text.skipToContent

Pate, dăm bông

Tìm thấy 29 sản phẩm
Pate đồng quê Le Gourmet gói 200g Pate đồng quê Le Gourmet gói 200g
Pate đồng quê Le Gourmet gói 200g
34.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan heo 32% Hénaff hộp 130g Pate gan heo 32% Hénaff hộp 130g
Pate gan heo 32% Hénaff hộp 130g
43.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Chicken Luncheon Meat Hénaff hộp 140g Pate Chicken Luncheon Meat Hénaff hộp 140g
Pate Chicken Luncheon Meat Hénaff hộp 140g
43.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Campagne Jean Floc'H hộp 78g Pate Campagne Jean Floc'H hộp 78g
Pate Campagne Jean Floc'H hộp 78g
21.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Volaille Jean Floc'H hộp 78g Pate Volaille Jean Floc'H hộp 78g
Pate Volaille Jean Floc'H hộp 78g
21.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Foie Jean Floc'H hộp 130g Pate Foie Jean Floc'H hộp 130g
Pate Foie Jean Floc'H hộp 130g
29.700đ 33.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Foie Jean Floc'H hộp 78g Pate Foie Jean Floc'H hộp 78g
Pate Foie Jean Floc'H hộp 78g
21.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Rillettes Jean Floc'H hộp 125g Pate Rillettes Jean Floc'H hộp 125g
Pate Rillettes Jean Floc'H hộp 125g
34.200đ 38.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông da bao Việt Nam Vissan gói 200g Dăm bông da bao Việt Nam Vissan gói 200g
Dăm bông da bao Việt Nam Vissan gói 200g
38.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan heo Tulip hộp 125g Pate gan heo Tulip hộp 125g
Pate gan heo Tulip hộp 125g
35.800đ 39.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate heo Tuyền Ký hộp 170g Pate heo Tuyền Ký hộp 170g
Pate heo Tuyền Ký hộp 170g
25.000đ 29.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan heo Vissan hộp 170g Pate gan heo Vissan hộp 170g
Pate gan heo Vissan hộp 170g
15.100đ 18.500đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g
39.300đ 39.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông đùi Angst-Trường Vinh gói 200g Dăm bông đùi Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông đùi Angst-Trường Vinh gói 200g
46.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông xông khói Vissan gói 100g Dăm bông xông khói Vissan gói 100g
Dăm bông xông khói Vissan gói 100g
23.300đ 23.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông Standard Vissan gói 100g Dăm bông Standard Vissan gói 100g
Dăm bông Standard Vissan gói 100g
19.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông Choix Vissan gói 100g Dăm bông Choix Vissan gói 100g
Dăm bông Choix Vissan gói 100g
21.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông hấp Đức Việt gói 200g Dăm bông hấp Đức Việt gói 200g
Dăm bông hấp Đức Việt gói 200g
38.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g
42.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông vai Angst-Trường Vinh gói 200g Dăm bông vai Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông vai Angst-Trường Vinh gói 200g
47.600đ 47.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông giò heo Dăm bông giò heo
Dăm bông giò heo
50.000đ 54.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Da bao Le Gourmet gói 200g Da bao Le Gourmet gói 200g
Da bao Le Gourmet gói 200g
44.900đ 46.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông vai xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g Dăm bông vai xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
Dăm bông vai xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
134.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông heo cuốn Angst-Trường Vinh gói 200g Dăm bông heo cuốn Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông heo cuốn Angst-Trường Vinh gói 200g
49.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g
Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g
45.700đ 48.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông đùi Shinshu gói 200g Dăm bông đùi Shinshu gói 200g
Dăm bông đùi Shinshu gói 200g
51.100đ 55.900đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông thăn Shinshu gói 200g Dăm bông thăn Shinshu gói 200g
Dăm bông thăn Shinshu gói 200g
54.400đ 57.300đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông Tây Ban Nha Casademont gói 80g Dăm bông Tây Ban Nha Casademont gói 80g
Dăm bông Tây Ban Nha Casademont gói 80g
112.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan Le Gourmet gói 200g Pate gan Le Gourmet gói 200g
Pate gan Le Gourmet gói 200g
32.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy