text.skipToContent

Pin - sạc - sạc dự phòng - dock

Tìm thấy 654 sản phẩm
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Cube YB637 10000mAh Trắng Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Cube YB637 10000mAh Trắng
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Cube YB637 10000mAh Trắng
199.000đ 299.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Cube YB637 10000mAh Đen Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Cube YB637 10000mAh Đen
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Cube YB637 10000mAh Đen
199.000đ 299.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Vàng) Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Vàng)
Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Vàng)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Xám) Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Xám)
Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Xám)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Bạc) Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Bạc)
Pin sạc dự phòng iHave Boss 5000mAh (Bạc)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-052 5200mAh Trắng Pin sạc dự phòng Cheero CHE-052 5200mAh Trắng
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-052 5200mAh Trắng
549.000đ 759.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10000mAh Đen Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10000mAh Đen
Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10000mAh Đen
717.000đ 1.011.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Cutepad TPO-108 2500mAh Xanh Pin sạc dự phòng Cutepad TPO-108 2500mAh Xanh
Pin sạc dự phòng Cutepad TPO-108 2500mAh Xanh
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng cutePad (TPO-472) 8.400 mAh (Trắng) Pin sạc dự phòng cutePad (TPO-472) 8.400 mAh (Trắng)
Pin sạc dự phòng cutePad (TPO-472) 8.400 mAh (Trắng)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin dự phòng Joyroom Big Pro D-M153 20.000mAh Trắng Pin dự phòng Joyroom Big Pro D-M153 20.000mAh Trắng
Pin dự phòng Joyroom Big Pro D-M153 20.000mAh Trắng
499.000đ 650.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10000mAh Trắng (Hàng chính hãng) Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10000mAh Trắng (Hàng chính hãng)
Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10000mAh Trắng (Hàng chính hãng)
700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Anker Astro E1 5200mAh Đen Pin sạc dự phòng Anker Astro E1 5200mAh Đen
Pin sạc dự phòng Anker Astro E1 5200mAh Đen
500.000đ 540.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-068 6700mAh Trắng Pin sạc dự phòng Cheero CHE-068 6700mAh Trắng
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-068 6700mAh Trắng
619.000đ 869.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-060 4400mAh Trắng Pin sạc dự phòng Cheero CHE-060 4400mAh Trắng
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-060 4400mAh Trắng
519.000đ 715.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-066 10050mAh Nâu Pin sạc dự phòng Cheero CHE-066 10050mAh Nâu
Pin sạc dự phòng Cheero CHE-066 10050mAh Nâu
1.290.000đ 1.419.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Nakagami 5.000mAh (Trắng) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng Pin sạc dự phòng Nakagami 5.000mAh (Trắng) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
Pin sạc dự phòng Nakagami 5.000mAh (Trắng) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
300.000đ 390.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Nakagami 10.000mAh (Trắng) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng Pin sạc dự phòng Nakagami 10.000mAh (Trắng) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
Pin sạc dự phòng Nakagami 10.000mAh (Trắng) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
400.000đ 520.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Nakagami 10.000mAh (Đen) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng Pin sạc dự phòng Nakagami 10.000mAh (Đen) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
Pin sạc dự phòng Nakagami 10.000mAh (Đen) - Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
400.000đ 520.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Sony CP-E6/WC ULA 5800mAh (Trắng) Pin sạc dự phòng Sony CP-E6/WC ULA 5800mAh (Trắng)
Pin sạc dự phòng Sony CP-E6/WC ULA 5800mAh (Trắng)
531.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Energizer UE10013 10,050mAh (Đen) Pin sạc dự phòng Energizer UE10013 10,050mAh (Đen)
Pin sạc dự phòng Energizer UE10013 10,050mAh (Đen)
540.000đ 600.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Konfulon A2 (Vàng) Sạc dự phòng Konfulon A2 (Vàng)
Sạc dự phòng Konfulon A2 (Vàng)
480.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cáp sạc điện thoại cho xe hơi Konfulon TC-Y1301 Bộ cáp sạc điện thoại cho xe hơi Konfulon TC-Y1301
Bộ cáp sạc điện thoại cho xe hơi Konfulon TC-Y1301
390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc 2 cổng ra Konfulon C18 (Trắng) Củ sạc 2 cổng ra Konfulon C18 (Trắng)
Củ sạc 2 cổng ra Konfulon C18 (Trắng)
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Konfulon Edge I (Trắng) Sạc dự phòng Konfulon Edge I (Trắng)
Sạc dự phòng Konfulon Edge I (Trắng)
280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cáp sạc điện thoại dành cho xe hơi Konfulon TC-01 Bộ cáp sạc điện thoại dành cho xe hơi Konfulon TC-01
Bộ cáp sạc điện thoại dành cho xe hơi Konfulon TC-01
280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc Konfulon 2 cổng C31 và cáp Mircro S02 Củ sạc Konfulon 2 cổng C31 và cáp Mircro S02
Củ sạc Konfulon 2 cổng C31 và cáp Mircro S02
140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc Konfulon C27 Quick Charge 2.0 (Trắng) Củ sạc Konfulon C27 Quick Charge 2.0 (Trắng)
Củ sạc Konfulon C27 Quick Charge 2.0 (Trắng)
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Konfulon M8 (Vàng) Sạc dự phòng Konfulon M8 (Vàng)
Sạc dự phòng Konfulon M8 (Vàng)
500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Konfulon Q10 (Vàng) Sạc dự phòng Konfulon Q10 (Vàng)
Sạc dự phòng Konfulon Q10 (Vàng)
600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc Konfulon 2 đầu C31 và cáp lightning S05 (Trắng) Củ sạc Konfulon 2 đầu C31 và cáp lightning S05 (Trắng)
Củ sạc Konfulon 2 đầu C31 và cáp lightning S05 (Trắng)
140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc Anker 2 cổng, 24W [PowerPort 2, 24W] Trắng (Hàng chính hãng) Sạc Anker 2 cổng, 24W [PowerPort 2, 24W] Trắng (Hàng chính hãng)
Sạc Anker 2 cổng, 24W [PowerPort 2, 24W] Trắng (Hàng chính hãng)
440.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Anker PowerCore+ 10050mAh Đen (Hàng chính hãng) Pin sạc dự phòng Anker PowerCore+ 10050mAh Đen (Hàng chính hãng)
Pin sạc dự phòng Anker PowerCore+ 10050mAh Đen (Hàng chính hãng)
950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin dự phòng Anker PowerCore+ 10050mAh, Quick Charge 3.0 (Đen) Pin dự phòng Anker PowerCore+ 10050mAh, Quick Charge 3.0 (Đen)
Pin dự phòng Anker PowerCore+ 10050mAh, Quick Charge 3.0 (Đen)
1.050.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc Bagi PA-M23A 2 cổng (Trắng) Củ sạc Bagi PA-M23A 2 cổng (Trắng)
Củ sạc Bagi PA-M23A 2 cổng (Trắng)
169.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc Bagi M52 5V-2A (Trắng) Củ sạc Bagi M52 5V-2A (Trắng)
Củ sạc Bagi M52 5V-2A (Trắng)
99.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Hồng) Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Hồng)
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Hồng)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Pisen Wow Meat ball 10000mAh (Xanh lá) Pin sạc dự phòng Pisen Wow Meat ball 10000mAh (Xanh lá)
Pin sạc dự phòng Pisen Wow Meat ball 10000mAh (Xanh lá)
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bút trình chiếu Pisen Air-Mouse Laser kiêm sạc dự phòng ChargingPen II 2500mAh (Trắng) Bút trình chiếu Pisen Air-Mouse Laser kiêm sạc dự phòng ChargingPen II 2500mAh (Trắng)
Bút trình chiếu Pisen Air-Mouse Laser kiêm sạc dự phòng ChargingPen II 2500mAh (Trắng)
479.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Pisen Led Color Power 10000mAh Smart (Vàng) Pin sạc dự phòng Pisen Led Color Power 10000mAh Smart (Vàng)
Pin sạc dự phòng Pisen Led Color Power 10000mAh Smart (Vàng)
749.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Avatech AVT-03 12000mAh Pin sạc dự phòng Avatech AVT-03 12000mAh
Pin sạc dự phòng Avatech AVT-03 12000mAh
195.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Avatech AVT-05 12000mAh Pin sạc dự phòng Avatech AVT-05 12000mAh
Pin sạc dự phòng Avatech AVT-05 12000mAh
195.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Xanh ngọc) Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Xanh ngọc)
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Xanh ngọc)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Xanh lá) Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Xanh lá)
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Xanh lá)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Đỏ) Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Đỏ)
Pin sạc dự phòng Yoobao Magic Wand YB-6015 11000mAh (Đỏ)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Energizer XP20001PD 20,000mAh (Trắng) Pin sạc dự phòng Energizer XP20001PD 20,000mAh (Trắng)
Pin sạc dự phòng Energizer XP20001PD 20,000mAh (Trắng)
1.620.000đ 1.800.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo sạc 2 cổng và cáp lightning cho xe hơi 2.1A Joyroom C-M215 (Xám) Combo sạc 2 cổng và cáp lightning cho xe hơi 2.1A Joyroom C-M215 (Xám)
Combo sạc 2 cổng và cáp lightning cho xe hơi 2.1A Joyroom C-M215 (Xám)
239.000đ 365.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Orico T1 10000mAh (Xám bạc) Pin sạc dự phòng Orico T1 10000mAh (Xám bạc)
Pin sạc dự phòng Orico T1 10000mAh (Xám bạc)
953.000đ 999.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc nhanh Ultra Fast 2 cổng USB Titan SN07 (Trắng) Củ sạc nhanh Ultra Fast 2 cổng USB Titan SN07 (Trắng)
Củ sạc nhanh Ultra Fast 2 cổng USB Titan SN07 (Trắng)
199.000đ 249.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc ôtô Bagi CC-O30 2 cổng QC3.0 (Giao màu ngẫu nhiên) Sạc ôtô Bagi CC-O30 2 cổng QC3.0 (Giao màu ngẫu nhiên)
Sạc ôtô Bagi CC-O30 2 cổng QC3.0 (Giao màu ngẫu nhiên)
229.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Orico LX12500 12500mAh (Đen) Pin sạc dự phòng Orico LX12500 12500mAh (Đen)
Pin sạc dự phòng Orico LX12500 12500mAh (Đen)
953.000đ 999.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc nhanh Joyroom STC28 hỗ trợ QC3.0 (Trắng) Củ sạc nhanh Joyroom STC28 hỗ trợ QC3.0 (Trắng)
Củ sạc nhanh Joyroom STC28 hỗ trợ QC3.0 (Trắng)
199.000đ 238.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Orico M6000 6000mAh (Xám bạc) Pin sạc dự phòng Orico M6000 6000mAh (Xám bạc)
Pin sạc dự phòng Orico M6000 6000mAh (Xám bạc)
409.000đ 490.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Pisen Led Color Power II 10000mAh (Đỏ) Sạc dự phòng Pisen Led Color Power II 10000mAh (Đỏ)
Sạc dự phòng Pisen Led Color Power II 10000mAh (Đỏ)
749.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc trên xe hơi Baseus Smart Voyage 4 cổng 9.6A - Hàng Nhập Khẩu Củ sạc trên xe hơi Baseus Smart Voyage 4 cổng 9.6A - Hàng Nhập Khẩu
Củ sạc trên xe hơi Baseus Smart Voyage 4 cổng 9.6A - Hàng Nhập Khẩu
200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc di động cổng USB iCore IC-UWC200 (Trắng) Sạc di động cổng USB iCore IC-UWC200 (Trắng)
Sạc di động cổng USB iCore IC-UWC200 (Trắng)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc di động 2 cổng USB iCore IC-UWC300 (Đen) Sạc di động 2 cổng USB iCore IC-UWC300 (Đen)
Sạc di động 2 cổng USB iCore IC-UWC300 (Đen)
249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pin sạc dự phòng Energizer UE10015CQ 10,000mAh (Đen) Pin sạc dự phòng Energizer UE10015CQ 10,000mAh (Đen)
Pin sạc dự phòng Energizer UE10015CQ 10,000mAh (Đen)
810.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ sạc nhanh Joyroom L-L118 UM1 2.4A (Trắng) Củ sạc nhanh Joyroom L-L118 UM1 2.4A (Trắng)
Củ sạc nhanh Joyroom L-L118 UM1 2.4A (Trắng)
99.000đ 175.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Pisen 2S Pro 10000mAh (Đen) Sạc dự phòng Pisen 2S Pro 10000mAh (Đen)
Sạc dự phòng Pisen 2S Pro 10000mAh (Đen)
749.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sạc dự phòng Trust Active TA-A10K 10000mAh (Đen) Sạc dự phòng Trust Active TA-A10K 10000mAh (Đen)
Sạc dự phòng Trust Active TA-A10K 10000mAh (Đen)
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy