text.skipToContent

La vache qui rit
Zott
Bega
Hoff
Con Bò Cười
Teama

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Phô mai Con Bò Cười Light hộp 120gPhô mai Con Bò Cười Light hộp 120g
Phô mai Con Bò Cười Light hộp 120g
31.600đ 39.800đ -21%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Vinamilk hộp 120gPhô mai Vinamilk hộp 120g
Phô mai Vinamilk hộp 120g
28.600đ 29.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Con Bò Cười vị gà quay kiểu Pháp hộp 120gPhô mai Con Bò Cười vị gà quay kiểu Pháp hộp 120g
Phô mai Con Bò Cười vị gà quay kiểu Pháp hộp 120g
31.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai vuông vị truyền thống hành, ham Belcube Con Bò Cười gói 78gPhô mai vuông vị truyền thống hành, ham Belcube Con Bò Cười gói 78g
Phô mai vuông vị truyền thống hành, ham Belcube Con Bò Cười gói 78g
44.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai pate Vinamilk hộp 120gPhô mai pate Vinamilk hộp 120g
Phô mai pate Vinamilk hộp 120g
30.200đ 31.100đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Con Bò Cười hộp 240gPhô mai Con Bò Cười hộp 240g
Phô mai Con Bò Cười hộp 240g
56.900đ 59.900đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Hamburger Zott gói 200gPhô mai lát Hamburger Zott gói 200g
Phô mai lát Hamburger Zott gói 200g
42.500đ 47.200đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Lavache Quirit gói 200gPhô mai lát Lavache Quirit gói 200g
Phô mai lát Lavache Quirit gói 200g
51.800đ 56.800đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Con Bò Cười hộp 60gPhô mai Con Bò Cười hộp 60g
Phô mai Con Bò Cười hộp 60g
15.900đ 17.000đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Sandwich Zott gói 200gPhô mai lát Sandwich Zott gói 200g
Phô mai lát Sandwich Zott gói 200g
43.600đ 49.000đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Cheeze Deppers Con Bò Cười hộp 140gPhô mai Cheeze Deppers Con Bò Cười hộp 140g
Phô mai Cheeze Deppers Con Bò Cười hộp 140g
40.000đ 43.500đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Mozza gói 200gPhô mai Mozza gói 200g
Phô mai Mozza gói 200g
63.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Pho mát Hoff táo xanh mơ tây vỉ 4 hộp x 55gPho mát Hoff táo xanh mơ tây vỉ 4 hộp x 55g
Pho mát Hoff táo xanh mơ tây vỉ 4 hộp x 55g
41.500đ 44.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai vị sữa Con Bò Cười gói 78gPhô mai vị sữa Con Bò Cười gói 78g
Phô mai vị sữa Con Bò Cười gói 78g
44.100đ 45.700đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Con Bò Cười Light gói 200gPhô mai lát Con Bò Cười Light gói 200g
Phô mai lát Con Bò Cười Light gói 200g
51.800đ 56.800đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai mơ tây và dâu tây Hoff vỉ 4 hộp x 55gPhô mai mơ tây và dâu tây Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Phô mai mơ tây và dâu tây Hoff vỉ 4 hộp x 55g
41.500đ 46.100đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Milk Tiger Cheese Snack Classic Zott 5 cái x 20gPhô mai Milk Tiger Cheese Snack Classic Zott 5 cái x 20g
Phô mai Milk Tiger Cheese Snack Classic Zott 5 cái x 20g
38.900đ 51.800đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Toast Original Con Bò Cười gói 200gPhô mai lát Toast Original Con Bò Cười gói 200g
Phô mai lát Toast Original Con Bò Cười gói 200g
51.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Con Bò Cười hộp 140gPhô mai Con Bò Cười hộp 140g
Phô mai Con Bò Cười hộp 140g
43.500đ 46.000đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Burger Con Bò Cười gói 200gPhô mai lát Burger Con Bò Cười gói 200g
Phô mai lát Burger Con Bò Cười gói 200g
52.000đ 57.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Mozzarella hộp 200gPhô mai Mozzarella hộp 200g
Phô mai Mozzarella hộp 200g
95.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai BabyBel mini túi 110gPhô mai BabyBel mini túi 110g
Phô mai BabyBel mini túi 110g
66.900đ 73.500đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Con Bò Cười hộp 120gPhô mai Con Bò Cười hộp 120g
Phô mai Con Bò Cười hộp 120g
29.500đ 35.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack Zott hương vani 5 cái x 20gPhô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack Zott hương vani 5 cái x 20g
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack Zott hương vani 5 cái x 20g
38.900đ 51.800đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack dâu Zott 5 cái x 20gPhô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack dâu Zott 5 cái x 20g
Phô mai ngọt Milk Tiger Chee Snack dâu Zott 5 cái x 20g
38.900đ 51.800đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Pho mát vị dâu tây và táo xanh Hoff vỉ 4 hộp x 55gPho mát vị dâu tây và táo xanh Hoff vỉ 4 hộp x 55g
Pho mát vị dâu tây và táo xanh Hoff vỉ 4 hộp x 55g
41.500đ 44.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Toast Zott gói 200gPhô mai lát Toast Zott gói 200g
Phô mai lát Toast Zott gói 200g
43.600đ 49.000đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai vuông vị truyền thống Cheddar, khói Belcube Con Bò Cười gói 78gPhô mai vuông vị truyền thống Cheddar, khói Belcube Con Bò Cười gói 78g
Phô mai vuông vị truyền thống Cheddar, khói Belcube Con Bò Cười gói 78g
44.100đ 45.700đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai vuông vị truyền thống tiêu, rau thơm Belcube Con Bò Cười gói 78gPhô mai vuông vị truyền thống tiêu, rau thơm Belcube Con Bò Cười gói 78g
Phô mai vuông vị truyền thống tiêu, rau thơm Belcube Con Bò Cười gói 78g
44.100đ 46.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai đã chế biến Milkana So Cream hộp 240gPhô mai đã chế biến Milkana So Cream hộp 240g
Phô mai đã chế biến Milkana So Cream hộp 240g
55.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát vị sữa Chesdale gói 250gPhô mai lát vị sữa Chesdale gói 250g
Phô mai lát vị sữa Chesdale gói 250g
64.700đ 69.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Cheddar gói 200gPhô mai Cheddar gói 200g
Phô mai Cheddar gói 200g
65.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai bào Zott Gratin Cheese gói 200gPhô mai bào Zott Gratin Cheese gói 200g
Phô mai bào Zott Gratin Cheese gói 200g
70.200đ 93.500đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Gouda gói 200gPhô mai Gouda gói 200g
Phô mai Gouda gói 200g
75.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Edam gói 200gPhô mai Edam gói 200g
Phô mai Edam gói 200g
75.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Camembert Prestige hộp 125gPhô mai Camembert Prestige hộp 125g
Phô mai Camembert Prestige hộp 125g
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Brie Prestige hộp 125gPhô mai Brie Prestige hộp 125g
Phô mai Brie Prestige hộp 125g
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai lát Président gói 200gPhô mai lát Président gói 200g
Phô mai lát Président gói 200g
88.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai Cheddar trắng khối Grand'Or gói 200gPhô mai Cheddar trắng khối Grand'Or gói 200g
Phô mai Cheddar trắng khối Grand'Or gói 200g
105.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai hun khói Solse Nguyễn Hồng gói 200gPhô mai hun khói Solse Nguyễn Hồng gói 200g
Phô mai hun khói Solse Nguyễn Hồng gói 200g
109.400đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Phô mai sợi Organic Valley Mild gói 170gPhô mai sợi Organic Valley Mild gói 170g
Phô mai sợi Organic Valley Mild gói 170g
186.900đ 230.000đ -19%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai tách béo Organic Valley miếng vuông 226gPhô mai tách béo Organic Valley miếng vuông 226g
Phô mai tách béo Organic Valley miếng vuông 226g
240.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Phô mai tách béo Organic Valley gói 226gPhô mai tách béo Organic Valley gói 226g
Phô mai tách béo Organic Valley gói 226g
197.200đ 240.000đ -18%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Phô mai – Món ăn khoái khẩu cho tín đồ yêu thích ăn uống

Nguồn gốc phô mai

Bắt nguồn từ ẩm thực châu Âu, phô mai hay pho mát là sản phẩm sữa lấy từ nguồn sữa của động vật. Có nhiều cách thưởng thức chúng như nướng, ăn kèm, chiên vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng Adayroi tìm hiểu một vài nét đặc trưng về loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu này nhé!

Để có một loại thành phẩm từ sữa ngon lành, nguồn sữa phải được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng kết hợp với các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Điều này sẽ giúp cho loại sản phẩm từ sữa này có hương vị thơm ngon và đầy đủ dưỡng chất. Sản phẩm có độ mềm mịn, dẻo béo với vị mặn đặc trưng của loại thành phẩm cao cấp, cùng với hương vị đặc trưng của ớt Paprika, nấm và rau thơm.

Loại phô mai Con Bò Cười được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại nên đảm bảo về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt đây là loại phô mai cho bé chất lượng cao mà bạn có thể yên tâm khi sử dụng mỗi ngày. Không những thế, chúng được đóng thành nhiều miếng nhỏ bọc trong trong giấy thiếc kín đáo rất dễ sử dụng và bảo quản.

Giá trị dinh dưỡng & lợi ích của phô mai

Mua phô mai xem như nguồn protein thay thế cho các loại thịt. Trong sản phẩm này chứa nguồn protein hoàn hảo giúp tăng cơ bắp nhanh chóng và dễ tiêu hoá. Hơn nữa, trong chúng chứa nhiều canxi và khoáng chất đặc biệt hữu ích trong bảo vệ xương, não và tim. Chúng có chứa chất béo tự nhiên mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mái tóc, làn da và thúc đẩy chức năng tế bào khỏe mạnh.

Không những thế, trong sản phẩm biến tấu từ sữa này có sử dụng hàng triệu vi khuẩn tự nhiên như khuẩn lactic, khuẩn propionic giúp ngăn ngừa huyết áp cao và cholesterol. Đồng thời, chúng cũng giải quyết hiệu quả các vấn đề về tiêu hoá như IBS, tiêu chảy, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng và thậm chí cả ung thư ruột kết.

Giá phô mai khá rẻ nên hãy thưởng cho mình một miếng “hạnh phúc” vì chất béo trong thực phẩm này sẽ khuyến khích não sản sinh ra dopamine. Đây là chất gia tăng cảm giác vui vẻ và hứng thú.

Các loại phô mai phổ biến trên thế giới

Bên dưới là 8 loại cheese phổ biến mà bạn có thể tìm thấy và mua ở các siêu thị trên cả nước. Các loại pho mát này có nguồn gốc và hương vị đặc thù không thể lẫn với các lọai khác

1. PARMESAN CHEESE

2. CHEDDAR CHEESE

3. MOZZARELLA CHEESE

4. BLUE CHEESE

5. EMMENTAL CHEESE

6. BRIE CHEESE

7. EDAM CHEESE

8. RICOTTA CHEESE

Mua phô mai ở đâu? 

Hiện nay Adayroi đang cung cấp các loại phô mai cao cấp, chất lượng nhập khẩu từ Đức, Úc, Pháp Newzealand và phô mai nội địa. Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ Châu Âu.

Bạn muốn trải nghiệm những tác dụng bổ dưỡng mà thực phẩm làm từ sữa động vật này mang lại? Bạn chưa biết mua hàng ở đâu chất lượng? Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh bằng cách truy cập website Adayroi để mua ngay các loại cheese chất lượng với giá ưu đãi nhất nhé!

FAQ

1. Ăn phô mai có tốt không?
Phô mai rất giàu protein, nhiều canxi và khoáng chất, đặc biệt hữu ích trong bảo vệ xương, não và tim.
2. Các loại phô mai ngon nhất thế giới?
Parmesan, Cheddar, Mozzarella, Blue, Elemental, Brie, Edam, Ricotta cheese là top các loại phô mai phổ biến nhất thế giới.
3. Phô mai bao nhiêu tiền?
Chỉ từ 15.900 đồng là bạn đã tận hưởng được hương vị phô mai, thơm ngon, béo ngậy.
4. Tại sao nên mua phô mai trên Adayroi
Adayroi luôn có chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm trên website. Đồng thời bạn còn được hoàn tiền 2% kèm theo dịch vụ tận tình từ Adayroi.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín