text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bộ đổi điện Omron AC AdapterBộ đổi điện Omron AC Adapter
Bộ đổi điện Omron AC Adapter
195.000đ 200.000đ -3%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông khí dung Omron NE-C101Máy xông khí dung Omron NE-C101
Máy xông khí dung Omron NE-C101
800.000đ 810.000đ -1%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Nhiệt kế đo trán Omron MC-720Nhiệt kế đo trán Omron MC-720
Nhiệt kế đo trán Omron MC-720
810.000đ 850.000đ -5%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121 Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121
959.000đ 1.120.000đ -14%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 (Trắng)Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 (Trắng)
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 (Trắng)
1.068.000đ
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông khí dung Omron NE-C28Máy xông khí dung Omron NE-C28
Máy xông khí dung Omron NE-C28
1.070.000đ 1.090.000đ -2%
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron JPN600 màu trắngMáy đo huyết áp bắp tay tự động Omron JPN600 màu trắng
Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron JPN600 màu trắng
1.680.000đ
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Nhiệt kế điện tử Omron MC-246Nhiệt kế điện tử Omron MC-246
Nhiệt kế điện tử Omron MC-246
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 (Trắng)Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 (Trắng)
Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 (Trắng)
126.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839SNhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S
688.000đ 769.000đ -11%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839SNhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S
710.000đ 760.000đ -7%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
719.000đ 890.000đ -19%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161 màu trắngMáy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161 màu trắng
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161 màu trắng
739.000đ
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông mũi họng Omron NE-C101 màu trắngMáy xông mũi họng Omron NE-C101 màu trắng
Máy xông mũi họng Omron NE-C101 màu trắng
739.000đ
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161
780.000đ 790.000đ -1%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC AdapterCombo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter
Combo máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712 và Bộ đổi điện Omron AC Adapter
969.000đ 1.075.000đ -10%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Nhiệt kế điện tử đo trán Omron MC720 (Trắng)Nhiệt kế điện tử đo trán Omron MC720 (Trắng)
Nhiệt kế điện tử đo trán Omron MC720 (Trắng)
970.000đ
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121
984.000đ
Hoàn 20.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông khí dung Omron NE-C801 (Trắng)Máy xông khí dung Omron NE-C801 (Trắng)
Máy xông khí dung Omron NE-C801 (Trắng)
1.010.000đ 1.050.000đ -4%
Hoàn 20.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
1.089.000đ 1.350.000đ -19%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120
1.090.000đ
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6181 màu trắngMáy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6181 màu trắng
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6181 màu trắng
1.090.000đ
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6181Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6181
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6181
1.099.000đ 1.130.000đ -3%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay tự động Omron Hem 6131 (Trắng)Máy đo huyết áp cổ tay tự động Omron Hem 6131 (Trắng)
Máy đo huyết áp cổ tay tự động Omron Hem 6131 (Trắng)
1.100.000đ
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông mũi họng Omron NE-C28Máy xông mũi họng Omron NE-C28
Máy xông mũi họng Omron NE-C28
1.129.000đ 1.300.000đ -13%
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7130 màu trắngMáy đo huyết áp tự động Omron HEM-7130 màu trắng
Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7130 màu trắng
1.130.000đ 1.160.000đ -3%
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Omron HGM 112 (kèm 10 que thử máu và 10 kim lấy máu)Máy đo đường huyết Omron HGM 112 (kèm 10 que thử máu và 10 kim lấy máu)
Máy đo đường huyết Omron HGM 112 (kèm 10 que thử máu và 10 kim lấy máu)
1.240.000đ 1.300.000đ -5%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy mát xa xung điện Omron HV-F127Máy mát xa xung điện Omron HV-F127
Máy mát xa xung điện Omron HV-F127
1.240.000đ
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo đường huyết Omron HGM-112 ( Tặng 1 Hộp Gồm 25 Que Thử )Máy đo đường huyết Omron HGM-112 ( Tặng 1 Hộp Gồm 25 Que Thử )
Máy đo đường huyết Omron HGM-112 ( Tặng 1 Hộp Gồm 25 Que Thử )
1.250.000đ 1.570.000đ -20%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông khí dung Omron NE-C801 KD (Vàng)Máy xông khí dung Omron NE-C801 KD (Vàng)
Máy xông khí dung Omron NE-C801 KD (Vàng)
1.250.000đ
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131
Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131
1.380.000đ
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông mũi họng Omron NE-C28Máy xông mũi họng Omron NE-C28
Máy xông mũi họng Omron NE-C28
1.450.000đ
Hoàn 29.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy massage Omron HV-F128Máy massage Omron HV-F128
Máy massage Omron HV-F128
1.530.000đ 1.600.000đ -4%
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông khí dung Omron NE-C28 (Trắng)Máy xông khí dung Omron NE-C28 (Trắng)
Máy xông khí dung Omron NE-C28 (Trắng)
1.560.000đ
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Máy xông khí dung Omron NE-C29 (Trắng)Máy xông khí dung Omron NE-C29 (Trắng)
Máy xông khí dung Omron NE-C29 (Trắng)
1.600.000đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ

Thiết bị y tế Omron - tinh hoa công nghệ chăm sóc sức khỏe

Có mặt trên thị trường hơn 80 năm qua, cái tên Omron đã và đang là những “người đồng hành” thân thiết và đầy tin tưởng đối với nhiều gia đình, bệnh viện hay cơ sở y tế không chỉ ở các nước tiên tiến mà còn ở Việt Nam. Với sự đa dạng về sản phẩm và chất lượng tuyệt vời đã khiến cho thương hiệu này cùng các sản phẩm ngày càng có vị thế cao hơn trên thị trường hiện tại.

Có thể điểm qua một số những thiết bị Omron tiêu biểu, chất lượng hiện nay như:

Máy đo huyết áp Omron: cho khả năng phát hiện những bất ổn ở nhịp tim và huyết áp của người đo một cách chính xác và nhanh chóng nhờ vào chức năng cảm biến linh hoạt của máy. Ngoài ra, thiết bị còn được thiết kế thông minh với phần đèn báo hiệu, hướng dẫn cách quấn tay đúng cách, dễ dàng sử dụng đặc biệt đối với người lớn tuổi.

Máy khí dung Omron: với những ai bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, có các bệnh liên quan đến mũi và đường thở thì máy khí dung của Omron chính là món quà tặng đáng quý và hữu ích. Các hạt khí với kích thước cực nhỏ, cốc thuốc với công nghệ thiết kế độc đáo giúp thuốc không những được bảo vệ an toàn, vệ sinh mà còn giúp cho việc xông mũi đạt được hiệu quả cao. Thiết bị nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi du lịch, công tác.

Nhiệt kế Omron: với khả năng tích hợp cả 3 vùng chức năng giúp đo nhiệt độ cơ thể, đo nhiệt độ phòng và nhiệt độ các bề mặt khác nhau đã giúp cho sản phẩm này trở thành một trong những thiết bị vô cùng hữu dụng, cần thiết đối với nhiều gia đình. Kích thước gọn nhẹ, cầm tay tiện lợi, có thể dùng cho cả người lớn và trẻ em.

Máy đo đường huyết Omron: Chức năng kiểm tra lượng đường huyết giúp người dùng có thể ngăn chặn những căn bệnh liên quan đến tiểu đường, hay đường huyết thông qua công nghệ hiện đại được tích hợp trong chiếc máy. Bạn chắc chắn sẽ luôn hài lòng, an tâm khi sử dụng. Máy cho kết quả lên đến 99% độ chuẩn xác, đảm bảo kết quả chuẩn xác. Đây cũng là một trong những sản phẩm chất lượng của Omron bạn nên tham khảo.
Tại Adayroi.com đang có mặt các sản phẩm chất lượng kể trên với mức giá ưu đãi hấp dẫn kèm theo chính sách mua hàng tiện lợi, vận chuyển tận nơi, giúp bạn không chỉ tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà còn là công sức nữa. Hãy nhanh tay truy cập Adayroi để chọn được sản phẩm tốt cho mình và người thân nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín