text.skipToContent

Đèn cốt yên xe đạp sạc USB DC-918 (Đen)Đèn cốt yên xe đạp sạc USB DC-918 (Đen)
 • Đen
 • Xanh dương
Đèn cốt yên xe đạp sạc USB DC-918 (Đen)
2 Màu sắc
48.000đ 68.000đ -29%
Hoàn 1.000đ
Đèn sạc USB có còi cao cấp 7588 (Đen)Đèn sạc USB có còi cao cấp 7588 (Đen)
Đèn sạc USB có còi cao cấp 7588 (Đen)
148.000đ 280.000đ -47%
Hoàn 3.000đ
Sên xe đạp KMC 10DLCSên xe đạp KMC 10DLC
Sên xe đạp KMC 10DLC
2.717.000đ 2.918.000đ -7%
Hoàn 54.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather 2015 size L/XL (Trắng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather 2015 size L/XL (Trắng)
 • Trắng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather 2015 size L/XL (Trắng)
1 Màu sắc , 1 Size
2.380.000đ 3.008.000đ -21%
Hoàn 48.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather 2015 size L/XL (Đỏ)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather 2015 size L/XL (Đỏ)
 • Đỏ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather 2015 size L/XL (Đỏ)
1 Màu sắc , 1 Size
2.380.000đ 3.008.000đ -21%
Hoàn 48.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Đỏ)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Đỏ)
 • Đỏ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Đỏ)
1 Màu sắc , 2 Size
1.860.000đ 2.351.000đ -21%
Hoàn 37.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size L/XL (Trắng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size L/XL (Trắng)
 • Trắng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size L/XL (Trắng)
1 Màu sắc , 2 Size
1.581.000đ 1.860.000đ -15%
Hoàn 32.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Cam)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Cam)
 • Cam
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Cam)
1 Màu sắc , 2 Size
1.860.000đ 2.474.000đ -25%
Hoàn 37.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size L/XL (Xanh dương)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size L/XL (Xanh dương)
 • Xanh dương
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size L/XL (Xanh dương)
1 Màu sắc , 2 Size
1.860.000đ 2.351.000đ -21%
Hoàn 37.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Xanh lá cây)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Xanh lá cây)
 • Xanh lá cây
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Xanh lá cây)
1 Màu sắc , 2 Size
1.860.000đ 2.351.000đ -21%
Hoàn 37.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Đen)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Đen)
 • Đen
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H11 Formula one size M/L (Đen)
1 Màu sắc , 1 Size
1.860.000đ 2.351.000đ -21%
Hoàn 37.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Xanh lá)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Xanh lá)
 • Xanh lá
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Xanh lá)
1 Màu sắc , 2 Size
1.530.000đ 1.934.000đ -21%
Hoàn 31.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Đen)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Đen)
 • Đen
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Đen)
1 Màu sắc , 1 Size
1.530.000đ 1.934.000đ -21%
Hoàn 31.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Tím)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Tím)
 • Tím
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size M/L (Tím)
1 Màu sắc , 2 Size
1.530.000đ 1.934.000đ -21%
Hoàn 31.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Xanh dương)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Xanh dương)
 • Xanh dương
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Xanh dương)
1 Màu sắc , 2 Size
1.530.000đ 1.934.000đ -21%
Hoàn 31.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Vàng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Vàng)
 • Vàng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Vàng)
1 Màu sắc , 2 Size
1.530.000đ 1.934.000đ -21%
Hoàn 31.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Vàng đồng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Vàng đồng)
 • Vàng đồng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking R91 Feather size L/XL (Vàng đồng)
1 Màu sắc , 2 Size
1.530.000đ 1.934.000đ -21%
Hoàn 31.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Đen, trắng, đỏ)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Đen, trắng, đỏ)
 • Đen, đỏ, trắng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Đen, trắng, đỏ)
1 Màu sắc , 1 Size
1.265.000đ 1.599.000đ -21%
Hoàn 25.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Đen, trắng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Đen, trắng)
 • Đen phối trắng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Đen, trắng)
1 Màu sắc , 1 Size
1.265.000đ 1.599.000đ -21%
Hoàn 25.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Trắng, xám, đen)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Trắng, xám, đen)
 • Trắng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking M72 Morrison 2015 size L/XL (Trắng, xám, đen)
1 Màu sắc , 2 Size
1.265.000đ 1.599.000đ -21%
Hoàn 25.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking Maglev R72 size L/XL (Vàng, xám, trắng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking Maglev R72 size L/XL (Vàng, xám, trắng)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking Maglev R72 size L/XL (Vàng, xám, trắng)
1 Màu sắc , 2 Size
830.000đ 1.104.000đ -25%
Hoàn 17.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Vàng)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Vàng)
 • Vàng
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Vàng)
1 Màu sắc , 1 Size
745.000đ 942.000đ -21%
Hoàn 15.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Cam)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Cam)
 • Cam
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Cam)
1 Màu sắc , 1 Size
745.000đ
Hoàn 15.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size M/L (Tím)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size M/L (Tím)
 • Tím
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size M/L (Tím)
1 Màu sắc , 2 Size
745.000đ 942.000đ -21%
Hoàn 15.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Xanh ngọc)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Xanh ngọc)
 • Xanh ngọc
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Xanh ngọc)
1 Màu sắc , 2 Size
745.000đ 991.000đ -25%
Hoàn 15.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Xanh lá)Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Xanh lá)
 • Xanh lá
Mũ bảo hiểm xe đạp Ranking H93 Nest size L/XL (Xanh lá)
1 Màu sắc , 1 Size
745.000đ 942.000đ -21%
Hoàn 15.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Xám)Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Xám)
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Xám)
680.000đ 880.000đ -23%
Hoàn 14.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Đỏ)Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Đỏ)
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Đỏ)
680.000đ 880.000đ -23%
Hoàn 14.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Đen)Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Đen)
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Đen)
680.000đ 880.000đ -23%
Hoàn 14.000đ
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Trắng)Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Trắng)
Mũ bảo hiểm xe đạp GLB (Trắng)
680.000đ 880.000đ -23%
Hoàn 14.000đ

NHỮNG PHỤ KIỆN XE ĐẠP HỮU ÍCH BẠN NÊN SẮM

Nếu bạn thuộc tuýp người đam mê xe đạp thì những phụ kiện xe đạp dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn thích thú và là những vật dụng lý tưởng và an toàn cho chính bạn

Mũ bảo hiểm xe đạp: Việc trang bị mũ bảo hiểm cho những chuyến đi không những giúp bạn bảo vệ phần đầu khi xảy ra va chạm, mà còn che nắng, mưa gió, cải thiện tầm nhìn khi lái xe, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái nhất.

Khóa dây xe đạp: Thị trường hiện nay có rất nhiều loại xe đạp hiện đại và đắt tiền, do đó một chiếc khóa dây xe đạp sẽ thay bạn bảo vệ chiếc xe yêu quý của mình.

Đèn chiếu hậu: Đi cùng với thiết kế nhỏ nhắn, đẹp mắt, dễ lắp đặt, đèn chiếu hậu sẽ là phụ kiện cho xe đạp cần thiết hỗ trợ bạn di chuyển an toàn vào ban đêm.

Đồng hồ đo tốc độ: Một chiếc đồng hồ có thể đo chính xác tốc độ và quãng đường bạn đi được trong ngày sẽ vô cùng có ích. Dựa vào đó bạn sẽ dễ dàng theo dõi, đánh giá những tiến bộ từng ngày của mình. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ đèn backlight giúp bạn dễ dàng thao tác và điều chỉnh máy ngay cả khi trời tối.

Mắt kính xe đạp: Với thiết bị này, đôi mắt bạn sẽ được bảo vệ hoàn hảo khỏi những tác động của tia cực tím, mưa gió, chống mệt mỏi khi chạy xe đường dài…
Để đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ cũng như tính an toàn khi lái xe, bạn nên mua phụ kiện xe đạp ở những đại chỉ uy tín trên thị trường như trang thương mại điện tử Adayroi.com. Với mức giá phụ kiện xe đạp hợp lý cùng chính sách bảo hàng đặc biệt, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hấp dẫn. Đừng chần chừ nữa, nhanh tay truy cập website và mua sắm tiết kiệm bạn nhé!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín