text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi sần)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi sần)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi sần)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Trắng)Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Trắng)
 • White
 • Black
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Trắng)
2 Màu sắc
48.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.075.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Đen)Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Đen)
 • White
 • Black
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Đen)
2 Màu sắc
48.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.075.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Ghi bóng)Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Ghi bóng)
 • White
 • Record the ball
 • Green
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Ghi bóng)
3 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Xanh)Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Xanh)
 • White
 • Record the ball
 • Green
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Xanh)
3 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Trắng)Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
 • White
 • Record the ball
 • Green
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
3 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty S 125 I-Get ABS E3 (Ghi sần)Xe tay ga Piaggio Liberty S 125 I-Get ABS E3 (Ghi sần)
 • Red lumpy
 • Black luminescence
 • Red
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio Liberty S 125 I-Get ABS E3 (Ghi sần)
4 Màu sắc
58.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.875.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Ghi)Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Ghi)
 • Grey
 • White
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Ghi)
2 Màu sắc
61.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Trắng)Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
 • Grey
 • White
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
2 Màu sắc
61.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lam)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lam)
 • Turquoise
 • Red
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lam)
2 Màu sắc
62.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.208.333đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS (Đỏ)
 • Turquoise
 • Red
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS (Đỏ)
2 Màu sắc
62.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Bạc)Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Bạc)
 • White
 • Red
 • The silver
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Bạc)
3 Màu sắc
67.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.658.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Trắng)Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Trắng)
 • White
 • Red
 • The silver
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Trắng)
3 Màu sắc
67.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.658.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Đỏ)Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Đỏ)
 • White
 • Red
 • The silver
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Đỏ)
3 Màu sắc
67.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.658.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get (Xanh)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get (Xanh)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get (Xanh)
70.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.908.333đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Đỏ sần)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Đỏ sần)
 • Red lumpy
 • Black luminescence
 • Green
 • The silver
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Đỏ sần)
4 Màu sắc
73.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lá cây)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lá cây)
 • Red lumpy
 • Black luminescence
 • Green
 • The silver
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lá cây)
4 Màu sắc
73.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Bạc)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Bạc)
 • Red lumpy
 • Black luminescence
 • Green
 • The silver
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Bạc)
4 Màu sắc
73.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Đen sần)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Đen sần)
 • Red lumpy
 • Black luminescence
 • Green
 • The silver
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Đen sần)
4 Màu sắc
73.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Trắng)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Trắng)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Trắng)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Be)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Be)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Be)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Xanh)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Xanh)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Xanh)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Bạc)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Bạc)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Bạc)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Đỏ)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Đỏ)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera S 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa Primavera S 125 I-Get ABS (Đỏ)
Xe tay ga Vespa Primavera S 125 I-Get ABS (Đỏ)
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Nâu)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Nâu)
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Nâu)
2 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Cam)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Cam)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Cam)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lá)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lá)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lá)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lục sần)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lục sần)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lục sần)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Trắng)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Trắng)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Trắng)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đen sần)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đen sần)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đen sần)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Ghi)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Ghi)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Ghi)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng

MUA XE PIAGGIO GIÁ TỐT, TRẢ GÓP DỄ DÀNG TẠI ADAYROI

Là một trong những thương hiệu xe máy được nhiều người ưu ái đặt tên cho danh hiệu “nữ hoàng duyên dáng”, những chiếc xe Piaggio với kích thước nhỏ nhắn, dáng vấp hiện đại cùng đường cong xe uyển chuyển mượt mà đã không ít lần tạo nên những cơn sốt mua hàng tại nhiều đại lý xe ở Việt Nam. Cùng Adayroi khám phá về 4 dòng xe máy chất lừ của thương hiệu này nhé!

Xe Piaggio Medley

Dù vẫn giữ được những nét đẹp cơ bản của  các dòng xe máy Piaggio thế hệ trước nhưng Medley thực sự tạo được điểm nhấn khác biệt với thiết kế độc đáo, lịch lãm ở phần vành xe. Phần cốp được mở rộng diện tích hơn, mang đến cho người dùng cảm giác đựng đồ thoải mái, tiện lợi. Phần để chân sau được lùi hơn về phía sau tạo nên tư thế ngồi thoải mái, dễ chịu. Bên cạnh đó, những cải tiến về công nghệ xe cũng góp phần mang đến một dòng xe máy đời mới, nhiều tiện ích cho người dùng cùng mức giá cạnh tranh tốt.

Xe Piaggio Liberty

Có thể nói đây là dòng xe được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích không chỉ bởi dáng xe đẹp tinh tế mà còn ở nội thất cùng các phụ kiện bên trong xe. Có rất nhiều những bộ phận, chi tiết trên xe được mạ crom sáng bóng, sang trọng, bắt kịp xu hướng của những dòng xe ô tô đẳng cấp, hiện đại hiện nay. Bộ phận chiếu sáng ở đầu xe bằng đèn halogen đã được thay thế mới bằng đèn Led hiện đại cho hiệu suất chiếu sáng tốt hơn, giúp người lái xe an toàn hơn khi đi vào ban đêm, đồng thời loại bóng đèn này cũng mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn nữa.

Xe Piaggio Zip

Dù không phải là dòng xe tay ga mới mẻ có mặt trên thị trường Việt Nam, nhưng đến nay dòng xe Zip của Piaggio vẫn luôn chiếm được nhiều tình cảm của khách hàng. Điểm nổi bật có thể kể đến của dòng xe này chính là vẻ ngoài nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích, không gian; phần cốp xe rộng vừa phải đủ để đựng những đồ dùng cần thiết; mặt động hồ hiển thị được thiết kế theo phong cách cổ điển càng gợi lên vẻ đẹp thanh thoát và nữ tính dành cho dòng xe này hơn. Mức giá bán phải chăng, cạnh tranh nên càng được nhiều khách hàng, đặc biệt là các bạn sinh viên, dân văn phòng yêu thích.

Xe Piaggio Vespa

Với lối thiết kế đậm chất cổ điển và phong thái quý tộc, Vespa Piaggio từ khi xuất hiện trên thị trường đã thu hút đông đảo sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là chị em phụ nữ, dân văn phòng. Kiểu dáng thon sau bầu trước, 6 màu sắc hiện đại cho người dùng tha hồ lựa chọn theo sở thích, đồng thời được sử dụng động cơ i-Get 125 phân khối được làm mát bằng không khí tích hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử mới mẻ càng làm cho dòng xe này thêm phần nổi bật hơn với các dòng xe cùng phân khúc giá trên thị trường hiện nay.

Với những điểm riêng biệt của từng dòng xe máy Piaggio kể trên hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm và sản phẩm chất lượng, sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, với mức giá bán ra có phần nhỉnh hơn với các dòng xe khác, giờ đây, bạn đã có thể được mua xe Piaggio trả góp mà không cần phải trả cùng lúc nữa. Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, bạn có thể ghé ngay Adayroi.com để đăng ký mua và điền thông tin thủ tục mua xe trả góp nhanh chóng, tiện lợi.

Tại Adayroi bạn có thể mua trả góp nhiều dòng xe khác nhau như xe tay ga cao cấp, xe số mẫu mã tân tiến hay thậm chí là các dòng xe phân khối lớn đa phong cách cùng cơ hội được nhận nhiều ưu đãi trợ giá cực chất trên kênh. Nhanh tay lên bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín