text.skipToContent

Phân bón

Tìm thấy 40 sản phẩm
Phân bón lá Humic Hợp Trí gói 250g Phân bón lá Humic Hợp Trí gói 250g
Phân bón lá Humic Hợp Trí gói 250g
50.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá 7-5-44+TE gói 40g Phân bón lá 7-5-44+TE gói 40g
Phân bón lá 7-5-44+TE gói 40g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Multipholate hợp trí gói 20g Phân bón lá Multipholate hợp trí gói 20g
Phân bón lá Multipholate hợp trí gói 20g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Multipholate YaraVita gói 20g Phân bón lá Multipholate YaraVita gói 20g
Phân bón lá Multipholate YaraVita gói 20g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Bortrac YaraVita gói 10ml Phân bón lá Bortrac YaraVita gói 10ml
Phân bón lá Bortrac YaraVita gói 10ml
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Hợp Trí HK 7-5-44+TE gói 40g Phân bón lá Hợp Trí HK 7-5-44+TE gói 40g
Phân bón lá Hợp Trí HK 7-5-44+TE gói 40g
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
phân bón lá Bortrac Hợp Trí gói 10ml phân bón lá Bortrac Hợp Trí gói 10ml
phân bón lá Bortrac Hợp Trí gói 10ml
30.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Humic Hợp Trí gói 250g Phân bón lá Humic Hợp Trí gói 250g
Phân bón lá Humic Hợp Trí gói 250g
50.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 100g Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 100g
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 NPK 30-15-10 100g Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 NPK 30-15-10 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 NPK 30-15-10 100g
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá ra rễ cực mạnh N3M 100g Phân bón lá ra rễ cực mạnh N3M 100g
Phân bón lá ra rễ cực mạnh N3M 100g
50.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá HVP chuyên dùng cho phong lan và cây cảnh 250ml Phân bón lá HVP chuyên dùng cho phong lan và cây cảnh 250ml
Phân bón lá HVP chuyên dùng cho phong lan và cây cảnh 250ml
65.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân hữu cơ chuyên dùng cho hoa kiểng bonsai Covac-L Cova-Tech 500g (Nhiều màu) Phân hữu cơ chuyên dùng cho hoa kiểng bonsai Covac-L Cova-Tech 500g (Nhiều màu)
Phân hữu cơ chuyên dùng cho hoa kiểng bonsai Covac-L Cova-Tech 500g (Nhiều màu)
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Grow More 6-30-30+TE 100g Phân bón lá Grow More 6-30-30+TE 100g
Phân bón lá Grow More 6-30-30+TE 100g
23.000đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g (Hồng) Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g (Hồng)
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g (Hồng)
25.000đ 31.200đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Potassium Nitrat Cây Cuốc Vàng 13-0-46 KNO3 200g (Nhiều màu) Phân bón Potassium Nitrat Cây Cuốc Vàng 13-0-46 KNO3 200g (Nhiều màu)
Phân bón Potassium Nitrat Cây Cuốc Vàng 13-0-46 KNO3 200g (Nhiều màu)
18.000đ 22.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Cây Cuốc Vàng NPK 20 - 20 - 15 + TE 200g (Nhiều màu) Phân bón Cây Cuốc Vàng NPK 20 - 20 - 15 + TE 200g (Nhiều màu)
Phân bón Cây Cuốc Vàng NPK 20 - 20 - 15 + TE 200g (Nhiều màu)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá đậm đặc cao cấp HVP Vitamin B1 Phân bón lá đậm đặc cao cấp HVP Vitamin B1
Phân bón lá đậm đặc cao cấp HVP Vitamin B1
75.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân dơi nguyên chất Thuận Phát 150g (Nhiều màu) Phân dơi nguyên chất Thuận Phát 150g (Nhiều màu)
Phân dơi nguyên chất Thuận Phát 150g (Nhiều màu)
25.000đ 31.200đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Cây Cuốc Vàng NPK 20 - 20 - 15 + TE 1kg (Nhiều màu) Phân bón Cây Cuốc Vàng NPK 20 - 20 - 15 + TE 1kg (Nhiều màu)
Phân bón Cây Cuốc Vàng NPK 20 - 20 - 15 + TE 1kg (Nhiều màu)
50.000đ 62.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dung dịch trồng thủy canh - Cây kiểng Gwall Hydro Deco 100ml Dung dịch trồng thủy canh - Cây kiểng Gwall Hydro Deco 100ml
Dung dịch trồng thủy canh - Cây kiểng Gwall Hydro Deco 100ml
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 1kg Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 1kg
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 1kg
50.000đ 62.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân túi lọc 4-8-8+TE Gia Hân Flower & Bloom 400g Phân túi lọc 4-8-8+TE Gia Hân Flower & Bloom 400g
Phân túi lọc 4-8-8+TE Gia Hân Flower & Bloom 400g
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Đầu Trâu KNO3 Bình Điền 200g Phân bón Đầu Trâu KNO3 Bình Điền 200g
Phân bón Đầu Trâu KNO3 Bình Điền 200g
18.500đ 19.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá ra rễ cực mạnh Cây Cuốc Vàng 20g Phân bón lá ra rễ cực mạnh Cây Cuốc Vàng 20g
Phân bón lá ra rễ cực mạnh Cây Cuốc Vàng 20g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân hữu cơ túi lọc chuyên dùng cho phong lan Hải Phong NPK HP-666 (Nhiều màu) Phân hữu cơ túi lọc chuyên dùng cho phong lan Hải Phong NPK HP-666 (Nhiều màu)
Phân hữu cơ túi lọc chuyên dùng cho phong lan Hải Phong NPK HP-666 (Nhiều màu)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu MK 30-10-5 10g Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu MK 30-10-5 10g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu MK 30-10-5 10g
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân hữu cơ Đầu trâu Agrimartin Super Organic 1kg Phân hữu cơ Đầu trâu Agrimartin Super Organic 1kg
Phân hữu cơ Đầu trâu Agrimartin Super Organic 1kg
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân hữu cơ công thức phân bón rễ Rofor Covac 1kg (Nhiều màu) Phân hữu cơ công thức phân bón rễ Rofor Covac 1kg (Nhiều màu)
Phân hữu cơ công thức phân bón rễ Rofor Covac 1kg (Nhiều màu)
35.000đ 43.700đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK 10-30-20 100g Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK 10-30-20 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK 10-30-20 100g
25.000đ 31.200đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 200g Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 200g
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 200g
12.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 1kg Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 1kg
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 1kg
43.500đ 43.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá Grow More 10-55-10+TE 100g Phân bón lá Grow More 10-55-10+TE 100g
Phân bón lá Grow More 10-55-10+TE 100g
23.000đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân hữu cơ túi lọc Gia Hân 6-6-6+TE Soil Builder (Vàng) Phân hữu cơ túi lọc Gia Hân 6-6-6+TE Soil Builder (Vàng)
Phân hữu cơ túi lọc Gia Hân 6-6-6+TE Soil Builder (Vàng)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón hữu cơ cao cấp chuyên dùng cho phong lan Bounce Back 180g Phân bón hữu cơ cao cấp chuyên dùng cho phong lan Bounce Back 180g
Phân bón hữu cơ cao cấp chuyên dùng cho phong lan Bounce Back 180g
51.500đ 51.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón hữu cơ trùn quế Cây Cuốc Vàng 1kg (Nhiều màu) Phân bón hữu cơ trùn quế Cây Cuốc Vàng 1kg (Nhiều màu)
Phân bón hữu cơ trùn quế Cây Cuốc Vàng 1kg (Nhiều màu)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 200g Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 200g
Phân bón Đầu Trâu đa năng Bình Điền NPK 17-12-7+TE 200g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g
25.000đ 31.200đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phân bón hữu cơ Bounce Back túi 500g Phân bón hữu cơ Bounce Back túi 500g
Phân bón hữu cơ Bounce Back túi 500g
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy