảm hấp dẫn.

Giá quạt máy cũng rất đa dạng, từ các mẫu mã bình dân chỉ với tầm 300 nghìn đồng cho tới những loại quạt tích hợp nhiều tính năng làm mát khác nhau có giá lên đến vài triệu đồng. Hiện nay, trên thị trường có không ít hãng sản xuất quạt nổi tiếng, ở mỗi nhãn hàng, người sử dụng lại tin tưởng chọn các dòng sản phẩm khác nhau như quạt cây Asia, quạt phun sương của Kangaroo, quạt trần của Panasonic. Những sản phẩm quạt này luôn được đảm bảo về chất lượng sản phẩm và luôn có mức giá cạnh tranh nhất. Tuy quạt là vật dụng đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam nhưng đây vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình bởi cảm giác thoải mái, dễ chịu và dễ sử dụng.

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay mua quạt máy để giải nhiệt cho mùa hè nóng bức nào! Hơn nữa, khi mua quạt máy tại Adayroi bạn còn được tận hưởng những ưu đãi giảm giá cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất của chúng tôi mang lại. Không những thế, rất nhiều sản phẩm điện máy, điện lanh, điện gia dụng khác với chương trình hấp dẫn đang chờ bạn tại Adayroi, nhanh tay chọn cho mình chiếc máy phù hợp ngay thôi.

 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy