text.skipToContent

Pháp luật

Tìm thấy 135 sản phẩm
25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường (Tái Bản 2016) 25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường (Tái Bản 2016)
25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường (Tái Bản 2016)
27.300đ 42.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường 25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường
25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường
27.300đ 42.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ Luật Dân Sự Bộ Luật Dân Sự
Bộ Luật Dân Sự
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Công Đoàn Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Đoàn Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Công Đoàn Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Tố Tụng Hành Chính Luật Tố Tụng Hành Chính
Luật Tố Tụng Hành Chính
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng
Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng
9.900đ 11.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2007, 2012) Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2007, 2012)
Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2007, 2012)
21.600đ 24.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
31.500đ 35.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Đầu Tư Luật Đầu Tư
Luật Đầu Tư
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cẩm Nang Phòng & Điều Trị Các Bệnh Viêm Gan Cẩm Nang Phòng & Điều Trị Các Bệnh Viêm Gan
Cẩm Nang Phòng & Điều Trị Các Bệnh Viêm Gan
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thị Trường Vốn Nợ - Luật Và Hợp Đồng Thị Trường Vốn Nợ - Luật Và Hợp Đồng
Thị Trường Vốn Nợ - Luật Và Hợp Đồng
108.400đ 139.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Đất Đai Luật Đất Đai
Luật Đất Đai
32.400đ 36.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Luật Bảo Hiểm Xã Hội
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014 Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
17.100đ 19.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự - Tập 1 Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự - Tập 1
Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự - Tập 1
88.200đ 98.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Dân Quân Tự Vệ Luật Dân Quân Tự Vệ
Luật Dân Quân Tự Vệ
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Dạy Nghề Luật Dạy Nghề
Luật Dạy Nghề
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Tổ Chức Quốc Hội (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016) Luật Tổ Chức Quốc Hội (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016)
Luật Tổ Chức Quốc Hội (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016)
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Hòa Giải Cơ Sở Luật Hòa Giải Cơ Sở
Luật Hòa Giải Cơ Sở
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hiến Pháp Năm 2013 Hiến Pháp Năm 2013
Hiến Pháp Năm 2013
12.600đ 14.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Phòng Chống Khủng Bố Luật Phòng Chống Khủng Bố
Luật Phòng Chống Khủng Bố
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
9.900đ 11.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Điện Lực Luật Điện Lực
Luật Điện Lực
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Căn Cước Công Dân (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 1/1/2016) Luật Căn Cước Công Dân (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 1/1/2016)
Luật Căn Cước Công Dân (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 1/1/2016)
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hướng Dẫn Học Môn Luật Hành Chính Hướng Dẫn Học Môn Luật Hành Chính
Hướng Dẫn Học Môn Luật Hành Chính
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Thể Dục Thể Thao Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thể Dục Thể Thao Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thể Dục Thể Thao Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Cư Trú Năm 2006 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013) Luật Cư Trú Năm 2006 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013)
Luật Cư Trú Năm 2006 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013)
12.600đ 14.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hướng Dẫn Môn Học Luật Thương Mại - Tập 2 Hướng Dẫn Môn Học Luật Thương Mại - Tập 2
Hướng Dẫn Môn Học Luật Thương Mại - Tập 2
48.600đ 54.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá
Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá
72.000đ 80.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Biển Việt Nam, Tài Nguyên Nước Luật Biển Việt Nam, Tài Nguyên Nước
Luật Biển Việt Nam, Tài Nguyên Nước
24.300đ 27.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Sở Hữu Trí Tuệ Luật Sở Hữu Trí Tuệ
Luật Sở Hữu Trí Tuệ
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam
Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam
24.300đ 27.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hỏi Đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình Hỏi Đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình
Hỏi Đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Bảo Hiểm Y Tế Luật Bảo Hiểm Y Tế
Luật Bảo Hiểm Y Tế
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Thừa Kế Luật Thừa Kế
Luật Thừa Kế
24.300đ 27.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Xây Dựng Luật Xây Dựng
Luật Xây Dựng
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
30.600đ 34.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
6.300đ 7.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
43.200đ 48.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Thương Mại Luật Thương Mại
Luật Thương Mại
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Luật Nghĩa Vụ Quân Sự
Luật Nghĩa Vụ Quân Sự
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Xây Dựng (2015) Luật Xây Dựng (2015)
Luật Xây Dựng (2015)
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
270.000đ 300.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
315.000đ 350.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bài Tập Luật Hình Sự Bài Tập Luật Hình Sự
Bài Tập Luật Hình Sự
67.500đ 75.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Tổ Chức Chính Phủ Luật Tổ Chức Chính Phủ
Luật Tổ Chức Chính Phủ
9.000đ 10.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Tổ Chức Quốc Hội Luật Tổ Chức Quốc Hội
Luật Tổ Chức Quốc Hội
14.400đ 16.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Căn Cước Công Dân Luật Căn Cước Công Dân
Luật Căn Cước Công Dân
9.000đ 10.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam
Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Nuôi Con Nuôi Luật Nuôi Con Nuôi
Luật Nuôi Con Nuôi
9.900đ 11.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Biển Việt Nam Luật Biển Việt Nam
Luật Biển Việt Nam
18.900đ 21.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Thuế Luật Thuế
Luật Thuế
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Đầu Tư Luật Đầu Tư
Luật Đầu Tư
18.900đ 21.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Luật Kiểm Toán Nhà Nước Luật Kiểm Toán Nhà Nước
Luật Kiểm Toán Nhà Nước
11.700đ 13.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy