text.skipToContent

Pháp luật

Tìm thấy 136 sản phẩm
Bộ Luật Dân Sự Bộ Luật Dân Sự
Bộ Luật Dân Sự
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014 Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung 2014
17.100đ 19.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sổ Tay Thuật Ngữ Pháp Luật Phổ Thông Sổ Tay Thuật Ngữ Pháp Luật Phổ Thông
Sổ Tay Thuật Ngữ Pháp Luật Phổ Thông
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
315.000đ 350.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bài Tập Luật Hình Sự Bài Tập Luật Hình Sự
Bài Tập Luật Hình Sự
67.500đ 75.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Kiểm Toán Nhà Nước Luật Kiểm Toán Nhà Nước
Luật Kiểm Toán Nhà Nước
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Kiểm Toán Nhà Nước Luật Kiểm Toán Nhà Nước
Luật Kiểm Toán Nhà Nước
11.700đ 13.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016) Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016)
Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2016)
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Đầu Tư Công Luật Đầu Tư Công
Luật Đầu Tư Công
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế
7.200đ 8.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật An Toàn Thực Phẩm Luật An Toàn Thực Phẩm
Luật An Toàn Thực Phẩm
9.900đ 11.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Nuôi Con Nuôi Luật Nuôi Con Nuôi
Luật Nuôi Con Nuôi
9.900đ 11.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Thi Hành Án Hình Sự Luật Thi Hành Án Hình Sự
Luật Thi Hành Án Hình Sự
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Các Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam Xưa Và Nay Các Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam Xưa Và Nay
Các Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam Xưa Và Nay
179.100đ 199.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ
Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ
124.000đ 159.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011
43.200đ 48.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Dạy Nghề Luật Dạy Nghề
Luật Dạy Nghề
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường (Tái Bản 2016) 25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường (Tái Bản 2016)
25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường (Tái Bản 2016)
42.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Cư Trú Năm 2006 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013) Luật Cư Trú Năm 2006 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013)
Luật Cư Trú Năm 2006 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013)
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quy Định Pháp Luật Lao Động Về Tiền Lương Quy Định Pháp Luật Lao Động Về Tiền Lương
Quy Định Pháp Luật Lao Động Về Tiền Lương
25.200đ 28.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Tổ Chức Chính Phủ Luật Tổ Chức Chính Phủ
Luật Tổ Chức Chính Phủ
9.000đ 10.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Dự Trữ Quốc Gia Luật Dự Trữ Quốc Gia
Luật Dự Trữ Quốc Gia
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Phòng, Chống Mua Bán Người Luật Phòng, Chống Mua Bán Người
Luật Phòng, Chống Mua Bán Người
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Phòng Chống Ma Túy (Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2008) Luật Phòng Chống Ma Túy (Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2008)
Luật Phòng Chống Ma Túy (Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2008)
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Luật Phòng Cháy Chữa Cháy
Luật Phòng Cháy Chữa Cháy
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Dân Quân Tự Vệ Luật Dân Quân Tự Vệ
Luật Dân Quân Tự Vệ
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động
Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hỏi Đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình Hỏi Đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình
Hỏi Đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật An Toàn Thực Phẩm Luật An Toàn Thực Phẩm
Luật An Toàn Thực Phẩm
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Trọng Tài Thương Mại Luật Trọng Tài Thương Mại
Luật Trọng Tài Thương Mại
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Đấu Thầu Luật Đấu Thầu
Luật Đấu Thầu
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Cư Trú Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Cư Trú Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bình Luận Khoa Học - Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 Bình Luận Khoa Học - Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
Bình Luận Khoa Học - Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010
97.200đ 108.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Thể Dục Thể Thao Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thể Dục Thể Thao Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thể Dục Thể Thao Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Phòng Chống Khủng Bố Luật Phòng Chống Khủng Bố
Luật Phòng Chống Khủng Bố
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Biển Việt Nam Luật Biển Việt Nam
Luật Biển Việt Nam
18.900đ 21.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá
Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá
72.000đ 80.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Tiếp Cận Thông Tin Luật Tiếp Cận Thông Tin
Luật Tiếp Cận Thông Tin
9.000đ 10.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Truyền Thống Luật Sư Việt Nam Truyền Thống Luật Sư Việt Nam
Truyền Thống Luật Sư Việt Nam
89.100đ 99.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Sở Hữu Trí Tuệ Luật Sở Hữu Trí Tuệ
Luật Sở Hữu Trí Tuệ
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Phá Sản Luật Phá Sản
Luật Phá Sản
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Hợp Tác Xã Luật Hợp Tác Xã
Luật Hợp Tác Xã
11.700đ 13.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Thừa Kế Luật Thừa Kế
Luật Thừa Kế
24.300đ 27.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Doanh Nghiệp Luật Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
20.700đ 23.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự - Tập 1 Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự - Tập 1
Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự - Tập 1
88.200đ 98.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự
Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự
61.200đ 68.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
16.200đ 18.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Hải Quan Năm 2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) Luật Hải Quan Năm 2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015)
Luật Hải Quan Năm 2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015)
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012
30.600đ 34.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Bình Đẳng Giới - Hôn Nhân & Gia Đình - Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Luật Bình Đẳng Giới - Hôn Nhân & Gia Đình - Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
Luật Bình Đẳng Giới - Hôn Nhân & Gia Đình - Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa
Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp
Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp
67.500đ 75.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pháp Lệnh Án Phí, Lệ Phí Tòa Án Pháp Lệnh Án Phí, Lệ Phí Tòa Án
Pháp Lệnh Án Phí, Lệ Phí Tòa Án
13.500đ 15.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
22.500đ 25.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
9.900đ 11.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Luật Xây Dựng Luật Xây Dựng
Luật Xây Dựng
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy