text.skipToContent
Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Trắng)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Trắng)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Trắng)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đen sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đen sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đen sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Xanh sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Xanh sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Xanh sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Cam)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Cam)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Cam)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Vàng sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Vàng sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Vàng sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint S 125 ABS (Ghi bóng)Xe Vespa Sprint S 125 ABS (Ghi bóng)
Xe Vespa Sprint S 125 ABS (Ghi bóng)
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Trắng)Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Trắng)
 • Đen
 • White
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Trắng)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đỏ)Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đỏ)
 • Đen
 • Red
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đỏ)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đen)Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đen)
 • Đen
 • Red
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đen)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Đen)Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Đen)
 • Đen
 • White
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Đen)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đen)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đen)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đen)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đỏ)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đỏ)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đỏ)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Trắng)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Trắng)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Vàng)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Vàng)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Vàng)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đỏ) phiên bản 2018Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
 • Đen
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
3 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
 • Đen
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
3 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đen) phiên bản 2018Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đen) phiên bản 2018
 • Đen
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đen) phiên bản 2018
3 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xanh)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xanh)
 • White
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xanh)
3 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xám)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xám)
 • White
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xám)
3 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Vàng)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Vàng)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Vàng)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đỏ)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đỏ)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đỏ)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Trắng)
 • White
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Trắng)
3 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Trắng)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Trắng)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đen)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đen)
 • White
 • Black
 • Gold
 • Red
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đen)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
 • Đen
 • White
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đen) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đen) phiên bản 2018
 • Đen
 • White
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đen) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đỏ) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
 • Đen
 • White
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Trắng) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Trắng) phiên bản 2018
 • Đen
 • White
 • Red
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Trắng) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xám)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xám)
 • White
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xám)
3 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Trắng)
 • White
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Trắng)
3 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xanh)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xanh)
 • White
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xanh)
3 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần) phiên bản 2018
 • Đen
 • Ghi sần
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần) phiên bản 2018
2 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Đen) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Đen) phiên bản 2018
 • Đen
 • Ghi sần
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Đen) phiên bản 2018
2 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín